Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 вересня 2022 р. № 991
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо електронних комунікацій

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо електронних комунікацій зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 49ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2022 р. № 991

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо електронних комунікацій

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1772 “Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 47, ст. 2155; 2006 р., № 50, ст. 3324):

1) у назві та тексті постанови слова “телекомунікаційних системах” замінити словами “електронних комунікаційних системах”;

2) у назві та тексті Порядку взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах, затвердженому зазначеною постановою, слова “телекомунікаційна система” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “електронна комунікаційна система” у відповідному відмінку і числі, а слова “інформаційно-телекомунікаційних системах” замінити словами “інформаційно-комунікаційних системах”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. № 688 “Про затвердження Положення про Реєстр інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 31, ст. 1869; 2006 р., № 50, ст. 3324; 2011 р., № 69, ст. 2624):

1) у назві та тексті постанови слово “телекомунікаційних” замінити словами “електронних комунікаційних”, а слова “інформаційно-телекомунікаційних систем” замінити словами “інформаційно-комунікаційних систем”;

2) у Положенні про Реєстр інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Положення слова “телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних” замінити словами “електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем”;

в абзаці шостому пункту 2 слова “Законі України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” замінити словами “Законі України “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”;

у тексті Положення слова “телекомунікаційна”, “інформаційно-телекомунікаційна система” в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “електронна комунікаційна”, “інформаційно-комунікаційна система” у відповідному відмінку і числі;

3) у додатку до Положення:

у назві та пункті 1 слова “телекомунікаційна”, “інформаційно-телекомунікаційна система” в усіх відмінках замінити відповідно словами “електронна комунікаційна”, “інформаційно-комунікаційна система” у відповідному відмінку;

у пункті 7 слова “комутаційного та телекомунікаційного обладнання” замінити словами “технічних засобів електронних комунікацій”, а слова “телекомунікаційні мережі” - словами “електронні комунікаційні мережі”;

у пункті 8 слова “операторів телекомунікацій та провайдерів телекомунікацій” замінити словами “постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг”.

3. У Загальних вимогах до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 518 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 50, ст. 1697):

1) в абзаці п’ятому пункту 2 слова “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” замінити словами “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, а слова “Правилах забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах” - словами “Правилах забезпечення захисту інформації в інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах”;

2) у пункті 9 слова “операторів, провайдерів телекомунікацій” замінити словами “постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг”;

3) у тексті Загальних вимог слова “інформаційно-телекомунікаційні системи” в усіх відмінках замінити словами “інформаційно-комунікаційні системи” у відповідному відмінку;

4) у додатку до Загальних вимог:

у пунктах 26 та 35 слова “інформаційно-телекомунікаційними системами” в усіх відмінках замінити відповідно словами “інформаційно-комунікаційними системами” у відповідному відмінку;

у пункті 37 слова “операторів, провайдерів телекомунікацій” замінити словами “постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг”;

у пункті 52 слова “інформаційно-телекомунікаційними системами” в усіх відмінках замінити відповідно словами “інформаційно-комунікаційними системами” у відповідному відмінку.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 943 “Деякі питання об’єктів критичної інформаційної інфраструктури” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 84, ст. 2709):

1) у Порядку формування переліку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці десятому пункту 2 слова “Про телекомунікації” замінити словами “Про електронні комунікації”, а слова “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” - словами “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”;

в абзаці другому пункту 4 слова “телекомунікаційні, інформаційно-телекомунікаційні системи” замінити словами “електронні комунікаційні, інформаційно-комунікаційні системи”;

2) у тексті додатку до Порядку слова “інформаційно-телекомунікаційних систем” замінити словами “інформаційно-комунікаційних систем”, а слова “провайдера (провайдерів) телекомунікацій” - словами “постачальника (постачальників) електронних комунікаційних послуг”;

3) у Порядку внесення об’єктів критичної інформаційної інфраструктури до державного реєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, його формування та забезпечення функціонування, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці десятому пункту 2 слова “Про телекомунікації” замінити словами “Про електронні комунікації”, а слова “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” - словами “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”;

