Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам завантажити каталог інформаційних продуктів, видань, баз даних та послуг виробництва НІЦ "ЛЕОНОРМ" на 2023-2024 роки станом на 01.01.2024 р.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 квітня 2022 р. N 398

Київ

Деякі питання здійснення фітосанітарних заходів та процедур, заходів державного контролю у сферах ветеринарної медицини, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів в умовах воєнного стану

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.09.2023 р. N 1013)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 5 серпня 2022 року N 867,
від 10 вересня 2022 року N 1029,
від 27 вересня 2022 року N 1088,
від 18 квітня 2023 року N 333,
від 22 вересня 2023 року N 1013,
від 9 січня 2024 року N 22

Відповідно до статті 121 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. N 64 "Про введення воєнного стану в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) на період воєнного стану:

територіальні органи Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів здійснюють свої повноваження за принципом екстериторіальності. Особа має право звертатися для отримання документів, адміністративних послуг, передбачених Законами України "Про карантин рослин" і "Про захист рослин", і проведення фітосанітарних процедур до будь-якого територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також для проведення фітосанітарної експертизи (аналізу) до будь-якої фітосанітарної лабораторії, включеної до Переліку фітосанітарних лабораторій, за її вибором;

фітосанітарні процедури не проводяться на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, та тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, а також у випадках, передбачених цією постановою;

документи для проведення фітосанітарних заходів та процедур у сфері карантину рослин подаються особою до територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в електронній або паперовій формі шляхом звернення до державного фітосанітарного інспектора, відповідального за відповідну зону обслуговування;

знезараження, у тому числі фумігація, вантажів з об'єктами регулювання, що експортуються, може проводитися за межами митної території України. У такому разі:

- знезараження, у тому числі фумігація, здійснюється з дотриманням відповідних вимог міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів;

- власник вантажу або уповноважена ним особа подає державному фітосанітарному інспектору акт проведених робіт із знезараження або фумігаційний сертифікат, наданий особою, що має посвідчення про право роботи з пестицидами, видане відповідно до законодавства про захист рослин;

- контроль за знезараженням, у тому числі фумігацією, здійснюється державним фітосанітарним інспектором виключно шляхом проведення документальної перевірки акта проведених робіт із знезараження (фумігаційного сертифіката);

- фітосанітарні сертифікати видаються за умови підтвердження відповідності фітосанітарним вимогам країни-імпортера;

- власник вантажу або уповноважена ним особа може подати державному фітосанітарному інспектору гарантійний лист, за яким власник або уповноважена ним особа зобов'язується провести фумігацію вантажу з об'єктами регулювання за межами митної території України до моменту прибуття такого вантажу до країни-імпортера. У такому разі гарантійний лист є підставою для видачі державним фітосанітарним інспектором фітосанітарного сертифіката;

фумігація вантажів з об'єктами регулювання, що експортуються, яка проводиться на митній території України, здійснюється відповідно до Порядку проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об'єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 р. N 1177 "Деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 12, ст. 472) (далі - Порядок);

2) на період воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування фітосанітарні заходи та процедури здійснюються з урахуванням таких особливостей:

для супровідного дерев'яного пакувального матеріалу, що класифікується за товарними позиціями 4407 і 4415 згідно з УКТЗЕД, критерії вибірковості фітосанітарного контролю не розраховуються, а фітосанітарний контроль здійснюється виключно до супровідного дерев'яного пакувального матеріалу для товарів, що належать до об'єктів регулювання;

видача карантинного сертифіката на об'єкти регулювання, що класифікуються за товарними позиціями 12051209товарними підпозиціями 1005 101007 10 і товарними підкатегоріями 1001 11 00 001002 10 00 001003 10 00 001004 10 00 001006 10 10 001008 10 00 001008 21 00 001201 10 00 001204 00 10 001206 00 10 001207 10 00 001207 21 00 001207 30 00 001207 40 10 001207 50 10 001207 60 00 001207 70 00 001207 91 10 001207 99 91 00 згідно з УКТЗЕД, та в інших випадках, передбачених законодавством, для цілей контролю за переміщенням територією України не є обов'язковою і здійснюється державними фітосанітарними інспекторами на вимогу особи.

