Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

В НІЦ "ЛЕОНОРМ" вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 45,90 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 лютого 2022 р. N 115

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства економіки і Міністерства аграрної політики та продовольства

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства економіки і Міністерства аграрної політики та продовольства зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 81

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 лютого 2022 р. N 115

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства економіки і Міністерства аграрної політики та продовольства

1. У Положенні про Міністерство економіки України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 459 "Питання Міністерства економіки" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 77, ст. 2183; 2021 р., N 17, ст. 676, N 45, ст. 2762):

1) у пункті 1:

в абзаці четвертому слова ", зокрема з метою розвитку сільського господарства" виключити;

абзаци шостий - восьмий виключити;

2) у пункті 3:

у підпункті 1:

абзац п'ятий виключити;

в абзаці п'ятнадцятому слова "та розвитку сільського господарства" виключити;

абзаци п'ятий і шостий підпункту 2 виключити;

3) у пункті 4:

у підпункті 208 слова "та з метою розвитку сільського господарства" виключити;

у підпункті 212 слова ", зокрема в сільськогосподарській сфері" виключити;

у підпункті 215 слова "зокрема з питань розвитку сільського господарства," виключити;

підпункти 301 - 314, 316 - 335 виключити;

4) підпункт 16 пункту 11 викласти в такій редакції:

"16) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Мінекономіки, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;".

2. У розділі III схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. N 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 74, ст. 2105; 2019 р., N 86, ст. 2898):

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";

2) абзац п'ятий пункту 5 виключити.

3. У Положенні про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. N 667 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 73, ст. 2402; 2016 р., N 2, ст. 67; 2021 р., N 45, ст. 2762):

1) у пункті 1 слова "через Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки" виключити;

2) у пункті 10 слова "за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки" замінити словами "відповідно до законодавства про державну службу";

3) у пункті 12 слова "за поданням Прем'єр-міністра України на підставі пропозицій Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки" замінити словами "відповідно до законодавства про державну службу";

4) у тексті Положення слова "Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки" в усіх відмінках замінити словами "Міністр Кабінету Міністрів України" у відповідному відмінку.

4. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1057 "Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади та Служба безпеки України здійснюють функції технічного регулювання" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 102, ст. 3519; 2020 р., N 11, ст. 434; 2021 р., N 17, ст. 676):

1) позицію

"Мінекономіки

промислова політика, метрологія та метрологічна діяльність (у тому числі загальна безпечність нехарчової продукції; засоби вимірювальної техніки; мірні ємності; кількість фасованого товару в упаковках; електричне та електронне обладнання, його електромагнітна сумісність; машини; прилади, що працюють на газоподібному паливі; обладнання та захисні системи, призначені для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі; рухоме обладнання, що працює під тиском; продукція легкої промисловості; іграшки; мийні засоби); харчова і переробна промисловість, виробництво та обіг органічної продукції (сировини) (у тому числі вимоги до маркування, етикетування, позначень, пакування продукції харчової та переробної промисловості, органічної продукції (сировини); промислова безпека та охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами (у тому числі ліфти; обладнання, що працює під тиском; прості посудини високого тиску; засоби індивідуального захисту; канатні дороги для перевезення пасажирів; вибухові матеріали промислового призначення)"

замінити такою позицією:

"Мінекономіки

промислова політика, метрологія та метрологічна діяльність (у тому числі загальна безпечність нехарчової продукції; засоби вимірювальної техніки; мірні ємності; кількість фасованого товару в упаковках; електричне та електронне обладнання, його електромагнітна сумісність; машини; прилади, що працюють на газоподібному паливі; обладнання та захисні системи, призначені для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі; рухоме обладнання, що працює під тиском; продукція легкої промисловості; іграшки; мийні засоби); промислова безпека та охорона праці, поводження з вибуховими матеріалами (у тому числі ліфти; обладнання, що працює під тиском; прості посудини високого тиску; засоби індивідуального захисту; канатні дороги для перевезення пасажирів; вибухові матеріали промислового призначення)";

