Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

В НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 38,50 грн. та є однією з найнижчих в Україні. Увага! НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов з 01.05.2022 р. на спрощену систему оподаткування (єдиний податок третьої групи за ставкою 2%), та звільняється від обов’язку нарахування та сплати ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 липня 2022 р. № 818

Київ

Про внесення змін до Порядку проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об’єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України “Про карантин рослин”, контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об’єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України “Про карантин рослин”, контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 р. № 1177 “Деякі питання реалізації Закону України “Про карантин рослин” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 472), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України                                 Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2022 р. № 818

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об’єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України “Про карантин рослин”, контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів)

1. Абзаци перший — третій пункту 100 замінити абзацом такого змісту:

“100. Карантинний сертифікат (додаток 14) видається на об’єкти регулювання, включені до переліку об’єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України, у разі вивезення з карантинної зони об’єктів регулювання, які здатні поширювати карантинний організм, щодо якого запроваджено карантинний режим.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами другим і третім.

2. Назву підрозділу “Оформлення фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт” розділу “Оформлення сертифікатів, передбачених Законом України “Про карантин рослин” після слова “Оформлення” доповнити словом “, переоформлення”.

3. У пункті 106:

1) після слів фітосанітарного сертифіката на реекспорт” доповнити словом “, виданого:”;

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“у паперовій формі — у разі, коли цього вимагають фітосанітарні заходи країни призначення;

в електронній формі — в інших випадках, у тому числі на вимогу особи.”.

4. Доповнити Порядок пунктами 1111 і 1112 такого змісту:

“1111. Переоформлення фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт здійснюється за заявою особи шляхом видачі нового фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт із анулюванням раніше виданого фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт із урахуванням пункту 1112 цього Порядку.

У разі переоформлення фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт у розділі 11 “Додаткова декларація” фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт зазначаються номер і дата фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт, який анульовано.

1112. Під час переоформлення фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт:

у пункті 11 заяви на оформлення фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт зазначаються вимога та підстава для його переоформлення, номер і дата видачі фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт, який анулюється та потребує переоформлення;

висновок фітосанітарної експертизи (аналізів) або висновок повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів) об’єктів регулювання вимагається виключно в разі зміни країни призначення та за умови, що фітосанітарні заходи такої країни вимагають відсутності шкідливих організмів в об’єктах регулювання, на наявність яких фітосанітарна експертиза (аналізи) не проводилася;

оригінал фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт, виданий у паперовій формі, подається за наявності;

документація, яка підтверджує проведення фітосанітарних процедур та/або знезараження, подається в разі наявності вимог фітосанітарних заходів країни-імпортера щодо проведення стосовно об’єкта регулювання таких процедур та/або знезараження;

інспектування проводиться виключно в разі зміни транспортного засобу або способу транспортування.”.

5. Пункт 112 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі коли для переоформлення фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт висновок фітосанітарної експертизи (аналізів) не вимагається, державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний видати заявнику фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт у строки, встановлені статтею 41 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, для переоформлення чи прийняти рішення про відмову в його видачі.”.

6. Пункти 119 і 120 викласти в такій редакції:

“119. Фітосанітарний сертифікат та фітосанітарний сертифікат на реекспорт оформлюються:

у паперовій формі у двох примірниках, перший з яких видається заявнику, другий — залишається в територіальному органі Держпродспоживслужби, який його видав;

в електронній формі шляхом генерування та розміщення в інформаційній (автоматизованій) системі із забезпеченням доступу шляхом використання електронних сервісів.

120. Фітосанітарний сертифікат, фітосанітарний сертифікат на реекспорт та карантинний сертифікат підписуються державним фітосанітарним інспектором і в разі оформлення зазначених документів у паперовій формі скріплюються трикутною печаткою встановленого зразка.

Відмова у видачі, анулювання та/або переоформлення фітосанітарного сертифіката, фітосанітарного сертифіката на реекспорт здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Відмова у видачі, анулювання карантинного сертифіката здійснюються відповідно до Законів України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про карантин рослин”.”.

7. У пункті 123 слова “можуть бути оформлені у паперовій або електронній формі, якщо це передбачено міжнародним договором України” замінити словами і цифрами “оформлюються відповідно до Міжнародного стандарту фітосанітарних заходів № 12 “Фітосанітарні сертифікати”.

8. Пункт124 викласти в такій редакції:

“124. Фітосанітарні сертифікати та/або фітосанітарні сертифікати на реекспорт, що видані національними організаціями захисту рослин
країни-експортера та/або реекспортера, вважаються недійсними в разі, коли:

вони містять неповні, недостовірні, суперечливі відомості;

заповнені нерозбірливо, містять  виправлення, не завірені печаткою, штампом та підписом уповноваженої особи, не містять дати виправлення або іншим чином сфальсифіковані чи пошкоджені, що не дає можливості встановити зазначену інформацію (у разі оформлення в паперовій формі);

строк їх дії закінчився чи вантаж залишив країну-експортера або країну-реекспортера пізніше ніж 14 днів від дати видачі фітосанітарного  сертифіката та/або фітосанітарного сертифіката на реекспорт, крім фітосанітарних сертифікатів, що видані національними організаціями захисту рослин країни-експортера, на підставі яких були оформлені фітосанітарні сертифікати на реекспорт, що видані національними організаціями захисту рослин країни-реекспортера;

відсутня дата їх видачі та факт засвідчення уповноваженою особою національної організації захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера, що їх видала;

 

вони видані на бланках за формою, не встановленою Міжнародною конвенцією про захист рослин або Міжнародним стандартом фітосанітарних заходів № 12 “Фітосанітарні сертифікати” чи національною організацією захисту рослин країни-експортера та/або реекспортера;

вони не отримані через інформаційну (автоматизовану) систему
(у разі оформлення в електронній формі);

вони анульовані національною організацією захисту рослин
країни-експортера та/або реекспортера;

у таких сертифікатах заповнені не всі розділи.”.

9. У другому реченні пункту 129 слова “національній організації” замінити словами “національну організацію”, а слова “шляхом надсилання нотифікації” виключити.

_____________________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.