У разі вивезення з карантинної зони об'єктів регулювання, що класифікуються за товарними позиціями, товарними підпозиціями та товарними підкатегоріями, зазначеними в абзаці третьому цього підпункту, без карантинного сертифіката особа зобов'язана вести облік таких об'єктів регулювання за формою згідно з додатком до цієї постанови та подавати відповідну інформацію на вимогу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (не частіше одного разу на місяць);

у разі ввезення на митну територію України об'єктів регулювання, що класифікуються за товарними групами 070809101112 згідно з УКТЗЕД, фітосанітарний контроль здійснюється державними фітосанітарними інспекторами виключно із застосуванням методів внутрішнього та/або зовнішнього інспектування (без проведення огляду та фітосанітарної експертизи (аналізу), передбачених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 22 лютого 2021 р. N 343 "Про затвердження Методів інспектування, огляду, у тому числі відбору зразків, та проведення фітосанітарної експертизи (аналізів)", крім випадків, коли:

фітосанітарні сертифікати та/або фітосанітарні сертифікати на реекспорт відсутні або недійсні;

об'єкти регулювання не відповідають інформації, що міститься у фітосанітарному сертифікаті та/або фітосанітарному сертифікаті на реекспорт;

під час проведення внутрішнього та/або зовнішнього інспектування державними фітосанітарними інспекторами виявлено зараження або ознаки зараження чи пошкодження об'єктів регулювання регульованими шкідливими організмами;

3) на територіях можливих бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, а також на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси та тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, включених до зазначеного переліку та для яких визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, фітосанітарні процедури проводяться державним фітосанітарним інспектором за наявності документа, що підтверджує відсутність на відповідній території ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами (далі - документ про відсутність ризиків), виданого у довільній формі за зверненням особи чи територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в електронній або паперовій формі місцевою державною адміністрацією (військовою адміністрацією), органом місцевого самоврядування, оператором протимінної діяльності або власником (користувачем) об'єкта чи об'єкта регулювання, розташованого на такій території.

Державний фітосанітарний інспектор не проводить фітосанітарні процедури за наявності публічної інформації про небезпеку для його життя чи здоров'я під час проведення таких процедур, про що невідкладно повідомляє територіальному органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

За наявності публічної інформації про небезпеку для життя чи здоров'я, що унеможливлює проведення державним фітосанітарним інспектором фітосанітарних процедур, у визначений (запланований) строк територіальний орган Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів інформує про це особу протягом восьми робочих годин з моменту отримання ним інформації від державного фітосанітарного інспектора. У такому разі строк проведення фітосанітарних процедур державним фітосанітарним інспектором продовжується за рішенням територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, про що повідомляється особі та державному фітосанітарному інспектору.

Державний фітосанітарний інспектор зобов'язаний провести фітосанітарні процедури не пізніше ніж упродовж двох робочих днів з дати підтвердження усунення небезпеки, яким може бути подання нового документа про відсутність ризиків або публічна інформація про усунення такої небезпеки. Обстеження або моніторинг повинні бути проведені до завершення вегетаційного періоду з урахуванням біологічних особливостей регульованого шкідливого організму або шкідливого організму, щодо якого проводиться обстеження або моніторинг;

4) на період воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування за зверненням власника об'єкта регулювання або уповноваженої ним особи (далі - заявник) видача (переоформлення) фітосанітарного сертифіката, а також проведення фітосанітарних процедур може здійснюватися державним фітосанітарним інспектором за межами митної території України в разі його направлення у службове відрядження за кордон відповідно до цього підпункту.

