Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов з 01.05.2022 р. на спрощену систему оподаткування (єдиний податок третьої групи за ставкою 2%), та звільняється від обов’язку нарахування та сплати ПДВ. З 01.05.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 38,50 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 липня 2022 р. N 747

Київ

Про внесення змін до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. N 681 "Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва" (Офіційний вісник України, 2021 р., N 55, ст. 3401), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2022 р. N 747

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

1. Пункт 59 доповнити підпунктом 17 такого змісту:

"17) розпорядження про демонтаж будівель і споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій, які за результатами обстеження визнані аварійно небезпечними і такими, що становлять загрозу життю людей.".

2. Підпункт 16 пункту 124 викласти в такій редакції:

"16) листування з користувачами електронного кабінету (у тому числі повідомлення про самочинне будівництво), подання скарг на рішення, дії та бездіяльність органу ліцензування, експертних організацій, уповноважених органів містобудування та архітектури, органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, органів містобудівного контролю та державного містобудівного нагляду, спеціальних установ страхового фонду документації, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, юридичних осіб, які надають технічні умови, уповноважених органів, які надають висновки з оцінки впливу на довкілля, енергоаудиторів, фахівців з обстеження інженерних систем, саморегулівних організацій у сфері архітектури та у сфері енергоефективності, виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, публічних реєстраторів, нотаріусів, органів із сертифікації персоналу, акредитованих відповідно до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", які здійснюють сертифікацію виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, розробників проектної документації на будівництво, генеральних підрядників, підрядників, інженерів-консультантів, а також отримання інформації про стан та результати розгляду таких скарг;".

3. Пункт 125 викласти в такій редакції:

"125. Користувачами електронного кабінету є:

1) замовники;

2) орган ліцензування;

3) здобувач ліцензії, ліцензіати;

4) експертно-апеляційна рада з питань ліцензування;

5) експертні організації;

6) уповноважені органи містобудування та архітектури;

7) органи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;

8) органи містобудівного контролю та державного містобудівного нагляду;

9) правоохоронні органи (органи прокуратури, Національної поліції, СБУ, Національне антикорупційне бюро, органи державного фінансового контролю);

10) спеціальні установи страхового фонду документації;

11) місцеві державні адміністрації;

12) органи місцевого самоврядування;

13) військові адміністрації, військово-цивільні адміністрації;

14) юридичні особи, які надають технічні умови;

15) уповноважені органи, які надають висновки з оцінки впливу на довкілля;

16) енергоаудитори;

17) фахівці з обстеження інженерних систем;

18) саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності;

19) атестаційні архітектурно-будівельні комісії, які проводять професійну атестацію виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури;

20) атестаційні комісії, які проводять професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем;

21) виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури;

22) суб'єкти нормування у будівництві;

23) страховики;

24) особи, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів;

25) особи, які здійснюють інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні та інженерно-гідрогеологічні вишукування;

26) Мінрегіон;

27) Держенергоефективності;

28) Міноборони;

29) Державіаслужба;

30) Держпраці;

31) Національний орган стандартизації;

32) провайдери аеронавігаційного обслуговування та експлуатанти аеродромів (вертодромів);

33) заявники - фізичні та юридичні особи, які через електронний кабінет отримують адміністративні та інші послуги у сфері будівництва;

34) представники юридичних осіб, яким з використанням електронної системи видано довіреність на подання/отримання документів та вчинення інших дій з використанням електронного кабінету від імені юридичної особи;

35) органи з присвоєння адрес;

36) Держгеокадастр;

37) центри надання адміністративних послуг;

38) публічні реєстратори;

39) нотаріуси;

40) органи із сертифікації персоналу, акредитовані відповідно до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", які здійснюють сертифікацію виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури;

41) розробники проектної документації на будівництво;

42) генеральні підрядники, підрядники;

43) інженери-консультанти;

44) уповноважені органи охорони культурної спадщини, у тому числі МКІП, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради.".

4. Доповнити Порядок пунктами 1741 - 17411 такого змісту:

"1741. Через електронний кабінет посадової особи експертно-апеляційної ради з питань ліцензування здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) у випадках, визначених законодавством, внесення відомостей та створення документів;

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

1742. Через електронний кабінет посадової особи органів прокуратури, Національної поліції, СБУ, Національного антикорупційного бюро, органів державного фінансового контролю здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) отримання статистичних даних;

3) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

1743. Через електронний кабінет посадової особи спеціальних установ страхового фонду документації забезпечується:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) у випадках, визначених законодавством, внесення відомостей та створення документів;

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи.

1744. Через електронний кабінет посадової особи місцевої державної адміністрації залежно від доступу здійснюється:

1) внесення розпорядження про демонтаж будівель і споруд, які за результатами обстеження визнані аварійно небезпечними і такими, що становлять загрозу життю людей (крім об'єктів оборонного і спеціального призначення, об'єктів культурної спадщини та об'єктів, на які поширюється дія Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"), та у випадках, визначених законодавством, внесення інших відомостей та створення документів;

2) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

1745. Через електронний кабінет посадової особи місцевого самоврядування залежно від доступу здійснюється:

1) внесення розпорядження про демонтаж будівель і споруд, які за результатами обстеження визнані аварійно небезпечними і такими, що становлять загрозу життю людей (крім об'єктів оборонного і спеціального призначення, об'єктів культурної спадщини та об'єктів, на які поширюється дія Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"), та у випадках, визначених законодавством, внесення інших відомостей та створення документів;

2) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

1746. Через електронний кабінет посадової особи військової адміністрації, військово-цивільної адміністрації залежно від доступу здійснюється:

1) внесення розпорядження про демонтаж будівель і споруд, які за результатами обстеження визнані аварійно небезпечними і такими, що становлять загрозу життю людей (крім об'єктів оборонного і спеціального призначення, об'єктів культурної спадщини та об'єктів, на які поширюється дія Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"), та у випадках, визначених законодавством, внесення інших відомостей та створення документів;

2) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

1747. Через електронний кабінет публічного реєстратора здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) у випадках, визначених законодавством, внесення відомостей та створення документів;

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

1748. Через електронний кабінет нотаріуса здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) у випадках, визначених законодавством, внесення відомостей та створення документів;

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

1749. Через електронний кабінет розробника проектної документації на будівництво (генерального проектувальника, проектувальника) здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) у випадках, визначених законодавством, внесення відомостей та створення документів;

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

17410. Через електронний кабінет інженера-консультанта здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) у випадках, визначених законодавством, внесення відомостей та створення документів;

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.

17411. Через електронний кабінет посадової особи органу з сертифікації персоналу, акредитованого відповідно до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", які здійснюють сертифікацію виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, здійснюється:

1) доступ до відомостей (даних), внесених до Реєстру будівельної діяльності електронної системи;

2) внесення відомостей про осіб, які отримали сертифікати за напрямом професійної атестації в органах із сертифікації персоналу, акредитованих відповідно до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності";

3) отримання статистичних даних;

4) листування з користувачами електронної системи, держателем та технічним адміністратором.".

___________


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.