Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Увага! З 24.03.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 46 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 грудня 2022 р. N 1348

Київ

Про затвердження Порядку застосування національних стандартів для будівельної продукції, що надається на ринку та не охоплюється або не повністю охоплюється національними стандартами для цілей застосування Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 квітня 2023 року N 416

Відповідно до абзацу третього частини третьої статті 9 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", пункту 31 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок застосування національних стандартів для будівельної продукції, що надається на ринку та не охоплюється або не повністю охоплюється національними стандартами для цілей застосування Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку", що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. N 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів (продукції)" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 51, ст. 3415; 2022 р., N 26, ст. 1431) зміну, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2023 року.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2022 р. N 1348

ПОРЯДОК
застосування національних стандартів для будівельної продукції, що надається на ринку та не охоплюється або не повністю охоплюється національними стандартами для цілей застосування Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку"

(У тексті Порядку слово "Мінрегіон" в усіх відмінках замінено словом "Мінінфраструктури" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2023 року N 416)

1. Цей Порядок визначає засади, умови та механізм застосування національних стандартів для будівельної продукції, що надається на ринку та не охоплюється або не повністю охоплюється національними стандартами для цілей застосування Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку" (далі - національні стандарти).

2. Цей Порядок призначений для застосування виробниками будівельної продукції, призначеними органами з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції, органами державного ринкового нагляду і державного контролю за будівельною продукцією.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про надання будівельної продукції на ринку", "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", "Про стандартизацію".

4. Національні стандарти, включені до переліку національних стандартів, застосовуються для цілей виготовлення, оцінки та перевірки стабільності показників, декларування показників будівельної продукції, маркування знаком відповідності технічним регламентам.

Національний стандарт розробляється відповідно до Закону України "Про стандартизацію" для будівельної продукції, не охопленої або не повністю охопленої національними стандартами для цілей застосування Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку", що є ідентичними відповідним гармонізованим європейським стандартам, суттєві характеристики якої впливають на забезпечення виконання основних вимог до будівель і споруд та яка виготовляється та призначена для використання за її призначенням споживачем (користувачем) в Україні.

5. Національний стандарт застосовується для цілей та відповідно умов, визначених у пункті 4 цього Порядку, у разі, коли такий стандарт:

1) містить:

опис будівельної продукції та можливе використання (одне або декілька) за призначенням;

перелік суттєвих експлуатаційних характеристик будівельної продукції (характеристик будівельної продукції, що відносяться до відповідних суттєвих характеристик, пов'язаних з основними вимогами до будівель і споруд, і виражені в рівні, класі або описі), що відповідають призначенню;

порогові рівні показників будівельної продукції, пов'язаних з її суттєвими експлуатаційними характеристиками, що підлягають декларуванню для будівельної продукції, що охоплюється таким стандартом;

методи та критерії оцінки показників будівельної продукції, пов'язаних з її суттєвими характеристиками;

визначення, яка система (системи) оцінки із систем, встановлених системами оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. N 596 (Офіційний вісник України, 2021 р., N 48, ст. 2980), має бути застосована для оцінки відповідності будівельної продукції, що охоплюється таким стандартом;

вимоги щодо пакування, транспортування та зберігання будівельної продукції, що охоплюється таким стандартом;

вимоги щодо маркування будівельної продукції, що охоплюється таким стандартом, відповідно до Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку";

вимоги щодо контролю виробництва на підприємстві, що має враховувати конкретні умови процесу виробництва відповідної будівельної продукції, що охоплюється таким стандартом;

інформацію щодо можливості повторного використання або переробки будівельної продукції, що охоплюється таким стандартом;

2) має суттєві експлуатаційні характеристики, порогові рівні, класи та систему (системи) оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції, що охоплюється таким стандартом, відповідає встановленим Мінінфраструктури показникам щодо відповідної категорії будівельної продукції згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку" на основі відповідного законодавства Європейського Союзу.

Національний стандарт, що відповідає зазначеним вимогам, включається Мінінфраструктури до переліку національних стандартів та є регламентною технічною специфікацією в розумінні Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку".

6. Перелік національних стандартів для цілей, визначених у пункті 4 цього Порядку, складається та затверджується Мінінфраструктури відповідно до Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", вноситься до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва і оприлюднюється на її порталі протягом 10 календарних днів з дня його затвердження.

7. Мінінфраструктури розглядає звернення щодо включення національного стандарту до переліку національних стандартів протягом 45 календарних днів з дня отримання такого звернення та за результатами розгляду вносить зміни до наказу про затвердження переліку національних стандартів.

Для вирішення питання щодо включення національного стандарту до переліку національних стандартів Мінінфраструктури можуть залучатися представники профільних асоціацій виробників будівельної продукції, фахівці, експерти за відповідним напрямом та інші заінтересовані сторони.

8. У разі застосування виробником будівельної продукції національного стандарту, включеного до переліку національних стандартів, декларація показників будівельної продукції складається відповідно до Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку" з використанням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відповідно до форми декларації показників будівельної продукції з урахуванням таких особливостей:

у розділі II форми декларації зазначається інформація щодо національного стандарту, а саме у підпункті 1 пункту 1 розділу II форми декларації зазначається позначення, назва і дата прийняття відповідного національного стандарту відповідно до переліку національних стандартів;

інші розділи декларації складаються відповідно до Інструкції із складення декларації показників будівельної продукції, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. N 1458 "Деякі питання надання будівельної продукції на ринку" (Офіційний вісник України, 2022 р., N 12, ст. 639).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2022 р. N 1348

ЗМІНА,
що вноситься до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. N 1764

Доповнити постанову пунктом 3 такого змісту:

"3. Установити, що вимоги до Технічного регламенту діють до 2025 року.".

____________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.