Направлення державного фітосанітарного інспектора у службове відрядження за кордон здійснюється за наявності звернення заявника до територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, яке оформляється у довільній формі з обов'язковим зазначенням опису вантажу (найменування та кількість об'єктів регулювання), назви країни (місця) службового відрядження, в якій планується проведення фітосанітарних процедур та/або видача (переоформлення) фітосанітарного сертифіката.

У разі наявності такого звернення направлення державного фітосанітарного інспектора у службове відрядження за кордон відповідно до цього підпункту здійснюється на підставі наказу територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Територіальний орган Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за результатами розгляду звернення заявника зобов'язаний не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня отримання такого звернення видати наказ про направлення державного фітосанітарного інспектора у службове відрядження за кордон та повідомити заявнику та Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів про такий наказ не пізніше дня, що настає за днем видачі такого наказу, із зазначенням запланованої дати прибуття в країну (місце) службового відрядження, строку відрядження та контактних даних (адреси електронної пошти, номера телефону) відповідного державного фітосанітарного інспектора.

Службове відрядження державного фітосанітарного інспектора за кордон оформляється з урахуванням норм постанов Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488), від 11 грудня 1992 р. N 698 "Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон"від 11 жовтня 2016 р. N 710 "Про ефективне використання державних коштів" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 83, ст. 2739) та наказу Міністерства фінансів від 13 березня 1998 р. N 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон" (далі - Інструкція).

У разі оформлення наказу про направлення державного фітосанітарного інспектора у службове відрядження за кордон відповідно до цього підпункту відповідний державний фітосанітарний інспектор відбуває у таке відрядження з трикутною печаткою державного фітосанітарного інспектора, сейф-пакетами, засобами для відбору зразків об'єктів регулювання та бланками фітосанітарних сертифікатів.

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з метою організації віддаленого робочого місця для державного фітосанітарного інспектора, направленого у службове відрядження за кордон, повинна вжити заходів до належного матеріально-технічного забезпечення, а також забезпечити доступ та обмін інформацією з інформаційною (автоматизованою) системою, визначеною Порядком.

Видача (переоформлення) фітосанітарного сертифіката, відмова в його видачі (переоформленні), а також проведення фітосанітарних процедур за межами митної території України здійснюються відповідно до Порядку з урахуванням особливостей, визначених цією постановою.

У разі об'єднання партій вантажу за межами митної території України державний фітосанітарний інспектор з ініціативи власника або за наявності вимог країни-імпортера здійснює з урахуванням особливостей, визначених цим підпунктом:

інспектування транспортного засобу або іншого об'єкта, що міститиме об'єднані партії вантажу, на які видано висновки фітосанітарної експертизи (аналізів) та/або фітосанітарні сертифікати;

огляд;

контроль за знезараженням об'єктів регулювання.

Для проведення фітосанітарних процедур за межами митної території України заявник:

подає особисто або за допомогою засобів електронної комунікації до державного фітосанітарного інспектора, направленого у службове відрядження за кордон, та відповідного територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів заяву про проведення фітосанітарних процедур разом з копією документа, що підтверджує оплату за проведення відповідної фітосанітарної процедури;

забезпечує доступ державного фітосанітарного інспектора, направленого у службове відрядження за кордон, до транспортних засобів або інших об'єктів, до яких було або буде завантажено вантажі з об'єктами регулювання, чи до об'єктів регулювання.

За результатами проведення фітосанітарних процедур державний фітосанітарний інспектор, направлений у службове відрядження за кордон, складає акт про проведення фітосанітарних процедур та надсилає його заявникові засобами електронної комунікації.

