Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2022 р. № 1459

Київ

Про затвердження Порядку запровадження в умовах надзвичайного або воєнного стану тимчасових обмежень на всій території України чи в окремих її регіонах на використання радіообладнання, випромінювальних пристроїв, радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення

Відповідно до статті 5 Закону України “Про електронні комунікації” Кабінет Міністрів України постановляє: 

Затвердити Порядок запровадження в умовах надзвичайного або воєнного стану тимчасових обмежень на всій території України чи в окремих її регіонах на використання радіообладнання, випромінювальних пристроїв, радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, що додається.

Прем’єр-міністр України                                Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2022 р. № 1459

ПОРЯДОК 
запровадження в умовах надзвичайного або воєнного
стану тимчасових обмежень на всій території України чи
в окремих її регіонах на використання радіообладнання,
 випромінювальних пристроїв, радіоелектронних засобів
та випромінювальних пристроїв спеціального призначення

1. Цей Порядок визначає механізм запровадження в умовах надзвичайного або воєнного стану тимчасових обмежень на всій території України чи в окремих її регіонах на використання радіообладнання, випромінювальних пристроїв загальними користувачами радіочастотного спектра у смугах радіочастот загального користування (далі — загальні користувачі) і радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення спеціальними користувачами радіочастотного спектра у смугах радіочастот спеціального та загального користування (далі — спеціальні користувачі).

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України, Законах України “Про електронні комунікації”, “Про оборону України”, “Про правовий режим воєнного стану”, “Про правовий режим надзвичайного стану” та “Про національну безпеку України”.

3. Тимчасові обмеження на використання радіообладнання, випромінювальних пристроїв загальними користувачами, радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення спеціальними користувачами в умовах надзвичайного або воєнного стану на всій території України чи в окремих її регіонах (далі — тимчасові обмеження) можуть встановлюватися директивами Генерального штабу, погодженими з Адміністрацією Держспецзв’язку, для:

забезпечення проведення мобілізації, національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;

оповіщення та забезпечення радіочастотним спектром органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування з метою здійснення ними визначених законодавством повноважень.

4. В директивах Генерального штабу про запровадження тимчасових обмежень зазначається інформація про:

радіообладнання, випромінювальні пристрої, радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, стосовно яких вводяться обмеження у використанні;

регіони та/або територіальні межі запровадження тимчасових обмежень;

порядок введення та строк дії тимчасових обмежень;

строк виконання директиви;

порядок організації зв’язку та взаємодії між Генеральним штабом, національним центром оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (далі — національний центр управління), Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (далі — Національна комісія), Адміністрацією Держспецзв’язку, загальними і спеціальними користувачами.

5. Директиви Генерального штабу доводяться негайно, але не пізніше ніж у триденний строк з дати їх видання, до спеціальних користувачів, національного центру управління та Національної комісії і є обов’язковими для виконання загальними та спеціальними користувачами, яких вони стосуються.

Виконання директив Генерального штабу загальними користувачами у визначені в них строки забезпечує Національна комісія.

6. Для відновлення роботи радіоелектронного засобу та/або випромінювального пристрою спеціального призначення протягом строку дії тимчасового обмеження спеціальний користувач подає до Генерального штабу звернення, до якого додає обґрунтування доцільності відновлення роботи радіоелектронного засобу та/або випромінювального пристрою спеціального призначення.

Генеральний штаб за умови забезпечення електромагнітної сумісності протягом десяти днів з дня отримання звернення видає та надсилає спеціальному користувачу директиву про погодження відновлення роботи радіоелектронного засобу та/або випромінювального пристрою з визначеними параметрами випромінювання або повідомлення про відмову у відновленні роботи.

7. Задоволення потреб спеціальних користувачів у смугах радіочастот загального користування в умовах надзвичайного або воєнного стану здійснюється Національною комісією за умови забезпечення електромагнітної сумісності між радіообладнанням, що використовується загальними користувачами, та/або радіоелектронними засобами та випромінювальними пристроями спеціального призначення.

8. Для відновлення роботи радіообладнання, випромінювального пристрою у смугах радіочастот загального користування протягом строку дії тимчасового обмеження загальний користувач подає до національного центру управління звернення, до якого додає обґрунтування доцільності відновлення роботи радіообладнання, випромінювального пристрою у смугах радіочастот загального користування.

Національний центр управління протягом трьох днів з дня отримання такого звернення вивчає питання щодо стану електронної комунікаційної мережі, яка експлуатується загальним користувачем, та доцільності відновлення роботи зазначеного у зверненні радіообладнання, випромінювального пристрою і за результатами подає Генеральному штабу відповідні пропозиції разом із зверненням загального користувача.

За результатом розгляду звернення загального користувача та пропозицій національного центру управління Генеральний штаб за умови забезпечення електромагнітної сумісності протягом десяти днів з дня отримання звернення видає та надсилає національному центру управління та загальному користувачу директиву про погодження відновлення роботи радіообладнання, випромінювального пристрою з визначеними параметрами випромінювання або повідомлення про відмову у відновленні роботи.

9. Тимчасові обмеження скасовуються:

директивами Генерального штабу щодо відновлення роботи радіообладнання, випромінювальних пристроїв, що використовуються загальними користувачами, або радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення;

одночасно з припиненням або скасуванням надзвичайного або воєнного стану.

_____________________ 

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.