Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Увага! З 24.03.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 46 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
№ 158  від 02.03.2023     

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2023 р.
за № 639/39695

Про внесення змін до Авіаційних правил України, Частина 21 «Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника» АПУ-21 (Part-21)

Відповідно до частин третьої, сьомої статті 11, статті 42 Повітряного кодексу України, Закону України «Про ратифікацію Угоди між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони, про спільний авіаційний простір», з метою впровадження в Україні положень Регламенту Європейської Комісії від 03 серпня 2012 року (ЕU) № 748/2012, що регулює діяльність цивільної авіації в сфері сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника (з поправками з урахуванням Регламенту Європейської Комісії від 12 березня 2019 року (EU) № 2019/897 та від 28 січня 2020 року (EU) № 2020/570) НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Авіаційних правил України, Частина 21 «Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника» АПУ-21(Part-21), затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 26 квітня 2019 року № 529, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 травня 2019 року за № 543/33514 (далі - Правила), виклавши їх в новій редакції, що додається.

2. Управлінню сертифікації типу авіаційної техніки (Грезін С.О.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Державної авіаційної служби України;

розроблення до 01 травня 2023 року всіх необхідних процедур, пов’язаних з введенням Правил.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 травня 2023 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова Державіаслужби

О. Більчук

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Голова Державної регуляторної служби України

Президент Конфедерації роботодавців України

Голова Професійної спілки авіапрацівників України

Голова Громадської Ради
при Державній авіаційній службі України

Міністр захисту довкілля
та природних ресурсів України

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України -
Міністр розвитку громад, територій
та інфраструктури України

Голова Федерації роботодавців
транспорту України





Р.В. Іллічов


Г. Осовий

О. Кучер

О. Мірошниченко

М. Козич


Я.В. Кучер


Р. Стрілець



О. Кубраков


О. Климпуш



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
авіаційної служби України
26 квітня 2019 року № 529
(у редакції наказу
Державної авіаційної
служби України
від 02 березня 2023 року № 158)



Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2023 р.
за № 639/39695

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ,
Частина 21 «Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника»
АПУ-21 (Part-21)

І. Загальні положення

1. Ці Правила встановлюють вимоги та процедури з сертифікації, льотної придатності та захисту довкілля для виробів авіаційної техніки, компонентів та обладнання, зокрема:

(a) видання сертифікатів типу, обмежених сертифікатів типу, додаткових сертифікатів типу та змін до цих сертифікатів;

(b) видання сертифікатів льотної придатності, обмежених сертифікатів льотної придатності, дозволів на виконання польотів та сертифікатів дозволеної передачі;

(c) видання схвалень проєктів ремонту;

(d) доведення відповідності вимогам захисту довкілля;

(e) видання сертифікатів щодо шуму на місцевості;

(f) ідентифікація виробів, компонентів та обладнання;

(g) сертифікація певних компонентів та обладнання;

(h) сертифікація організацій розробників та виробників (далі - організації);

(i) видання директив льотної придатності;

(j) видання експортних сертифікатів льотної придатності;

(k) схвалення типової конструкції виробів, компонентів та обладнання, що імпортуються в Україну.

2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

(a) держава виробника - держава, яка володіє юрисдикцією щодо організації, що відповідає за остаточне складання повітряного судна, двигуна або повітряного гвинта;

(b) держава розробника - держава, яка володіє юрисдикцією щодо організації, що відповідає за типову конструкцію;

(c) комплектувальний виріб - будь-який компонент та обладнання, призначені для використання на цивільному повітряному судні;

(d) оснащене двигуном повітряне судно складної конструкції - повітряне судно, до якого належать:

літак:

з максимальною сертифікованою злітною масою понад 5 700 кг; або

сертифікований для максимальної пасажировмісності понад дев’ятнадцять осіб; або

сертифікований для експлуатації мінімальним льотним екіпажем з двох пілотів; або

обладнаний турбореактивним двигуном (двигунами) або більше ніж одним турбогвинтовим двигуном; або

вертоліт:

з максимальною сертифікованою злітною масою понад 3 180 кг; або

сертифікований для максимальної пасажировмісності понад дев’ять осіб; або

сертифікований для експлуатації мінімальним льотним екіпажем з двох пілотів; або

повітряне судно з поворотними гвинтами;

(e) повітряне судно ELA1 - таке пілотоване Європейське Легке Повітряне Судно (European Light Aircraft), до якого належать:

1) літак з максимальною злітною масою (Maximum Take-off Mass, далі - MTOM) 1 200 кг чи менше, який не класифіковано як оснащене двигуном повітряне судно складної конструкції;

2) планер чи мотопланер, MTOM якого складає 1 200 кг чи менше;

3) аеростат з максимальним проєктним об’ємом підйомного газу або гарячого повітря не більше ніж 3 400 м-3 для теплових аеростатів, 1 050 м-3 - для газових аеростатів, 300 м-3 - для прив’язних газових аеростатів;

4) дирижабль, спроєктований для перевезення не більше ніж 4 осіб та з максимальним проєктним об’ємом підйомного газу не більше ніж 3 400 м-3 для теплового дирижабля і 1 000 м-3 для газового дирижабля;

(f) повітряне судно ELA2 - таке пілотоване Європейське Легке Повітряне Судно (European Light Aircraft), до якого належать:

1) літак з MTOM 2 000 кг чи менше, який не класифіковано як оснащене двигуном повітряне судно складної конструкції;

2) планер чи мотопланер, MTOM якого складає 2 000 кг чи менше;

3) аеростат;

4) тепловий дирижабль;

5) газовий дирижабль з такими властивостями:

максимальна різниця між максимальною вагою та статичною підйомною силою не перевищує 3 %;

незмінний напрям тяги (за винятком реверсу);

звичайні та прості: конструкція, система керування та система балонетів;

система управління без підсилювачів;

6) дуже легкий гвинтокрил;

(g) OSD (Operational Suitability Data) - дані для забезпечення експлуатації. Це дані, які є частиною сертифіката типу повітряного судна, обмеженого сертифіката типу або додаткового сертифіката типу, що складаються з:

1) мінімальних вимог до підготовки пілота для кваліфікаційної відмітки (рейтингу типу), включаючи визначення рейтингу типу;

2) визначення обсягу оціночних вихідних даних повітряного судна для забезпечення проведення об’єктивної кваліфікації тренажерів або попередні дані для підтвердження їхньої тимчасової кваліфікації;

3) мінімальних вимог до підготовки сертифікованого персоналу з технічного обслуговування, включаючи визначення рейтингу типу;

4) визначення типу або різновиду до кабінного екіпажу та тип особливих даних до кабінного екіпажу;

5) головного переліку мінімального обладнання.

(h) UA-TSO (Технічний стандарт України (Ukrainian Technical Standard Order)) - детальні вимоги льотної придатності, що прийняті компетентним органом як мінімальні стандартні характеристики для забезпечення відповідності вимогам цих Правил визначених комплектувальних виробів;

(i) UPA (Ukrainian Part Approval) - Схвалення українського компонента. UPA для комплектувального виробу означає, що комплектувальний виріб виготовлений згідно із схваленими проєктними даними, що не належать утримувачу сертифіката типу для відповідного виробу, крім комплектувальних виробів, які відповідають UA-TSO.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України.

3. Ці Правила поширюються на юридичних та фізичних осіб, які здійснюють діяльність у галузі створення та експлуатації виробів авіаційної техніки.

4. Організації, які відповідають за типову конструкцію виробів, компонентів та обладнання авіаційної техніки або за їх зміни і ремонти, а також організації, які відповідають за серійне виробництво авіаційної техніки схваленої конструкції, повинні отримати відповідний сертифікат на відповідність вимогам цих Правил. Для організацій, які розташовані за межами України, у разі імпортування їхньої продукції в Україну компетентним органом визнаються схвалення організацій разом з їхніми повноваженнями, що видані компетентними органами у сфері цивільної авіації чи компетентними організаціями інших держав, якщо:

ця держава є відповідно державою розробника або виробника та

це передбачено міжнародним договором України та відповідними нормативно-правовими актами або

компетентний орган визнав, що система нагляду за проєктуванням та виробництвом у державі забезпечує такий самий незалежний рівень перевірки відповідності, який передбачено цими Правилами, або через еквівалентну систему схвалення організацій, або через безпосереднє залучення компетентного органу з льотної придатності цієї держави.

5. Схвалення типової конструкції виробів, компонентів та обладнання, що імпортуються в Україну, може проводитися шляхом визнання (валідації) компетентним органом відповідного сертифіката, виданого компетентним органом держави розробника за умови наявності двосторонньої угоди з цього питання між Україною та державою розробника або робочих домовленостей, меморандуму про порозуміння чи еквівалентного документа між компетентним органом та компетентним органом з льотної придатності держави розробника (далі - двостороння угода). Така двостороння угода визначає загальні умови визнання (валідації) сертифікатів, виданих за результатами первинної сертифікації. Додатки до двосторонньої угоди містять детальні процедури проведення визнання (валідації). Схвалення типової конструкції виробів, компонентів та обладнання, що імпортуються в Україну, може проводитися також шляхом визнання (валідації) компетентним органом відповідного сертифіката, виданого компетентним органом держави розробника за умови наявності угоди між компетентним органом та заявником на ці схвалення, якщо дана типова конструкція виробів, компонентів та обладнання визнана (валідована) в Україні.

6. Дозвіл на виконання польотів, що видається для цілей, визначених у підпункті 21. A.701(a)(15), може видаватися для повітряного судна, яке підпадає під одну із зазначених категорій:

(a) історичні повітряні судна, які відповідають таким критеріям:

повітряне судно нескладної конструкції, для якого:

первісну конструкцію було визначено до 01 січня 1955 року;

виробництво було зупинено до 01 січня 1975 року, або

повітряне судно, яке має певну історичну цінність, пов’язану з:

участю у визначній історичній події, або

визначним кроком у розвитку авіації, або

визначною роллю в збройних силах;

(b) повітряне судно, щонайменше 51 % якого побудовано аматором або некомерційною асоціацією аматорів для їхніх власних потреб без будь-якої комерційної мети;

(c) повітряне судно, яке було в експлуатації в збройних силах і типова конструкція якого не має аналога, схваленого компетентним органом для експлуатації в цивільній авіації;

(d) точні копії повітряних суден, які відповідають критеріям, наведеним у підпункті (a) або (с), та у яких конструкція подібна до оригіналу.

7. Утримувачі сертифіката типу, що містить дані для забезпечення експлуатації, повинні отримати розширення обсягу умов схвалення для організації розробника або для організації розробника схваленої за альтернативною процедурою, якщо це застосовано, відповідно до цих Правил. Головний перелік мінімального обладнання, виданий до набрання чинності цих Правил, вважається даними для забезпечення експлуатації, схваленими відповідно до пункту 21. A.21(b) цих Правил та має бути включений у відповідний сертифікат типу.

8. Суб’єкти авіаційної діяльності повинні дотримуватись форм, наведених у додатках до цих Правил (далі - Форми). Компетентний орган та організації, що видають Форми, забезпечують їх упізнаваність та друк. Форми видаються та заповнюються українською мовою з дублюванням англійською.

9. Прийнятні методи відповідності:

(a) компетентний орган приймає прийнятні методи відповідності (Acceptable Means of Compliance, далі - AMC) та керівні матеріали (Guidance Material, далі - GM), які можуть використовуватися компетентним органом, організаціями та персоналом для демонстрації відповідності положенням цих Правил;

(b) прийняті компетентним органом AMC не впроваджують нові вимоги та не пом’якшують вимог цих Правил;

(c) у разі застосування прийнятих компетентним органом АМС відповідні вимоги цих Правил вважаються виконаними без подальшої демонстрації;

(d) прийняті компетентним органом GM застосовуються для полегшення застосування і уникнення різного тлумачення цих Правил та AMC до них.

II. Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника

Зміст

21.1.

Загальні положення

Розділ А. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Глава А - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

21.A.1.

Сфера застосування

21.A.2.

Подання документів для отримання сертифіката особою іншою, ніж заявник на отримання або утримувач

21.A.3A.

Відмови, несправності та дефекти

21.A.3B.

Директиви льотної придатності

21.A.4.

Взаємодія між проєктуванням та виробництвом

Глава В - СЕРТИФІКАТИ ТИПУ ТА ОБМЕЖЕНІ СЕРТИФІКАТИ ТИПУ

21.A.11.

Сфера застосування

21.A.13.

Прийнятність заявника

21.A.14.

Доведення здатності

21.A.15.

Заявка

21.A.19.

Зміни, які вимагають видання нового сертифіката типу

21.A.20.

Доведення відповідності вимогам сертифікаційного базису типу, сертифікаційного базису даних для забезпечення експлуатації та вимогам захисту довкілля

21.A.21.

Вимоги до видання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу

21.A.31.

Типова конструкція

21.A.33.

Перевірки та випробування

21.A.35.

Льотні випробування

21.A.41.

Сертифікат типу

21.A.44.

Обов’язки утримувача

21.A.47.

Передача

21.A.51.

Строк дії та чинність

21.A.55.

Зберігання документації

21.A.57.

Керівництва

21.A.61.

Інструкції з підтримання льотної придатності

21.A.62.

Наявність даних для забезпечення експлуатації

Глава B1 - СХВАЛЕННЯ ТИПОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ВИРОБІВ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

21.A.B1.5.

Сфера застосування

21.A.B1.10.

Прийнятність заявника

21.A.B1.15.

Заявка

21.A.B1.20.

Додаткові технічні умови

21.A.B1.25.

Доведення відповідності

21.A.B1.30.

Сертифікат типу для імпортованого виробу

(Глава C - не застосовується)

Глава D - ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ТА ОБМЕЖЕНИХ СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ

21.A.90A.

Сфера застосування

21.A.90B.

Стандартні зміни

21.A.91.

Класифікація змін типової конструкції

21.A.92.

Прийнятність заявника

21.A.93.

Заявка

21.A.95.

Вимоги до схвалення другорядної зміни

21.A.97.

Вимоги до схвалення головної зміни

21.A.101.

Сертифікаційний базис типу, сертифікаційний базис даних для забезпечення експлуатації та вимоги захисту довкілля до головної зміни типової конструкції

21.A.105.

Зберігання документації

21.A.107.

Інструкції з підтримання льотної придатності

21.A.108.

Наявність даних для забезпечення експлуатації

21.A.109.

Обов’язки та UPA маркування

Глава D1 - СХВАЛЕННЯ ЗМІН ДО СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ТА ОБМЕЖЕНИХ СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ДЛЯ ІМПОРТОВАНОГО ВИРОБУ

21.A. D1.5.Сфера застосування

21.A. D1.10.Загальні положення

Глава Е - ДОДАТКОВІ СЕРТИФІКАТИ ТИПУ

21.A.111.

Сфера застосування

21.A.112A.

Прийнятність заявника

21.A.112B.

Доведення здатності

21.A.113.

Заявка на отримання додаткового сертифіката типу

21.A.115.

Вимоги до схвалення головних змін у вигляді додаткового сертифіката типу

21.A.116.

Передача

21.A.117.

Зміни частини виробу, для якої видано додатковий сертифікат типу

21.A.118A.

Обов’язки та UPA маркування

21.A.118B.

Строк дії та чинність

21.A.119.

Керівництва

21.A.120A.

Інструкції з підтримання льотної придатності

21.A.120B.

Наявність даних для забезпечення експлуатації

Глава Е1 - СХВАЛЕННЯ ЗМІН ЗА ДОДАТКОВИМИ СЕРТИФІКАТАМИ ТИПУ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

21.A.E1.5.

Сфера застосування

21.A.E1.10.

Загальні положення

21.A.E1.15.

Схвалення змін за додатковими сертифікатами типу

21.A.E1.20.

Прийнятність заявника

21.A.E1.25.

Заявка

21.A.E1.30.

Доведення відповідності

21.A.E1.35.

Видання додаткового сертифіката типу

21.A.E1.40.

Визнання додаткового сертифіката типу

Глава F - ВИРОБНИЦТВО БЕЗ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИКА

21.A.121.

Сфера застосування

21.A.122.

Прийнятність заявника

21.A.124.

Заявка

21.A.125A.

Видання схвального листа

21.A.125B.

Недоліки

21.A.125C.

Строк дії та чинність

21.A.126.

Система контролю виробництва

21.A.127.

Випробування: повітряне судно

21.A.128.

Випробування: двигуни та повітряні гвинти

21.A.129.

Обов’язки виробника

21.A.130.

Заява про відповідність

Глава G - СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИКА

21.A.131.

Сфера застосування

21.A.133.

Прийнятність заявника

21.A.134.

Заявка

21.A.135.

Видання схвалення організації виробника

21.A.139.

Система якості

21.A.143.

Опис організації

21.A.145.

Вимоги для схвалення

21.A.147.

Зміни схваленої організації виробника

21.A.148.

Зміна місць розташування

21.A.149.

Передача

21.A.151.

Умови схвалення

21.A.153.

Зміна умов схвалення

21.A.157.

Обстеження

21.A.158.

Недоліки

21.A.159.

Строк дії та чинність

21.A.163.

Повноваження

21.A.165.

Обов’язки утримувача

Глава Н - СЕРТИФІКАТИ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ТА ОБМЕЖЕНІ СЕРТИФІКАТИ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

21.A.171.

Сфера застосування

21.A.172.

Прийнятність заявника

21.A.173.

Класифікація

21.A.174.

Заявка

21.A.175.

Мова

21.A.177.

Виправлення або змінення

21.A.179.

Передача або повторне видання

21.A.180.

Інспектування

21.A.181.

Строк дії та чинність

21.A.182.

Ідентифікація повітряного судна

Глава І - Сертифікати щодо шуму на місцевості

21.A.201.

Сфера застосування

21.A.203.

Прийнятність заявника

21.A.204.

Заявка

21.A.207.

Виправлення або змінення

21.A.209.

Передача або повторне видання

21.A.210.

Інспектування

21.A.211.

Строк дії та чинність

Глава J - СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРОБНИКА

21.A.231.

Сфера застосування

21.A.233.

Прийнятність заявника

21.A.234.

Заявка

21.A.235.

Видання схвалення організації розробника

21.A.239.

Система забезпечення проєкту

21.A.243.

Інформація

21.A.245.

Вимоги для схвалення

21.A.247.

Зміни у системі забезпечення проєкту

21.A.249.

Передача

21.A.251.

Умови схвалення

21.A.253.

Зміни умов схвалення

21.A.257.

Обстеження

21.A.258.

Недоліки

21.A.259.

Строк дії та чинність

21.A.263.

Повноваження

21.A.265.

Обов’язки утримувача

Глава К - КОМПОНЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ

21.A.301.

