Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 квітня 2022 р. N 398

Київ

Деякі питання здійснення фітосанітарних заходів та процедур, заходів державного контролю у сферах ветеринарної медицини, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів в умовах воєнного стану

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.09.2023 р. N 1013)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 5 серпня 2022 року N 867,
від 10 вересня 2022 року N 1029,
від 27 вересня 2022 року N 1088,
від 18 квітня 2023 року N 333,
від 22 вересня 2023 року N 1013

Відповідно до статті 121 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. N 64 "Про введення воєнного стану в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) на період воєнного стану:

територіальні органи Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів здійснюють свої повноваження за принципом екстериторіальності. Особа має право звертатися для отримання документів, адміністративних послуг та проведення фітосанітарних процедур у сфері карантину та захисту рослин до будь-якого територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також звертатися для проведення фітосанітарної експертизи (аналізу) до будь-якої фітосанітарної лабораторії, включеної до Переліку фітосанітарних лабораторій, за її вибором;

фітосанітарні процедури не здійснюються на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та для яких не визначена дата завершення бойових дій або дата припинення можливості бойових дій, або дата завершення тимчасової окупації;

(абзац третій підпункту 1 пункту 1 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 р. N 333)

документи для здійснення фітосанітарних заходів та процедур у сфері карантину рослин подаються особою до територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в електронній або паперовій формі шляхом звернення до державного фітосанітарного інспектора, відповідального за відповідну зону обслуговування;

знезараження, у тому числі фумігація, вантажів з об'єктами регулювання, що експортуються, може проводитися за межами митної території України. У такому разі:

(підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2022 р. N 1029,
абзац п'ятий підпункту 1 пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 р. N 1013)

- знезараження, у тому числі фумігація, здійснюється з дотриманням відповідних вимог міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів;

(підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2022 р. N 1029,
абзац шостий підпункту 1 пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 р. N 1013)

- власник вантажу або уповноважена ним особа подає державному фітосанітарному інспектору акт проведених робіт із знезараження або фумігаційний сертифікат, наданий особою, що має посвідчення про право роботи з пестицидами, видане відповідно до законодавства про захист рослин;

(підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2022 р. N 1029,
абзац сьомий підпункту 1 пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 р. N 1013)

- контроль за знезараженням, у тому числі фумігацією, здійснюється державним фітосанітарним інспектором виключно шляхом проведення документальної перевірки акта проведених робіт із знезараження (фумігаційного сертифіката);

(підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2022 р. N 1029,
абзац восьмий підпункту 1 пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 р. N 1013)

- фітосанітарні сертифікати видаються за умови підтвердження відповідності фітосанітарним вимогам країни-імпортера;

(підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2022 р. N 1029)

- власник вантажу або уповноважена ним особа може подати державному фітосанітарному інспектору гарантійний лист, за яким власник або уповноважена ним особа зобов'язується провести фумігацію вантажу з об'єктами регулювання за межами митної території України до моменту прибуття такого вантажу до країни-імпортера. У такому разі гарантійний лист є підставою для видачі державним фітосанітарним інспектором фітосанітарного сертифіката;

(підпункт 1 пункту 1 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 р. N 1088,
у зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим)

фумігація вантажів з об'єктами регулювання, що експортуються, яка проводиться на митній території України, здійснюється відповідно до Порядку проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об'єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 р. N 1177 "Деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин" (Офіційний вісник України, 2020 р. N 12, ст. 472) (далі - Порядок);

(підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2022 р. N 1029,
абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 1 із змінами,
 внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22.09.2023 р. N 1013)

2) на період воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування фітосанітарні заходи та процедури здійснюються з урахуванням таких особливостей:

для супровідного дерев'яного пакувального матеріалу, що класифікується за товарними позиціями 4407 і 4415 згідно з УКТЗЕД, критерії вибірковості фітосанітарного контролю не розраховуються, а фітосанітарний контроль здійснюється виключно до супровідного дерев'яного пакувального матеріалу для товарів, що належать до об'єктів регулювання;

