Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 листопада 2022 р. № 1295

Київ

Про затвердження Методики розрахунку плати за видачу ветеринарних документів

Відповідно до частини шостої статті 49 Закону України “Про ветеринарну медицину” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Методику розрахунку плати за видачу ветеринарних документів, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1167 “Про затвердження Порядку формування тарифів на ветеринарні послуги, що надаються державними установами ветеринарної медицини” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 86, ст. 2904) і від 9 червня 2011 р. № 641 “Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1857, № 101, ст. 3705; 2016 р., № 82, ст. 2705; 2021 р., № 4, ст. 216) зміни, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану.

        Прем’єр-міністр України                                               Д. ШМИГАЛЬ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2022 р. № 1295

МЕТОДИКА
розрахунку плати за видачу ветеринарних документів

1. Ця Методика визначає механізм розрахунку плати за видачу ветеринарних документів: міжнародних ветеринарних сертифікатів, ветеринарних свідоцтв, ветеринарних паспортів на тварин.

2. У цій Методиці терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про ветеринарну медицину”, Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затвердженому наказом Мінфіну від 31 грудня 1999 р. № 318, і Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 “Витрати”, затвердженому наказом Мінфіну від 18 травня 2012 р. № 568.

3. Витрати, що включаються до вартості послуг, групуються відповідно до методологічних засад формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати та її розкриття у фінансовій звітності і враховують:

прямі витрати на оплату праці спеціаліста ветеринарної медицини, який безпосередньо надає послуги з видачі ветеринарних документів
(далі прямі витрати на оплату праці);

прямі матеріальні витрати, які безпосередньо пов’язані з наданням послуг з видачі ветеринарних документів, а саме вартість канцелярських товарів, вартість бланків ветеринарних документів (далі — прямі матеріальні витрати);

інші прямі витрати, які безпосередньо пов’язані з наданням послуг з видачі ветеринарних документів, а саме:  витрати на сплату податків та інших платежів, які є обов’язковими згідно із законом, нарахованих під час оплати праці (далі — інші прямі витрати);

загальновиробничі витрати, пов’язані з наданням послуг з видачі ветеринарних документів, а саме: витрати на комунальні послуги та енергоносії, на технологічне та технічне обслуговування обладнання (оргтехніки), видатки на службові відрядження, експлуатаційно-ремонтні витрати обладнання, приміщень та орендна плата, інші витрати (далі — загальновиробничі витрати).

4. У разі зміни вартості однієї із складових витрат, що може спричинити зміну розміру плати за послуги з видачі ветеринарних документів більш як на 20 відсотків, проводиться перерахування розміру плати згідно з пунктами 8—9 цієї Методики шляхом коригування лише тих складових розміру плати, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення.

5. Зміни однієї із складових витрат приймаються до уваги лише у разі, коли вони виникли з причин, які не залежать від територіальних органів Держпродспоживслужби, установ, що належать до сфери її управління, та уповноважених осіб, у тому числі ліцензованих ветеринарних лікарів, уповноважених на видачу ветеринарних свідоцтв та ветеринарних паспортів на тварин, зокрема в результаті збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси.

6. Калькуляція розміру плати за послуги з видачі ветеринарних документів оприлюднюється на офіційних веб-сайтах або розміщується на інформаційних стендах у доступних для відвідувачів місцях територіальних органів Держпродспоживслужби, установ, що належать до сфери її управління, ліцензованих закладів ветеринарної медицини.

7. Вартість видачі ветеринарних документів визначається за такими формулами:

В = Воп + Впм + Віп + Взв,

де  В вартість послуг з видачі ветеринарних документів;

Воп прямі витрати на оплату праці;

Впм — прямі матеріальні витрати;

Віп — інші прямі витрати;

Взв загальновиробничі витрати;

Воп = Взп х Ч,

де Взп витрати на оплату праці працівника, який безпосередньо надає послуги з видачі ветеринарних документів, на одну хвилину;

Ч час, необхідний для надання однієї послуги з видачі ветеринарних документів ⃰.

8. Індекс зміни вартості однієї із складових витрат визначається за такою формулою:

Із =  QUOTE  ,

де Із індекс зміни вартості;

Вен є нова вартість однієї із складових;

Вс вартість одиниці складової, врахована під час формування розмірів плати, які потребують коригування.

 

 

 

9. Скоригована вартість складової визначається за такою формулою:

Пс = П x Із,

де Пс скоригована вартість однієї із складових;

П вартість будь-якої складової, що зазнає змін;

Із індекс зміни вартості.

________

⃰ Норми часу для працівників державних установ ветеринарної медицини, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті затверджені наказом Держкомветмедицини від 26 листопада 2010 р. № 524.

_____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2022 р. № 1295

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2009 р. № 1167 і від 9 червня 2011 р. № 641

1. У Порядку формування тарифів на ветеринарні послуги,
що надаються державними установами ветеринарної медицини, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1167:

1) підпункт 2 пункту 2 виключити;

2) розділ “Формування тарифів на ветеринарні послуги з оформлення та видачі ветеринарних документів” виключити.

2. У додатках 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. № 641 пункти 1—4 виключити.

_____________________

  


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.