Сфера застосування

21.A.303.

Відповідність застосовним вимогам

21.A.305.

Схвалення компонентів та обладнання

21.A.307.

Допуск компонентів та обладнання до встановлення

Глава L - СХВАЛЕННЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ЕКСПОРТУ

21.A.L.5.

Сфера застосування

21.A.L.10.

Класифікація

21.A.L.15.

Експортний сертифікат льотної придатності

21.A.L.20.

Прийнятність заявника

21.A.L.25.

Заявка

21.A.L.30.

Інспектування

21.A.L.35.

Ідентифікація повітряного судна

21.A.L.40.

Виправлення або змінення

Глава М - РЕМОНТИ

21.A.431A.

Сфера застосування

21.A.431B.

Стандартні ремонти

21.A.432A.

Прийнятність заявника

21.A.432B.

Доведення здатності

21.A.432C.

Заявка на схвалення проєкту ремонту

21.A.433.

Вимоги до схвалення проєкту ремонту

21.A.435.

Класифікація та схвалення проєктів ремонту

21.A.439.

Виготовлення компонентів для ремонту

21.A.441.

Виконання ремонту

21.A.443.

Обмеження

21.A.445.

Пошкодження, які залишаються невідремонтованими

21.A.447.

Зберігання документації

21.A.449.

Інструкції з підтримання льотної придатності

21.A.451.

Обов’язки та UPA маркування

Глава М1 - ВИЗНАННЯ СХВАЛЕНЬ ПРОЄКТІВ РЕМОНТІВ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

21.A.M1.5.

Сфера застосування

21.A.M1.10.

Загальні положення

21.A.M1.15.

Визнання проєкту ремонту

(Глава N - не застосовується)

Глава О - СХВАЛЕННЯ ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНДАРТОМ УКРАЇНИ

21.A.601.

Сфера застосування

21.A.602A.

Прийнятність заявника

21.A.602B.

Доведення здатності

21.A.603.

Заявка

21.A.604.

Отримання UA-TSO схвалення для допоміжної силової установки (APU)

21.A.605.

Вимоги до обсягу інформації

21.A.606.

Вимоги до видання UA-TSO схвалення

21.A.607.

Повноваження, які надає UA-TSO схвалення

21.A.608.

Декларація про конструкцію та характеристики (DDP)

21.A.609.

Обов’язки утримувачів UA-TSO схвалення

21.A.610.

Схвалення відхилень

21.A.611.

Зміни конструкції

21.A.613.

Зберігання документації

21.A.615.

Перевірки компетентним органом

21.A.619.

Строк дії та чинність

21.A.621.

Передача

Глава О1 - СХВАЛЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ, ЯКІ ІМПОРТУЮТЬСЯ

21.A.O1.5.

Сфера застосування

21.A.O1.10.

Загальні положення

21.A.O1.15.

Видання схвалення для компонента або обладнання

Глава Р - ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ

21.A.701.

Сфера застосування

21.A.703.

Прийнятність заявника

21.A.705.

Компетентний орган

21.A.707.

Заявка на отримання дозволу на виконання польотів

21.A.708.

Умови польоту

21.A.709.

Заявка на схвалення умов польоту

21.A.710.

Схвалення умов польоту

21.A.711.

Видання дозволу на виконання польотів

21.A.713.

Зміни

21.A.715.

Мова

21.A.719.

Передача

21.A.721.

Перевірки

21.A.723.

Строк дії та чинність

21.A.725.

Поновлення дії дозволу на виконання польотів

21.A.727.

Обов’язки утримувача дозволу на виконання польотів

21.A.729.

Зберігання документації

Глава Q - ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИРОБІВ, КОМПОНЕНТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ

21.A.801.

Ідентифікація виробів

21.A.803.

Поводження з даними ідентифікації

21.A.804.

Ідентифікація компонентів та обладнання

21.A.805.

Ідентифікація критичних компонентів

21.A.807.

Ідентифікація UA-TSO комплектувальних виробів

РОЗДІЛ В. ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНУ

Глава А - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

21.B.5.

Сфера застосування

21.B.20.

Обов’язки компетентного органу

21.B.25.

Вимоги до організаційної структури компетентного органу

21.B.30.

Документовані процедури

21.B.35.

Зміни організаційної структури та процедур

21.B.40.

Розв’язання спірних питань

21.B.45.

Звітність/взаємодія

21.B.55.

Зберігання документації

21.B.60.

Директиви льотної придатності

Глава В - СЕРТИФІКАТИ ТИПУ ТА ОБМЕЖЕНІ СЕРТИФІКАТИ ТИПУ

21.B.70.

Вимоги для сертифікації

21.B.75.

Спеціальні умови

21.B.80.

Сертифікаційний базис типу до сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу

21.B.82.

Сертифікаційний базис даних для забезпечення експлуатації до сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу

21.B.85.

Визначення застосовних вимог захисту довкілля та вимог для сертифікації до сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу

21.B.100.

Рівень залучення

21.B.103.

Видання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу

Глава B1 - СХВАЛЕННЯ ТИПОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ВИРОБІВ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

(Глава C - не застосовується)

Глава D - ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ТА ДО ОБМЕЖЕНИХ СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ

21.B.105.

Сертифікаційний базис типу, вимоги захисту довкілля та сертифікаційний базис даних для забезпечення експлуатації для головної зміни типової конструкції

21.B.107.

Видання схвалення до зміни типової конструкції

Глава D1 - СХВАЛЕННЯ ЗМІН ДО СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ТА ОБМЕЖЕНИХ СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ДЛЯ ІМПОРТОВАНОГО ВИРОБУ

Глава Е - ДОДАТКОВІ СЕРТИФІКАТИ ТИПУ

21.B.109.

Сертифікаційний базис типу, вимоги захисту довкілля та сертифікаційний базис даних для забезпечення експлуатації для типової конструкції

21.B.111.

Видання додаткового сертифіката типу

Глава Е1 -
СХВАЛЕННЯ ЗМІН ЗА ДОДАТКОВИМИ СЕРТИФІКАТАМИ ТИПУ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

Глава F - ВИРОБНИЦТВО БЕЗ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИКА

21.B.120.

Обстеження

21.B.125.

Недоліки

21.B.130.

Видання схвального листа

21.B.135.

Супроводження схвального листа

21.B.140.

Зміни схвального листа

21.B.145.

Обмеження, тимчасове припинення дії та скасування схвального листа

21.B.150.

Зберігання документації

Глава G - СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИКА

21.B.220.

Обстеження

21.B.225.

Недоліки

21.B.230.

Видання сертифіката

21.B.235.

Постійний нагляд

21.B.240.

Зміна схвалення організації виробника

21.B.245.

Тимчасове припинення дії та скасування схвалення організації виробника

21.B.260.

Зберігання документації

Глава Н - СЕРТИФІКАТИ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ТА ОБМЕЖЕНІ СЕРТИФІКАТИ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

21.B.320.

Дослідження

21.B.325.

Видання сертифікатів льотної придатності

21.B.326.

Сертифікат льотної придатності

21.B.327.

Обмежений сертифікат льотної придатності

21.B.330.

Тимчасове припинення дії та скасування сертифікатів льотної придатності та обмежених сертифікатів льотної придатності

21.B.345.

Зберігання документації

Глава І - Сертифікати щодо шуму на місцевості

21.B.420.

Дослідження

21.B.425.

Видання сертифікатів щодо шуму на місцевості

21.B.430.

Тимчасове припинення дії та скасування сертифікатів щодо шуму на місцевості

21.B.445.

Зберігання документації

Глава J - СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРОБНИКА

Глава К - КОМПОНЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ

ГЛАВА L - СХВАЛЕННЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ЕКСПОРТУ

21.B.L.5.

Дослідження

21.B.L.10.

Видання експортного сертифіката льотної придатності повітряного судна

21.B.L.15.

Експортний сертифікат льотної придатності повітряного судна

21.B.L.20.

Зберігання документації

Глава М - РЕМОНТИ

21.B.450.

Сертифікаційний базис типу та вимоги захисту довкілля для схвалення значного ремонту

21.B.453.

Видання схвалення проєкту ремонту

Глава М1 - ВИЗНАННЯ СХВАЛЕНЬ ПРОЄКТІВ РЕМОНТІВ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

(Глава N - не застосовується)

Глава О - СХВАЛЕННЯ ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНДАРТОМ УКРАЇНИ

21.B.480.

Видання UA-TSO схвалення

Глава О1 - СХВАЛЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ, ЯКІ ІМПОРТУЮТЬСЯ

Глава Р - ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ

21.B.520.

Дослідження

21.B.525.

Видання дозволу на виконання польотів

21.B.530.

Скасування дозволів на виконання польотів

21.B.545.

Зберігання документації

Глава Q - ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИРОБІВ, КОМПОНЕНТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ

ДОДАТКИ

Додаток 1.

Сертифікат дозволеної передачі - Форма 1

Додаток 2.

Сертифікат перегляду льотної придатності - Форма 15a

Додаток 3.

Дозвіл на виконання польотів - Форма 20a

Додаток 4.

Дозвіл на виконання польотів (виданий схваленими організаціями) - Форма 20b

Додаток 5.

Обмежений сертифікат льотної придатності - Форма 24

Додаток 6.

Сертифікат льотної придатності - Форма 25

Додаток 7.

Сертифікат щодо шуму на місцевості - Форма 45

Додаток 8.

Заява про відповідність повітряного судна - Форма 52

Додаток 9.

Сертифікат передачі до експлуатації - Форма 53

Додаток 10.

Сертифікати схвалення організації виробника - Форма 55

Додаток 11.

Схвальний лист виробництва без схвалення організації виробника - Форма 65

Додаток 12.

Категорії льотних випробувань та відповідні кваліфікації екіпажу
з льотних випробувань

Додаток 13.

Експортний сертифікат льотної придатності - Форма 27

21.1. Загальні положення

Для цілей цих Правил «компетентним органом» є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації України.

(a) (зарезервовано)

(b) (зарезервовано)

Розділ А. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Глава А - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

21.A.1. Сфера застосування

Цей розділ містить загальні положення, які визначають права та обов’язки заявника на отримання та утримувача сертифіката, виданого або який буде виданий відповідно до вимог цього розділу.

21.A.2. Подання документів для отримання сертифіката особою іншою, ніж заявник на отримання або утримувач

Право на подання документів для отримання сертифіката виробу, компонента або обладнання, що видаються відповідно до умов цього розділу, має фізична або юридична особа за умови укладення відповідного договору з утримувачем або заявником на отримання сертифіката. У такому випадку така особа забезпечує виконання обов’язків, які має виконувати утримувач або заявник на отримання сертифіката.

21.A.3А. Відмови, несправності та дефекти

(a) Система збирання, дослідження та аналізу даних

Утримувач сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу, додаткового сертифіката типу, UA-TSO схвалення, схвалення проєкту значного ремонту або будь-якого іншого застосовного схвалення, виданого відповідно до вимог цих Правил, повинен мати систему збирання, дослідження та аналізу звітів та інформації, що пов’язана з відмовами, несправностями та дефектами або іншими випадками, які призводять або могли б призвести до негативного впливу на підтримання льотної придатності виробу, компонента або обладнання, для яких виданий сертифікат типу, обмежений сертифікат типу, додатковий сертифікат типу, UA-TSO схвалення, схвалення проєкту значного ремонту або будь-яке інше застосовне схвалення, видане відповідно до вимог цих Правил. Інформація про таку систему повинна бути доступною для усіх відомих експлуатантів виробу, компонента або обладнання та за запитом для будь-якої особи, яка має повноваження на такий запит відповідно до положень інших пов’язаних авіаційних правил України.

(b) Звітність перед компетентним органом

1. Утримувач сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу, додаткового сертифіката типу, UA-TSO схвалення, схвалення проєкту значного ремонту або будь-якого іншого застосовного схвалення, виданого відповідно до вимог цих Правил, повинен звітувати перед компетентним органом про будь-яку відмову, несправність та дефект або інший випадок, який пов’язаний з виробом, компонентом або обладнанням, для якого видано сертифікат типу, обмежений сертифікат типу, додатковий сертифікат типу, UA-TSO схвалення, схвалення проєкту значного ремонту або будь-яке інше застосовне схвалення, що може призвести до виникнення небезпечного стану.

2. Форма та порядок складання таких звітів встановлюються компетентним органом. Звіти повинні складатися терміново і надсилатися не пізніше 72 годин після визначення можливого небезпечного стану, якщо цьому не стануть на заваді обставини непереборної сили.

(c) Дослідження звітних випадків

1. Якщо випадок, який потрапив у звіт відповідно до пункту (b) або підпунктів 21.A.129(f)(2) чи 21.A.165(f)(2), виникає в результаті недоліків у конструкції або в результаті виробничого браку, утримувач сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу, додаткового сертифіката типу, UA-TSO схвалення, схвалення проєкту значного ремонту або будь-якого іншого застосовного схвалення, виданого відповідно до вимог цих Правил, або виробник залежно від того, що застосовується, повинен дослідити причину виникнення недоліків та доповісти компетентному органу про результати своїх досліджень та про будь-які заходи, які вони вживають або пропонують вжити для виправлення цих недоліків.

2. Якщо компетентний орган вважає, що для усунення недоліків слід удатися до коригувальних заходів, утримувач сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу, додаткового сертифіката типу, UA-TSO схвалення, схвалення проєкту значного ремонту або будь-якого іншого застосовного схвалення, виданого відповідно до вимог цих Правил, або виробник залежно від того, що застосовується, повинен надати компетентному органу відповідні дані.

21.A.3B. Директиви льотної придатності

(a) Директива льотної придатності означає документ, виданий або прийнятий компетентним органом, в якому визначено дії, обов’язкові для виконання на повітряному судні, для поновлення прийнятного рівня безпеки, у випадку, коли є підстави вважати, що рівень безпеки цього повітряного судна може опинитися під загрозою у разі невиконання цих дій.

(b) Компетентний орган повинен видати директиву льотної придатності, якщо:

1) компетентним органом визначено, що існує небезпечний стан повітряного судна, який є результатом недоліку повітряного судна або двигуна, повітряного гвинта, компонента чи обладнання, що встановлені на цьому повітряному судні; та

2) цей стан, ймовірно, існує або може виникнути на іншому повітряному судні.

(c) Якщо директива льотної придатності має бути видана компетентним органом для усунення небезпечного стану, про який ідеться у пункті (b), або для проведення необхідної перевірки, утримувач сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу, додаткового сертифіката типу, UA-TSO схвалення, схвалення проєкту значного ремонту або будь-якого іншого застосовного схвалення, виданого відповідно до вимог цих Правил, повинен:

1) запропонувати відповідну коригувальну дію та/або необхідні перевірки і надати детальну інформацію про ці пропозиції компетентному органу для схвалення;

2) після схвалення компетентним органом пропозицій, про які йдеться у підпункті (1), зробити доступними усім відомим експлуатантам або власникам виробу, компонента або обладнання та за запитом будь-якій особі, якій необхідно дотримуватися директиви льотної придатності, відповідні описові дані та інструкції для виконання.

(d) Директива льотної придатності повинна містити принаймні таку інформацію:

1) визначення небезпечного стану;

2) визначення повітряного судна, якого вона стосується;

3) необхідну дію (дії);

4) визначений строк виконання необхідної дії (дій);

5) дату набрання чинності директивою.

21.A.4. Взаємодія між проєктуванням та виробництвом

Кожен утримувач сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу, додаткового сертифіката типу, UA-TSO схвалення, схвалення зміни типової конструкції або схвалення проєкту ремонту повинен співпрацювати з організацією виробника так, як це необхідно для забезпечення:

(a) задовільної узгодженості між проєктуванням та виробництвом, як це вимагається в параграфі 21.A.122, підпунктах 21.A.130(b)(3) та (4), параграфі 21.A.133, підпунктах 21.A.165(с)(2) та (3) залежно від того, що застосовується, та

(b) відповідного супроводження підтримання льотної придатності виробу, компонента або обладнання.

Глава В - СЕРТИФІКАТИ ТИПУ ТА ОБМЕЖЕНІ СЕРТИФІКАТИ ТИПУ

21.A.11. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру видання сертифікатів типу для виробів та обмежених сертифікатів типу для повітряних суден, а також права і обов’язки заявників на отримання, а також утримувачів таких сертифікатів.

21.A.13. Прийнятність заявника

Будь-яка фізична або юридична особа, яка довела або доводить свою здатність згідно з параграфом 21.A.14, вважається прийнятною як заявник на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу на умовах, визначених у цій главі.

21.A.14. Доведення здатності

(a) Заявник на сертифікат типу або обмежений сертифікат типу повинен довести свою здатність, отримавши схвалення організації розробника, видане компетентним органом згідно з главою J цих Правил.

(b) Шляхом відступу від вимог пункту (а) заявник може запропонувати компетентному органу як альтернативну процедуру підтвердження своєї здатності угоду про застосування процедур, що встановлюють особливу практику проєктування, використання ресурсів та послідовності дій, які необхідні для доведення відповідності цим Правилам, якщо виробом є одне з наведеного нижче:

1) повітряне судно ELA2;

2) двигун або повітряний гвинт, що встановлюються на повітряних суднах ELA2;

3) поршневий двигун;

4) повітряний гвинт фіксованого або переставного на землі кроку.

(c) Шляхом відступу від вимог пункту (a), заявник може довести свою здатність, отримавши схвалення, шляхом прийняття компетентним органом своєї програми сертифікації, визначеної відповідно до пункту 21.A.15(b), де виробом, який сертифікується, є:

1) повітряне судно ELA1; або

2) двигун або повітряний гвинт, що встановлюються на повітряне судно ELA1.

21.A.15. Заявка

(a) Заявка на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу надається за формою та в порядку, що встановлені компетентним органом.

(b) Заявка на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу повинна включати попередні описові дані виробу, призначення виробу та вид експлуатації, для яких вимагається сертифікація. Крім того, вона повинна включати або бути доповнена після подачі первинної заявки програмою сертифікації для доведення відповідності згідно з параграфом 21.A.20, що складається з:

1) детального опису типової конструкції, включаючи усі конфігурації, що сертифікуються;

2) запропонованих експлуатаційних характеристик та обмежень;

3) призначення виробу та виду експлуатації, для яких вимагається сертифікація;

4) пропозицій щодо первинного сертифікаційного базису типу, сертифікаційного базису даних для забезпечення експлуатації та вимоги захисту довкілля, що підготовлені відповідно до вимог та варіантів, наведених у параграфах 21.B.80, 21.B.82 та 21.B.85;

5) пропозицій стосовно розбивки програми сертифікації на значні групи щодо дій та даних по доведенню відповідності, включаючи пропозицію щодо методів визначення відповідності та пов’язаних документів по визначенню відповідності;

6) пропозицій стосовно оцінювання значних груп щодо дій та даних по доведенню відповідності, що стосуються ймовірності невизначеної невідповідності сертифікаційному базису типу, сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації або вимогам захисту довкілля та потенційний вплив цієї невідповідності на безпеку виробу або на захист довкілля. Запропоноване оцінювання повинно враховувати принаймні елементи, що зазначені у підпунктах 1-4 пункту 21.B.100(a). На основі цього оцінювання заявка повинна включати пропозицію щодо участі компетентного органу в перевірці дій та даних по доведенню відповідності; та

7) план-графік проєкту, що включає основні етапи.

