Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 листопада 2022 р. N 1238

Київ

Про затвердження Порядку подання інформації про сертифікацію систем енергетичного та/або екологічного менеджменту суб'єктів господарювання

Відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України "Про енергетичну ефективність" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок подання інформації про сертифікацію систем енергетичного та/або екологічного менеджменту суб'єктів господарювання, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2022 р. N 1238

ПОРЯДОК
подання інформації про сертифікацію систем енергетичного та/або екологічного менеджменту суб'єктів господарювання

1. Цей Порядок визначає механізм подання органами із сертифікації систем енергетичного та/або екологічного менеджменту, акредитованими в Україні згідно із законом (далі - органи із сертифікації), Держенергоефективності інформації про сертифікацію систем енергетичного та/або екологічного менеджменту суб'єктів господарювання (далі - інформація про сертифікацію).

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про енергетичну ефективність", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", "Про інформацію", "Про електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг".

3. Орган із сертифікації не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня прийняття рішення про сертифікацію систем енергетичного та/або екологічного менеджменту суб'єкта господарювання подає до Держенергоефективності інформацію про сертифікацію в електронній формі для подальшого її включення до Реєстру суб'єктів господарювання, що отримали сертифікати систем енергетичного менеджменту та/або екологічного менеджменту (далі - Реєстр).

Порядок ведення Реєстру визначається Міненерго.

Інформація про сертифікацію подається до Держенергоефективності у вигляді заяви про створення облікового запису в Реєстрі за формою згідно з додатком.

4. Подання інформації про сертифікацію в електронній формі здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг".

Дії органів із сертифікації підтверджуються шляхом накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".

5. Датою подання інформації про сертифікацію в електронній формі є дата, зафіксована автоматизованим чи іншим способом в електронній формі з підтвердженням дати і часу одержання такої інформації.

6. Органи із сертифікації забезпечують своєчасність, достовірність і повноту поданої інформації про сертифікацію.

У разі виявлення Держенергоефективності у відомостях Реєстру технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, орфографічної помилки), допущеної органом із сертифікації, який вносив відомості до Реєстру, Держенергоефективності повідомляє про це такому органу із сертифікації відповідно до вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг". Орган із сертифікації, який вносив відомості до Реєстру, у день отримання повідомлення перевіряє відповідність відомостей Реєстру інформації, що міститься в документах, які стали підставою для внесення таких відомостей. Якщо факт невідповідності підтверджено, орган із сертифікації відповідно до вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" надсилає до Держенергоефективності заяву про виправлення помилки в обліковому записі Реєстру із зазначенням змін, що мають бути внесені до облікового запису.

У разі виявлення органом із сертифікації у внесених ним до Реєстру відомостях технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, орфографічної, арифметичної помилки) такий орган із сертифікації відповідно до вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" надсилає до Держенергоефективності заяву про виправлення помилки в обліковому записі Реєстру із зазначенням змін, що мають бути внесені до облікового запису.

7. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, органи із сертифікації зобов'язані у тижневий строк інформувати про це Держенергоефективності.

8. Держенергоефективності надає органам із сертифікації організаційно-методичну підтримку щодо подання інформації про сертифікацію.

 

Додаток
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
про сертифікацію систем енергетичного та/або екологічного менеджменту суб'єктів господарювання (форма заяви про створення облікового запису в Реєстрі суб'єктів господарювання, що отримали сертифікати систем енергетичного менеджменту та/або екологічного менеджменту)

Прошу створити для суб'єкта господарювання _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (найменування (повне та скорочене)
обліковий запис у Реєстрі суб'єктів господарювання, що отримали сертифікати систем енергетичного менеджменту та/або екологічного менеджменту

 

Інформація про суб'єкта господарювання, систему енергетичного та/або екологічного менеджменту якого сертифіковано

найменування суб'єкта господарювання, його правовий статус

 

юридична адреса, контактні номери телефону, адреса електронної пошти, веб-сайт

 

галузь, в якій впроваджено систему енергетичного та/або екологічного менеджменту

 

інформація про коди видів економічної діяльності

 

Інформація про сертифікацію системи енергетичного та/або екологічного менеджменту суб'єкта господарювання

реєстраційний номер сертифіката

 

строк дії сертифіката

 

назва системи, яку сертифіковано (енергетична та/або екологічна)

 

інформація про коди видів економічної діяльності сертифікованої системи

 

Інформація про орган із сертифікації, який сертифікував систему енергетичного та/або екологічного менеджменту

назва органу із сертифікації, його правовий статус

 

юридична адреса, контактні номери телефону, адреса електронної пошти, веб-сайт

 

керівник (посада, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)

 

сфера акредитації, номер та строк дії атестата з акредитації

 

 

Достовірність поданої інформації підтверджую.

 

___ ____________ 20__ р.

_______________________
(підпис керівника,
уповноваженої особи)

___________________________
(посада, прізвище, власне ім'я,
по батькові (за наявності)

____________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.