У разі проведення огляду, в тому числі відбору зразків об'єктів регулювання, за межами митної території України державний фітосанітарний інспектор, направлений у службове відрядження за кордон, запаковує відібрані зразки об'єктів регулювання, у сейф-пакет, складає акт про проведення фітосанітарних процедур та оформлює направлення на проведення фітосанітарної експертизи (аналізів). Відібрані та запаковані зразки об'єктів регулювання ввозяться (пересилаються) на митну територію України для проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) у супроводі направлення на проведення фітосанітарної експертизи (аналізів). У такому разі положення пункту 50 Порядку не застосовуються.

Ввезення (пересилання) запакованих зразків об'єктів регулювання на митну територію України не вимагає оформлення фітосанітарного сертифіката.

У разі порушення цілісності сейф-пакета із зразками об'єктів регулювання, відібраними державним фітосанітарним інспектором за межами митної території України, під час проведення митних формальностей або інших дій, передбачених законодавством, таке порушення цілісності вважається санкціонованим та положення абзацу другого пункту 41 Порядку в частині порушення цілісності сейф-пакета та абзацу четвертого пункту 59 Порядку не застосовуються. Таке порушення цілісності підтверджується документом, виданим посадовою особою органу, яка здійснила таке порушення цілісності.

Для видачі (переоформлення) фітосанітарного сертифіката за межами митної території України заявник в електронній формі подає державному фітосанітарному інспектору, який перебуває у службовому відрядженні за кордоном, за допомогою засобів електронної комунікації такі документи:

заяву про оформлення фітосанітарного сертифіката (додаток 15 до Порядку) із зазначенням у розділі 11 "Додаткова декларація або інформація, що подається заявником", що така заява подається для видачі (переоформлення) фітосанітарного сертифіката за межами митної території України, та в разі видачі фітосанітарного сертифіката в паперовій формі - із зазначенням контактних даних (адреси електронної пошти, номера телефону) особи, уповноваженої заявником на отримання фітосанітарного сертифіката;

копію документа, що підтверджує оплату за послугу з видачі (переоформлення) фітосанітарного сертифіката;

висновок фітосанітарної експертизи (аналізів) або висновок повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) об'єктів регулювання, а в разі об'єднання партій вантажу - висновки фітосанітарної експертизи (аналізів) чи фітосанітарні сертифікати на партії, що об'єднуються;

у разі наявності вимог фітосанітарних заходів країни-імпортера щодо проведення стосовно об'єкта регулювання фітосанітарних процедур та/або знезараження - документацію, що підтверджує проведення фітосанітарних процедур та/або знезараження.

Державний фітосанітарний інспектор зобов'язаний оформити (переоформити) та видати заявнику фітосанітарний сертифікат (за наявності підстав прийняти рішення про відмову в його видачі) у паперовій (у разі коли цього вимагають фітосанітарні заходи країни призначення) чи електронній формі (в інших випадках, у тому числі на вимогу заявника) протягом восьми робочих годин з моменту отримання в електронній формі документів, передбачених цим підпунктом для цілей видачі (переоформлення) фітосанітарного сертифіката за межами митної території України.

Оплата за проведення фітосанітарних процедур державним фітосанітарним інспектором за межами митної території України стягується відповідно до розмірів плати згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1348 "Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 101, ст. 3705; 2018 р., N 70, ст. 2364) (далі - перелік платних послуг), з урахуванням таких особливостей:

у двократному розмірі плати, встановленї переліком платних послуг, - за проведення огляду;

у тридцятикратному розмірі плати, встановленї переліком платних послуг, - за проведення інспектування.

У разі направлення державного фітосанітарного інспектора у службове відрядження за кордон відповідно до цього підпункту витрати на таке відрядження:

додаються до плати за надання за кордоном послуги, встановленої переліком платних послуг;

додаються до плати, встановленої підпунктом 3 пункту 12 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про карантин рослин";

відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету;

5) на період воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування за зверненням власника вантажу або його представника (далі - власник) видача на харчові продукти нетваринного походження та корми нетваринного походження сертифіката здоров'я, міжнародного ветеринарного сертифіката або іншого документа, передбаченого законодавством, що засвідчує безпечність харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження (далі - міжнародні сертифікати), та інші процедури, необхідні для здійснення державного контролю з метою видачі міжнародного сертифіката, можуть здійснюватися державним ветеринарним інспектором, якому Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів надано повноваження на видачу міжнародних сертифікатів (далі - ветеринарний інспектор), у разі його направлення у службове відрядження за кордон відповідно до цього підпункту.