(c) Після первинного подання до компетентного органу, програма сертифікації повинна бути оновлена заявником, якщо відбуваються зміни до проєкту сертифікації, що впливають на будь-який з підпунктів 1-7 пункту (b).

(d) Заявка на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу для повітряного судна повинна включати або бути доповнена після подачі первинної заявки, додатковою заявкою для схвалення даних для забезпечення експлуатації.

(e) Заявка на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу для великих літаків або великих гвинтокрилів є чинною протягом п’яти років, а заявка на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу для будь-якого іншого виробу є чинною протягом трьох років, якщо заявник не доведе на момент подання заявки, що виріб вимагає більш тривалого строку для доведення та декларування відповідності та компетентний орган схвалить більш тривалий строк.

(f) У разі якщо сертифікат типу або обмежений сертифікат типу не було видано, або стає зрозумілим, що він не буде виданий, протягом строку, визначеного в пункті (e), заявник може:

1) подати нову заявку та відповідати вимогам сертифікаційного базису типу, сертифікаційного базису даних для забезпечення експлуатації та вимогам захисту довкілля, як це встановлено та визначено компетентним органом відповідно до параграфів 21.B.80, 21.B.82 та 21.B.85 на дату подання нової заявки; або

2) подати заявку на продовження строку, передбаченого в пункті (e), та запропонувати нову дату видання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу. У такому випадку заявник повинен відповідати вимогам сертифікаційного базису типу, сертифікаційного базису даних для забезпечення експлуатації та вимогам захисту довкілля, встановленим та визначеним компетентним органом відповідно до параграфів 21.B.80, 21.B.82 та 21.B.85 на дату, що обрана заявником. Однак ця дата не повинна передувати новій даті, запропонованій заявником для видачі сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу більш ніж на п’ять років для заявки на сертифікат типу або обмежений сертифікат типу для великого літака або великого гвинтокрила та більш ніж на три роки для заявки для будь-якого іншого сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу.

21.A.19. Зміни, які вимагають видання нового сертифіката типу

Будь-яка фізична або юридична особа, яка пропонує внести зміни до виробу, повинна подати заявку на отримання нового сертифіката типу, якщо компетентний орган вважає зміну конструкції, потужності, тяги або маси настільки всеохопною, що потребує, по суті, проведення повного дослідження відповідності застосовному сертифікаційному базису типу.

21.A.20. Доведення відповідності вимогам сертифікаційного базису типу, сертифікаційного базису даних для забезпечення експлуатації та вимогам захисту довкілля

(a) Після схвалення шляхом прийняття компетентним органом програми сертифікації заявник повинен продемонструвати відповідність сертифікаційному базису типу, сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації та вимогам захисту довкілля, як це встановлено та визначено компетентним органом згідно з параграфами 21.B.80, 21.B.82, 21.B.85, та надає компетентному органу методи, за допомогою яких така відповідність була підтверджена.

(b) Заявник повідомляє компетентний орган про будь-які труднощі або події, що виникли під час процесу доведення відповідності, що може мати значний вплив на оцінку ризику відповідності згідно з підпунктом 21.A.15(b)(6) або програми сертифікації, або може в іншому випадку вимагати зміни рівня залучення компетентного органу, про яке раніше повідомлялося заявнику відповідно до вимог пункту 21.B.100(c).

(c) Заявник оформлює доведення відповідності в доказових документах, зазначених у програмі сертифікації.

(d) Після завершення всіх дій з доведення відповідності згідно з програмою сертифікації, включаючи будь-які перевірки та випробування відповідно до параграфу 21.A.33, та після всіх льотних випробувань відповідно до параграфу 21.A.35, заявник повинен задекларувати, що:

1) він продемонстрував відповідність сертифікаційному базису типу, сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації та вимогам захисту довкілля, як це встановлено та визначено компетентним органом, після прийняття компетентним органом програми сертифікації; та

2) не виявлено жодних особливостей або характеристик, які можуть зробити виріб, для якого вимагається сертифікація, небезпечним для використання.

(e) Заявник подає до компетентного органу декларацію про відповідність, передбачену пунктом (d). Якщо заявник має відповідне схвалення організації розробника, декларація про відповідність повинна бути складена відповідно до глави J цих Правил та подана до компетентного органу.

21.A.21. Вимоги до видання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу

(a) Для того, щоб видати виробу сертифікат типу або обмежений сертифікат типу на повітряне судно, заявник повинен:

1) довести свою здатність відповідно до параграфу 21.A.14;

2) відповідати вимогам параграфу 21.A.20;

3) довести, що двигун і повітряний гвинт, якщо вони встановлені на повітряному судні:

(A) мають сертифікат типу, виданий або визначений відповідно цих Правил; або

(B) доведена відповідність встановленому сертифікаційному базису типу повітряного судна, а також вимогам захисту довкілля, встановленим та визначеним компетентним органом, що необхідні для забезпечення безпечного польоту повітряного судна.

(b) Шляхом відступу від вимог підпункту (a)(2), за запитом заявника, включеного до декларації згідно з пунктом 21.A.20(d), заявник має право мати сертифікат типу або обмежений сертифікат типу, виданий до того, як заявник продемонстрував відповідність сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації, за умови, що заявник доведе таку відповідність до дати, коли ці дані повинні бути фактично застосовані.

21.A.31. Типова конструкція

(a) Типова конструкція складається з:

1) креслень і технічних умов, а також переліку таких креслень і технічних умов, які необхідні для визначення конфігурації та конструктивних особливостей виробу, який відповідає застосовному сертифікаційному базису типу та вимогам захисту довкілля;

2) інформації про матеріали та процеси і про методи виробництва та складання виробу, яка необхідна для забезпечення відповідності виробу;

3) схваленого розділу обмежень льотної придатності в інструкціях з підтримання льотної придатності, як визначено застосовними вимогами для сертифікації;

4) будь-яких інших даних, щоб шляхом порівняння забезпечити визначення льотної придатності та характеристик довкілля пізніше вироблених виробів того самого типу.

(b) Кожна типова конструкція повинна бути належним чином ідентифікована.

21.A.33. Перевірки та випробування

(a) (зарезервовано)

(b) До проведення кожного випробування під час демонстрації відповідності, що вимагається параграфом 21.A.20, заявник повинен перевірити:

1) для кожного випробувального зразка, що:

(i) матеріали та процеси адекватно відповідають специфікаціям заявленої типової конструкції;

(ii) деталі виробів адекватно відповідають кресленням заявленої типової конструкції; та

(iii) процеси виробництва, конструкція та збірка адекватно відповідають таким, що визначені у заявленій типовій конструкції; та

2) для випробувального та вимірювального обладнання, які будуть використовуватися для випробування, щоб вони були адекватними для цього випробування та відповідно відкалібровані.

(c) На підставі перевірок, здійснених у відповідності з пунктом (b), заявник подає заяву про відповідність із зазначенням будь-яких потенційних невідповідностей, разом з обґрунтуванням того, що це не вплине на результати випробувань, та дозволить компетентному органу здійснювати перевірки, які він вважає необхідними для перевірки дійсності цього твердження.

(d) Заявник повинен дозволити компетентному органу:

1) розглядати будь-які дані та інформацію, пов’язану з доведенням відповідності; та

2) брати участь з нагляду або проводити будь-які випробування або інспекції, з метою доведення відповідності.

(e) Для всіх перевірок та випробувань, в яких брали участь з нагляду або проведених компетентним органом відповідно до пункту (d)(2):

1) заявник подає до компетентного органу заяву про відповідність, зазначену в пункті (с); та

2) жодних змін, що впливають на дійсність заяви про відповідність, не повинно бути зроблено на досліджуваному зразку або на випробувальному та вимірювальному обладнанні, між моментом видання заяви про відповідність, що передбачена пунктом (c), та часом, коли випробуваний зразок представлений компетентному органу на випробування.

21.A.35. Льотні випробування

(a) Льотні випробування з метою отримання сертифіката типу проводяться згідно з умовами, визначеними компетентним органом для льотних випробувань.

(b) Заявник повинен провести усі льотні випробування, які компетентний орган вважає необхідними:

1) для визначення відповідності застосовному сертифікаційному базису типу та вимогам захисту довкілля, та

2) для визначення прийнятного рівня надійності повітряного судна, його компонентів та обладнання і належного їх функціонування для повітряних суден, які сертифікуються відповідно до цих Правил, за винятком:

(i) планерів та мотопланерів;

(ii) аеростатів та дирижаблів, що належать до повітряних суден ELA1 або ELA2;

(iii) літаків з MTOM 2 722 кг чи менше.

(c) (зарезервовано)

(d) (зарезервовано)

(e) (зарезервовано)

(f) Льотні випробування, про які йдеться в підпункті (b)(2), включають:

1) для повітряних суден з газотурбінними двигунами такого типу, який раніше не використовувався на сертифікованому типі повітряного судна, принаймні 300 годин експлуатації з двигуном, повна комплектація якого відповідає сертифікату типу; та

2) для усіх інших повітряних суден принаймні 150 годин.

21.A.41. Сертифікат типу

Сертифікат типу та обмежений сертифікат типу включають типову конструкцію, експлуатаційні обмеження, перелік даних сертифіката типу для льотної придатності та емісії, застосовний сертифікаційний базис типу та вимоги захисту довкілля, для яких компетентний орган засвідчує відповідність, та будь-які інші умови або обмеження, визначені для виробу в застосовних вимогах для сертифікації та вимогах захисту довкілля. Сертифікат типу та обмежений сертифікат типу повітряного судна додатково включають відповідний сертифікаційний базис даних для забезпечення експлуатації та дані для забезпечення експлуатації. Перелік даних до сертифіката типу та до обмеженого сертифіката типу повітряного судна включає дані про відповідність вимогам з емісії CO2, а перелік даних сертифіката типу двигуна включає запис про відповідність вимогам з емісії відпрацьованих газів.

21.A.44. Обов’язки утримувача

Кожен утримувач сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу повинен:

(a) виконувати обов’язки, встановлені у параграфах 21.A.3A, 21.A.3В, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57, 21.A.61 та 21.A.62, та для цього продовжувати відповідати кваліфікаційним вимогам, за якими отримано права згідно з параграфом 21.A.14; та

(b) визначати маркування відповідно до глави Q цих Правил.

21.A.47. Передача

Передати сертифікат типу або обмежений сертифікат типу можна лише фізичній або юридичній особі, яка здатна прийняти обов’язки, зазначені в параграфі 21.A.44, та довела свою здатність за критеріями параграфа 21.A.14.

21.A.51. Строк дії та чинність

(a) Сертифікат типу та обмежений сертифікат типу видаються на необмежений строк. Вони залишаються чинними за умови, що:

1) утримувач продовжує відповідати вимогам цих Правил; та

2) сертифікат не здано або не скасовано згідно застосовних процедур відповідно до законодавства.

(b) Після здавання або скасування сертифікат типу або обмежений сертифікат типу має бути повернений до компетентного органу.

21.A.55. Зберігання документації

Уся інформація, що стосується конструкції, креслення, та звіти з випробувань, включаючи звіти про перевірку виробу, який проходив випробування, повинна зберігатися утримувачем сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу для надання у розпорядження компетентного органу і підтримуватися у порядку, що забезпечує наявність даних, необхідних для забезпечення підтримання льотної придатності виробу, підтримання чинності даних для забезпечення експлуатації та відповідності вимогам захисту довкілля.

21.A.57. Керівництва

Утримувач сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу повинен розробити, супроводжувати та оновлювати оригінальні копії усіх керівництв, які необхідні за застосовним сертифікаційним базисом типу, сертифікаційним базисом даних для забезпечення експлуатації та вимогами захисту довкілля для виробу, та надавати копії компетентному органу за його запитом.

21.A.61. Інструкції з підтримання льотної придатності

(a) Утримувач сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу повинен надати принаймні один комплект повних інструкцій з підтримання льотної придатності, який містить опис конструкції та технологічні інструкції, підготовлені згідно із застосовним сертифікаційним базисом типу, кожному відомому власнику одного або кількох повітряних суден, двигунів або повітряних гвинтів під час їх поставки або видання першого сертифіката льотної придатності для відповідного повітряного судна залежно від того, що настане пізніше, та у подальшому зробити ці інструкції доступними за запитом для будь-якої іншої особи, якій необхідно дотримуватись вимог таких інструкцій. Наявність керівництва або частини інструкцій з підтримання льотної придатності, що стосуються капітального ремонту або інших важких форм технічного обслуговування, може бути відкладена, доки виріб не буде передано в експлуатацію, але вони повинні бути наявними до того, коли будь-який виріб досягне відповідного календарного строку служби чи напрацювання, яке вимірюється в льотних годинах та/або циклах.

(b) Крім того, інформація про зміни, внесені до інструкцій з підтримання льотної придатності, повинна бути доступною для усіх відомих експлуатантів виробу, а також для будь-якої іншої особи за її запитом, якій необхідно дотримуватись вимог таких інструкцій. Компетентному органу повинна бути надана програма, яка демонструє, як саме поширюються зміни до інструкцій з підтримання льотної придатності.

21.A.62. Наявність даних для забезпечення експлуатації

Утримувач сертифіката типу чи обмеженого сертифіката типу робить доступними:

(a) принаймні один повний комплект даних для забезпечення експлуатації, що підготовлений згідно із застосовним сертифікаційним базисом даних для забезпечення експлуатації, для всіх відомих експлуатантів повітряного судна до того, як дані для забезпечення експлуатації повинні використовуватися організаціями з підготовки або експлуатантами, та

(b) будь-яку зміну даних для забезпечення експлуатації для всіх відомих експлуатантів повітряного судна; та

(c) за запитом, відповідні дані, зазначені в пунктах (а) і (b), для:

1) компетентного органу, що є відповідальним за перевірку відповідності одному або декільком елементам цієї групи даних для забезпечення експлуатації; та

2) будь-якої особи, якій необхідно дотримуватись одного або декількох елементів цієї групи даних для забезпечення експлуатації.

Глава B1 - СХВАЛЕННЯ ТИПОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ВИРОБІВ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

21.A.B1.5. Сфера застосування

Ця глава визначає процедури валідації сертифіката типу чи обмеженого сертифіката типу, що виданий компетентним органом з льотної придатності іншої держави розробника для виробу, який планується імпортувати в Україну через видання компетентним органом відповідного сертифіката типу за позитивними результатами визначення відповідності встановленому сертифікаційному базису для валідації.

21.A.B1.10. Прийнятність заявника

Заявка на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу для виробу, що імпортується, приймається компетентним органом від утримувача відповідного сертифіката, який виданий компетентним органом з льотної придатності держави розробника за результатами первинної сертифікації виробу.

21.A.B1.15. Заявка

(a) Заявка на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу для виробу, що імпортується, подається до компетентного органу через компетентний орган з льотної придатності держави розробника. Форма заявки та порядок її подання встановлюються компетентним органом.

(b) До заявки на отримання сертифіката типу для виробу, що імпортується, або обмеженого сертифіката типу додаються:

1) лист підтримки від компетентного органу з льотної придатності держави розробника із загальним описом виробу;

2) стислий опис конструктивних особливостей та основні дані виробу, включаючи креслення у трьох проєкціях для повітряного судна або технічні характеристики для двигуна чи повітряного гвинта;

3) копії сертифіката типу та переліку даних, що видані компетентним органом з льотної придатності держави розробника за результатами первинної сертифікації, включаючи підтвердження відповідності вимогам захисту довкілля;

4) детальний опис прийнятих під час первинної сертифікації в державі розробника звільнень, спеціальних умов та еквівалентних рівнів безпеки польотів, що компенсують невідповідність конкретним положенням льотної придатності;

5) в узгодженому з компетентним органом обсязі копії керівництв, виданих утримувачем сертифіката типу для забезпечення льотної експлуатації та підтримання льотної придатності виробу;

6) копія сертифіката схвалення виробництва чи еквівалентного документа (якщо застосовується);

7) відомості про конкретних замовників виробу або експлуатанта першого повітряного судна, що планується для експлуатації в Україні;

8) пропозиції щодо строків проведення валідації.

(c) Заявка на отримання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу для виробу, що імпортується, для великих літаків та великих гвинтокрилів є чинною протягом п’яти років, для будь-якого іншого виробу - протягом трьох років.

(d) У разі якщо сертифікат типу не видано або стає зрозумілим, що сертифікат типу не буде видано протягом строку, визначеного в пункті (c), заявник може:

1) подати нову заявку на отримання сертифіката типу та дотримуватись положень пункту (а), що застосовуються до первісної заявки; або

2) звернутися за продовженням первісної заявки та довести відповідність застосовним вимогам для сертифікації, які є чинними на дату, що вибрана заявником, але яка не раніша, ніж дата, що передує даті видання сертифіката типу, у визначені в пункті (c) строки для первісної заявки.

(e) Якщо заявник вибирає доведення відповідності вимогам для сертифікації з поправкою, прийнятою після подання заявки на отримання сертифіката типу, заявник також повинен довести відповідність будь-яким іншим вимогам для сертифікації, які компетентний орган вважає безпосередньо з нею пов’язаними.

21.A.B1.20. Додаткові технічні умови

(a) Сертифікаційний базис для валідації складається з:

1) сертифікаційного базису первинної сертифікації в країні розробника;

2) додаткових технічних умов, визначених компетентним органом.

(b) Дод+

аткові технічні умови визначаються:

1) різницею між вимогами льотної придатності сертифікаційного базису первинної сертифікації та застосовними вимогами, які були чинними в Україні на дату, що була прийнята для визначення застосовних вимог льотної придатності під час первинної сертифікації в державі розробника;

2) особливостями та досвідом експлуатації аналогічних виробів в Україні;

3) результатами розгляду прийнятих під час первинної сертифікації в державі розробника звільнень, спеціальних умов та еквівалентних рівнів безпеки польотів.

(c) Компетентний орган може зробити запит до заявника або до компетентного органу з льотної придатності держави розробника на додаткову інформацію щодо первинної сертифікації типу.

