Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Увага! З 24.03.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 46 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 жовтня 2022 р. N 1218

Київ

Про затвердження норм виробничих втрат і виходу спирту етилового, у тому числі біоетанолу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 квітня 2023 року N 297

Відповідно до абзацу другого пункту 214.6 статті 214 Податкового кодексу України, частини першої статті 13 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

норми виробничих втрат спирту етилового, у тому числі біоетанолу;

норми виходу спирту етилового, у тому числі біоетанолу.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2022 р. N 1218

НОРМИ
виробничих втрат спирту етилового, у тому числі біоетанолу

1. Ці норми встановлюють максимально допустимі втрати спирту етилового, у тому числі біоетанолу, що належать до товарних позицій 2207 та 2208 згідно з УКТЗЕД (далі - спирт етиловий), під час їх виробництва з дозрілої бражки та/або спирту етилового - сирцю.

2. Норми виробничих втрат спирту етилового встановлені для однієї кліматичної зони для всієї території України та двох періодів року, а саме:

осінньо-зимовий період - з 1 жовтня по 31 березня;

весняно-літній період - з 1 квітня по 30 вересня.

3. У цих нормах терміни вживаються у такому значенні:

брагоректифікаційна установка непрямої дії - брагоректифікаційна установка, колони якої пов'язані між собою матеріальними потоками, з підведенням та відведенням тепла від кожної колони окремо;

брагоректифікаційна установка енергозберігаюча - брагоректифікаційна установка, колони якої пов'язані між собою матеріальними та тепловими потоками (тепло водно-спиртової пари принаймні однієї колони використовується для обігрівання однієї чи декількох інших колон, які працюють під вакуумом);

бражна колона - брагоперегонна установка, в якій відбувається виділення спирту етилового і летких супутніх домішок із дозрілої бражки;

виробничі втрати спирту етилового - зменшення кількості (за умови збереження якості в межах встановлених вимог) спирту етилового із причин, пов'язаних з його фізико-хімічними властивостями, втратою внаслідок випаровування в процесі виробництва спирту етилового або з іншої причини, пов'язаної з природним результатом (до виробничих втрат спирту етилового не відносяться втрати спирту етилового, обумовлені порушенням вимог технічних та технологічних документів);

дозріла бражка - зброджене сусло спиртового виробництва;

установка адсорбційного зневоднення - установка для дегідратації спирту етилового шляхом адсорбції води на молекулярних ситах;

установка азеотропного зневоднення - установка для дегідратації спирту етилового із застосуванням азеотропної ректифікації за допомогою водопоглинаючих компонентів;

установка мембранного зневоднення - установка для дегідратації спирту етилового за допомогою напівпроникливих мембран.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Податковому кодексі України та Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".

4. Норми виробничих втрат спирту етилового під час його виробництва встановлені у відсотках кількості спирту у декалітрах 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° C, який передано з дозрілою бражкою на брагоректифікаційну установку, залежно від кількості колон, які входять до її складу, її середньодобової продуктивності, періодів року, використаної сировини та сорту спирту етилового (додатки 1 - 4).

5. Норми виробничих втрат спирту етилового під час виробництва біоетанолу встановлені у відсотках кількості спирту у декалітрах 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° C, який передано з дозрілою бражкою або спиртом етиловим - сирцем на установку з виробництва біоетанолу (додаток 5).

6. Норми виробничих втрат спирту етилового під час переробки на спирт етиловий невиправного виробничого браку спирту етилового та алкогольних напоїв, інших рідин, що містять спирт етиловий, становлять 1,2 відсотка кількості спирту у декалітрах 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° C, який отримано на переробку.

7. До норм виробничих втрат не включаються норми втрат спирту етилового під час бродіння крохмалевмісної або цукровмісної сировини, які враховані у нормах виходу спирту етилового, у тому числі біоетанолу.