видача карантинного сертифіката на об'єкти регулювання, що класифікуються за товарними позиціями 12051209товарними підпозиціями 1005 101007 10 і товарними підкатегоріями 1001 11 00 001002 10 00 001003 10 00 001004 10 00 001006 10 10 001008 10 00 001008 21 00 001201 10 00 001204 00 10 001206 00 10 001207 10 00 001207 21 00 001207 30 00 001207 40 10 001207 50 10 001207 60 00 001207 70 00 001207 91 10 001207 99 91 00 згідно з УКТЗЕД, та в інших випадках, передбачених законодавством, для цілей контролю за переміщенням територією України не є обов'язковою і здійснюється державними фітосанітарними інспекторами виключно на вимогу особи.

У разі вивезення з карантинної зони об'єктів регулювання, що класифікуються за товарними позиціями, товарними підпозиціями та товарними підкатегоріями, зазначеними в абзаці третьому цього підпункту, без карантинного сертифіката особа зобов'язана вести облік таких об'єктів регулювання за формою згідно з додатком та подавати відповідну інформацію на вимогу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (не частіше одного разу на місяць);

у разі ввезення на митну територію України об'єктів регулювання, що належать до груп 070809101112 згідно з УКТЗЕД, фітосанітарний контроль здійснюється державними фітосанітарними інспекторами виключно методами внутрішнього та/або зовнішнього інспектування (без проведення огляду та фітосанітарної експертизи (аналізу), передбаченими наказом Мінекономіки від 22 лютого 2021 р. N 343 "Про затвердження Методів інспектування, огляду, у тому числі відбору зразків, та проведення фітосанітарної експертизи (аналізів)", крім випадків, коли:

фітосанітарні сертифікати та/або фітосанітарні сертифікати на реекспорт відсутні або недійсні;

об'єкти регулювання не відповідають інформації, що міститься у фітосанітарному сертифікаті та/або фітосанітарному сертифікаті на реекспорт;

під час проведення внутрішнього та/або зовнішнього інспектування державними фітосанітарними інспекторами виявлено зараження або ознаки зараження чи пошкодження об'єктів регулювання регульованими шкідливими організмами;

3) на території, включеній до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, та для якої згідно з визначеною датою завершення бойових дій, або датою припинення можливості бойових дій, або датою завершення тимчасової окупації, обстеження та моніторинг проводяться державним фітосанітарним інспектором за наявності документа, що підтверджує відсутність на відповідній території ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами (далі - документ про відсутність ризиків), виданого в електронній або паперовій формі місцевою державною (військовою) адміністрацією чи органом місцевого самоврядування або оператором протимінної діяльності.

(абзац перший підпункту 3 пункту 1 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 р. N 333)

У разі проведення обстеження документ про відсутність ризиків подається особою територіальному органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів разом із заявою на проведення фітосанітарних процедур.

(абзац другий підпункту 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 р. N 333)

У разі проведення моніторингу для отримання документа про відсутність ризиків територіальний орган Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів звертається із запитом до відповідної місцевої державної (військової) адміністрації чи органу місцевого самоврядування або оператора протимінної діяльності.

(абзац третій підпункту 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 р. N 333)

Державний фітосанітарний інспектор не проводить обстеження або моніторинг територій за наявності публічної інформації про небезпеку для його життя чи здоров'я під час проведення такого обстеження або моніторингу, про що невідкладно повідомляє територіальному органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

(абзац четвертий підпункту 3 пункту 1 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 р. N 333)

За наявності публічної інформації про небезпеку для життя чи здоров'я, що унеможливлює проведення державним фітосанітарним інспектором обстеження у визначений (запланований) строк, територіальний орган Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів інформує про це особу протягом восьми робочих годин з моменту отримання ним повідомлення від державного фітосанітарного інспектора. У такому разі строки проведення обстеження можуть бути продовжені за рішенням територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, але не довше ніж до завершення вегетаційного періоду з урахуванням біологічних особливостей регульованого шкідливого організму або шкідливого організму, щодо якого проводиться обстеження, про що повідомляється особі та державному фітосанітарному інспектору.