21.A.B1.25. Доведення відповідності

(a) Заявник - утримувач первинного сертифіката типу доводить відповідність типової конструкції виробу додатковим технічним умовам та надає документацію з підтвердження відповідності компетентному органу для оцінки.

(b) Компетентний орган оцінює документи, надані відповідно до пункту 21.A.B1.15(b), та документи з підтвердження відповідності додатковим технічним умовам.

(c) Компетентний орган може надати компетентному органу з льотної придатності держави розробника повноваження на проведення оцінки наданих заявником документів з підтвердження відповідності додатковим технічним умовам.

(d) Ступінь довіри до оцінок і процедур, які робляться та застосовуються компетентним органом з льотної придатності держави розробника, та детальні процедури процесу валідації (визнання) визначаються відповідною двосторонньою угодою, про яку йдеться у пункті 5 розділу І цих Правил, або відповідною домовленістю між компетентним органом та компетентним органом з льотної придатності держави розробника чи еквівалентним документом.

21.A.B1.30. Сертифікат типу для імпортованого виробу

(a) У разі визначення компетентним органом відповідності виробу, що імпортується, сертифікаційному базису, визначеному в пункті 21.A.B1.20(a), компетентний орган видає сертифікат типу для імпортованого виробу.

(b) Сертифікат типу та обмежений сертифікат типу для імпортованого виробу видаються на необмежений строк. Вони залишаються чинними за умови, що:

1) залишається чинним первинний сертифікат типу, виданий компетентним органом з льотної придатності держави розробника;

2) сертифікат не здано або не скасовано відповідно до процедур, встановлених відповідно до цих Правил.

(Глава C - не застосовується)

Глава D - ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ТА ОБМЕЖЕНИХ СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ

21.A.90A. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру схвалення змін типової конструкції та змін до сертифікатів типу, встановлює права та обов’язки заявників на отримання та утримувачів такого схвалення. Ця глава також визначає стандартні зміни, які не є предметом процесу схвалення відповідно до цієї глави. У цій главі посилання на сертифікати типу охоплюють посилання на сертифікати типу та на обмежені сертифікати типу.

21.A.90B. Стандартні зміни

(a) Стандартними змінами є зміни типової конструкції:

1) щодо:

(i) літаків з MTOM 5 700 кг або менше;

(ii) гвинтокрилих повітряних суден з MTOM 3 180 кг або менше;

(iii) планерів, мотопланерів, аеростатів та дирижаблів, що належать до повітряних суден ELA1 або ELA2;

2) які відповідають проєктним даним, що містяться у виданих компетентним органом вимогах для сертифікації, враховуючи прийнятні методи, техніку та практику для впровадження та визначення стандартних змін, включаючи пов’язані інструкції з підтримання льотної придатності; та

3) які не суперечать даним утримувача сертифіката типу.

(b) Параграфи з 21.A.91 до 21.A.109 не застосовуються до стандартних змін.

21.A.91. Класифікація змін типової конструкції

Зміни, які вносяться до типової конструкції, класифікуються як другорядні та головні. Другорядна зміна суттєво не впливає на масу, центрування, міцність конструкції, надійність, експлуатаційні характеристики, дані для забезпечення експлуатації, або інші характеристики, що впливають на льотну придатність виробу або їх вплив на характеристики довкілля. Якщо це не суперечить параграфу 21.A.19, згідно з цією главою усі інші зміни є головними. Головні та другорядні зміни схвалюються згідно з параграфом 21.A.95 або 21.A.97 відповідно, та належним чином ідентифікуються.

21.A.92. Прийнятність заявника

(a) Тільки утримувач сертифіката типу може подавати заявку на схвалення головної зміни типової конструкції згідно з цією главою; усі інші заявники на схвалення головної зміни типової конструкції подають заявку згідно з главою Е цих Правил.

(b) Будь-яка фізична або юридична особа може подавати заявку на схвалення другорядної зміни типової конструкції згідно з цією главою.

21.A.93. Заявка

(a) Заявка на схвалення зміни типової конструкції подається за формою та в порядку, що встановлені компетентним органом.

(b) Заявка повинна включати або бути доповнена після подачі первинної заявки програмою сертифікації для доведення відповідності згідно з параграфом 21.A.20, що складається з:

1) опису зміни, що визначає:

(i) конфігурацію (конфігурації) виробу в типовій конструкції, на якому (яких) має бути зроблена ця зміна;

(ii) всі зони виробу в типовій конструкції, включаючи затверджені керівництва, що змінюються або зазнають впливу від цієї зміни; та

(iii) якщо зміна впливає на дані для забезпечення експлуатації, будь-які необхідні зміни до даних для забезпечення експлуатації;

2) визначення будь-яких додаткових досліджень, необхідних для доведення відповідності цієї зміни та зон, які зазнають впливу від цієї зміни, до сертифікаційного базису типу, сертифікаційного базису даних для забезпечення експлуатації та вимогам захисту довкілля; та

3) для головних змін типової конструкції:

(і) пропозиції щодо первинного сертифікаційного базису типу, сертифікаційного базису даних для забезпечення експлуатації та вимог захисту довкілля, підготовлених відповідно до вимог та особливостей, зазначених у параграфі 21.A.101;

(іі) пропозиції стосовно поділу програми сертифікації на значні групи щодо дій та даних з доведення відповідності, включаючи пропозиції щодо методів визначення відповідності та пов’язаних документів з визначення відповідності;

(ііі) пропозицію стосовно оцінювання значних груп щодо дій та даних з доведення відповідності, що стосуються ймовірності невизначеної невідповідності сертифікаційному базису типу, сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації або вимогам захисту довкілля та потенційний вплив цієї невідповідності на безпеку виробу або на захист довкілля. Запропонована оцінка повинна враховувати принаймні елементи, що зазначені в підпунктах 1-4 пункту 21.B.100(a). На основі цього оцінювання заявка повинна включати пропозицію щодо участі компетентного органу в перевірці дій та даних з доведення відповідності; та

(iv) план-графік проєкту, що включає основні етапи.

(c) Заявка на схвалення зміни типової конструкції для великого літака або великого гвинтокрила є чинною протягом п’яти років, а заявка на схвалення змін до будь-якого іншого типу виробу діє протягом трьох років. У випадку, якщо ця зміна не була схвалена, то заявник може:

1) подати нову заявку на зміну типової конструкції та відповідати вимогам щодо сертифікаційного базису типу, сертифікаційного базису даних для забезпечення експлуатації або вимогам захисту довкілля, як це встановлено компетентним органом відповідно до параграфа 21.A.101 та повідомляє про це на дату подання нової заявки згідно з параграфом 21.B.105; або

2) подати заявку на продовження строку, передбаченого в першому реченні пункту (c), для первинної заявки та запропонувати нову дату видачі схвалення. У такому випадку заявник повинен відповідати вимогам щодо сертифікаційного базису типу, сертифікаційного базису даних для забезпечення експлуатації та вимогам захисту довкілля, встановленим компетентним органом відповідно до параграфу 21.A.101 на дату подання нової заявки та про які повідомлено згідно з параграфом 21.B.105. Однак ця дата не повинна передувати новій даті, запропонованій заявником для видачі сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу більш ніж на п’ять років для заявки на зміну до сертифіката типу або до обмеженого сертифіката типу для великого літака або великого гвинтокрила та більш ніж на три роки для заявки на зміну до будь-якого іншого сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу.

21.A.95. Вимоги до схвалення другорядної зміни

(a) Другорядні зміни типової конструкції повинні бути класифіковані та схвалені:

1) компетентним органом або

2) схваленою організацією розробника в межах своїх повноважень, передбачених підпунктами 1 та 2 пункту 21.A.263(c), як це записано в умовах схвалення.

(b) Другорядна зміна типової конструкції схвалюється лише:

1) якщо було доведено, що ця зміна та зони, які зазнають впливу від цієї зміни, відповідають вимогам сертифікаційного базису типу та вимогам захисту довкілля, що зазначені в сертифікаті типу;

2) у разі зміни, що впливає на дані для забезпечення експлуатації, коли було доведено, що необхідні зміни даних для забезпечення експлуатації відповідають сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації, що зазначений в сертифікаті типу;

3) коли було заявлено про відповідність сертифікаційному базису типу, що застосовна згідно з підпунктом 1, і відповідність була обґрунтована та зафіксована в документах про відповідність; та

4) коли не було виявлено жодних особливостей або характеристик, які можуть зробити виріб, для якого вимагається сертифікація, небезпечним для використання.

(c) Шляхом відступу від вимог підпункту 1 пункту (b), вимоги для сертифікації, що стали застосовними після тих, що зазначені у сертифікаті типу, можуть бути використані для схвалення другорядної зміни, за умови, що вони не впливають на доведення відповідності.

(d) Шляхом відступу від вимог підпункту 2 пункту (b), за запитом заявника, включеного до декларації згідно з пунктом 21.A.20(d), другорядна зміна типової конструкції повітряного судна може бути схвалена до доведення відповідності сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації, за умови, що заявник доведе таку відповідність до дати, коли ці дані повинні бути фактично застосовані.

(e) Заявник подає до компетентного органу дані для обґрунтування зміни та заяву про те, що відповідність була доведена згідно з пунктом (b).

(f) Схвалення другорядної зміни типової конструкції повинно бути обмежене конкретною конфігурацією (конфігураціями) в типовій конструкції, до якої (яких) відноситься зміна.

21.A.97. Вимоги до схвалення головної зміни

(a) Головні зміни типової конструкції повинні бути класифіковані та схвалені:

1) компетентним органом; або

2) схваленою організацією розробника в межах своїх повноважень, передбачених підпунктами 1 та 8 пункту 21.A.263(c), як це записано в умовах схвалення.

(b) Головна зміна типової конструкції повинна бути схвалена лише:

1) якщо було доведено, що ця зміна та зони, які зазнають впливу від цієї зміни, відповідають вимогам до сертифікаційного базису типу та вимогам захисту довкілля, як встановлено компетентним органом відповідно до параграфу 21.A.101;

2) у разі зміни, що впливає на дані для забезпечення експлуатації, коли було доведено, що необхідні зміни даних для забезпечення експлуатації відповідають сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації, як встановлено компетентним органом відповідно до параграфу 21.A.101; та

3) коли відповідність підпунктам 1 та 2 була підтверджена відповідно до параграфу 21.A.20, якщо це застосовується до зміни.

(c) Шляхом відступу від вимог підпунктів 2 та 3 пункту (b), за запитом заявника, включеного до декларації згідно з пунктом 21.A.20(d), головна зміна типової конструкції повітряного судна може бути схвалена до доведення відповідності сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації, за умови, що заявник доведе таку відповідність до дати, коли ці дані повинні бути фактично застосовані.

(d) Схвалення головної зміни типової конструкції повинно бути обмежене конкретною конфігурацією (конфігураціями) в типовій конструкції, до якої (яких) відноситься зміна.

21.A.101. Сертифікаційний базис типу, сертифікаційний базис даних для забезпечення експлуатації та вимоги захисту довкілля до головної зміни типової конструкції

(a) Головна зміна типової конструкції та зони, які зазнають впливу від цієї зміни, повинні відповідати або вимогам для сертифікації, що застосовуються до зміненого виробу на дату подання заявки на цю зміну, або вимогам для сертифікації, які застосовуються після цієї дати відповідно до пункту (f). Дія заявки визначається відповідно до пункту 21.A.93(c). Крім того, змінений виріб повинен відповідати вимогам захисту довкілля, визначеним компетентним органом відповідно до параграфу 21.B.85.

(b) Шляхом відступу від вимог пункту (а) попередня поправка до вимог для сертифікації, що зазначена в пункті (a), та будь-яка інша вимога для сертифікації, що безпосередньо пов’язана, може бути використана в будь-якій з наведених нижче ситуацій, якщо попередня поправка не стала застосовною до дати, коли включені до сертифікату типу відповідні вимоги для сертифікації стали застосовними:

1) зміна, яку компетентний орган не вважає суттєвою. Під час визначення того, чи є така конкретна зміна суттєвою, компетентний орган розглядає цю зміну з урахуванням усіх попередньо внесених до конструкцій змін, що стосуються цієї зміни, та усіх пов’язаних з цим поправок до застосовних вимог для сертифікації, включених шляхом посилання до сертифіката типу виробу. Зміни, які задовольняють одному із нижчезазначених критеріїв, автоматично вважаються суттєвими, якщо:

(i) загальна конфігурація або принципи конструкції не збережені;

(ii) припущення, які були використані для сертифікації виробу, що підлягає зміні, не залишаються чинними;

2) для кожної зони, системи, кожного компонента або обладнання, якщо компетентний орган вважає, що ця внесена зміна на них не впливає;

3) для кожної зони, системи, кожного компонента або обладнання, якщо компетентний орган вважає, що доведення їх відповідності вимогам для сертифікації, визначеним у пункті (а), не сприятиме суттєвому збільшенню рівня безпеки зміненого виробу або недоцільно з практичної точки зору.

(c) Шляхом відступу від вимог пункту (а), у випадку зміни до повітряного судна (іншого, ніж гвинто-крил з максимальною вагою 2 722 кг (6 000 фунтів) або менше) чи до гвинтокрила з негазотурбінною силовою установкою з максимальною вагою 1 361 кг (3 000 фунтів) або менше, зміна та зони, які зазнали впливу від цієї зміни, повинні відповідати сертифікаційному базису типу, який зазначений в сертифікаті типу. Однак якщо компетентний орган вважає, що ця зміна є суттєвою в певній зоні, то компетентний орган, може вимагати, щоб ця зміна та зони, які зазнають впливу від цієї зміни, відповідали поправці вимог для сертифікації, зазначеній в сертифікаційному базисі типу в сертифікаті типу, та відповідали будь-яким іншим вимогам для сертифікації, що безпосередньо пов’язані, якщо тільки компетентний орган не виявить, що дотримання вимог цієї поправки не сприятиме суттєвому збільшенню рівня безпеки зміненого виробу або недоцільно з практичної точки зору.

(d) Якщо компетентний орган вважає, що вимоги для сертифікації, які застосовні на дату подання заявки на схвалення зміни, не забезпечують адекватних вимог до запропонованої зміни, то ця зміна та зони, які зазнають впливу від цієї зміни, також повинні відповідати будь-яким спеціальним умовам та поправкам до цих спеціальних умов, встановлених компетентним органом згідно з параграфом 21.B.75, щоб забезпечити рівень безпеки, еквівалентний тому, що встановлено у вимогах для сертифікації, які застосовуються на дату подання заявки на схвалення зміни.

(e) Шляхом відступу від вимог пунктів (а), (b) та (c), ця зміна та зони, які зазнають впливу від цієї зміни, можуть відповідати альтернативним вимогам для сертифікації, встановлених компетентним органом, якщо вони запропоновані заявником, за умови, що компетентний орган вважає, що ці альтернативні вимоги забезпечують відповідний рівень безпеки, а саме:

1) у випадку сертифіката типу:

(і) еквівалентні вимоги для сертифікації, встановлені компетентним органом згідно з наведеними вище пунктами (a), (b) або (c); або

(іі) (зарезервовано);

2) у випадку обмеженого сертифіката типу відповідно до призначення виробу.

(f) Якщо заявник обрав відповідність вимогам для сертифікації, викладених у поправці, яка стає застосовною після подання заявки на зміну до типової конструкції, то ця зміна та зони, які зазнають впливу від цієї зміни, також повинні відповідати будь-яким іншим безпосередньо пов’язаним вимогам для сертифікації.

(g) Якщо заявка на схвалення зміни типової конструкції повітряного судна включає дані для забезпечення експлуатації або доповнюється ними після первинного подання заявки, то сертифікаційний базис даних для забезпечення експлуатації визначається відповідно до пунктів (a)-(f).

21.A.105. Зберігання документації

Для кожної зміни уся суттєва інформація, що стосується конструкції, креслення та звітів з випробувань, включаючи звіти про перевірку зміненого виробу, який проходив випробування, повинна зберігатися заявником для надання у розпорядження компетентного органу і підтримуватися у порядку, що забезпечує наявність даних, необхідних для забезпечення для зміненого виробу підтримання льотної придатності, підтримання чинності даних для забезпечення експлуатації та відповідності вимогам захисту довкілля.

21.A.107. Інструкції з підтримання льотної придатності

(a) Утримувач схвалення другорядної зміни типової конструкції повинен надати принаймні один комплект пов’язаних з нею змін, якщо такі існують, до інструкцій з підтримання льотної придатності виробу, до якого вноситься другорядна зміна, складених згідно із застосовним сертифікаційним базисом типу, кожному відомому власнику одного або кількох повітряних суден, двигуна або повітряного гвинта, до яких внесено другорядну зміну, під час їх поставки або видання першого сертифіката льотної придатності для зміненого повітряного судна залежно від того, що настане пізніше, та у подальшому зробити ці зміни інструкцій доступними за запитом будь-якій іншій особі, від якої вимагається відповідність вимогам цих інструкцій.

(b) Крім того, ревізії таких змін до інструкцій з підтримання льотної придатності повинні бути доступними для всіх відомих експлуатантів виробу, до якого внесено другорядну зміну, а також повинні бути доступними для будь-якої іншої особи за її запитом, якій необхідно дотримуватись вимог зазначених інструкцій.

21.A.108. Наявність даних для забезпечення експлуатації

Якщо зміна впливає на дані для забезпечення експлуатації, утримувач схвалення другорядної зміни робить доступними:

(a) принаймні один комплект змін до даних для забезпечення експлуатації, що підготовлений згідно із застосовним сертифікаційним базисом даних для забезпечення експлуатації, для всіх відомих експлуатантів зміненого повітряного судна до того, як дані для забезпечення експлуатації повинні використовуватися організаціями з підготовки або експлуатантами, та

(b) будь-яку подальшу зміну до даних для забезпечення експлуатації, які зазнали впливу, для всіх відомих експлуатантів зміненого повітряного судна; та

(c) за запитом, відповідні частини змін, про які йдеться в пунктах (а) та (b), для:

1) компетентного органу, що є відповідальним за перевірку відповідності одному або декільком елементам даних для забезпечення експлуатації, які зазнали впливу; та

2) будь-якої особи, якій необхідно дотримуватись одного або декількох елементів цієї групи даних для забезпечення експлуатації.

21.A.109. Обов’язки та UPA маркування

Утримувач схвалення другорядної зміни типової конструкції повинен:

(a) виконувати обов’язки, визначені у параграфах 21.A.4, 21.A.105, 21.A.107 та 21.A.108; та

(b) визначати маркування, включаючи літери UPA (Ukrainian Part Approval), згідно з пунктом 21.A.804(а).