Направлення ветеринарного інспектора у службове відрядження за кордон здійснюється за наявності письмового звернення власника до територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Письмове звернення власника про направлення ветеринарного інспектора у службове відрядження за кордон оформляється у довільній формі з обов'язковим зазначенням інформації про власника (найменування, код згідно з ЄДРПОУ, адреса електронної пошти, номер телефону), опису вантажу (найменування та кількість, код згідно з УКТЗЕД), запланованих дат проведення заходів державного контролю, назви країни (місця) службового відрядження, в якій (якому) планується видача міжнародного сертифіката та інші процедури, необхідні для здійснення державного контролю з метою видачі міжнародного сертифіката.

У разі письмового звернення власника до територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту щодо організації та забезпечення направлення ветеринарного інспектора у службове відрядження за кордон відповідно до цього підпункту здійснюється на підставі наказу керівника територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Керівник територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за результатами розгляду належним чином оформленого звернення зобов'язаний не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати його отримання прийняти наказ про направлення ветеринарного інспектора у службове відрядження за кордон та повідомити Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та власнику про такий наказ не пізніше дня, що настає за днем його прийняття, із зазначенням запланованої дати прибуття в країну (місце) службового відрядження, строку такого відрядження та контактних даних (адреси електронної пошти, номера телефону) відповідного ветеринарного інспектора.

Службове відрядження ветеринарного інспектора за кордон оформляється з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488), від 11 жовтня 2016 р. N 710 "Про ефективне використання державних коштів" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 83, ст. 2739) та Інструкції.

У разі оформлення наказу про направлення ветеринарного інспектора у службове відрядження за кордон відповідно до цього підпункту, такий ветеринарний інспектор забезпечується засобами для відбору зразків, бланками міжнародних сертифікатів на харчові продукти нетваринного походження, корми нетваринного походження та печаткою.

Про видачу міжнародного сертифіката ветеринарним інспектором під час перебування у службовому відрядженні за кордоном здійснюється запис у журналі реєстрації видачі ветеринарних документів або сертифікатів здоров'я для харчових продуктів нетваринного походження і кормів нетваринного походження.

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з метою організації віддаленого робочого місця для ветеринарного інспектора, направленого у службове відрядження за кордон, повинна вжити заходів до належного матеріально-технічного забезпечення, а також забезпечити йому доступ та обмін інформацією із своєю інформаційно-комунікаційною системою.

Видача міжнародних сертифікатів здійснюється відповідно до статті 60 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" з урахуванням особливостей, визначених цією постановою.

У разі об'єднання партій вантажу, попередньо вивезеного за межі митної території України, та/або заміни транспортного засобу ветеринарний інспектор, який перебуває у службовому відрядженні за кордоном, проводить документальну перевірку, перевірку відповідності вантажів (далі - огляд вантажу), фізичну перевірку (у випадках, передбачених законодавством) та інспектування ветеринарно-санітарного стану транспортного засобу, на який буде завантажено вантаж, з метою видачі міжнародного сертифіката.