 

Додаток 1
до норм виробничих втрат спирту етилового, у тому числі біоетанолу
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2023 р. N 297)

НОРМИ
виробничих втрат спирту етилового під час виробництва всіх видів спирту етилового (крім ректифікованого залежно від сорту) з крохмалевмісної сировини

Продуктивність брагоректифікаційної установки, дал/добу

Норми втрат спирту етилового під час його виробництва на брагоректифікаційній установці з крохмалевмісної сировини, відсотків

брагоректифікаційна установка непрямої дії

брагоректифікаційна установка енергозберігаюча

осінньо-зимовий період

весняно-літній період

осінньо-зимовий період

весняно-літній період

кількість колон в установці без урахування бражної колони

кількість колон в установці без урахування бражної колони

кількість колон в установці без урахування бражної колони

кількість колон в установці без урахування бражної колони

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

≤ 500

0,74

0,76

0,79

0,91

0,93

0,96

0,71

0,73

0,76

0,88

0,9

0,93

1000

0,58

0,6

0,63

0,73

0,76

0,78

0,55

0,57

0,6

0,7

0,73

0,75

1500

0,52

0,55

0,57

0,67

0,7

0,72

0,49

0,52

0,54

0,64

0,67

0,69

2000

0,5

0,52

0,55

0,64

0,67

0,69

0,47

0,49

0,52

0,61

0,64

0,66

2500

0,48

0,5

0,53

0,63

0,65

0,68

0,45

0,47

0,5

0,6

0,62

0,65

3000

0,47

0,49

0,52

0,61

0,64

0,66

0,44

0,46

0,49

0,58

0,61

0,63

3500

0,46

0,49

0,51

0,61

0,63

0,66

0,43

0,46

0,48

0,58

0,6

0,63

4000

0,46

0,48

0,51

0,6

0,62

0,65

0,43

0,45

0,48

0,57

0,59

0,62

4500

0,45

0,48

0,5

0,59

0,62

0,64

0,42

0,45

0,47

0,56

0,59

0,61

5000

0,45

0,47

0,5

0,59

0,62

0,64

0,42

0,44

0,47

0,56

0,59

0,61

5500

0,44

0,47

0,49

0,59

0,61

0,64

0,41

0,44

0,46

0,56

0,58

0,61

6000

0,44

0,47

0,49

0,58

0,61

0,63

0,41

0,44

0,46

0,55

0,58

0,6

≥ 7000

0,44

0,46

0,49

0,58

0,61

0,63

0,41

0,43

0,46

0,55

0,58

0,6

(додаток 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.04.2023 р. N 297)

 

Додаток 2
до норм виробничих втрат спирту етилового, у тому числі біоетанолу
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2023 р. N 297)

НОРМИ
виробничих втрат спирту етилового під час виробництва всіх видів спирту етилового (крім ректифікованого залежно від сорту) з цукровмісної сировини

Продуктивність брагоректифікаційної установки, дал/добу

Норми втрат спирту етилового під час його виробництва на брагоректифікаційній установці з цукровмісної сировини, відсотків

брагоректифікаційна установка непрямої дії

брагоректифікаційна установка енергозберігаюча

осінньо-зимовий період

весняно-літній період

осінньо-зимовий період

весняно-літній період

кількість колон в установці, враховуючи бражну колону

кількість колон в установці, враховуючи бражну колону

кількість колон в установці, враховуючи бражну колону

кількість колон в установці, враховуючи бражну колону

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

Однопродуктове виробництво (виробництво спирту)

≤ 500

1,14

1,16

1,19

1,31

1,33

1,36

1,11

1,13

1,16

1,28

1,3

1,33

1000

0,98

1

1,03

1,13

1,16

1,18

0,95

0,97

1

1,1

1,13

1,15

1500

0,92

0,95

0,97

1,07

1,1

1,12

0,89

0,92

0,94

1,04

1,07

1,09

2000

0,9

0,92

0,95

1,04

1,07

1,09

0,87

0,89

0,92

1,01

1,04

1,06

2500

0,88

0,9

0,93

1,03

1,05

1,08

0,85

0,87

0,9

1

1,02

1,05

3000

0,87

0,89

0,92

1,01

1,04

1,06

0,84

0,86

0,89

0,98

1,01

1,03

3500

0,86

0,89

0,91

1,01

1,03

1,06

0,83

0,86

0,88

0,98

1

1,03

4000

0,86

0,88

0,91

1

1,02

1,05

0,83

0,85

0,88

0,97

0,99

1,02

4500

0,85

0,88

0,9

0,99

1,02

1,04

0,82

0,85

0,87

0,96

0,99

1,01

5000

0,85

0,87

0,9

0,99

1,02

1,04

0,82

0,84

0,87

0,96

0,99

1,01

5500

0,84

0,87

0,89

0,99

1,01

1,04

0,81

0,84

0,86

0,96

0,98

1,01

6000

0,84

0,87

0,89

0,98

1,01

1,03

0,81

0,84

0,86

0,95

0,98

1

≥ 7000

0,84

0,86

0,89

0,98

1,01

1,03

0,81

0,83

0,86

0,95

0,98

1

Двопродуктове виробництво (виробництво спирту і хлібопекарських дріжджів)