Глава D1 - СХВАЛЕННЯ ЗМІН ДО СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ТА ОБМЕЖЕНИХ СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ДЛЯ ІМПОРТОВАНОГО ВИРОБУ

21.A. D1.5. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру схвалення змін типової конструкції імпортованого виробу, які вносяться утримувачами сертифікатів типу або обмежених сертифікатів типу для імпортованого виробу, та другорядних змін, які вносяться будь-якою іншою особою, яка не знаходиться під юрисдикцією України. Для стандартних змін використовуються вимоги параграфа 21.A.90B.

21.A. D1.10. Загальні положення

(a) Компетентний орган розглядає зміни типової конструкції виробу, для якого він видав сертифікат типу або обмежений сертифікат типу для імпортованого виробу, які схвалені компетентним органом держави розробника.

(b) Зміни, які розглядаються, класифікуються:

1) як другорядні та головні згідно з параграфом 21.A.91;

2) головна зміна вважається суттєвою відповідно до положень параграфа 21.A.101.

(c) Залежно від значності та складності зміни компетентний орган може визнавати схвалені компетентним органом з льотної придатності держави розробника зміни без додаткових перевірок та без видання схвального документа або виконувати валідацію зміни аналогічно процедурам, зазначеним у главі B1 цих Правил.

1) Для змін, які віднесені компетентним органом до суттєвих, застосовується процедура валідації, подібна до процедури, наведеної в главі B1 цих Правил.

2) Другорядні зміни та головні несуттєві зміни можуть бути визнані компетентним органом без додаткових перевірок та без видання схвального документа з урахуванням положень пункту (d).

(d) Ступінь довіри до оцінок і процедур, які робляться та застосовуються компетентним органом з льотної придатності держави розробника, визначається з врахуванням положень пункту 4 розділу І цих Правил. Детальні процедури процесу визнання (валідації) можуть визначатися відповідною двосторонньою угодою, про яку йдеться у пункті 5 розділу І цих Правил, або відповідною домовленістю між компетентним органом та компетентним органом з льотної придатності держави розробника чи еквівалентним документом.

(e) Для виробів, щодо яких Європейське агентство з безпеки польотів (European Union Aviation Safety Agency - EASA) виконує функції та завдання держави розробника, головні несуттєві зміни та другорядні зміни, схвалені відповідно до Регламенту Європейської Комісії від 03 серпня 2012 року (EU) № 748/2012 (далі - Регламент (EU) № 748/2012), вважаються такими, що схвалені компетентним органом.

Глава Е - ДОДАТКОВІ СЕРТИФІКАТИ ТИПУ

21.A.111. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру схвалення головних змін типової конструкції за процедурами видання додаткових сертифікатів типу, а також права та обов’язки заявників на отримання та утримувачів таких сертифікатів. В цій главі посилання на сертифікати типу поширюється на сертифікати типу та обмежені сертифікати типу.

21.A.112A. Прийнятність заявника

Будь-яка фізична або юридична особа, яка довела або доводить свою здатність відповідно до параграфа 21.A.112В, може подати заявку на отримання додаткового сертифіката типу відповідно до умов, викладених у цій главі.

21.A.112В. Доведення здатності

(a) Заявник на отримання додаткового сертифіката типу, повинен довести свою здатність шляхом отримання схвалення організації розробника, яке видається компетентним органом згідно з главою J цих Правил.

(b) Шляхом відступу від вимог пункту (а) заявник може запропонувати компетентному органу як альтернативну процедуру доведення своєї здатності угоду про використання процедур, що встановлюють особливу практику проєктування, використання ресурсів та послідовності дій, необхідних для відповідності цій главі.

(c) Шляхом відступу від вимог пункту (а) у випадку виробів, зазначених у пункті 21.A.14(c), заявник може довести свою здатність, отримавши схвалення компетентним органом своєї програми сертифікації, визначеної відповідно до пункту 21.A.93(b).

21.A.113. Заявка на отримання додаткового сертифіката типу

(a) Заявка на отримання додаткового сертифіката типу подається за формою та в порядку, що встановлені компетентним органом.

(b) При подані заявки на отримання додаткового сертифіката типу заявник повинен:

(i) включати до заявки інформацію, що вимагається пунктом 21.A.93(b);

(ii) точно визначити, чи сертифікаційні дані були або будуть повністю підготовлені заявником або на підставі домовленості з власником даних сертифіката типу.

(c) Пункт 21.A.93(c) застосовується до вимог щодо обмеження часу дії заявки, а також вимог, пов’язаних з необхідністю оновлення сертифікаційного базису типу, сертифікаційного базису даних для забезпечення експлуатації та вимог захисту довкілля, коли зміна не була схвалена.

21.A.115. Вимоги до схвалення головних змін у вигляді додаткового сертифіката типу

(a) Додаткові сертифікати типу видає:

1) компетентний орган;

2) (зарезервовано).

(b) Додатковий сертифікат типу видається тільки якщо:

1) заявник довів свою здатність відповідно до параграфу 21.A.112В;

2) було доведено, що ця зміна типової конструкції та зон, які зазнають впливу від цієї зміни, також відповідають вимогам сертифікаційного базису типу та вимогам захисту довкілля, встановленим компетентним органом відповідно до параграфу 21.A.101;

3) у випадку додаткового сертифіката типу, що впливає на дані для забезпечення експлуатації, було доведено, що необхідні зміни в даних для забезпечення експлуатації відповідають сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації, який встановлено компетентним органом відповідно до параграфу 21.A.101;

4) відповідність пунктам 2 та 3 було доведено відповідно до параграфу 21.A.20, що застосовується до цієї зміни; та

5) у випадку, якщо заявник вказав, що він надав сертифікаційні дані на підставі домовленості з власником даних сертифіката типу відповідно до пункту 21.A.113(b):

(i) утримувач сертифіката типу вказав, що він не має технічних заперечень проти інформації, поданої відповідно до параграфу 21.A.93; та

(ii) утримувач сертифіката типу погодився співпрацювати з утримувачем додаткового сертифіката типу для забезпечення виконання всіх обов’язків щодо підтримання льотної придатності зміненого виробу шляхом відповідності до вимог параграфів 21.A.44 та 21.A.118А.

(c) Шляхом відступу від вимог підпунктів 3 та 4 пункту (b), за запитом заявника, включеного до декларації згідно з пунктом 21.A.20(d), заявник має право на додатковий сертифікат типу повітряного судна, виданий до того, як заявник довів відповідність сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації, за умови, що заявник доведе таку відповідність до дати, коли ці дані повинні бути фактично застосовані.

(d) Додатковий сертифікат типу повинен бути обмежений конкретною конфігурацією (конфігураціями) в типовій конструкції, до якої (яких) відноситься відповідна головна зміна.

21.A.116. Передача

Додатковий сертифікат типу може бути передано лише фізичній або юридичній особі, яка здатна виконувати обов’язки згідно з параграфом 21.A.118А та довела свою здатність за критеріями параграфа 21.A.112В (за винятком повітряного судна ELA1, для якого фізична або юридична особа отримала згоду від компетентного органу на використання процедур, що визначають її діяльність для виконання цих обов’язків).

21.A.117. Зміни частини виробу, для якої видано додатковий сертифікат типу

(a) Другорядні зміни тієї частини виробу, для якої видано додатковий сертифікат типу, класифікуються та схвалюються згідно з главою D цих Правил.

(b) Кожна головна зміна тієї частини виробу, для якої видано додатковий сертифікат типу, схвалюється виданням окремого додаткового сертифіката типу згідно з цією главою.

(c) Шляхом відступу від вимог пункту (b) головна зміна тієї частини виробу, для якої видано додатковий сертифікат типу, що вноситься безпосередньо утримувачем цього додаткового сертифіката типу, може бути схвалена як зміна наявного додаткового сертифіката типу.

21.A.118А. Обов’язки та UPA маркування

Кожен утримувач додаткового сертифіката типу повинен:

(a) виконувати обов’язки:

1) визначені в параграфах 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119, 21.A.120A та 21.A.120B;

2) тісно співпрацювати з утримувачем сертифіката типу згідно з підпунктом 21.A.115(d)(2); та

для цього підтримувати відповідність критеріям, наведених у параграфі 21.A.112B;

(b) визначати маркування, включаючи літери UPA, згідно з пунктом 21.A.804(а).

21.A.118B. Строк дії та чинність

(a) Додатковий сертифікат типу видається на необмежений строк. Він залишається чинним за умови, що:

1) утримувач продовжує відповідати вимогам цих Правил; та

2) сертифікат не здано або не скасовано за застосовними процедурами відповідно до законодавства.

(b) Після здавання або скасування додатковий сертифікат типу має бути повернений до компетентного органу.

21.A.119. Керівництва

Утримувач додаткового сертифіката типу повинен розробити, супроводжувати та оновлювати оригінальні копії змін до керівництв, які необхідні за застосовним сертифікаційним базисом типу, застосовним сертифікаційним базисом даних для забезпечення експлуатації та вимогами захисту довкілля та необхідні для відображення змін, внесених згідно з додатковим сертифікатом типу, а також подавати копії цих керівництв до компетентного органу за його запитом.

21.A.120A. Інструкції з підтримання льотної придатності

(a) Утримувач додаткового сертифіката типу на повітряне судно, двигун або повітряний гвинт повинен надати принаймні один комплект відповідних змін до інструкцій з підтримання льотної придатності, який підготовлено відповідно до застосовного сертифікаційного базису типу, кожному відомому йому власнику одного або кількох повітряних суден, двигунів або повітряних гвинтів, що відображають особливості, пов’язані з додатковим сертифікатом типу, на час їх поставки або видання першого сертифіката льотної придатності для відповідного повітряного судна залежно від того, що настане пізніше, та у подальшому зробити такі зміни до чинних інструкцій доступними за запитом для будь-якої особи, якій необхідно дотримуватись будь-яких умов зазначених інструкцій. Наявність деякого керівництва або частини змін до інструкцій з підтримання льотної придатності, що стосуються капітального ремонту або інших складних форм технічного обслуговування, може бути відкладено, доки виріб не буде передано на обслуговування, але мають бути в наявності до того, як виріб досягне закінчення відповідного календарного строку служби чи напрацювання, яке вимірюється в льотних годинах/циклах.

(b) Крім того, зміни, внесені до таких варіантів інструкцій з підтримання льотної придатності, повинні бути доступними для всіх відомих експлуатантів виробу, на яких впроваджена зміна за додатковим сертифікатом типу, а також повинні бути доступними для будь-якої іншої особи за її запитом, якій необхідно дотримуватись будь-яких умов таких інструкцій. Компетентному органу повинна бути надана програма, яка демонструє, як саме поширюються зміни до інструкцій з підтримання льотної придатності.

21.A.120B. Наявність даних для забезпечення експлуатації

Якщо зміна впливає на дані для забезпечення експлуатації, утримувач додаткового сертифіката типу робить доступними:

(a) принаймні один комплект змін до даних для забезпечення експлуатації, підготовлений згідно із застосовним сертифікаційним базисом даних для забезпечення експлуатації, для всіх відомих експлуатантів зміненого повітряного судна до того, як дані для забезпечення експлуатації повинні використовуватися організаціями з підготовки або експлуатантами, та

(b) будь-яку подальшу зміну до даних для забезпечення експлуатації, які зазнали впливу, для всіх відомих експлуатантів зміненого повітряного судна; та

(c) за запитом, відповідні частини змін, про які йдеться в пунктах (а) та (b), для:

1) компетентного органу, що є відповідальним за перевірку відповідності одному або декільком елементам даних для забезпечення експлуатації, які зазнали впливу; та

2) будь-якої особи, якій необхідно дотримуватись одного або декількох елементів цієї групи даних для забезпечення експлуатації.

Глава Е1 - СХВАЛЕННЯ ЗМІН ЗА ДОДАТКОВИМИ СЕРТИФІКАТАМИ ТИПУ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

21.A.E1.5. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру визнання змін типової конструкції за додатковим сертифікатом типу, що видано компетентним органом з льотної придатності іншої держави розробника, зміни типової конструкції виробу, для якого компетентним органом видано сертифікат типу, або обмежений сертифікат типу, або еквівалентний документ для імпортованого виробу.

21.A.E1.10. Загальні положення

(a) Залежно від значності та складності зміни компетентний орган може визнавати додаткові сертифікати типу інших держав розробників або виконувати валідацію додаткового сертифіката типу аналогічно процедурам, зазначеним в главі B1 цих Правил.

(b) Для змін, віднесених компетентним органом до суттєвих, застосовується процедура валідації додаткового сертифіката типу, яка подібна до процедури, наведеної в главі B1 цих Правил.

(c) Додаткові сертифікати типу, що стосуються другорядних та головних несуттєвих змін, можуть бути визнані компетентним органом без додаткових перевірок та без видання схвального документа з урахуванням положень пункту (d).

(d) Ступінь довіри до оцінок і процедур, які робляться та застосовуються компетентним органом з льотної придатності держави розробника, визначається з врахуванням положень пункту 4 розділу І цих Правил. Детальні процедури процесу визнання (валідації) можуть визначатися міждержавною угодою з льотної придатності між Україною та державою розробника зміни або відповідною домовленістю між компетентним органом та компетентним органом з льотної придатності держави розробника зміни чи еквівалентним документом (угодою).

21.A.E1.15. Схвалення змін за додатковими сертифікатами типу

За результатами схвалення змін за додатковими сертифікатами типу компетентний орган видає відповідний додатковий сертифікат типу за процедурами, наведеними у цій главі.

21.A.E1.20. Прийнятність заявника

Заявка на отримання додаткового сертифіката типу приймається компетентним органом від утримувача відповідного додаткового сертифіката типу, який видано компетентним органом з льотної придатності держави розробника зміни за результатами первинного схвалення головної зміни.

21.A.E1.25. Заявка

(a) Заявка на отримання додаткового сертифіката типу для виробу, що імпортується, подається до компетентного органу через компетентний орган з льотної придатності держави розробника зміни. Форма заявки та порядок її подання встановлюються компетентним органом.

(b) До заявки на отримання додаткового сертифіката типу додаються:

1) лист підтримки від компетентного органу з льотної придатності держави розробника зміни із загальним описом зміни;

2) детальний опис зміни із зазначенням моделі (моделей) виробу (виробів), на яких впровадження зміни схвалено компетентним органом з льотної придатності держави розробника зміни;

3) копія додаткового сертифіката типу з усіма додатками, виданими за результатами первинного схвалення зміни;

4) перелік вимог льотної придатності, відповідність яким було доведено під час первинного схвалення зміни із зазначенням застосованих методів доведення відповідності та відповідних доказових документів;

5) копії виданих утримувачем додаткового сертифіката типу додатків до керівництв, які видані утримувачем сертифіката типу, для забезпечення льотної експлуатації та підтримання льотної придатності виробу з внесеною зміною;

6) копія виданого компетентним органом з льотної придатності держави розробника зміни документа, що схвалює або підтверджує спроможність організації розробника зміни та наявність наданих повноважень;

7) відомості про конкретних замовників упровадження зміни або експлуатанта першого повітряного судна з упровадженою зміною, що планується для експлуатації в Україні;

8) пропозиції щодо строків проведення валідації.

21.A.E1.30. Доведення відповідності

(a) Доведення відповідності здійснюється за процедурами, аналогічними процедурам глави В1 цих Правил.

(b) Ступінь довіри до оцінок і процедур, які робляться та застосовуються компетентним органом з льотної придатності держави розробника, визначається з врахуванням положень пункту 4 розділу І цих Правил. Детальні процедури процесу визнання (валідації) можуть визначатися відповідною двосторонньою угодою, про яку йдеться у пункті 5 розділу І цих Правил, або відповідною домовленістю між компетентним органом та компетентним органом з льотної придатності держави розробника чи еквівалентним документом.

21.A.E1.35. Видання додаткового сертифіката типу

(a) За позитивними результатами заходів, передбачених параграфом 21.A.120B, компетентний орган видає додатковий сертифікат типу.

(b) Додатковий сертифікат типу видається на необмежений строк та є чинним за умови, що:

1) залишається чинним первинний додатковий сертифікат типу, виданий компетентним органом з льотної придатності держави розробника зміни;

2) сертифікат не було здано або не скасовано за застосовними процедурами відповідно до вимог законодавства.

21.A.E1.40. Визнання додаткового сертифіката типу

Для визнання додаткового сертифіката типу компетентним органом видається лист визнання додаткового сертифіката типу за формою та процедурою, що визначається компетентним органом.

Для виробів, щодо яких Європейське агентство з безпеки польотів (European Union Aviation Safety Agency - EASA) виконує функції та завдання держави розробника, зміни типової конструкції за додатковими сертифікатами типу, схвалені відповідно до Регламенту (EU) № 748/2012, вважаються такими, що схвалені компетентним органом.

Глава F - ВИРОБНИЦТВО БЕЗ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИКА

21.A.121. Сфера застосування

(a) Ця глава визначає процедуру доведення відповідності застосовним проєктним даним виробу, компонента та обладнання, які передбачається виготовляти без отримання схвалення організації виробника відповідно до глави G цих Правил.

(b) Ця глава встановлює правила, які визначають обов’язки виробника виробу, компонента або обладнання, які виробляються згідно з цією главою.

21.A.122. Прийнятність заявника

Будь-яка фізична або юридична особа може подати заявку на доведення відповідності окремих виробів, компонентів або обладнання згідно з цією главою, якщо вона:

(a) є утримувачем або подала заявку на отримання схвалення конструкції такого виробу, компонента або обладнання, або

(b) забезпечила задовільну взаємодію між виробництвом та проєктуванням через відповідну угоду із заявником або утримувачем схвалення такої конструкції.

21.A.124. Заявка

(a) Заявка на отримання згоди на доведення відповідності окремих виробів, компонентів та обладнання відповідно до вимог цієї глави надається за

формою та у порядку, що встановлені компетентним органом.

(b) Зазначена заявка повинна містити:

1) докази про те, що:

(i) видання схвалення організації виробника відповідно до глави G цих Правил буде недоречним; або

(ii) сертифікація або схвалення виробу, компонента або обладнання відповідно до цієї глави необхідні в очікуванні видання схвалення організації виробника згідно з главою G цих Правил;

2) основну інформацію, яка вимагається пунктом 21.A.125А(b).

21.A.125A. Видання схвального листа

Заявник має право отримати схвальний лист, який видається компетентним органом, що дає змогу доводити відповідність окремих виробів, компонентів та обладнання вимогам цієї глави після:

(a) встановлення системи контролю виробництва, яка забезпечує, що кожен виріб, компонент або обладнання відповідають застосовним проєктним даним та знаходяться у стані, придатному для безпечної експлуатації;

(b) надання керівництва, яке містить опис:

1) системи контролю виробництва, яка вимагається в пункті (а);

2) засобів для прийняття рішень у системі контролю виробництва;

3) випробувань, які вимагаються в параграфах 21.A.127 та 21.A.128, власні імена та прізвища осіб, які уповноважені для цілей, про які йдеться в пункті 21.A.130(а);

(c) доведення того, що заявник здатний здійснювати супровід згідно з параграфом 21.A.3A та пунктом 21.A.129(d).