(абзац п'ятий підпункту 3 пункту 1 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 р. N 333)

Державний фітосанітарний інспектор зобов'язаний провести обстеження або моніторинг у найкоротший строк, але не пізніше ніж упродовж двох робочих днів з моменту підтвердження щодо усунення небезпеки, яким може бути подання нового документа про відсутність ризиків або публічної інформації про усунення такої небезпеки;

(абзац шостий підпункту 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2023 р. N 333)

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.08.2022 р. N 867)

4) на період воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування за зверненням власника об'єкта регулювання або уповноваженої ним особи (далі - заявник) видача (переоформлення) фітосанітарного сертифіката, а також проведення інспектування транспортних засобів та здійснення контролю за знезараженням об'єктів регулювання може здійснюватися державним фітосанітарним інспектором за межами митної території України у разі його направлення у службове відрядження за кордон відповідно до цього підпункту.

Направлення державного фітосанітарного інспектора у службове відрядження за кордон здійснюється за наявності звернення заявника до територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та повідомлення Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів про таке звернення.

Звернення заявника про направлення державного фітосанітарного інспектора у службове відрядження за кордон оформляється у довільній формі з обов'язковим зазначенням опису вантажу (найменування та кількість об'єктів регулювання), назви країни (місця відрядження), в якій планується інспектування транспортного засобу, здійснення контролю за знезараженням об'єктів регулювання та/або видача (переоформлення) фітосанітарного сертифіката.

У разі наявності такого звернення направлення державного фітосанітарного інспектора у службове відрядження за кордон відповідно до цього підпункту здійснюється на підставі письмового наказу територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Територіальний орган Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за результатами розгляду належним чином оформленого звернення зобов'язаний не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня отримання такого звернення прийняти наказ про направлення державного фітосанітарного інспектора у службове відрядження за кордон та повідомити заявнику та Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів про такий наказ не пізніше дня, що настає за днем прийняття такого наказу, із зазначенням запланованої дати прибуття в місце відрядження, строку відрядження та контактних даних відповідного державного фітосанітарного інспектора.

Службове відрядження державного фітосанітарного інспектора за кордон оформляється з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488), від 11 грудня 1992 р. N 698 "Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон"від 11 жовтня 2016 р. N 710 "Про ефективне використання державних коштів" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 83, ст. 2739), від 27 січня 1995 р. N 57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України" (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 92; Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2239) та наказу Мінфіну від 13 березня 1998 р. N 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон" (далі - Інструкція).

У разі оформлення наказу про направлення державного фітосанітарного інспектора у службове відрядження за кордон відповідно до цього підпункту такий державний фітосанітарний інспектор відбуває у відрядження з власною трикутною печаткою державного фітосанітарного інспектора та бланками фітосанітарних сертифікатів.

Територіальний орган Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, який направив державного фітосанітарного інспектора у службове відрядження за кордон, з метою організації віддаленого робочого місця для такого державного фітосанітарного інспектора повинен вжити заходів до належного матеріально-технічного забезпечення, а також забезпечити доступ та обмін інформацією з інформаційною (автоматизованою) системою, визначеною Порядком, тощо.

Видача (переоформлення) фітосанітарного сертифіката, відмова в його видачі (переоформленні), а також інспектування транспортного засобу, контроль за знезараженням об'єктів регулювання за межами митної території України здійснюються відповідно до Порядку з урахуванням особливостей, визначених цією постановою.

У разі об'єднання партій вантажу за межами митної території України державний фітосанітарний інспектор за ініціативою власника або наявності вимог країни-імпортера здійснює з урахуванням особливостей, визначених цим підпунктом:

інспектування транспортного засобу, що буде містити об'єднані партії вантажу, на які видано висновки фітосанітарної експертизи (аналізів) та/або фітосанітарні сертифікати;

контроль за знезараженням об'єктів регулювання.