≤ 500

1,29

1,31

1,34

1,46

1,48

1,51

1,26

1,28

1,31

1,43

1,45

1,48

1000

1,13

1,15

1,18

1,28

1,31

1,33

1,1

1,12

1,15

1,25

1,28

1,3

1500

1,07

1,1

1,12

1,22

1,25

1,27

1,04

1,07

1,09

1,19

1,22

1,24

2000

1,05

1,07

1,1

1,19

1,22

1,24

1,02

1,04

1,07

1,16

1,19

1,21

2500

1,03

1,05

1,08

1,18

1,2

1,23

1

1,02

1,05

1,15

1,17

1,2

3000

1,02

1,04

1,07

1,16

1,19

1,21

0,99

1,01

1,04

1,13

1,16

1,18

3500

1,01

1,04

1,06

1,16

1,18

1,21

0,98

1,01

1,03

1,13

1,15

1,18

4000

1,01

1,03

1,06

1,15

1,17

1,2

0,98

1

1,03

1,12

1,14

1,17

4500

1

1,03

1,05

1,14

1,17

1,19

0,97

1

1,02

1,11

1,14

1,16

5000

1

1,02

1,05

1,14

1,17

1,19

0,97

0,99

1,02

1,11

1,14

1,16

5500

0,99

1,02

1,04

1,14

1,16

1,19

0,96

0,99

1,01

1,11

1,13

1,16

6000

0,99

1,02

1,04

1,13

1,16

1,18

0,96

0,99

1,01

1,1

1,13

1,15

≥ 7000

0,99

1,01

1,04

1,13

1,16

1,18

0,96

0,98

1,01

1,1

1,13

1,15

(додаток 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.04.2023 р. N 297)

 

Додаток 3
до норм виробничих втрат спирту етилового, у тому числі біоетанолу
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2023 р. N 297)

НОРМИ
виробничих втрат спирту етилового під час виробництва спирту етилового ректифікованого з крохмалевмісної сировини

Продуктивність брагоректифікаційної установки, дал/добу

Норми втрат спирту етилового під час виробництва спирту етилового ректифікованого на брагоректифікаційній установці з крохмалевмісної сировини, відсотків

брагоректифікаційна установка непрямої дії

брагоректифікаційна установка енергозберігаюча

осінньо-зимовий період

весняно-літній період

осінньо-зимовий період

весняно-літній період

кількість колон в установці без урахування бражної колони

кількість колон в установці без урахування бражної колони

кількість колон в установці без урахування бражної колони

кількість колон в установці без урахування бражної колони

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

Виробництво спирту етилового ректифікованого сорту "Вища очистка"

≤ 500

0,8

0,83

0,85

1

1,03

1,05

0,77

0,8

0,82

0,97

1

1,02

1000

0,62

0,65

0,67

0,79

0,82

0,84

0,59

0,62

0,64

0,76

0,79

0,81

1500

0,56

0,59

0,61

0,72

0,75

0,77

0,53

0,56

0,58

0,69

0,72

0,74

2000

0,53

0,56

0,58

0,69

0,71

0,74

0,5

0,53

0,55

0,66

0,68

0,71

2500

0,51

0,54

0,56

0,66

0,69

0,71

0,48

0,51

0,53

0,63

0,66

0,68

3000

0,5

0,53

0,55

0,65

0,68

0,7

0,47

0,5

0,52

0,62

0,65

0,67

3500

0,49

0,52

0,54

0,64

0,67

0,69

0,46

0,49

0,52

0,61

0,64

0,66

4000

0,49

0,51

0,54

0,63

0,66

0,68

0,46

0,48

0,51

0,6

0,63

0,65

4500

0,48

0,51

0,53

0,63

0,65

0,68

0,45

0,48

0,51

0,6

0,62

0,65

5000

0,48

0,5

0,53

0,62

0,65

0,67

0,45

0,47

0,5

0,59

0,62

0,64

5500

0,47

0,5

0,52

0,62

0,64

0,67

0,44

0,47

0,49

0,59

0,61

0,64

6000

0,47

0,5

0,52

0,62

0,64

0,67

0,44

0,47

0,49

0,59

0,61

0,64

≥ 7000

0,47

0,49

0,52

0,61

0,64

0,67

0,44

0,46

0,49

0,58

0,61

0,63

Виробництво спирту етилового ректифікованого сортів "Екстра", "Люкс" і "Пшенична сльоза"