21.A.125B. Недоліки

(a) Якщо виявлено об’єктивний доказ невідповідності утримувача схвального листа застосовним вимогам цих Правил, недолік класифікується так:

1) недолік «1 рівня» - будь-яка невідповідність цим Правилам, яка може призвести до неконтрольованої невідповідності проєктним даним та негативно вплинути на безпеку повітряного судна;

2) недолік «2 рівня» - будь-яка невідповідність цим Правилам, що не класифікована як невідповідність «1 рівня».

(b) Недолік «3 рівня» - будь-який елемент, який містить потенційні проблеми, що можуть призвести до невідповідності за умовами пункту (а), що визначено на підставі об’єктивного доказу.

(c) Після одержання повідомлення про недоліки відповідно до параграфа 21.B.125:

1) у разі недоліку «1 рівня» утримувач схвального листа повинен впровадити коригувальні заходи, спрямовані на задоволення вимог компетентного органу, протягом періоду, який не перевищує 21 робочий день і починається після надання у письмовому вигляді підтвердження про отримання повідомлення про недолік;

2) у разі недоліків «2 рівня» тривалість періоду коригувальних заходів, яка визначається компетентним органом, повинна відповідати характеру недоліку, але у будь-якому разі з початку не повинна перевищувати трьох місяців. За певних обставин та залежно від характеру недоліку компетентний орган може продовжити строк на три місяці за умови наявності задовільного плану коригувальної дії, який узгоджений з компетентним органом;

3) недолік «3 рівня» не потребуює від утримувача схвального листа негайних заходів.

(d) У разі недоліків 1 або 2 рівня схвальний лист може підлягати частковому або повному обмеженню, тимчасовому припиненню дії або скасуванню відповідно до параграфа 21.B.145. Утримувач схвального листа повинен своєчасно надати підтвердження про отримання повідомлення про обмеження, тимчасове припинення або скасування схвального листа.

21.A.125С. Строк дії та чинність

(a) Схвальний лист видається на обмежений строк, який не перевищує один рік. Він залишається чинним, доки:

1) утримувач схвального листа не втратить спроможність демонструвати відповідність застосовним вимогам цієї глави; або

2) не існує доказів, що виробник не здатний зберігати задовільний контроль за виготовленням виробів, компонентів або обладнання відповідно до схвального листа; або

3) виробник відповідає вимогам параграфа 21.A.122; або

4) схвальний лист не буде здано або не скасовано згідно з параграфом 21.B.145 або закінчиться строк його чинності.

(b) Після здавання, скасування або закінчення строку чинності схвальний лист має бути повернуто до компетентного органу.

21.A.126. Система контролю виробництва

(a) Система контролю виробництва, яка потрібна відповідно до пункту 21.A.125A(a), повинна забезпечити засоби для визначення того, що:

1) матеріали, що надходять чи закуповуються, або компоненти, які отримано за субпідрядом та використовуються у кінцевому виробі, є такими, що визначені застосовними проєктними даними;

2) матеріали, що надходять чи закуповуються, або компоненти, отримані за субпідрядом, належним чином ідентифіковано;

3) процеси, технології виробництва та методи складання, які впливають на якість та безпеку кінцевого виробу, виконуються згідно з технічними умовами, затвердженими компетентним органом;

4) зміни конструкції, включаючи заміни матеріалів, схвалено відповідно до глави D або Е цих Правил та перевірено перед їх застосуванням у кінцевому виробі.

(b) Система контролю виробництва, яка потрібна відповідно до пункту 21.A.125A(a), повинна також забезпечити, щоб:

1) компоненти в процесі виробництва перевірялися на відповідність застосовним проєктним даним на таких етапах виробництва, де може бути зроблене правильне визначення;

2) матеріали, для яких існує можливість пошкодження чи псування, зберігалися належним чином та були адекватно захищені;

3) чинні конструкторські креслення були легкодоступні для персоналу, задіяного у виробництві та перевірках, і використовувалися за потребою;

4) відбраковані матеріали та компоненти відокремлювалися та ідентифікувалися так, щоб виключити можливість їх установлення на кінцевому виробі;

5) для розгляду можливості використання на кінцевому виробі матеріалів та компонентів, відсторонених внаслідок їх відхилення від проєктних даних або технічних умов, застосовувалася схвалена процедура інженерної та виробничої оцінки. Ці матеріали та компоненти, визначені у процесі виконання такої процедури як придатні для застосування, було належним чином ідентифіковано та за потреби їх переробки або ремонту повторно перевірено. Матеріали та компоненти, відбраковані за цією процедурою, було марковано та вилучено для забезпечення того, що їх не буде застосовано на кінцевому виробі;

6) оформлені в рамках системи контролю виробництва звіти підтримувалися, ототожнювалися з готовим виробом або компонентом, якщо застосовано, та зберігалися виробником у порядку, який забезпечує інформацію, необхідну для підтримання льотної придатності виробу.

21.A.127. Випробування: повітряне судно

(a) Кожен виробник повітряного судна, яке вироблено відповідно до цієї глави, повинен встановити схвалену процедуру виробничих наземних і льотних випробувань, форми контролю та згідно з цими формами проводити випробування кожного виробленого повітряного судна як засіб визначення відповідності згідно з вимогами пункту 21.A.125А(а).

(b) Кожна процедура виробничих випробувань повинна включати принаймні таке:

1) перевірку характеристик стійкості та керованості;

2) перевірку льотно-технічних характеристик (із використанням звичайних приладів повітряного судна);

3) перевірку належного функціонування всього обладнання та систем повітряного судна;

4) визначення того, що всі прилади мають належне маркування, та того, що всі таблички та інструкції для виконання польоту встановлено після проведення випробувань;

5) перевірку експлуатаційних характеристик повітряного судна на землі;

6) інші перевірки, пов’язані з особливостями повітряного судна, яке проходить випробування.

21.A.128. Випробування: двигуни та повітряні гвинти

Кожен виробник двигунів або повітряних гвинтів, які виробляються відповідно до цієї глави, повинен піддавати кожен двигун або повітряний гвинт зі змінним кроком прийнятним функціональним випробуванням, про що зазначається у документації утримувача сертифіката типу, щоб визначити, чи функціонує він належним чином в експлуатаційному діапазоні, визначеному сертифікатом типу як засіб доведення відповідності вимогам пункту 21.A.125А(а).

21.A.129. Обов’язки виробника

Кожен виробник виробу, компонента або обладнання, що виробляються відповідно до цієї глави, повинен:

(a) забезпечити доступність кожного виробу, компонента або обладнання для перевірки компетентним органом;

(b) зберігати в місці виробництва технічні дані та креслення, необхідні для визначення відповідності виробу проєктним даним;

(c) підтримувати систему контролю виробництва для забезпечення того, що кожен виріб відповідає застосовним проєктним даним та знаходиться у стані, придатному для безпечної експлуатації;

(d) надавати допомогу утримувачу сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу або схвалення конструкції під час впровадження будь-яких заходів з підтримання льотної придатності, пов’язаних із виробами, компонентами або обладнанням, які були вироблено;

(e) встановити та підтримувати з метою безпеки систему внутрішньої звітності про випадки, яка дає змогу збирати та оцінювати внутрішні звіти про випадки для виявлення несприятливих тенденцій або місць виявлення браку, та вибирати випадки, які підлягають звітуванню. Така система повинна включати оцінювання відповідної інформації щодо випадків та її оприлюднення;

(f) 1) повідомляти утримувача сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу або схвалення конструкції про усі випадки, коли у виробах, компонентах або обладнанні, випущених виробником, згодом виявлено відхилення від застосовних проєктних даних, та проводити разом з утримувачем сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу або схвалення конструкції дослідження для визначення тих відхилень, які могли б призвести до виникнення небезпечного стану;

2) повідомляти компетентному органу про відхилення, які можуть призвести до небезпечного стану, що виявлені згідно з підпунктом (1). Такі повідомлення повинні бути зроблені за формою та у спосіб, що встановлені компетентним органом відповідно до підпункту 21.A.3А(b)(2);

3) там, де виробник діє як постачальник для іншої організації виробника,- повідомляти цій організації про всі випадки, коли у виробах, компонентах або обладнанні, реалізованих цій організації, згодом виявлено можливі відхилення від застосовних проєктних даних.

21.A.130. Заява про відповідність

(a) Кожен виробник виробу, компонента або обладнання, які виробляються відповідно до цієї глави, повинен оформити заяву про відповідність повітряного судна за Формою 52 (додаток 8) (далі - заява про відповідність) для готового повітряного судна або оформити сертифікат дозволеної передачі за Формою 1 (додаток 1) для інших виробів, компонентів або обладнання. Ця заява повинна бути підписана уповноваженою особою організації виробника. У разі експорту для виробів, інших, ніж повітряне судно, компонентів або обладнання додатково до сертифіката дозволеної передачі - Форма 1 (додаток 1) може бути оформлено інший еквівалентний документ, прийнятність якого визнано компетентним органом країни-імпортера.

(b) Заява про відповідність повинна містити наступне:

1) для кожного виробу, компоненту або обладнання твердження, що виріб, компонент або обладнання відповідають схваленим проєктним даним та знаходяться у стані, придатному для безпечної експлуатації;

2) для кожного повітряного судна - твердження, що повітряне судно пройшло наземні та льотні перевірки згідно з пунктом 21.A.127(а);

3) для кожного двигуна або повітряного гвинта зі змінним кроком - твердження, що двигун або повітряний гвинт змінного кроку було піддано виробником завершальним функціональним випробуванням згідно з параграфом 21.A.128;

4) додатково, у випадку вимог щодо захисту довкілля:

(i) заява про те, що укомплектований двигун відповідає застосовним вимогам щодо емісії відпрацьованих газів двигуна на дату виготовлення двигуна, та;

(ii) заява про те, що укомплектований літак відповідає застосовним вимогам з емісії CO2 на дату видачі первинного сертифіката льотної придатності.

(c) Кожен виробник такого виробу, компонента або обладнання повинен подати чинну заяву про відповідність на затвердження до компетентного органу під час:

1) первинної передачі виробу, компонента або обладнання його власнику; або

2) подання заявки на первинне видання сертифіката льотної придатності повітряного судна; або

3) подання заявки на первинне видання документа про льотну придатність для двигуна, повітряного гвинта, компонента або обладнання.

(d) Компетентний орган затверджує своїм підписом заяву про відповідність, якщо він після перевірки визначить, що виріб, компонент або обладнання відповідає застосовним проєктним даним та знаходиться у стані, придатному для безпечної експлуатації.

Глава G - СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИКА

21.A.131. Сфера застосування

Ця глава визначає:

(a) Процедуру видання схвалення організації виробника для доведення відповідності виробів, компонентів та обладнання застосовним проєктним даним;

(b) Правила, які визначають права та обов’язки заявника на отримання та утримувачів таких схвалень.

21.A.133. Прийнятність заявника

Будь-яка фізична або юридична особа (організація) вважається прийнятною як заявник на отримання схвалення відповідно до цієї глави. Заявник повинен:

(a) підтвердити, що для визначеного обсягу робіт схвалення відповідно до цієї глави є доречним для доведення відповідності конкретній конструкції; та

(b) бути утримувачем чи заявником на отримання схвалення цієї конкретної конструкції; або

(c) забезпечити задовільну взаємодію між виробництвом та проєктуванням на договірній основі із заявником або утримувачем схвалення цієї конкретної конструкції.

21.A.134. Заявка

Кожна заявка на отримання схвалення організації виробника надається компетентному органу за формою та в порядку, що встановлені цим органом, та повинна включати в себе основну інформацію, яка вимагається параграфом 21.A.143, та умови, які заявляються для схвалення відповідно до параграфа 21.A.151.

21.A.135. Видання схвалення організації виробника

Організація має право отримати схвалення організації виробника, що видається компетентним органом, після доведення відповідності застосовним вимогам цієї глави.

21.A.139. Система якості

(a) Організація виробника повинна довести, що вона встановила та здатна підтримувати систему якості. Система якості повинна бути задокументована. Така система якості повинна бути такою, що дає можливість організації забезпечити, щоб кожен виріб, компонент або обладнання, вироблені організацією чи її партнерами або поставлені субпідрядною організацією, відповідали застосовним проєктним даним та знаходилися у стані, придатному для безпечної експлуатації, та реалізує повноваження, про які йдеться в параграфі 21.A.163.

(b) Система якості повинна охоплювати:

1) процедури контролю, які у межах схвалення застосовуються для:

(i) видання, схвалення або зміни документів;

(ii) оціночного аудиту та контролю за постачальником та субпідрядником;

(iii) перевірки того, що поступаючи вироби, компоненти, матеріали та обладнання, включаючи поставлені новими або такими, що використовувалися покупцями виробів, є такими, як визначено застосовними проєктними даними;

(iv) ідентифікації та простежування;

(v) процесів виробництва;

(vi) перевірки та випробування, включаючи виробничі льотні випробування;

(vii) калібрування оснащення, технологічних пристроїв та випробувального обладнання;

(viii) контролю за продукцією, яка не відповідає технічним умовам;

(ix) взаємодії із заявником на отримання чи утримувачем схвалення конструкції з питань льотної придатності;

(x) ведення та зберігання документації;

(xi) визначення компетентності та кваліфікації персоналу;

(xii) видання документів з підтвердження льотної придатності;

(xiii) транспортування, зберігання та пакування;

(xiv) проведення внутрішніх аудитів якості та коригувальних заходів за їх результатами;

(xv) робіт, які виконуються в межах умов схвалення в будь-якому іншому місці, ніж на схвалених виробничих потужностях;

(xvi) робіт, які виконуються після завершення виробництва, але до поставки, для підтримання повітряного судна у стані, придатному для безпечної експлуатації;

(xvii) видання дозволу на виконання польотів та схвалення відповідних умов польоту.

Процедури контролю мають включати конкретні положення для будь-яких критичних компонентів;

2) незалежність функції забезпечення якості полягає в контролі відповідності чи адекватності задокументованим процедурам системи якості. Такі перевірки повинні включати систему зворотного зв’язку, замкнуту на особу або групу осіб, про яких ідеться у підпункті 21.A.145(с)(2), та на керівника, про якого йдеться у підпункті 21.A.145(с)(1), для впровадження за потреби коригувальних заходів.

21.A.143. Опис організації

(a) Організація повинна надати компетентному органу опис організації виробника, який містить таку інформацію:

1) підписану відповідальним керівником заяву, яка підтверджує, що опис організації виробника та пов’язані з ним керівництва визначають відповідність схваленої організації цій главі, яка завжди зберігатиметься;

2) посаду (посади) та прізвища керівників, які визнані компетентним органом згідно з підпунктом 21.A.145(с)(2);

3) обов’язки керівника (керівників) відповідно до підпункту 21.A.145(с)(2), включаючи питання, які він (вони) можуть вирішувати безпосередньо з компетентним органом від імені організації;

4) організаційну схему, на якій показано взаємозв’язок функціональних обов’язків керівників, відповідно до підпунктів 21.A.145(с)(1) та (2);

5) перелік персоналу, що бере участь у сертифікації, про який ідеться в пункті 21.A.145(d);

6) загальний опис людських ресурсів;

7) загальний опис виробничих потужностей, місця розташування яких зазначено у сертифікаті схвалення організації виробника;

8) загальний опис обсягу робіт організації виробника, які є суттєвими для умов схвалення;

9) процедуру повідомлення компетентному органу про організаційні зміни;

10) процедуру внесення змін до опису організації виробника;

11) опис системи якості та процедур відповідно до підпункту 21.A.139(b)(1);

12) перелік субпідрядних організацій, зазначених у пункті 21.A.139(а);

13) у разі проведення льотних випробувань, керівництво з льотних випробувань, яке визначає організаційні принципи та процедури щодо льотних випробувань. Керівництво з льотних випробувань включає:

(i) опис організації процесів льотних випробувань, включаючи залучення організації з льотних випробувань у процесі видання дозволу на виконання польотів;

(ii) принципи комплектування екіпажу, включаючи визначення складу, компетентність, дійсність допусків, а також обмеження часу польоту відповідно до додатка 12, де це застосовується;

(iii) процедури перевезення осіб, які не є членами льотного екіпажу, та процедури для навчальних льотних випробувань, коли це застосовується;

(iv) принципи управління ризиками та безпекою і відповідні методики;

(v) процедури визначення приладів та обладнання, які повинні бути наявними на повітряному судні;

(vi) перелік документів, які необхідно оформити для проведення льотних випробувань.

(b) Зміни до опису організації виробника вносяться за потреби для відображення наявного на цю дату стану організації, а копії будь-яких поправок повинні подаватися компетентному органу.

21.A.145. Вимоги для схвалення

На підставі інформації, наданої відповідно до параграфа 21.A.143, організація виробника повинна довести, що:

(a) щодо загальних вимог схвалення потужності, умови роботи, обладнання, оснащення, процеси та пов’язані з ними матеріали, чисельність та компетентність персоналу, загальна організація є адекватними для виконання зобов’язань згідно з параграфом 21.A.165;

(b) щодо всіх необхідних даних, які стосуються льотної придатності та даних стосовно захисту довкілля:

1) організація виробника отримує такі дані від компетентного органу та від утримувача або заявника на отримання сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу або схвалення конструкції, включаючи будь-які звільнення від вимог щодо обмеження викидів CO2, для визначення відповідності застосовним проєктним даним;

2) організація виробника встановила процедуру для забезпечення того, щоб дані щодо льотної придатності та дані стосовно захисту довкілля були належним чином включені до її виробничих даних та,

3) такі дані зберігаються своєчасно оновленими та є доступними для всього персоналу, якому потрібен доступ до таких даних для виконання своїх обов’язків;

(c) щодо керівництва та персоналу:

1) керівник, призначений організацією виробника, є підзвітним компетентному органу. Його або її обов’язки в організації полягають в тому, щоб забезпечити відповідність усіх виробів відповідним стандартам і щоб організація виробника постійно дотримувалась даних і процедур, визначених та роз’яснених, згідно з вимогами параграфа 21.A.143;

2) особа або група осіб, які призначені організацією виробника для забезпечення відповідності організації вимогам цих Правил, визначена (визначені) разом з переліком своїх повноважень. Ця особа (група осіб) безпосередньо підпорядковується (підпорядковуються) відповідальному керівнику, про якого йдеться у підпункті 1. Призначена особа (група осіб) повинна (повинні) мати відповідні знання, кваліфікацію та досвід;

3) персонал усіх рівнів наділений відповідними повноваженнями для виконання своїх обов’язків та взаємодії з організацією виробника щодо питань льотної придатності та даних стосовно захисту довкілля.

