Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.12.2022

м. Київ

N 849

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2023 р. за N 67/39123

Про затвердження Технічних вимог до електронних комунікаційних мереж загального користування щодо взаємоз'єднання та взаємодії мереж з різними технологіями обробки, комутації і перенесення сигналів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 17 січня 2023 року N 39

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 6 Закону України "Про електронні комунікації", пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 411, на виконання пункту 3 Плану заходів щодо підвищення якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року N 1189, з метою встановлення основних технічних вимог до електронних комунікаційних мереж загального користування з різними технологіями обробки, комутації, перенесення сигналів та взаємодії їх між собою

НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 17.01.2023 р. N 39)

1. Затвердити Технічні вимоги до електронних комунікаційних мереж загального користування щодо взаємоз'єднання та взаємодії мереж з різними технологіями обробки, комутації і перенесення сигналів, що додаються.

2. Департаменту розвитку електронних комунікацій Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби
бригадний генерал

Юрій ЩИГОЛЬ

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра цифрової
трансформації України

Олександр БОРНЯКОВ 

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах електронних комунікацій,
радіочастотного спектра та надання
послуг поштового зв'язку

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ 

Голова Державної регуляторної
служби України

Олексій КУЧЕР 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
29 грудня 2022 року N 849

Технічні вимоги
до електронних комунікаційних мереж загального користування щодо взаємоз'єднання та взаємодії мереж з різними технологіями обробки, комутації і перенесення сигналів

(заголовок Технічних вимог із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
 України від 17.01.2023 р. N 39)

I. Загальні положення

1. Пункт 1 розділу I виключено

(згідно з наказом Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 17.01.2023 р. N 39,
у зв'язку з цим пункти 2 - 4 вважати пунктами 1 - 3)

1. Дія цих Технічних вимог поширюється на електронні комунікаційні мережі загального користування постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг (далі - оператори), що є сторонами взаємоз'єднання, при наданні послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації.

2. У цих Технічних вимогах терміни вживаються в такому значенні:

граничний мережевий вузол - активне мережеве обладнання, що встановлюється на границі пакетної мережі для взаємодії з іншими пакетними мережами;

опорний (магістральний) мережевий вузол - активне мережеве обладнання, що є частиною опорної мережі оператора, яка забезпечує взаємодію між граничними мережевими вузлами;

пакетна мережа - електронна комунікаційна мережа, яка використовує технології комутації пакетів для передачі інформації у цифровому форматі;

програмний комутатор - технічний засіб електронної комунікації, що виконує функції керування викликами і з'єднаннями у розподіленій системі комутації;

шлюз - технічний засіб електронної комунікації, що перетворює інформаційні сигнали з формату мережі одного типу у формат мережі іншого типу.

Інші терміни, що використовуються у цих Технічних вимогах, вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про електронні комунікації".

3. У цих Технічних вимогах вживаються такі скорочення та позначення:

АДМ - адаптивна дельта-модуляція;

АМТС - автоматична міжміська телефонна станція;

ІКМ - імпульсно-кодова модуляція;

МЦК - міжнародний центр комутації;

ОПТС - опорно-транзитна станція;

СКС-7 - система спільноканальної сигналізації N 7;

ЕКМЗК - електронна комунікаційна мережа загального користування;

ЦКМЗ - центр комутації мобільного зв'язку;

BICC - управління з'єднанням незалежно від каналу (Bearer independent call control);

Diameter - протокол автентифікації, авторизації та обліку;

ETSI - Європейський інститут стандартів телекомунікацій (European Telecommunications Standards Institute);

IETF - Робоча група зі стандартів мережі Інтернет (Internet Engineering Task Force);

INAP - прикладний протокол інтелектуальної мережі (Intelligent Network Application Protocol);

ISDN - цифрова мережа з інтеграцією послуг (Integrated Services Digital Network);

ISUP - підсистема споживача ISDN (ISDN User Part);

ITU-T - Міжнародний союз електрозв'язку, сектор стандартизації телекомунікацій (International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector);

NGN - мережа наступного покоління (Next Generation Network);

PRI - інтерфейс передавання на первинній швидкості (Primary Rate Interface);

RADIUS - послуга віддаленої автентифікації користувачів по телефонних лініях (Remote Authentication Dial-In User Service);

SIGTRAN - протокол транспортування сигналізації (Signalling Transport Protocol);

SIP - протокол ініціювання сеансу (Session Initiation Protocol);

SIP-I - протокол ініціювання сеансу з інкапсуляцією ISUP (Session Initiation Protocol with the ISUP encapsulation);

SIP-T - протокол ініціювання сеансу для телефонії (Session Initialization Protocol for Telephony);

V.5.1 - інтерфейс за рекомендацією ITU-T G.964;

V.5.2 - інтерфейс за рекомендацією ITU-T G.965;

WLL - безпроводовий абонентський доступ з обмеженою рухомістю (Wireless Local Loop).

II. Основні технічні вимоги до побудови і взаємодії мереж з різними технологіями в ЕКМЗК

1. ЕКМЗК складається з електронних комунікаційних мереж фіксованого зв'язку, WLL і мобільного зв'язку, побудованих з використанням різних технологій обробки, комутації, перенесення мовних, аудіо-, факсимільних сигналів, сигналів даних в аналоговій та/або цифровій формі.