≤ 500

0,85

0,88

0,9

1,05

1,08

1,1

0,82

0,85

0,87

1,02

1,05

1,07

1000

0,67

0,7

0,72

0,84

0,87

0,89

0,64

0,67

0,69

0,81

0,84

0,86

1500

0,61

0,64

0,66

0,77

0,8

0,82

0,58

0,61

0,63

0,74

0,77

0,79

2000

0,58

0,61

0,63

0,74

0,76

0,79

0,55

0,58

0,6

0,71

0,73

0,76

2500

0,56

0,59

0,61

0,71

0,74

0,76

0,53

0,56

0,58

0,68

0,71

0,73

3000

0,55

0,58

0,6

0,7

0,73

0,75

0,52

0,55

0,57

0,67

0,7

0,72

3500

0,54

0,57

0,59

0,69

0,72

0,74

0,51

0,54

0,56

0,66

0,69

0,71

4000

0,54

0,56

0,59

0,68

0,71

0,73

0,51

0,53

0,56

0,65

0,68

0,7

4500

0,53

0,56

0,58

0,68

0,7

0,73

0,5

0,53

0,55

0,65

0,67

0,7

5000

0,53

0,55

0,58

0,67

0,7

0,72

0,5

0,52

0,55

0,64

0,67

0,69

5500

0,52

0,55

0,57

0,67

0,69

0,72

0,49

0,52

0,54

0,64

0,66

0,69

6000

0,52

0,55

0,57

0,67

0,69

0,72

0,49

0,52

0,54

0,64

0,66

0,69

≥ 7000

0,52

0,54

0,57

0,66

0,69

0,72

0,49

0,51

0,54

0,63

0,66

0,68

(додаток 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.04.2023 р. N 297)

 

Додаток 4
до норм виробничих втрат спирту етилового, у тому числі біоетанолу
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2023 р. N 297)

НОРМИ
виробничих втрат спирту етилового під час виробництва спирту етилового ректифікованого з цукровмісної сировини

Продуктивність брагоректифікаційної установки, дал/добу

Норми втрат спирту етилового під час виробництва спирту етилового ректифікованого на брагоректифікаційній установці з цукровмісної сировини, відсотків

брагоректифікаційна установка непрямої дії

брагоректифікаційна установка енергозберігаюча

осінньо-зимовий період

весняно-літній період

осінньо-зимовий період

весняно-літній період

кількість колон в установці, враховуючи бражну колону

кількість колон в установці, враховуючи бражну колону

кількість колон в установці, враховуючи бражну колону

кількість колон в установці, враховуючи бражну колону

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

Однопродуктове виробництво (виробництво спирту)

Виробництво спирту етилового ректифікованого сорту "Вища очистка"

≤ 500

1,2

1,23

1,25

1,4

1,43

1,45

1,17

1,2

1,22

1,37

1,4

1,42

1000

1,02

1,05

1,07

1,19

1,22

1,24

0,99

1,02

1,04

1,16

1,19

1,21

1500

0,96

0,99

1,01

1,12

1,15

1,17

0,93

0,96

0,98

1,09

1,12

1,14

2000

0,93

0,96

0,98

1,09

1,11

1,14

0,9

0,93

0,95

1,06

1,08

1,11

2500

0,91

0,94

0,96

1,06

1,09

1,11

0,88

0,91

0,93

1,03

1,06

1,08

3000

0,9

0,93

0,95

1,05

1,08

1,1

0,87

0,9

0,92

1,02

1,05

1,07

3500

0,89

0,92

0,94

1,04

1,07

1,09

0,86

0,89

0,91

1,01

1,04

1,06

4000

0,89

0,91

0,94

1,03

1,06

1,08

0,86

0,88

0,91

1

1,03

1,05

4500

0,88

0,91

0,93

1,03

1,05

1,08

0,85

0,88

0,9

1

1,02

1,05

5000

0,88

0,9

0,93

1,02

1,05

1,07

0,85

0,87

0,9

0,99

1,02

1,04

5500

0,87

0,9

0,92

1,02

1,04

1,07

0,84

0,87

0,89

0,99

1,01

1,04

6000

0,87

0,9

0,92

1,02

1,04

1,07

0,84

0,87

0,89

0,99

1,01

1,04

≥ 7000

0,87

0,89

0,92

1,01

1,04

1,06

0,84

0,86

0,89

0,98

1,01

1,03

Двопродуктове виробництво (виробництво спирту і хлібопекарських дріжджів)