(d) щодо задіяного у сертифікації персоналу, який уповноважений організацією виробника підписувати документи, що видаються відповідно до параграфа 21.A.163, та з урахуванням обсягу або умов схвалення:

1) знання, підготовка (включаючи інші функції в організації) та досвід персоналу, задіяний у сертифікації, є достатніми для виконання усіх своїх обов’язків;

2) організація виробника веде записи про весь персонал, задіяний у сертифікації, із зазначенням детальних даних про рівень повноважень;

3) персоналу, задіяному у сертифікації, надаються відповідні свідоцтва, у яких зазначається обсяг його повноважень.

21.A.147. Зміни схваленої організації виробника

(a) Після видання схвалення організації виробника кожна зміна схваленої організації виробника, яка є суттєвою для доведення відповідності або льотної придатності та характеристик захисту довкілля для виробу, компонента або обладнання, зокрема зміни системи якості, повинна бути схвалена компетентним органом. Заявка на схвалення повинна бути подана в письмовому вигляді компетентному органу, а організація повинна до впровадження зміни довести компетентному органу, що вона відповідає положенням цієї глави.

(b) Компетентний орган повинен встановити такі умови, за яких схвалена відповідно до цієї глави організація виробника може працювати під час таких змін, доки компетентний орган не визначить, що схвалення повинно бути тимчасово припинено.

21.A.148. Зміна місць розташування

Зміна місць розташування виробничих потужностей схваленої організації виробника вважається суттєвою, внаслідок чого потрібна відповідність вимогам параграфа 21.A.147.

21.A.149. Передача

Окрім випадку зміни власності, що для визначених у параграфі 21.A.147 цілей вважається суттєвим, схвалення організації виробника не передається.

21.A.151. Умови схвалення

Умови схвалення визначають обсяг робіт, вироби або категорії компонентів та/або обладнання, для яких утримувач має право застосовувати повноваження, визначені параграфом 21.A.163.

Такі умови видаються як частина схвалення організації виробника.

21.A.153. Зміна умов схвалення

Кожна зміна умов схвалення повинна бути схвалена компетентним органом. Заявка на внесення зміни до умов схвалення подається за формою та в порядку, що встановлені компетентним органом. Заявник повинен відповідати застосовним вимогам цієї глави.

21.A.157. Обстеження

Організація виробника повинна вжити заходів, які дадуть компетентному органу можливість проводити будь-які обстеження, включаючи перевірки партнерів та субпідрядників, необхідні для визначення відповідності та збереження відповідності застосовним вимогам цієї глави.

21.A.158. Недоліки

(a) Якщо виявлено об’єктивний доказ невідповідності утримувача схвалення організації виробника застосовним вимогам цих Правил, недолік класифікується так:

1) недолік «1 рівня» - будь-яка невідповідність вимогам цих Правил, яка може призвести до неконтрольованої невідповідності проєктним даним та негативно вплинути на безпеку повітряного судна;

2) недолік «2 рівня» - будь-яка невідповідність вимогам цих Правил, що не класифікована як невідповідність «1 рівня».

(b) Недолік «3 рівня» - будь-який елемент, який містить потенційні проблеми, які можуть призвести до невідповідності вимогам пункту (а), що визначено на підставі об’єктивного доказу.

(c) Після одержання повідомлення про недоліки відповідно до параграфа 21.B.225:

1) у разі недоліку «1 рівня» утримувач схвалення організації виробника повинен довести коригувальні заходи, спрямовані на задоволення вимог компетентного органу, протягом періоду, який не перевищує 21 робочий день і починається після складання у письмовому вигляді підтвердження щодо отримання повідомлення про недолік;

2) у разі недоліків «2 рівня» тривалість періоду коригувальних заходів, яка визначається компетентним органом, повинна відповідати характеру недоліку, але не повинна перевищувати трьох місяців. За певних обставин та залежно від характеру недоліку компетентний орган може продовжити строк на три місяці за умови наявності задовільного плану коригувальної дії, який узгоджений з компетентним органом;

3) недолік «3 рівня» не потребує від утримувача схвалення організації виробника негайних заходів.

(d) У разі недоліків 1 або 2 рівня схвалення організації виробника може підлягати частковому або повному обмеженню, тимчасовому припиненню дії або скасуванню відповідно до параграфа 21.B.245. Утримувач схвалення організації виробника повинен своєчасно надати підтвердження отримання повідомлення про обмеження, тимчасового припинення дії або скасування схвалення організації виробника.

21.A.159. Строк дії та чинність

(a) Схвалення організації виробника видається на необмежений період часу. Воно залишається чинним, доки:

1) організація виробника не втратить спроможність довести відповідність застосовним вимогам цієї глави; або

2) утримувач або будь-який з його партнерів чи субпідрядників не перешкоджають компетентному органу проводити обстеження згідно з параграфом 21.A.157; або

3) немає доказів, що організація виробника не здатна зберігати задовільний контроль за виготовленням виробів, компонентів або обладнання згідно з умовами схвалення; або

4) організація виробника все ще відповідає вимогам параграфа 21.A.133; або

5) сертифікат не буде здано або не скасовано згідно з параграфом 21.B.245.

(b) Після здавання або скасування сертифікат має бути повернуто до компетентного органу.

21.A.163. Повноваження

Згідно з умовами схвалення, виданими відповідно до параграфа 21.A.135, утримувач схвалення організації виробника може:

(a) здійснювати виробничу діяльність відповідно до вимог цих Правил;

(b) для готового повітряного судна після подання заяви про відповідність повітряного судна (Форма 52 (додаток 8)) відповідно до параграфа 21.A.174 отримати сертифікат льотної придатності повітряного судна та сертифікат з шуму без додаткового підтвердження;

(c) для інших виробів, компонентів або обладнання видавати сертифікати дозволеної передачі (Форма 1 (додаток 1)) без додаткового підтвердження; у разі експорту додатково до Форми 1 (додаток 1) може бути видано інший еквівалентний документ, прийнятність якого визнано компетентним органом країни-імпортера;

(d) здійснювати технічне обслуговування нового повітряного судна, яке виготовлено, та видавати сертифікат передачі до експлуатації (Форма 53, (додаток 9)) щодо цього технічного обслуговування;

(e) відповідно до процедур, узгоджених з компетентним органом організації виробника для виробництва повітряних суден, та якщо організація виробника сама контролює відповідно до схвалення організації виробника конфігурацію повітряного судна та засвідчує відповідність проєктним умовам, схваленим для польоту, видати дозвіл на виконання польотів згідно з вимогами пункту 21.A.711(с), включаючи схвалення умов польоту згідно з пунктом 21.A.710(b).

21.A.165. Обов’язки утримувача

Утримувач схвалення організації виробника повинен:

(a) забезпечити, щоб опис організації виробника, який підготовлений згідно з параграфом 21.A.143, та документи, на які є посилання, використовувалися як основні робочі документи цієї організації виробника;

(b) підтримувати організацію виробника відповідно до даних та процедур, визначених для отримання схвалення організації виробника;

(c) 1) визначати, що кожне готове повітряне судно відповідає типовій конструкції і знаходиться у стані, придатному для безпечної експлуатації, до подання заяви про відповідність компетентному органу; або

2) визначати, що інші вироби, компоненти або обладнання повністю готові, відповідають схваленим проєктним даним та перебувають у стані, придатному для безпечної експлуатації до видання Форми 1 (додаток 1), яка засвідчує відповідність схваленим проєктним даним і прийнятність до безпечної експлуатації;

3) додатково, у випадку вимог щодо захисту довкілля визначити, що:

(і) готовий двигун відповідає застосовним вимогам щодо емісії вихлопних газів на дату виготовлення двигуна: та

(іі) готовий літак відповідає чинним вимогам щодо емісії CO2 на день видачі його першого сертифіката льотної придатності;

4) визначити, що інші вироби, компоненти або обладнання відповідають застосовним даним до видання Форми 1 (додаток 1) як сертифіката відповідності;

(d) записувати усі подробиці виконаної роботи;

(e) встановити та підтримувати в інтересах безпеки систему внутрішньої звітності про випадки, яка дає змогу збирати та оцінювати внутрішні звіти про випадки для виявлення несприятливих тенденцій або місць появи браку та вибирати випадки, які підлягають звітуванню. Така система повинна включати оцінювання відповідної інформації щодо випадків та її оприлюднення;

(f) 1) повідомляти утримувача сертифіката типу або схвалення конструкції про усі виявлені у виробах, компонентах або обладнанні, які були випущені організацією виробника, можливі відхилення від застосовних проєктних даних та проводити разом з утримувачем сертифіката типу або схвалення конструкції дослідження для визначення тих відхилень, які могли б призвести до виникнення небезпечного стану;

2) повідомляти компетентний орган про відхилення, які можуть призвести до небезпечних умов, що виявлені згідно з підпунктом 1. Такі повідомлення повинні подаватися за формою та у спосіб, встановлені компетентним органом відповідно до підпункту 21.A.3A(b)(2);

3) там, де утримувач схвалення організації виробника діє як постачальник щодо іншої організації виробника, повідомляти також таку організацію про всі випадки виявлення у виробах, компонентах або обладнанні, які були реалізовані такій організації, відхилень від застосовних проєктних даних;

(g) надавати допомогу утримувачу сертифіката типу або схвалення конструкції під час впровадження будь-яких заходів з підтримання льотної придатності, які пов’язані з виготовленими виробами, компонентами або обладнанням;

(h) встановити систему архівації, яка містить вимоги до партнерів, постачальників та підрядників, забезпечує збереження даних, використаних для обґрунтування відповідності виробів, компонентів або обладнання. Такі дані повинні знаходитись у розпорядженні компетентного органу та зберігатися для надання інформації, необхідної для забезпечення підтримання льотної придатності виробів, компонентів або обладнання;

(i) якщо відповідно до умов схвалення утримувач видає сертифікат передачі до експлуатації, визначати до видання сертифіката, що на кожному готовому повітряному судні виконано необхідне технічне обслуговування та воно знаходиться у стані, придатному до безпечної експлуатації;

(j) якщо застосовно відповідно до зазначеного в пункті 21.A.163(e) повноваження, визначати умови, відповідно до яких може бути видано дозвіл на виконання польотів;

(k) якщо доречно відповідно до зазначеного в пункті 21.A.163(e) повноваження, встановлювати відповідність пунктам 21.A.711(с) та (е) перед виданням дозволу на виконання польотів повітряного судна.

Глава Н - СЕРТИФІКАТИ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ТА ОБМЕЖЕНІ СЕРТИФІКАТИ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ

21.A.171. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру видання сертифікатів льотної придатності.

21.A.172. Прийнятність заявника

Будь-яка юридична особа України, фізична особа - резидент, яка є власником повітряного судна, або таке судно отримується ним в оренду чи у лізинг у нерезидента та яке зареєстроване в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або її представник вважаються прийнятними як заявник на отримання сертифіката льотної придатності або обмеженого сертифіката льотної придатності для цього повітряного судна відповідно до цієї глави.

21.A.173. Класифікація

Сертифікати льотної придатності класифікуються так:

(a) сертифікати льотної придатності, що видаються для повітряних суден, які відповідають сертифікату типу, виданому згідно з положеннями цих Правил, або аналогічному документу, яким було схвалено типову конструкцію виробів авіаційної техніки та який був підставою для видання сертифіката льотної придатності повітряних суден розробки СРСР;

(b) обмежені сертифікати льотної придатності, що видаються для повітряних суден:

1) які відповідають обмеженому сертифікату типу, виданому згідно з положеннями цих Правил; або

2) для яких компетентному органу доведено відповідність спеціальним вимогам льотної придатності, що забезпечують відповідний рівень безпеки.

21.A.174. Заявка

(a) Заявка на отримання сертифіката льотної придатності відповідно до параграфа 21.A.172 подається у формі та порядку, що встановлені компетентним органом.

(b) Кожна заявка на отримання сертифіката льотної придатності або обмеженого сертифіката льотної придатності повинна включати:

1) клас заявленого сертифіката льотної придатності;

2) для нового повітряного судна:

(i) заяву про відповідність:

видану відповідно до пункту 21.A.163(b), або

видану відповідно до параграфа 21.A.130 та визнану компетентним органом, або

для імпортованого повітряного судна заяву, яка підписана компетентним органом держави-експортера, що повітряне судно відповідає конструкції, схваленій компетентним органом;

(ii) звіт про вагу та центрування повітряного судна разом зі схемою завантаження та;

(iii) льотне керівництво, якщо воно необхідне за застосовними вимогами для сертифікації для конкретного повітряного судна;

3) стосовно повітряних суден, що використовуються, та які походять з:

(i) України та держави - члена Європейського Союзу, сертифікат перегляду льотної придатності, виданий відповідно до Авіаційних правил України «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 06 березня 2019 року № 286, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 березня 2019 року за № 316/33287 (далі - АПУ «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»);

(ii) держави іншої, ніж Україна або держава-член Європейського Союзу:

заява компетентного органу держави, де повітряне судно зареєстроване або було зареєстроване, що відображає статус льотної придатності повітряного судна в реєстрі цієї держави на момент передачі;

звіт про вагу та центрування зі схемою завантаження;

льотне керівництво, якщо таке керівництво вимагається застосовними вимогами для сертифікації для повітряного судна;

історія записів для встановлення стандартів виробництва, модифікації та технічного обслуговування повітряного судна, включаючи усі обмеження, пов’язані з обмеженим сертифікатом льотної придатності, виданим відповідно до параграфу 21.B.327;

рекомендації щодо видачі сертифіката льотної придатності або обмеженого сертифіката льотної придатності та сертифіката перегляду льотної придатності, які видаються після перегляду льотної придатності відповідно до АПУ «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»;

дату видачі первинного сертифіката льотної придатності та, якщо застосовуються стандарти додатку 16 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 07 грудня 1944 року (далі - Чиказька конвенція), тому III, дані про кількісні показники CO2;

(c) Якщо не узгоджено інше, заяви, зазначені в підпунктах (b)(2)(i) та (b)(3)(ii), повинні бути видані не раніше ніж за 60 днів до пред’явлення повітряного судна компетентному органу.

21.A.175. Мова

Керівництва, таблички, переліки, маркування приладів та інша необхідна інформація, яка вимагається застосовними вимогами для сертифікації, повинні бути представлені однією або кількома мовами - українською або однією з офіційних мов Міжнародної організації цивільної авіації.

21.A.177. Виправлення або змінення

Сертифікат льотної придатності може виправити або змінити лише компетентний орган.

21.A.179. Передача або повторне видання

(a) У разі зміни власника повітряного судна:

1) якщо повітряне судно залишається у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, сертифікат льотної придатності або обмежений сертифікат льотної придатності, тільки який відповідає обмеженому сертифікату типу, передається разом з повітряним судном;

2) (зарезервовано)

(i) (зарезервовано)

(ii) (зарезервовано)

(b) У разі зміни власника повітряного судна, яке не відповідає обмеженому сертифікату типу та для якого видано обмежений сертифікат льотної придатності, сертифікат льотної придатності передається разом з повітряним судном за умови, що повітряне судно залишається у тому самому реєстрі.

21.A.180. Інспектування

Утримувач сертифіката льотної придатності повинен забезпечити доступ до повітряного судна, для якого видано сертифікат льотної придатності, за запитом компетентного органу для проведення інспектування.

21.A.181. Строк дії та чинність

(a) Сертифікат льотної придатності видається на необмежений строк. Він залишається чинним за умови:

1) відповідності застосовним вимогам щодо типової конструкції та підтримання льотної придатності; та

2) повітряне судно залишається у тому самому реєстрі; та

3) сертифікат типу або обмежений сертифікат типу, на підставі якого його було видано, не втратив чинності відповідно до параграфа 21.A.51;

4) сертифікат не було здано або не скасовано відповідно до параграфа 21.B.330.

(b) Після здавання або скасування сертифікат має бути повернено до компетентного органу.

21.A.182. Ідентифікація повітряного судна

Кожен заявник на отримання сертифіката льотної придатності за умовами цієї глави повинен довести, що повітряне судно ідентифіковано згідно з главою Q цих Правил.

Глава І - Сертифікати щодо шуму на місцевості

21.A.201. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру видання сертифікатів щодо шуму на місцевості.

21.A.203. Прийнятність заявника

Будь-яка фізична або юридична особа, яка зазначена як власник у реєстраційному посвідченні повітряного судна, або її представник вважаються прийнятними як заявник на отримання сертифіката щодо шуму на місцевості для цього повітряного судна відповідно до цієї глави.

21.A.204. Заявка

(a) Заявка на отримання сертифіката щодо шуму на місцевості відповідно до параграфа 21.A.203 подається за формою та в порядку, що

встановлені компетентним органом.

(b) Кожна заявка повинна включати:

1) для нового повітряного судна:

(і) заяву про відповідність:

видану відповідно до пункту 21.A.163(b), або

видану відповідно до параграфа 21.A.130 та визнану компетентним органом, або

для імпортованого повітряного судна, заяву, підписану органом держави експортера, про те, що повітряне судно відповідає конструкції, схваленій компетентним органом, та

(іі) інформацію щодо шуму, що визначена згідно із застосовними вимогами щодо шуму;

2) для повітряного судна, що знаходилося в експлуатації:

(і) інформацію щодо шуму, що визначена згідно із застосовними вимогами щодо шуму;

(іі) записи, що відображають строки та стандарти виробництва, модифікації та технічного обслуговування повітряного судна.

(c) Якщо не узгоджено інше, заяви, про які йдеться в підпункті (b)(1), має бути видано не раніше ніж за 60 днів до представлення повітряного судна компетентному органу.

21.A.207. Виправлення або змінення

Сертифікат щодо шуму на місцевості може доповнити або змінити лише компетентний орган.

21.A.209. Передача або повторне видання

У разі зміни власника повітряного судна:

(a) якщо повітряне судно залишається у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, сертифікат щодо шуму на місцевості передається разом з повітряним судном.

(b) (зарезервовано)

21.A.210. Інспектування

Утримувач сертифіката щодо шуму на місцевості повинен забезпечити доступ до повітряного судна, для якого видано сертифікат щодо шуму на місцевості, за запитом компетентного органу для проведення інспектування.