в абзаці дев’ятому пункту 6 слова “провайдера (провайдерів) телекомунікацій” замінити словами “постачальника (постачальників) електронних комунікаційних послуг”;

у тексті Порядку слова “інформаційно-телекомунікаційна система” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “інформаційно-комунікаційна система” у відповідному відмінку і числі.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 1109 “Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 93, ст. 2994):

1) в абзаці чотирнадцятому пункту 2 Порядку віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури, затвердженого зазначеною постановою, слова “Про телекомунікації” замінити словами “Про електронні комунікації”;

2) у позиції “Мінцифри” переліку секторів (підсекторів), основних послуг критичної інфраструктури держави, затвердженого зазначеною постановою, слово “телекомунікації” замінити словами “електронні комунікації”, а слова “радіочастотного ресурсу” - словами “радіочастотного спектра”;

3) в абзаці чотирнадцятому пункту 2 Методики категоризації об’єктів критичної інфраструктури, затвердженої зазначеною постановою, слова “Про телекомунікації” замінити словами “Про електронні комунікації”.

6. У пункті 4 Технічного регламенту засобів криптографічного захисту інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. № 991 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 88, ст. 2830):

1) у підпункті 31 слова “інформаційно-телекомунікаційній системі” замінити словами “інформаційно-комунікаційній системі”;

2) в абзаці другому підпункту 33 слова “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” замінити словами “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”.

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1295 “Деякі питання забезпечення функціонування системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 3, ст. 152):

1) у пункті 3 слова “інформаційно-телекомунікаційних систем” замінити словами “інформаційно-комунікаційних систем”;

2) у Порядку функціонування системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2:

в абзацах п’ятому і шостому слово “телекомунікаційна” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “електронна комунікаційна” у відповідному відмінку і числі;

в абзаці дев’ятому слова “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” замінити словами “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, а слова “Про телекомунікації” - словами “Про електронні комунікації”;

у підпункті 3 пункту 3 слова “інформаційно-телекомунікаційних систем” замінити словами “інформаційно-комунікаційних систем”, а слово “телекомунікаційного” замінити словами “електронного комунікаційного”;

в абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 8 слово “телекомунікаційного” замінити словами “електронного комунікаційного”.

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1363 “Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження комплексу організаційно-технічних заходів з виявлення вразливостей і недоліків у налаштуванні інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, в яких обробляються державні інформаційні ресурси” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 4, ст. 218):

1) у назві та тексті постанови слово “телекомунікаційних” замінити словами “електронних комунікаційних”, а слова “інформаційно-телекомунікаційних систем” - словами “інформаційно-комунікаційних систем”;

2) у Порядку проведення експериментального проекту щодо запровадження комплексу організаційно-технічних заходів з виявлення вразливостей і недоліків у налаштуванні інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, в яких обробляються державні інформаційні ресурси, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2 слова “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” замінити словами “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, а слова “Про телекомунікації” - словами “Про електронні комунікації”;

у тексті Порядку слова “телекомунікаційна”, “інформаційно-телекомунікаційна система” в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “електронна комунікаційна”, “інформаційно-комунікаційна система” у відповідному відмінку і числі.

9. У Порядку функціонування Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2021 р. № 94 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 14, ст. 578):

1) у пункті 2:

в абзаці п’ятому слово “телекомунікаційних” замінити словами “електронних комунікаційних”;

в абзаці шостому слова “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” замінити словами “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, а слова “Про телекомунікації” - словами “Про електронні комунікації”;

2) у підпунктах 2-5 пункту 8 слова “телекомунікаційній шафі” замінити словами “електронній комунікаційній шафі”;

3) у пункті 9:

у підпункті 2 слова “телекомунікаційних систем” замінити словами “електронних комунікаційних систем”;

у підпункті 5 слова “інформаційно-телекомунікаційних системах” замінити словами “інформаційно-комунікаційних системах”;

4) у підпунктах 2 та 5 пункту 10 слова “телекомунікаційних мереж” замінити словами “електронних комунікаційних мереж”.


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2022, ЛЕОНОРМ.