Виробництво спирту етилового ректифікованого сорту "Вища очистка"

≤ 500

1,35

1,38

1,4

1,55

1,58

1,6

1,32

1,35

1,37

1,52

1,55

1,57

1000

1,17

1,2

1,22

1,34

1,37

1,39

1,14

1,17

1,19

1,31

1,34

1,36

1500

1,11

1,14

1,16

1,27

1,3

1,32

1,08

1,11

1,13

1,24

1,27

1,29

2000

1,08

1,11

1,13

1,24

1,26

1,29

1,05

1,08

1,1

1,21

1,23

1,26

2500

1,06

1,09

1,11

1,21

1,24

1,26

1,03

1,06

1,08

1,18

1,21

1,23

3000

1,05

1,08

1,1

1,2

1,23

1,25

1,02

1,05

1,07

1,17

1,2

1,22

3500

1,04

1,07

1,09

1,19

1,22

1,24

1,01

1,04

1,06

1,16

1,19

1,21

4000

1,04

1,06

1,09

1,18

1,21

1,23

1,01

1,03

1,06

1,15

1,18

1,2

4500

1,03

1,06

1,08

1,18

1,2

1,23

1

1,03

1,05

1,15

1,17

1,2

5000

1,03

1,05

1,08

1,17

1,2

1,22

1

1,02

1,05

1,14

1,17

1,19

5500

1,02

1,05

1,07

1,17

1,19

1,22

0,99

1,02

1,04

1,14

1,16

1,19

6000

1,02

1,05

1,07

1,17

1,19

1,22

0,99

1,02

1,04

1,14

1,16

1,19

≥ 7000

1,02

1,04

1,07

1,16

1,19

1,21

0,99

1,01

1,04

1,13

1,16

1,18

(додаток 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 04.04.2023 р. N 297)

 

Додаток 5
до норм виробничих втрат спирту етилового, у тому числі біоетанолу

НОРМИ
виробничих втрат спирту етилового під час виробництва біоетанолу

Норми втрат спирту етилового під час виробництва біоетанолу з дозрілої бражки або спирту етилового - сирцю на установці з виробництва біоетанолу, відсотків

установка азеотропного зневоднення

установка адсорбційного зневоднення

установка мембранного зневоднення

осінньо-зимовий період

весняно-літній період

осінньо-зимовий період

весняно-літній період

осінньо-зимовий період

весняно-літній період

Виробництво біоетанолу з дозрілої бражки, отриманої з цукровмісної сировини

2,9

3,1

1,71

1,91

2,7

2,9

Виробництво біоетанолу з дозрілої бражки, отриманої з крохмалевмісної сировини

2,5

2,7

1,31

1,51

2,3

2,5

Виробництво біоетанолу із спирту етилового - сирцю

2,4

2,6

1,21

1,41

2,2

2,4

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2022 р. N 1218

НОРМИ
виходу спирту етилового, у тому числі біоетанолу

1. Ці норми встановлюють норми виходу спирту етилового, у тому числі біоетанолу, що належать до товарних позицій 2207 та 2208 згідно з УКТЗЕД (далі - спирт етиловий), які отримані з крохмалевмісної і цукровмісної сировини (за винятком плодово-ягідної).

2. У цих нормах терміни вживаються у такому значенні:

норма виходу спирту етилового - кількість умовного спирту етилового у декалітрах 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° C, який можна отримати з однієї тонни умовного крохмалю під час переробки крохмалевмісної та/або цукровмісної сировини (за винятком плодово-ягідної) у спирт етиловий;

сировина крохмалевмісна - насіння зернових, зернобобових та олійних культур, овочі, призначені для промислової переробки на спирт етиловий;

сировина цукровмісна - меляси різних типів (бурякова, рафінадна, тростинна), цукор-сирець та цукровий буряк, призначені для промислової переробки на спирт етиловий;

солод - насіння зернових, зернобобових та олійних культур, пророщене в штучних умовах для утворення у ньому цитолітичних, амілолітичних і протеолітичних ферментів, які під час біохімічних процесів перетворюють крохмаль у цукри;