Для проведення огляду вантажу та інспектування ветеринарно-санітарного стану транспортного засобу власник подає ветеринарному інспектору, який перебуває у службовому відрядженні за кордоном, заяву в паперовій або електронній формі із зазначенням інформації про виробника (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, адреса електронної пошти, номер телефону), відправника (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, адреса електронної пошти, номер телефону), найменування отримувача, опису вантажу (найменування та кількість, код згідно з УКТЗЕД), виду та кількості транспортних засобів, фактичних дат проведення фізичної перевірки (у випадках, передбачених законодавством) та інспектування ветеринарно-санітарного стану транспортного засобу, на який буде завантажено вантаж. До заяви додаються:

оригінали міжнародних сертифікатів, виданих перед відправленням вантажу з митної території України (за наявності);

засвідчені власником копії експертних висновків акредитованої (уповноваженої) лабораторії;

документи, що підтверджують оплату за послугу з огляду вантажу та інспектування ветеринарно-санітарного стану транспортного засобу;

транспортні документи та інші документи, які передбачені вимогами країни-імпортера.

Для проведення інспектування ветеринарно-санітарного стану транспортного засобу та/або огляду вантажу за межами митної території України власник забезпечує доступ ветеринарного інспектора, направленого у службове відрядження за кордон, до вантажу та транспортного засобу, до якого буде завантажено вантаж.

За результатами такого огляду вантажу та інспектування ветеринарно-санітарного стану транспортного засобу ветеринарний інспектор, направлений у службове відрядження за кордон, може видати міжнародний сертифікат за умови дотримання вимог, передбачених цим підпунктом для видачі міжнародного сертифіката, чи за наявності підстав прийняття рішення про відмову у видачі такого сертифіката.

Оформлення та видача міжнародного сертифіката ветеринарним інспектором, який перебуває у службовому відрядженні за кордоном, для вантажу, попередньо вивезеного з митної території України, на який не було оформлено міжнародний сертифікат до моменту такого вивезення, здійснюється за результатами документальної перевірки, перевірки відповідності та фізичної перевірки вантажу на підставі засвідчених власником копій експертних висновків акредитованої (уповноваженої) лабораторії, транспортних документів на відповідний вантаж.

Під час проведення фізичної перевірки ветеринарний інспектор, який перебуває у службовому відрядженні за кордоном, приймає рішення про відбір зразків для лабораторних досліджень (випробувань).

Відбір зразків проводиться відповідно до Порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю, затвердженого наказом Мінагрополітики від 11 жовтня 2018 р. N 490, вимоги абзаців другого - п'ятого пункту 15 та пункту 16 якого не застосовуються для перевезення (пересилання) зразків, відібраних для лабораторних досліджень (випробувань) за межами митної території України з метою видачі міжнародного сертифіката.

Опломбовані (опечатані) зразки, відібрані ветеринарним інспектором, який перебуває у службовому відрядженні за кордоном, ввозяться (пересилаються) на митну територію України для проведення лабораторних досліджень (випробувань) власником у супроводі оригіналу акта відбору зразків, оформленого відповідно до вимог Порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю, затвердженого наказом Мінагрополітики від 11 жовтня 2018 р. N 490, та не вимагають видачі міжнародного сертифіката.

Власник відповідає за перевезення (пересилання) зразків, відібраних для лабораторних досліджень (випробувань), та їх доставку до акредитованої (уповноваженої) лабораторії.

Після завершення митного огляду товарів посадова особа Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів здійснює повторне опломбування зразків та вносить до акта відбору зразків інформацію про зміну опломбування (опечатування) із засвідченням такої інформації особистим підписом та печаткою.

Акредитована (уповноважена) лабораторія за результатами проведених досліджень (випробувань) надсилає ветеринарному інспектору, який здійснив відбір зразків, копію експертного висновку акредитованої (уповноваженої) лабораторії за допомогою електронних засобів комунікації або інформаційно-комунікаційної системи Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Оригінал експертного висновку акредитованої (уповноваженої) лабораторії видається власнику.

Після отримання ветеринарним інспектором, який перебуває у службовому відрядженні за кордоном, за допомогою засобів електронної комунікації або інформаційно-комунікаційної системи Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів копії експертного висновку акредитованої (уповноваженої) лабораторії такий ветеринарний інспектор проводить інспектування ветеринарно-санітарного стану транспортного засобу, на який буде завантажено вантаж, з метою видачі міжнародного сертифіката.