2) позицію

"Мінагрополітики

агропромислове виробництво (тваринництво, рослинництво, садівництво, виноградарство, виноробство, хмелярство); рибне господарство та рибна промисловість (у тому числі вимоги до маркування, етикетування, позначень, пакування продукції агропромислового виробництва, насінництва та розсадництва, продукції рибного господарства та рибної промисловості); технічна політика у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу"

замінити такою позицією:

"Мінагрополітики

агропромислове виробництво (тваринництво, рослинництво, садівництво, виноградарство, виноробство, хмелярство); рибне господарство та рибна промисловість (у тому числі вимоги до маркування, етикетування, позначень, пакування продукції агропромислового виробництва, насінництва та розсадництва, продукції рибного господарства та рибної промисловості); технічна політика у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу; харчова і переробна промисловість, виробництво та обіг органічної продукції (у тому числі вимоги до маркування, етикетування, позначень, пакування продукції харчової та переробної промисловості, органічної продукції)".

5. У Положенні про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. N 124 "Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2021 р., N 17, ст. 676):

1) пункт 1 доповнити абзацами такого змісту:

"формування та реалізує державну політику у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;

формування та реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин;

формування та реалізацію державної політики у сфері ветеринарної медицини.";

2) у пункті 3:

підпункт 1 після слів "насінництва та розсадництва" доповнити словами ", державної політики у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції";

підпункт 2 після слів "родючості ґрунтів" доповнити словами ", державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, державної політики у сфері ветеринарної медицини";

3) пункт 4 доповнити підпунктами 904 - 9037 такого змісту:

"904) спрямовує та координує діяльність державних органів ветеринарної медицини щодо забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя, додержання порядку здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;

905) затверджує:

порядок проведення передзабійного та післязабійного огляду державним ветеринарним інспектором або уповноваженим ветеринаром;

правила забою тварин;

порядок проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам;

форми актів державного контролю, що застосовуються державними інспекторами та державними ветеринарними інспекторами під час інспектування та аудиту, а також форми актів відбору зразків;

методи контролю зоонозів;

довгостроковий план державного контролю;

вимоги щодо ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки;

порядок визначення та застосування періодичності документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень (випробувань) вантажів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України відповідно до вимог розділу VII Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин";

граничні норми (обсяги) відбору зразків;

порядок відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю;

порядок отримання статусу та провадження діяльності офіційних ветеринарних лікарів та уповноважених ветеринарів;

порядок проведення практичної підготовки державних ветеринарних інспекторів та визначення її обсягу;

методи (методики) відбору зразків;

вимоги до передзабійного та післязабійного огляду тварин, зокрема забитих за межами бійні;

порядок визначення боєнь та потужностей з переробки диких тварин, на яких присутність державного ветеринарного інспектора не вимагається;

порядок уповноваження працівників бійні на виконання обов'язків помічника державного ветеринарного інспектора у межах державного контролю свіжого м'яса птиці та зайцеподібних відповідно до певних умов, а також позбавлення їх такого уповноваження у разі невиконання уповноваженими працівниками бійні функції помічника державного ветеринарного інспектора;

вимоги до змісту, форми та порядку надання інформації про харчовий ланцюг;

перелік продуктів (із зазначенням їх коду згідно з УКТЗЕД, назви та за необхідності інших характеристик), які підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах;

правила поводження з продуктами, ввезеними (пересланими) на митну територію України як торговельні (виставкові) зразки або об'єкти наукових досліджень;

порядок перевантаження продуктів на інший транспортний засіб;

порядок ведення реєстру митних складів, складів у вільних митних зонах, призначених для зберігання продуктів, які не відповідають законодавству;

порядок знищення, особливого поводження та зміни призначеного використання вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, які не відповідають законодавству;

перелік харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження (із зазначенням їх коду згідно з УКТЗЕД, назви та за необхідності інших характеристик), вантажі з якими при ввезенні (пересиланні) на митну територію України підлягають посиленому державному контролю;

форму протоколу про порушення Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", законодавства про харчові продукти та корми;

порядок адміністративного (досудового) оскарження постанови у справі про порушення Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", законодавства про харчові продукти та корми;