Для проведення інспектування транспортного засобу та/або здійснення контролю за знезараженням об'єктів регулювання за межами митної території України заявник:

подає особисто або за допомогою засобів електронної комунікації до державного фітосанітарного інспектора, направленого у службове відрядження за кордон, та відповідного територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів заяву про проведення фітосанітарних процедур разом з копією документа, що підтверджує здійснення оплати за відповідну фітосанітарну процедуру;

забезпечує доступ державного фітосанітарного інспектора, направленого у службове відрядження за кордон, до транспортних засобів, до яких було або буде завантажено вантажі з об'єктами регулювання.

За результатами інспектування транспортного засобу, до якого було або буде завантажено вантажі з об'єктами регулювання, або здійснення контролю за знезараженням об'єктів регулювання державний фітосанітарний інспектор, направлений у службове відрядження за кордон, оформляє акт про проведення фітосанітарних процедур. Такий акт надсилається заявникові в електронній формі засобами електронного зв'язку.

Для видачі (переоформлення) фітосанітарного сертифіката за межами митної території України заявник в електронній формі подає державному фітосанітарному інспектору, який перебуває у службовому відрядженні за кордоном, за допомогою засобів електронної комунікації такі документи:

заяву про оформлення фітосанітарного сертифіката із зазначенням у розділі 11 "Додаткова декларація або інформація, що подається заявником", що така заява подається для видачі (переоформлення) фітосанітарного сертифіката за межами митної території України, та в разі видачі фітосанітарного сертифіката в паперовій формі - контактні відомості особи, уповноваженої заявником на отримання фітосанітарного сертифіката;

копію документа, що підтверджує здійснення оплати за послугу з видачі (переоформлення) фітосанітарного сертифіката;

висновок фітосанітарної експертизи (аналізів) або висновок повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) об'єктів регулювання, а у разі об'єднання партій вантажу - висновки фітосанітарної експертизи (аналізів) чи фітосанітарні сертифікати на партії, що об'єднуються;

документацію, що підтверджує проведення фітосанітарних процедур та/або знезараження, у разі наявності вимог фітосанітарних заходів країни-імпортера щодо проведення стосовно об'єкта регулювання фітосанітарних процедур та/або знезараження.

Державний фітосанітарний інспектор зобов'язаний оформити (переоформити) та видати заявнику фітосанітарний сертифікат (чи за наявності підстав прийняти рішення про відмову в його видачі) у паперовій формі (у разі, коли цього вимагають фітосанітарні заходи країни призначення) чи електронній формі (в інших випадках, у тому числі на вимогу заявника) протягом восьми робочих годин з моменту отримання в електронній формі документів, передбачених абзацами шістнадцятим - двадцятим цього підпункту.

Оплата за проведення фітосанітарних процедур державним фітосанітарним інспектором за межами митної території України стягується у тридцятикратному розмірі від розміру плати за надання відповідної послуги, встановленого переліком платних послуг, які надаються головними управліннями Держпродспоживслужби в областях та м. Києві і бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, з питань карантину рослин та розміром плати за їх надання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1348 "Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 101, ст. 3705; 2018 р., N 70, ст. 2364) (далі - перелік платних послуг).

У разі направлення державного фітосанітарного інспектора у службове відрядження за кордон відповідно до цього підпункту витрати на відрядження з урахуванням вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488) та Інструкцією:

включаються до розміру плати за надання за кордоном послуги, встановленої переліком платних послуг, у разі видачі (переоформлення) фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт до розміру плати, встановленої підпунктом 3 пункту 12 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про карантин рослин";

відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету;

(пункт 1 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 р. N 1013)

5) на період воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування за зверненням власника вантажу або уповноваженої ним особи (далі - власник) видача на харчові продукти нетваринного походження та корми нетваринного походження сертифіката здоров'я, для харчових продуктів нетваринного походження міжнародного ветеринарного сертифіката на корми нетваринного походження або іншого документа, передбаченого законодавством, що засвідчує безпечність харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження (далі - міжнародні сертифікати), та інспектування ветеринарно-санітарного стану транспортних засобів може здійснюватися державним ветеринарним інспектором територіально органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі - посадова особа), якому надано повноваження на видачу міжнародних сертифікатів, що вимагаються законодавством країни призначення або видаються за власною ініціативою власника для виконання вимог зовнішньоекономічного договору (контракту) за межами митної території України у разі направлення такої посадової особи у службове відрядження за кордон відповідно до цього підпункту.

