Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 жовтня 2022 р. N 1160

Київ

Про затвердження Порядку розроблення, здійснення експертизи та застосування проектів повторного використання у будівництві та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 і від 23 травня 2011 р. N 554

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок розроблення, здійснення експертизи та застосування проектів повторного використання у будівництві, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674) і від 23 травня 2011 р. N 554 "Деякі питання професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1668; 2021 р., N 30, ст. 1740) зміни, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності з 24 жовтня 2022 року.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 жовтня 2022 р. N 1160

ПОРЯДОК
розроблення, здійснення експертизи та застосування проектів повторного використання у будівництві

1. Цей Порядок визначає процедуру розроблення проектів повторного використання у будівництві, у тому числі проектних рішень для повторного використання у будівництві, здійснення їх експертизи та застосування у будівництві.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

замовник проекту повторного використання у будівництві (далі - замовник) - юридична чи фізична особа, яка визначає вимоги до проекту повторного використання, здійснює підготовку завдання на його розроблення, замовляє та у разі потреби фінансує його розроблення, забезпечує проведення експертизи та затверджує такий проект;

експертиза проекту повторного використання у будівництві (далі - експертиза) - проведення перевірки проектних рішень з метою виявлення відхилень від вимог з питань міцності, надійності та довговічності об'єктів будівництва, у тому числі безперешкодного доступу для маломобільних груп населення, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, пожежної безпеки, техногенної безпеки, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, а також кошторисної частини такого проекту;

проектне рішення для повторного використання у будівництві (далі - проектне рішення) - проектна документація на будівництво, що затверджена відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674), яка використовується повторно під час проектування інших об'єктів і у визначених законодавством випадках містить позитивний експертний звіт;

проект повторного використання у будівництві (далі - проект повторного використання) - документація, яка включає архітектурно-планувальні, конструктивні, технічні та технологічні рішення для умов будівництва, визначених завданням на проектування, призначена для багаторазового застосування під час розроблення проектної документації на будівництво об'єктів або їх відокремлених частин, включає експертну оцінку з позитивним висновком та затверджується відповідним замовником. Проектна документація на будівництво, розроблена із застосуванням проектів повторного використання, затверджується замовником на підставі позитивного звіту за результатами експертизи, яка проводиться у випадках, передбачених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності";

проектні рішення прив'язки - проектні рішення за окремими розділами проекту повторного використання, які підлягають уточненню під час розроблення відповідної проектної документації залежно від конкретних умов будівництва та характеристик земельної ділянки, на якій розміщуватиметься об'єкт будівництва, з урахуванням містобудівних умов, обмежень та технічних умов.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про архітектурну діяльність", "Про інвестиційну діяльність", "Про будівельні норми", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" та інших нормативно-правових актах.

3. Замовниками проекту повторного використання можуть бути органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, юридичні особи всіх форм власності, фізичні особи.

4. Порядок розроблення проекту повторного використання аналогічний Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, що затверджений наказом Мінрегіону від 16 травня 2011 р. N 45. Завданням щодо розроблення проекту повторного використання визначаються геологічні, геофізичні, кліматичні (снігові, вітрові навантаження та впливи, температурні режими тощо) умови, які зазначаються у пояснювальній записці до нього.

Кошторисна частина проекту повторного використання розробляється відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Мінрегіону від 1 листопада 2021 р. N 281.

5. Проект повторного використання розробляється відповідно до нормативних актів технічного характеру, що встановлюють обов'язкові вимоги до об'єкта нормування у будівництві, та кошторисних норм, чинних на дату передачі його замовникові.

6. Завершальним етапом розроблення проекту повторного використання є проведення експертизи, результатом якої є експертна оцінка, що містить позитивний або негативний висновок. Експертна оцінка є електронним документом, що складається у довільній формі з використанням Реєстру будівельної діяльності та з урахуванням вимог Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. N 681 "Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва" (Офіційний вісник України, 2021 р., N 55, ст. 3401).

7. Експертна організація, яка залучається замовником проекту повторного використання або уповноваженою ним особою для проведення експертизи такого проекту, визначається відповідно до Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва, затверджених наказом Мінрегіону від 15 серпня 2017 р. N 204.

8. Проведення експертизи здійснюється за договорами, укладеними між замовником проекту повторного використання або уповноваженою ним особою та експертною організацією згідно із законодавством.