Ветеринарний інспектор зобов'язаний не пізніше ніж протягом 24 годин після завершення фізичної перевірки (у випадках, передбачених законодавством) та інспектування ветеринарно-санітарного стану транспортного засобу, на який буде завантажено вантаж, видати міжнародний сертифікат у паперовій чи електронній формі з урахуванням вимог країни призначення або на вимогу власника.

Оплата за проведення інспектування ветеринарно-санітарного стану транспортного засобу за межами митної території України стягується у п'ятикратному розмірі плати за надання відповідної послуги, встановленої наказом Міністерства економіки від 25 лютого 2021 р. N 393 "Про затвердження Розмірів платних послуг, які надаються міжрегіональними головними управліннями Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні і установами, що належать до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, з питань ветеринарної медицини, пов'язаних з проведенням експортно-імпортних операцій та транспортуванням територією України об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, перевірки ветеринарно-санітарного стану транспортних засобів".

Оплата за видачу міжнародного ветеринарного сертифіката на корми нетваринного походження за межами митної території України стягується у п'ятикратному розмірі плати, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. N 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1857, N 101, ст. 3705; 2016 р., N 82, ст. 2705).

Оплата за проведення огляду вантажу стягується у п'ятикратному розмірі плати за надання відповідної послуги, встановленої відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства фінансів від 31 грудня 2020 р. N 2836/835 "Про затвердження Розмірів плати за здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, що фінансується операторами ринку".

Оплата за видачу сертифіката здоров'я на харчові продукти нетваринного походження за межами митної території України стягується у п'ятикратному розмірі плати, визначеної відповідно до статті 60 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

У разі направлення ветеринарного інспектора у службове відрядження за кордон відповідно до цього підпункту витрати на відрядження з урахуванням вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488) та Інструкцією:

додаються до плати за надання за кордоном послуг, встановленої відповідно до законодавства;

відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету;

6) посадова особа Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів приймає рішення про надання дозволу на випуск зразків, відібраних відповідно до підпунктів 4 та 5 цього пункту, у заявлений митний режим відповідно до мети їх ввезення в Україну в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України на підставі направлення на проведення фітосанітарної експертизи (аналізів), зазначеного в підпункті 4 цього пункту, або акта відбору зразків, зазначеного в підпункті 5 цього пункту, та вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" інформацію про прийняте рішення та про посадову особу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, яка прийняла таке рішення. У такому разі відбір проб (зразків) для проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) та додаткова обробка (фумігація, знезараження, нанесення відповідного маркування тощо) не здійснюється;

7) положення підпунктів 4 та 5 цього пункту застосовуються в разі оформлення службових відряджень до держав - членів Ради Європи.

(Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 05.08.2022 р. N 867,
від 10.09.2022 р. N 1029,
від 27.09.2022 р. N 1088,
від 18.04.2023 р. N 333,
від 22.09.2023 р. N 1013,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.01.2024 р. N 22)

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2022 р. N 398

ВІДОМОСТІ
щодо обліку об'єктів регулювання, що переміщуються територією України без супроводу карантинного сертифіката

Дата внесення інформації

Назва об'єкта регулювання

Кількість переміщеного об'єкта регулювання

Країна експорту/реекспорту*

Назва, дата, та номер фітосанітарного документа, що супроводжував вантаж з об'єктами регулювання

Місце кінцевого переміщення (місце призначення) об'єкта регулювання

Найменування та контактні дані особи, якій переміщено об'єкт регулювання, місце призначення**

Примітки (заповнюється особою у разі потреби)

кількість

одиниця виміру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

____________________________________
(ініціали (ініціал), прізвище особи)

 

__________________________
(підпис)

 

М. П. (за наявності)

 

 

____________
У разі ввезення на митну територію України.

** У разі переміщення за межі карантинної зони.

____________

 

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.