Направлення посадової особи у службове відрядження за кордон здійснюється за наявності письмового звернення власника до територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Звернення власника про направлення посадової особи у службове відрядження за кордон оформляється у довільній письмовій формі з обов'язковим зазначенням інформації про власника (найменування, код згідно з ЄДРПОУ, адреса електронної пошти, контактний номер телефону), опису вантажу (найменування та кількість, код згідно з УКТЗЕД), запланованих дат (періоду) потреби у проведенні заходів державного контролю, назви країни та міста (місця відрядження), у якій (якому) планується видача міжнародного сертифіката та інспектування ветеринарно-санітарного стану транспортних засобів.

У разі звернення власника до територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо організації та забезпечення відрядження направлення посадової особи у службове відрядження за кордон відповідно до цього підпункту здійснюється на підставі наказу територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Керівник територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за результатами розгляду належним чином оформленого звернення зобов'язаний не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати отримання такого звернення прийняти наказ про направлення посадової особи у службове відрядження за кордон та повідомити Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, власнику про такий наказ не пізніше дня, що настає за днем прийняття такого наказу, із зазначенням запланованої дати прибуття в місце відрядження, строку відрядження та контактних даних відповідної посадової особи.

Службове відрядження посадової особи за кордон оформляється з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488), від 11 жовтня 2016 р. N 710 "Про ефективне використання державних коштів" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 83, ст. 2739), від 27 січня 1995 р. N 57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України" (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 92; Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2239) та Інструкції.

У разі оформлення наказу про направлення посадової особи у службове відрядження за кордон відповідно до цього підпункту така посадова особа забезпечується бланками міжнародних ветеринарних сертифікатів на корми нетваринного походження та печаткою.

За результатом видачі міжнародного сертифіката посадовою особою під час перебування у службовому відрядженні за кордон здійснюється відповідний запис у журналах реєстрації видачі ветеринарних документів або сертифікатів здоров'я для харчових продуктів нетваринного походження і кормів нетваринного походження.

Територіальний орган Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, який направив посадову особу у службове відрядження за кордон, з метою організації віддаленого робочого місця для такої посадової особи повинен вжити заходів до належного матеріально-технічного забезпечення, а також забезпечити доступ та обмін інформацією з власною інформаційно-комунікаційною системою тощо.

Видача міжнародних сертифікатів, відмова в їх видачі здійснюються відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цією постановою.

У разі об'єднання партій вантажу, попередньо вивезеного з митної території України, за її межами посадова особа, яка перебуває у службовому відрядженні за кордоном, проводить документальну перевірку, перевірку відповідності вантажів (далі - огляд вантажу) та інспектування ветеринарно-санітарного стану транспортного засобу, на який буде завантажено вантажі, з метою видачі міжнародного сертифіката.

Для проведення огляду вантажу та інспектування ветеринарно-санітарного стану транспортного засобу власник надає посадовій особі, яка перебуває у службовому відрядженні, заяву в паперовій або електронній формі із зазначенням інформації про виробника (найменування, повна адреса, код згідно з ЄДРПОУ, адреса електронної пошти, контактний номер телефону), відправника (найменування, повна адреса, код згідно з ЄДРПОУ, адреса електронної пошти, контактний номер телефону), найменування отримувача, опису вантажу (найменування та кількість, код згідно з УКТЗЕД), виду та кількості транспортних засобів, фактичних дат (періоду) потреби у проведенні заходів державного контролю. До заяви додаються:

оригінали міжнародних сертифікатів, виданих перед відправленням вантажу з митної території України;

засвідчені власником копії експертних висновків акредитованої (уповноваженої) лабораторії;

документи, що підтверджують здійснення оплати за послугу з огляду вантажу та інспектування ветеринарно-санітарного стану транспортного засобу;

транспортні документи та інші документи, які передбачені вимогами держави-імпортера.