Побудова ЕКМЗК повинна базуватися на таких вимогах:

у мережах, які входять до складу ЕКМЗК, можуть використовуватися лише технології, визначені відповідними технічними вимогами та/або нормативно-правовими актами у сфері електронних комунікацій, рекомендаціями ITU-T, документами IETF та стандартами ETSI зі встановленими показниками якості обробки, комутації, перенесення сигналів;

у мережі, що входить до складу ЕКМЗК, може застосовуватися одна чи декілька різних технологій обробки, комутації, перенесення сигналів залежно від структури абонентського навантаження, показників якості мережі або відповідно до планів розбудови оператора.

2. При інтеграції в ЕКМЗК мережі операторів фіксованого та мобільного зв'язку незалежно від технологій обробки, комутації, перенесення сигналів всередині кожної мережі повинні відповідати технічним вимогам щодо побудови і функціонування ЕКМЗК.

3. Для взаємодії мереж основною є технологія комутації пакетів. У виключних випадках організації взаємодії мереж на базі технологій комутації каналів з пакетними мережами встановлюються шлюзи, призначені для:

перетворення синхронізованих ІКМ, АДМ сигналів у пакетний формат стандарту, обраного для конкретної пакетної мережі (можливі транскодування первинних цифрових сигналів та їх статистичне ущільнення), і зворотного перетворення;

узгодження системи міжстанційної сигналізації СКС-7 з міжвузловою сигналізацією, застосованою в пакетній мережі.

4. Стандартною технологією, що застосовується в мережах з технологією комутації каналів, є інтерфейс з ІКМ 64 кбіт/с (кодуванням за А-законом) та сигналізацією СКС-7.

Взаємодія мереж, побудованих за технологією комутації пакетів, може здійснюватися (за згодою або домовленістю операторів мереж, що взаємодіють) за протоколами SIGTRAN, SIP (SIP-T/SIP-I), а також СКС-7 з використанням шлюзу.

5. Для взаємодії з вузлами інтелектуальних послуг можуть застосовуватися протоколи, які відповідають вимогам пункту 1 цього розділу, зокрема: СКС-7, BICC, INAP, SIGTRAN, RADIUS, Diameter, SIP.

6. Усі точки взаємоз'єднання мереж різних операторів повинні бути обладнані засобами обліку вхідного та вихідного навантаження окремо для кожного з напрямків обміну навантаженням.

В окремих випадках за згодою операторів облік навантаження може здійснюватися технічними засобами електронних комунікацій мережі одного з операторів.

Розрахунки вартості передачі національного навантаження між мережами різних операторів мають здійснюватися розрахунковими (білінговими) системами.

7. Електронні комунікаційні послуги повинні надаватися у реальному часі.

При організації з'єднань від кінцевого (термінального) обладнання одного абонента до кінцевого (термінального) обладнання іншого ("із кінця в кінець") в ЕКМЗК як через мережу одного оператора, так і через мережі різних операторів необхідно забезпечити виконання таких вимог:

маршрути з'єднань організовувати так, щоб мінімізувати кількість взаємних перетворень технологій обробки, комутації, перенесення сигналів;

дотримуватися показників якості надання послуг голосових електронних комунікації та їх параметрів;

не рекомендується перевищувати сумарну односторонню затримку сигналів у міжнародному з'єднанні більше ніж 400 мс, а в національному - більше ніж 200 мс;

при сумарній затримці сигналів у з'єднанні понад 25 мс необхідно включати лунокомпенсатори.

8. Побудова широкосмугової мультисервісної транспортної мережі для NGN дасть змогу використовувати її замість діючих міжзонових мереж з технологією комутації каналів.

9. Технічні засоби електронних комунікацій постачальників електронних комунікаційних послуг повинні підключатися до ОПТС/АМТС, ЦКМЗ з використанням групових абонентських інтерфейсів V5.1, V5.2, PRI, SIP та міжстанційних інтерфейсів із сигналізацією СКС-7, SIGTRAN, BICC, SIP/SIP-T/SIP-I.

III. Вибір альтернативних мереж

1. Для задоволення попиту на здешевлені (за рахунок зниження якості) електронні комунікаційних послуги оператори, що мають електронні комунікаційні мережі у складі ЕКМЗК, можуть застосувати різні технології ущільнення та стиснення інформаційних сигналів.

2. Для організації альтернативних за показниками якості та їх параметрами послуг та технологіями напрямків з'єднання оператори залежно від виду діяльності повинні мати на міжміському/міжнародному рівнях ОПТС/АМТС, МЦК або еквівалентні їм за функціями в пакетних мережах програмні комутатори, граничні мережеві та опорні (магістральні) мережеві вузли, які повинні виконувати функції:

маршрутизації навантаження з повним обліком і тарифікацією вхідного й вихідного навантаження окремо для стандартних та ущільнених/стиснених сигналів;

підтримання замовлених абонентом показників якості послуг та їх параметрів;

ущільнення/стиснення, транскодування, зворотної обробки ущільнених/стиснених і/або транскодованих сигналів у разі потреби.

3. Вибір абонентами різних показників якості послуг та їх параметрів, мереж різних операторів, напрямків з'єднання з різними технологіями в мережі одного або різних операторів здійснюється у процесі формування виклику (набору коду оператора чи послуги) відповідно до національного плану нумерації України.

4. Показники якості обслуговування викликів і встановлених з'єднань не повинні залежати від застосованої технології обробки, комутації, перенесення сигналів. Ці показники повинні виконуватися для будь-якого маршруту "від абонента - до абонента (пункту надання інформаційної послуги)" при наданні та отриманні універсальних послуг у мережі будь-якої конфігурації.

 

Заступник директора Департаменту
розвитку електронних комунікацій
Адміністрації Держспецзв'язку

Сергій СТАРОСТЕНКО

 


 Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.