вимоги щодо ввезення на митну територію України живих тварин та їх репродуктивного матеріалу;

порядок визначення ветеринарно-санітарного статусу країн-експортерів та їх окремих територій (зони/компартмента);

порядок формування та ведення Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів;

методичні настанови щодо застосування законодавства про корми, які розроблені об'єднаннями операторів ринку;

перелік матеріалів, реалізація та використання яких для потреб годівлі тварин є обмеженими чи забороненими;

перелік речовин, наявність яких у кормах є обмеженою або забороненою, та порядок здійснення операторами ринку періодичних досліджень (випробувань) на предмет вмісту таких речовин у кормах;

методики розрахунку вартості послуг з наукової оцінки (експертизи) кормових добавок та послуг референс-лабораторії;

порядок здійснення операторами ринку, які реалізують корми, періодичних досліджень (випробувань) кормів в акредитованих лабораторіях на предмет вмісту речовин, наявність яких у кормах є обмеженою або забороненою;

порядок формування реєстраційного досьє;

дозволені відхилення між наведеними у маркуванні значеннями складу кормового матеріалу та/або кормової суміші та значеннями, встановленими під час здійснення державного контролю;

порядок ведення реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України;

порядок внесення змін до реєстраційних посвідчень, виданих на готові корми, премікси або кормові добавки;

порядок ведення реєстру потужностей (об'єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів тваринного походження;

технічні умови, технологічні інструкції щодо оброблення, переробки, утилізації та видалення побічних продуктів тваринного походження;

за погодженням з Міндовкіллям порядок поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорій I - III;

форму протоколу про порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження;

правила застосування спрощеного підходу до розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) у сфері виробництва та обігу кормів;

гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів;

порядок затвердження експортних потужностей, ведення їх реєстру та внесення змін до нього;

перелік регульованих шкідливих організмів;

програму навчання працівників, робота яких пов'язана з організацією та безпосередньо проведенням робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлі пестицидами і агрохімікатами;

порядок застосування пестицидів і агрохімікатів на території, що зазнала радіоактивного забруднення, а також у зоні надзвичайної екологічної ситуації;

методичні настанови щодо виконання загальних гігієнічних вимог, а також інших вимог, що визначені законодавством про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, розроблені об'єднаннями операторів ринку, та розміщує їх на своєму офіційному веб-сайті наступного дня після затвердження;

вимоги до виробництва та обігу живих двостулкових молюсків, живих голкошкірих, живих кишковопорожнинних та живих морських черевоногих;

906) встановлює:

порядок ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл;

вимоги до підготовки помічників державних ветеринарних інспекторів;

порядок здійснення компетентним органом України державного контролю потужностей, розташованих у країнах-експортерах;

порядок визнання еквівалентності системи державного контролю країни-експортера;

порядок знищення, утилізації кормів, повернення їх в обіг для годівлі тварин або для інших, ніж годівля тварин, цілей, за рахунок операторів ринку;

методичні настанови щодо належної практики для первинного виробництва кормів, маркування кормів, розроблені об'єднаннями операторів ринку;

форму декларації про відповідність кормів вимогам законодавства про корми для операторів ринку, які діють виключно як продавці та здійснюють лише реалізацію кормів, без зберігання кормів на належних їм потужностях, про відповідність кормів вимогам законодавства про корми;

порядок маркування кормів, призначених для тварин, які утримуються для наукових та експериментальних цілей;

вимоги щодо маркування кормових добавок у кормових матеріалах та кормових сумішах для продуктивних та непродуктивних тварин, а також вимоги щодо зазначення у маркуванні вмісту вологи у кормах;

додаткові вимоги щодо маркування кормових добавок та преміксів;

вимоги до годівлі тварин побічними продуктами тваринного походження;

ветеринарно-санітарні вимоги під час поводження з побічними продуктами тваринного походження;

ветеринарно-санітарні вимоги до потужностей (об'єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження;

порядок знищення об'єктів санітарних заходів або умови, які повинні виконуватися оператором ринку для повернення їх в обіг для споживання людиною або для інших цілей;