Для проведення інспектування ветеринарно-санітарного стану транспортного засобу та/або огляду вантажу за межами митної території України власник забезпечує доступ посадової особи, направленої у службове відрядження за кордон, до вантажу та транспортного засобу, до якого буде завантажено вантажі.

За результатами такого огляду вантажу та інспектування ветеринарно-санітарного стану транспортного засобу посадова особа, направлена у службове відрядження за кордон, може видати міжнародний сертифікат за умови дотримання вимог, передбачених абзацами одинадцятим - шістнадцятим цього підпункту, чи за наявності підстав прийняти рішення про відмову у його видачі.

Посадова особа зобов'язана не пізніше ніж протягом шести годин після завершення завантаження транспортного засобу оформити та видати власнику міжнародний сертифікат (чи за наявності підстав прийняти рішення про відмову у його видачі) у паперовій формі (у разі вимог країни призначення) чи електронній формі (в інших випадках, у тому числі на вимогу власника) після проведення або огляду вантажу та інспектування ветеринарно-санітарного стану транспортного засобу.

Оплата за проведення інспектування ветеринарно-санітарного стану транспортного засобу за межами митної території України стягується у п'ятикратному розмірі від розміру плати за надання відповідної послуги, встановленої наказом Мінекономіки від 25 лютого 2021 р. N 393 "Про затвердження Розмірів платних послуг, які надаються міжрегіональними головними управліннями Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні і установами, що належать до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, з питань ветеринарної медицини, пов'язаних з проведенням експортно-імпортних операцій та транспортуванням територією України об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, перевірки ветеринарно-санітарного стану транспортних засобів".

Оплата за видачу (переоформлення) міжнародного ветеринарного сертифіката на корми нетваринного походження за межами митної території України стягується у п'ятикратному розмірі від розміру плати, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. N 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1857, N 101, ст. 3705; 2016 р., N 82, ст. 2705).

Оплата за проведення огляду вантажу стягується у п'ятикратному розмірі від розміру плати за надання відповідної послуги, встановленої відповідно до наказу Мінекономіки, Мінфіну від 31 грудня 2020 р. N 2836/835 "Про затвердження Розмірів плати за здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, що фінансується операторами ринку".

Оплата за видачу сертифіката здоров'я для харчових продуктів нетваринного походження за межами митної території України стягується у п'ятикратному розмірі від розміру плати, визначеного відповідно до частини третьої статті 60 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

У разі направлення посадової особи у службове відрядження за кордон відповідно до цього підпункту витрати на відрядження з урахуванням вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488) та Інструкцією:

додаються до розміру плати за надання за кордоном послуг, встановленого відповідно до законодавства;

відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету.

(пункт 1 доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.09.2023 р. N 1013)

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.08.2022 р. N 867)

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 квітня 2022 р. N 398

ВІДОМОСТІ
щодо обліку об'єктів регулювання, що переміщуються територією України без супроводу карантинного сертифіката

Дата внесення інформації

Назва об'єкта регулювання

Кількість переміщеного об'єкта регулювання

Країна експорту/реекспорту*

Назва, дата, та номер фітосанітарного документа, що супроводжував вантаж з об'єктами регулювання

Місце кінцевого переміщення (місце призначення) об'єкта регулювання

Найменування та контактні дані особи, якій переміщено об'єкт регулювання, місце призначення**

Примітки (заповнюється особою у разі потреби)

кількість

одиниця виміру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

____________________________________
(ініціали (ініціал), прізвище особи)

 

__________________________
(підпис)

М. П. (за наявності)

 

 

____________
У разі ввезення на митну територію України.

** У разі переміщення за межі карантинної зони.

 

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.