Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

До 31.07.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 50 грн. З 01.08.2023 р. вартість 1 сторінки складе 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2023

м. Київ

N 443

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 червня 2023 р. за N 953/40009

Про внесення змін до наказу Адміністрації Держспецзв'язку від 17 грудня 2021 року N 744

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 14 червня 2023 року N 515

Відповідно до статті 6 Закону України "Про електронні комунікації", пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 411абзацу другого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 09 лютого 2022 року N 107 "Питання забезпечення реалізації Закону України "Про електронні комунікації"", з метою приведення термінології у відповідність до вимог Закону України "Про електронні комунікації"

НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 14.06.2023 р. N 515)

1. Внести до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 17 грудня 2021 року N 744 "Про затвердження Технічних вимог до мереж рухомого (мобільного) зв'язку України і технічних засобів телекомунікацій щодо моніторингу та фільтрації сигнального трафіку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2021 року за N 1706/37328, такі зміни:

1) у заголовку слова "мереж рухомого (мобільного) зв'язку", "технічних засобів телекомунікацій" замінити словами "мереж мобільного зв'язку", "технічних засобів електронних комунікацій" відповідно;

2) у преамбулі слова та цифри "статті 15 Закону України "Про телекомунікації"", "телекомунікаційних мереж" замінити словами та цифрою "статті 6 Закону України "Про електронні комунікації"", "електронних комунікаційних мереж" відповідно;

(підпункт 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту
 інформації України від 14.06.2023 р. N 515)

3) у пункті 1 наказу слова "мереж рухомого (мобільного) зв'язку", "технічних засобів телекомунікацій" замінити словами "мереж мобільного зв'язку", "технічних засобів електронних комунікацій" відповідно.

2. Внести до Технічних вимог до мереж рухомого (мобільного) зв'язку України і технічних засобів телекомунікацій щодо моніторингу та фільтрації сигнального трафіку, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 17 грудня 2021 року N 744, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2021 року за N 1706/37328, такі зміни:

1) у заголовку слова "мереж рухомого (мобільного) зв'язку", "технічних засобів телекомунікацій" замінити словами "мереж мобільного зв'язку", "технічних засобів електронних комунікацій" відповідно;

2) у розділі I:

пункт 1 виключити. У зв'язку з цим пункти 2, 3 вважати пунктами 1, 2 відповідно;

у пункті 2 слова "у сфері телекомунікацій" замінити словами "у сфері електронних комунікацій";

3) у пункті 2 розділу II слова "Про телекомунікації" замінити словами "Про електронні комунікації";

4) у пункті 1 розділу I, абзацах четвертому, сьомому пункту 1 розділу II, у заголовку, пункті 1, абзацах першому, третьому, шостому - восьмому пункту 4 розділу III, абзацах третьому, п'ятому пункту 1, абзаці другому пунктів 2, 3 розділу IV, абзаці першому пункту 2, абзацах першому, третьому пункту 3 розділу V, абзаці першому, рядку 3 графи 1, рядках 2 - 4 графи 3 таблиці 1 глави 1, абзацах другому, третьому, десятому глави 3, абзаці другому глави 4 розділу VI слова "телекомунікаційна мережа" в усіх відмінках і числах замінити словами "електронна комунікаційна мережа" у відповідних відмінках і числах;

(підпункт 4 пункту 2 у редакції наказу Адміністрації
  Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
 України від 14.06.2023 р. N 515)

5) в абзаці третьому пункту 1 розділу II, абзаці другому пункту 2 розділу IV слова "телекомунікаційних послуг" замінити словами "електронних комунікаційних послуг";

(пункт 2 доповнено підпунктом 5 згідно з наказом Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 14.06.2023 р. N 515)

6) у тексті цих Технічних вимог:

слова "мережа рухомого (мобільного) зв'язку", "система рухомого (мобільного) зв'язку", "абонент рухомого (мобільного) зв'язку", "рухомий (мобільний) зв'язок", "технічний засіб телекомунікацій", "кінцеве обладнання" в усіх відмінках і числах замінити словами "мережа мобільного зв'язку", "система мобільного зв'язку", "абонент мобільного зв'язку", "мобільний зв'язок", "технічний засіб електронних комунікацій", "кінцеве (термінальне) обладнання" у відповідних відмінках і числах;

слова "оператори цих мереж", "оператори телекомунікацій", "оператори" в усіх відмінках замінити словами "постачальники електронних комунікаційних мереж" у відповідних відмінках.

(пункт 2 доповнено підпунктом 6 згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 14.06.2023 р. N 515)

3. Департаменту розвитку електронних комунікацій Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби
бригадний генерал

Юрій ЩИГОЛЬ

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах електронних комунікацій
радіочастотного спектра та надання
послуг поштового зв'язку

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

 

 


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.