вимоги до позначки придатності, ідентифікаційної позначки та порядок їх нанесення;

порядок, спеціальні вимоги до маркування та перелік харчових продуктів, для яких обов'язковим є зазначення країни походження або місця походження;

спеціальні умови імпорту кормів;

907) визначає додаткові категорії та функціональні групи кормових добавок;

908) приймає рішення про визнання вимог іноземних держав або міжнародних організацій (інтеграційних об'єднань держав) еквівалентними вимогам щодо державної реєстрації кормових добавок, встановленим законодавством України про корми;

909) формує, веде та вносить зміни до Державного каталогу кормових матеріалів;

9010) забезпечує відкритий та безоплатний доступ до Державного каталогу кормових матеріалів шляхом його розміщення на своєму офіційному веб-сайті;

9011) формує, веде, вносить зміни та забезпечує відкритий та безоплатний доступ до Державного реєстру тверджень про властивості кормів для особливих поживних цілей;

9012) за погодженням з Мінфіном подає пропозиції Кабінету Міністрів України щодо виділення необхідних коштів з резервного фонду державного бюджету на організацію і здійснення заходів, спрямованих на локалізацію та ліквідацію епізоотії особливо небезпечних хвороб тварин, що загрожує перерости в панзоотію чи спричиняє значні економічні втрати;

9013) подає на затвердження Кабінету Міністрів України Порядок отримання, призупинення, скасування та поновлення, форму та умови отримання експлуатаційного дозволу;

9014) розробляє та подає на затвердження Кабінету Міністрів України Положення про державну реєстрацію кормових добавок;

9015) розробляє, переглядає та затверджує відповідні санітарні заходи в межах своїх повноважень;

9016) затверджує разом з Мінфіном розмір плати за здійснення державного контролю, що фінансується операторами ринку;

9017) бере участь у реалізації державної політики у сфері виробництва продуктів дитячого харчування;

9018) здійснює державне управління та регулювання у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;

9019) розробляє та затверджує державний логотип для органічної продукції;

9020) забезпечує:

сприяння розвитку ринку органічної продукції;

ведення Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, Державного реєстру органічного насіння і садивного матеріалу та Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, а також відкритість та загальнодоступність зазначених реєстрів;

9021) звертається до національного органу України з акредитації щодо встановлених фактів порушень органом сертифікації з метою вжиття цим органом відповідних заходів, передбачених законодавством України у сфері акредитації;

9022) забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації інспекторів з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції відповідно до закону;

9023) встановлює порядок підтвердження спеціальних знань інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції у сфері органічного виробництва;

9024) визначає вимоги до матеріально-технічної бази та інших об'єктів інфраструктури, необхідних для виконання функцій із сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції;

9025) забезпечує скасування сертифікатів, виданих органом сертифікації, виключеним із Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції;

9026) встановлює форму заявки на внесення до Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції;

9027) встановлює порядок ведення переліку органів іноземної сертифікації;

9028) визначає порядок розгляду апеляцій на рішення органів сертифікації;

9029) визначає порядок, періодичність декларування та подання органами сертифікації зведених матеріалів щодо обсягів органічної продукції, що вводиться в обіг;

9030) встановлює порядок звітування органів сертифікації про видані сертифікати;

9031) розробляє та затверджує перелік речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях;

9032) здійснює нормативно-правове забезпечення у сфері захисту та карантину рослин;

9033) організовує впровадження екологічно безпечних для людини і навколишнього природного середовища методів та заходів щодо захисту рослин;

9034) бере участь у розробленні загальнодержавних і міждержавних цільових програм захисту рослин;

9035) організовує розроблення регіональних цільових програм захисту рослин;

9036) визначає:

пріоритетні напрями, стратегії та механізми розвитку у сфері карантину рослин;

відповідно до закону порядок ввезення, вивезення та використання рослин і рослинних продуктів, зокрема за погодженням із карантинними службами інших держав відповідно до міжнародних договорів України;

9037) вносить до Кабінету Міністрів України подання про запровадження або скасування карантинного режиму та особливого режиму захисту рослин;".

____________


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2022, ЛЕОНОРМ.