сусло - розварена маса крохмалевмісної сировини, крохмаль якої гідролізований;

умовний крохмаль крохмалевмісної сировини - загальна кількість вуглеводів, яка міститься у насінні зернових, зернобобових та олійних культур, овочах, що зброджуються для промислової переробки на спирт етиловий;

умовний крохмаль цукровмісної сировини - загальна кількість цукрів, переведена в умовний крохмаль шляхом множення на коефіцієнт 0,95;

ферментні препарати глибинної культури мікроорганізмів - мікроорганізми в рідкому поживному середовищі, які застосовуються у виробництві спирту етилового в якості каталізатора процесу розрідження і оцукрювання крохмалевмісної сировини.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Податковому кодексі України та Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".

3. Норми виходу спирту етилового становлять:

Вид сировини

Норма виходу спирту етилового

Кукурудза

65,9

Жито

64,8

Пшениця

65,7

Ячмінь

64,3

Овес

63,7

Просо і гаолян

65,4

Картопля

66,6

Сорго

64,6

Гречка

63

Віка, сочевиця, горох

61

Рис-зерно (не облущене)

63,7

Рис-крупа

66,6

Тритикале

65,5

Цукровий буряк

62,4

Меляса бурякова

66,5

Меляса рафінадна

64,5

Меляса тростинна

64,5

Цукор-сирець у суміші з мелясою буряковою за кількістю цукру-сирцю, відсоток цукру суміші:

 

від 25 до 50

66,3

75

65

Дефектний білий цукор у суміші з мелясою буряковою за кількістю білого цукру, відсоток цукру суміші:

 

від 75 до 80

64,4

 

____________
Примітки:

 
До умовного спирту етилового включаються спирт етиловий, побічні продукти брагоректифікації, які містять спирт етиловий, та втрати спирту в межах виробничих норм втрат спирту етилового.

Норму виходу спирту етилового визначено при оптимальному ступені подрібнення зерна - 75 - 100 відсотків помелу проходить крізь сито з діаметром отворів 1 мм.

Норму виходу спирту етилового визначено в умовах застосування вакуум-охолодження оцукреної маси, зброджування сусла періодичним способом бродіння тривалістю 72 години або безперервно-проточним чи циклічним способами тривалістю 60 годин.

У разі використання цукру-сирцю у суміші з мелясою буряковою, де кількість цукру-сирцю становить до 25 відсотків цукру суміші, норма виходу спирту етилового визначається як середньозважена між 66,5 і 66,3 декалітра 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° C.

У разі використання цукру-сирцю у суміші з мелясою буряковою, де кількість цукру-сирцю становить від 51 до 75 відсотків цукру суміші, норма виходу спирту етилового визначається як середньозважена між 66,3 і 65 декалітрів 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° C.

У разі переробки на спирт етиловий суміші різних видів меляси норма виходу спирту етилового визначається як середньозважена між нормами виходу спирту, встановленими на кожний вид меляси, та процентного співвідношення їх кількості.

4. Норма виходу спирту етилового збільшується у разі:

1) повної заміни солоду ферментними препаратами глибинної культури мікроорганізмів - на 0,7 декалітра 100-відсоткового спирту етилового, приведеного до температури 20° C;

2) зброджування сусла з його рециркуляцією - на 0,1 декалітра 100-відсоткового спирту етилового, приведеного до температури 20° C.

5. Норма виходу спирту етилового зменшується у разі:

1) відсутності стадії оцукрення розвареної маси з вакуум-охолодженням - на 0,1 декалітра 100-відсоткового спирту етилового, приведеного до температури 20° C;

2) скорочення тривалості процесу зброджування сусла на 24 години - на 0,8 декалітра, у тому числі на кожні 6 годин - 0,2 декалітра 100-відсоткового спирту етилового, приведеного до температури 20° C.

6. Норми виходу біоетанолу, який виробляється із спирту етилового - сирцю, та норми виходу спирту етилового, який виробляється з невиправного виробничого браку спирту етилового та алкогольних напоїв, інших рідин, що містять спирт етиловий, які отримано на переробку, становлять кількість декалітрів 100-відсоткового спирту, приведеного до температури 20° C, який міститься в декалітрах 100-відсоткового спирту у спирті етиловому - сирці та/або у невиправному виробничому браку спирту етилового та алкогольних напоїв, інших рідин, що містять спирт етиловий.

____________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.