9. Експертна оцінка за результатами проведення експертизи повинна містити відомості про відповідність чи невідповідність такого проекту нормативним вимогам за окремими напрямами, зокрема з питань міцності, надійності та довговічності об'єктів будівництва, у тому числі для безперешкодного доступу маломобільних груп населення, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, пожежної безпеки, техногенної безпеки, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, а також про кошторисну частину проекту повторного використання.

10. Якщо в результаті проведення експертизи встановлено, що проект повторного використання не відповідає нормативним вимогам, експертною організацією надається експертна оцінка з негативним висновком. Такий проект повторного використання не може бути використаний для подальшого проектування та підлягає доопрацюванню в частині приведення його у відповідність з вимогами, про порушення яких зазначено в експертній оцінці.

11. Експертна оцінка проекту повторного використання, що містять позитивний висновок, є підставою для його затвердження замовником.

12. Після проведення експертизи проект повторного використання підлягає затвердженню замовником.

Проект повторного використання не потребує погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та юридичними особами, утвореними такими органами.

13. Для затвердження замовником проекту повторного використання генеральний проектувальник (проектувальник) завантажує такий проект через електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва до Реєстру будівельної діяльності відповідно до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. N 681, та накладає електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису генерального проектувальника (проектувальника). У такому випадку проекту повторного використання програмними засобами електронної системи автоматично присвоюється реєстраційний номер.

14. У разі розроблення проектної документації із застосуванням будівельного інформаційного моделювання у пояснювальній записці до проекту будівництва зазначаються особливості оформлення такої проектної документації.

15. З письмового дозволу особи, якій належать авторські майнові права на проектну документацію об'єкта будівництва, що була розроблена не пізніше ніж за чотири роки з дати прийняття цього Порядку, така проектна документація (її частина) може бути використана як проектне рішення за наявності позитивного експертного звіту. Під час розроблення проекту будівництва об'єктів із використанням проектного рішення повинні бути враховані такі вимоги безпеки, як забезпечення механічного опору та стійкості (міцності), електро-, вибухо-, пожежобезпечності, екологічної безпеки, енергоефективності об'єкта, вимоги нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для маломобільних груп населення, а також положення кошторисних норм.

16. Проектна документація на будівництво об'єктів з використанням проекту повторного використання або проектного рішення розробляється згідно з Порядком розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженим наказом Мінрегіону від 16 травня 2011 р. N 45.

У завданні щодо проектування такого об'єкта зазначається необхідність використання конкретного проекту повторного використання або проектного рішення. На титульному аркуші зазначається, що проект розроблений з використанням проекту повторного використання або проектного рішення.

Проектна документація на об'єкт будівництва, яка розроблена з використанням проекту повторного використання або проектного рішення, складається з проекту повторного використання або проектного рішення та проектних рішень прив'язки, які можуть бути наведені в окремих розділах. Проектні рішення прив'язки розробляються окремо для кожного об'єкта будівництва.

Під час розроблення проектної документації на будівництво об'єктів може бути змінено окремі розділи проекту повторного використання.

17. Проектна документація на будівництво об'єктів, розроблена з використанням проекту повторного використання або проектного рішення, підлягає експертизі. Під час проведення експертизи проектні рішення прив'язки та змінені розділи проекту повторного використання підлягають перевірці на відповідність абзацу третьому пункту 5 та абзацу другому пункту 15 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 жовтня 2022 р. N 1160

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 і від 23 травня 2011 р. N 554

1. Доповнити Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560, пунктом 111 такого змісту:

"111. За рішенням замовника може проводитися також експертиза проектів будівництва інших об'єктів, ніж передбачені у пункті 10 цього Порядку, або окремих розділів проектної документації. Результатом такої експертизи є експертна оцінка, що не є підставою для затвердження проектів будівництва.".

2. У пункті 25 Порядку проведення професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 554:

1) в абзаці першому слово "разом" виключити;

2) абзац другий після слів "саморегулівною організацією" доповнити словами "(у разі набуття нею делегованих повноважень) або Мінрегіоном";

3) абзац п'ятий після слів "саморегулівній організації" доповнити словами "(у разі набуття нею делегованих повноважень)";

4) абзац шостий після слів "саморегулівна організація" доповнити словами "(у разі набуття нею делегованих повноважень)".

____________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.