21.A.211. Строк дії та чинність

(a) Сертифікат щодо шуму на місцевості видається на необмежений строк. Він залишається чинним за умови:

1) відповідності застосовним вимогам щодо типової конструкції, захисту довкілля та підтримання льотної придатності; та

2) повітряне судно залишається у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України; та

3) сертифікат типу або обмежений сертифікат типу, на підставі якого його було видано, не втратив чинності відповідно до параграфа 21.A.51;

4) сертифікат не було здано або не скасовано відповідно до параграфа 21.B.430.

(b) Після здавання або скасування сертифікат має бути повернено до компетентного органу.

Глава J - СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРОБНИКА

21.A.231. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру схвалення організацій розробників та правила, які визначають права та обов’язки заявника на отримання та утримувачів таких схвалень. В цій главі посилання на сертифікати типу поширюється на сертифікати типу та обмежені сертифікати типу.

21.A.233. Прийнятність заявника

Будь-яка фізична або юридична особа (організація) вважається прийнятною як заявник на отримання схвалення відповідно до цієї глави:

(a) згідно з параграфами 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B або 21.A.602B; або

(b) для схвалення другорядних змін або проєктів незначних ремонтів, якщо робиться запит на отримання повноважень відповідно до параграфа 21.A.263.

21.A.234. Заявка

Заявка на отримання схвалення організації розробника надається за формою та в порядку, що встановлені компетентним органом. Зазначена заявка повинна містити основну інформацію, необхідну відповідно до параграфа 21.A.243, та умови схвалення, які заявляються для схвалення відповідно до параграфа 21.A.251.

21.A.235. Видання схвалення організації розробника

Організація має право отримати схвалення організації розробника, яке видається компетентним органом, якщо вона довела відповідність застосовним вимогам, викладеним у цій главі.

21.A.239. Система забезпечення проєкту

(a) Організація розробника повинна довести, що вона встановила та здатна підтримувати систему забезпечення проєкту для управління та нагляду за процесом проєктування виробів, компонентів та обладнання, які зазначені у заявці, та змінами, які вносяться до конструкції. Система забезпечення проєкту повинна бути такою, щоб дати організації розробника можливість:

1) забезпечувати, що проєктування виробів, компонентів та обладнання або проєктування змін до них відповідає застосовним вимогам сертифікаційного базису типу, застосовному сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації та вимогам захисту довкілля; та

2) забезпечувати, що обов’язки організації належно виконуються відповідно до:

(i) цих Правил; та

(ii) умов схвалення, виданих відповідно до параграфа 21.A.251;

3) самостійно контролювати відповідність задокументованим процедурам системи та достатність цих процедур. Такий контроль повинен включати систему зворотного зв’язку, замкнуту на особу або на групу осіб, які відповідають за впровадження коригувальних заходів.

(b) Система забезпечення проєкту повинна включати функцію незалежної перевірки доведення відповідності, на підставі якої організація подає заяву про відповідність та пов’язану з цим документацію до компетентного органу.

(c) Організація розробника повинна визначити спосіб, у який система забезпечення проєкту пояснює прийнятність спроєктованих партнерами або субпідрядником компонентів чи обладнання, або виконаних ними завдань згідно з порядком, який узгоджується в письмовому вигляді.

21.A.243. Інформація

(a) Організація розробника повинна надати компетентному органу посібник, у якому безпосередньо або через перехресне посилання описуються сама організація, суттєві процедури та вироби або зміни, що вносяться до виробів, які проєктуються. У разі проведення льотних випробувань, керівництво з льотних випробувань, яке визначає організаційні принципи та процедури щодо льотних випробувань. Керівництво з льотних випробувань включає:

(i) опис організації процесів льотних випробувань, включаючи залучення організації з льотних випробувань у процесі видання дозволу на виконання польотів;

(ii) принципи комплектування екіпажу, включаючи визначення складу, компетентність, дійсність допусків, а також обмеження часу польоту відповідно до додатка 12, де це застосовується;

(iii) процедури перевезення осіб, що не є членами льотного екіпажу, та процедури для навчальних льотних випробувань, коли це застосовується;

(iv) принципи управління ризиками та безпекою і відповідні методики;

(v) процедури визначення приладів та обладнання, які повинні бути наявні на повітряному судні;

(vi) перелік документів, які необхідно оформити для проведення льотних випробувань.

(b) Якщо будь-які компоненти або обладнання чи будь-які зміни виробів проєктуються організаціями-партнерами або субпідрядниками, посібник повинен відображати, яким чином організація розробника здатна забезпечити відповідність усіх компонентів та обладнання, як вимагається в пункті 21.A.239(b), та повинен містити безпосередньо або через перехресне посилання опис та інформацію про діяльність з проєктування та організаційну структуру зазначених партнерів або субпідрядників, які необхідні для такого забезпечення.

(c) До посібника слід вносити зміни, які необхідні для відображення діючого на даний час опису організації, а копії внесених змін слід надавати компетентному органу.

(d) Організація розробника повинна надати інформацію про кваліфікацію і досвід керівного складу та інших осіб, які в організації відповідають за прийняття рішень, що впливають на льотну придатність та захист довкілля.

21.A.245. Вимоги для схвалення

Організація розробника на підставі інформації, наданої відповідно до параграфа 21.A.243, повинна додатково до вимог параграфа 21.A.239 довести, що:

(a) персонал усіх технічних підрозділів відповідно укомплектований і досвідчений та отримав такі належні повноваження, які дозволяють йому виконувати усі покладені обов’язки, і все це разом з робочими місцями, виробничими потужностями та обладнанням є достатнім для того, щоб досягти заданих характеристик виробу з льотної придатності, забезпечення експлуатації та захисту довкілля;

(b) у межах підрозділів та між підрозділами існує повна та ефективна координація щодо льотної придатності, забезпечення експлуатації та захисту довкілля.

21.A.247. Зміни у системі забезпечення проєкту

Після видання схвалення організації розробника кожна зміна системи забезпечення проєкту, яка є суттєвою для доведення відповідності або для льотної придатності виробу, забезпечення експлуатації та захисту довкілля, повинна бути схвалена компетентним органом. Заяву для схвалення до компетентного органу слід подавати у письмовому вигляді, а організація розробника повинна довести компетентному органу на підставі запропонованих для внесення змін до посібника та до впровадження зміни, що система забезпечення проєкту відповідатиме цій главі після впровадження зміни.

21.A.249. Передача

Окрім випадку зміни власника, що для визначених у параграфі 21.A.247 цілей вважається суттєвим, схвалення організації розробника не передається.

21.A.251. Умови схвалення

Умови схвалення визначають різновиди проєктної роботи, категорії виробів, компонентів та обладнання, для яких організація розробник є утримувачем схвалення організації розробника, а також функції та обов’язки, які організації дозволено виконувати з урахуванням льотної придатності, забезпечення експлуатації та характеристик захисту довкілля для виробів. Для схвалення організації розробника, яке охоплює сертифікацію типу або схвалення за технічним стандартом України (UA-TSO) для допоміжних силових установок (Auxiliary Power Unit - APU), умови схвалення додатково повинні містити перелік виробів або допоміжних силових установок (APU). Ці умови повинні видаватися як частина схвалення організації розробника.

21.A.253. Зміни умов схвалення

Кожна зміна умов схвалення повинна бути схвалена компетентним органом. Заявка на внесення зміни до умов схвалення подається за формою та в порядку, що встановлені компетентним органом. Організація розробника повинна відповідати застосовним вимогам цієї глави.

21.A.257. Обстеження

(a) Організація розробника повинна вжити заходів, які дадуть компетентному органу можливість проводити будь-які обстеження, включаючи перевірки партнерів та субпідрядників, які необхідні для визначення відповідності та збереження відповідності застосовним вимогам цієї глави.

(b) Організація розробника повинна дати можливість компетентному органу переглядати будь-який звіт, робити будь-яку перевірку та виконувати або брати участь у будь-яких наземному та льотному випробуваннях, необхідних для перевірки обґрунтованості заяви про відповідність, яку подає заявник згідно з пунктом 21.A.239(b).

21.A.258. Недоліки

(a) Якщо під час обстежень, зазначених у параграфах 21.A.257 та 21.B.100, виявлено об’єктивні докази, що свідчать про невідповідність власника схвалення організації розробника застосовним вимогам цих Правил, недолік повинен бути класифікований наступним чином:

1) недолік «1 рівня» - будь-яка невідповідність вимогам цим Правилам, яка може призвести до неконтрольованої невідповідності застосовним вимогам та вплинути на безпеку повітряного судна;

2) недолік «2 рівня» - будь-яка невідповідність вимогам цим Правилам, що не класифікується як недолік «1 рівня».

(b) Недолік «3 рівня» - будь-який елемент, який містить потенційні проблеми, що можуть призвести до невідповідності за умовами пункту (а), що визначено на підставі об’єктивного доказу.

(c) Після одержання повідомлення про недоліки згідно із застосовними процедурами відповідно до вимог законодавства:

1) у разі недоліку «1 рівня» утримувач схвалення організації розробника повинен довести компетентному органу, що він вжив відповідних коригувальних дій прийнятних для компетентного органу протягом строку, який не перевищує 21 робочий день після складеного у письмовому вигляді підтвердження щодо отримання повідомлення про недоліки;

2) у разі недоліку «2 рівня» утримувач схвалення організації розробника повинен довести компетентному органу, що він вжив відповідних коригувальних дій прийнятних для компетентного органу протягом строку, встановленого компетентним органом, який відповідає характеру недоліку та який не перевищує трьох місяців. Компетентний орган може продовжити цей початковий строк, якщо він вважає, що характер недоліку дозволяє таке продовження, та якщо заявник подав план коригувальних дій, який компетентний орган вважає задовільним; та

3) недолік «3 рівня» не потребує від утримувача схвалення організації розробника негайної дії.

(d) У разі недоліків «1 або 2 рівня» схвалення організації розробника може підлягати частковому або повному припиненню або скасуванню згідно із застосовними процедурами відповідно до законодавства. В такому разі, утримувач схвалення організації розробника повинен своєчасно надати підтвердження отримання повідомлення про тимчасове припинення або скасування схвалення організації розробника.

21.A.259. Строк дії та чинність

(a) Схвалення організації розробника видається на необмежений строк. Воно залишається чинним, доки:

1) організація розробника не втратить спроможності довести відповідність застосовним вимогам цієї глави; або

2) утримувач або будь-який з його партнерів або субпідрядників не перешкоджають компетентному органу виконувати обстеження відповідно до параграфа 21.A.257; або

3) не існує доказів, що система забезпечення проєкту не здатна зберігати задовільний контроль та нагляд за проєктуванням виробів або за внесенням змін відповідно до схвалення; або

4) сертифікат не здано або не скасовано згідно із застосовними процедурами компетентного органу.

(b) Після здавання або скасування сертифікат має бути повернуто до компетентного органу.

21.A.263. Повноваження

(a) (зарезервовано)

(b) (зарезервовано)

(c) Утримувач схвалення організації розробника має право в обсязі своїх умов схвалення, встановлених компетентним органом, та за відповідними процедурами системи забезпечення проєкту:

1) класифікувати зміни типової конструкції на головні та другорядні і ремонти як значні та незначні;

2) схвалювати другорядні зміни типової конструкції та незначні ремонти;

3) (зарезервовано)

4) (зарезервовано)

5) схвалювати деякі значні ремонти виробів згідно глави М цих Правил для виробів та допоміжних силових установок (APU);

6) схвалювати умови польоту для певних повітряних суден, для яких може бути видано дозвіл на виконання польотів згідно з підпунктом 21.A.710(a)(2), за винятком дозволів на виконання польотів, що видаються для цілей, визначених у підпункті 21.A.701(a)(15);

7) видавати дозвіл на виконання польотів відповідно до пункту 21.A.711(b) для повітряного судна, яке спроєктовано або модифіковано або для якого згідно з підпунктом 21.A.263(c)(6) схвалені такі умови польоту, за яких дозвіл на виконання польотів може бути видано, та де утримувачем схвалення є сама організація розробник:

(і) контролює конфігурацію повітряного судна, та

(іі) підтверджує відповідність умовам проєкту, схвалених для польоту;

8) схвалювати деякі головні зміни типової конструкції згідно з главою D цих Правил.

9) (зарезервовано)

21.A.265. Обов’язки утримувача

Утримувач схвалення організації розробника повинен, в межах своїх умов схвалення, встановлених компетентним органом:

(a) вести посібник, що вимагається відповідно до параграфу 21.A.243, відповідно до системи забезпечення проєкту;

(b) забезпечувати, щоб цей посібник або відповідні процедури, залучені в перехресне посилання, використовувалися, як базовий робочий документ в організації;

(c) визначати, що конструкція виробів, або їх зміни, або ремонти, дотримуються застосовних специфікацій та вимог та не мають небезпечних особливостей;

(d) подавати компетентному органу звіти та супутню документацію, що підтверджує відповідність пункту (с), за винятком процедур схвалення, що здійснюються відповідно до пункту 21.A.263(с);

(e) надавати компетентному органу дані та інформацію, пов’язану з діями, що вимагаються параграфом 21.A.3В;

(f) визначати, відповідно до підпункту 21.A.263(с)(6), умови польоту, за якими може бути видано дозвіл на виконання польотів;

(g) встановлювати, відповідно до підпункту 21.A.263(c)(7), відповідність пунктам (b) та (e) параграфа 21.A.711 до видання дозволу на виконання польотів;

(h) визначати дані та інформацію, що видані згідно процедур схваленої організації розробника в межах умов її схвалення, визначених компетентним органом, з наступним твердженням: «Технічний зміст цього документа схвалено згідно процедур схваленої організації розробника (DOA) № UA.21J. XXXX.

Глава К - КОМПОНЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ

21.A.301. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру схвалення компонентів та обладнання.

21.A.303. Відповідність застосовним вимогам

Доведення відповідності компонентів та обладнання, що встановлюються на виріб, тип якого сертифіковано, проводиться:

(a) спільно з процедурами сертифікації типу відповідно до глав В, D або Е цих Правил для виробу, на якому вони встановлюються, або

(b) якщо доречно, за процедурами UA-TSO схвалення відповідно до глави О цих Правил; або

(c) у разі стандартних комплектувальних виробів відповідно до офіційно визнаних стандартів.

21.A.305. Схвалення компонентів та обладнання

У всіх випадках, коли вимагається схвалення компонентів або обладнання, компоненти або обладнання мають відповідати відповідному UA-TSO або технічним вимогам, які визнані компетентним органом як еквівалентні у конкретному випадку.

21.A.307. Допуск компонентів та обладнання до встановлення

Компонент або обладнання може бути встановлено на виріб, тип якого сертифіковано, якщо вони знаходяться у стані, придатному для безпечної експлуатації, та якщо:

(a) виконано маркування відповідно до глави Q цих Правил та вони супроводжені документом, який засвідчує, що комплектувальний виріб виготовлено відповідно до схвалених проєктних даних; таким документом є сертифікат дозволеної передачі (Форма 1 (додаток 1)) чи еквівалентний документ, прийнятність якого визнано компетентним органом; або

(b) вони є стандартною деталлю; або

(c) у разі повітряного судна, що належить до ELA1 чи ELA2, вони є компонентом або обладнанням, для яких:

1) відсутні обмеження ресурсу та строку служби, вони не є компонентом силової конструкції планера повітряного судна, не є компонентом системи керування польотом;

2) виготовлення здійснено відповідно до застосовного проєкту;

3) виконано маркування відповідно до глави Q цих Правил;

4) виконано ідентифікацію для встановлення на конкретному повітряному судні;

5) відповідність їх встановлення на повітряному судні вимогам підпунктів 1-4 цього пункту перевірена власником, який відповідає за визначення цієї відповідності.

Глава L - СХВАЛЕННЯ льотної придатності ДЛЯ ЕКСПОРТУ

21.A.L.5. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру видання схвалень льотної придатності для виробів авіаційної техніки, що експортуються.

21.A.L.10. Класифікація

(a) Схвалення льотної придатності для експорту повітряного судна видається відповідно до цієї глави у формі експортного сертифіката льотної придатності (Форма 27 (додаток 13)).

(b) Схваленням льотної придатності для експорту виробів авіаційної техніки інших, ніж повітряне судно, є сертифікат дозволеної передачі (Форма 1 (додаток 1)) чи еквівалентний документ, прийнятність якого визнано компетентним органом, що видається:

1) відповідно до параграфа 21.A.130 або 21.A.163 для виготовлених виробів, або

2) відповідно до параграфа 145.А.50 додатка 2 або параграфа М. А.613 додатка 1 до АПУ «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань» для виробів, на яких виконано технічне обслуговування.

21.A.L.15. Експортний сертифікат льотної придатності

Експортний сертифікат льотної придатності засвідчує, що повітряне судно відповідає схваленим проєктним даним, додатковим вимогам та умовам країни-імпортера (за наявності) та перебуває у стані, придатному для безпечної експлуатації. Експортний сертифікат не дає права на виконання польотів.

21.A.L.20. Прийнятність заявника

Будь-яка фізична або юридична особа, яка є власником повітряного судна, або організація виробника вважається прийнятною як заявник на отримання експортного сертифіката льотної придатності відповідно до цієї глави.

21.A.L.25. Заявка

(a) Форму заявки на отримання експортного сертифіката льотної придатності повітряного судна відповідно до параграфа 21.A.L.15 та порядок її подання визначає компетентний орган.

(b) Кожна заявка на отримання експортного сертифіката льотної придатності повітряного судна повинна включати:

1) для нового повітряного судна:

(i) тип і модель повітряного судна;

(ii) сертифікат типу;

(iii) найменування організації виробника повітряного судна;

(iv) документ, яким компетентний орган схвалив виробництво повітряного судна;

(v) серійний (заводський) номер повітряного судна;

(vi) визначення стану повітряного судна (нове);

(vii) назву країни, до якої експортується повітряне судно;

(viii) інформацію про наявність або відсутність додаткових спеціальних вимог та умов держави-імпортера;

(ix) відхилення та/або невідповідності застосовним вимогам льотної придатності із зазначенням наявності згоди органу держави-імпортера про прийняття повітряного судна з цими відхиленнями та/або невідповідностями;

2) для повітряного судна, що знаходилось в експлуатації:

(i) тип і модель повітряного судна;

(ii) сертифікат типу або еквівалентний документ, яким компетентний орган схвалив проєктні дані;

(iii) найменування організації виробника повітряного судна;

(iv) серійний (заводський) номер повітряного судна;

(v) державний і реєстраційний знаки повітряного судна;

(vi) визначення стану повітряного судна (було в експлуатації або після капітального ремонту);

(vii) документ, яким компетентний орган схвалив організацію з технічного обслуговування (для повітряного судна після капітального ремонту) або організацію з управління підтримання льотної придатності організації відповідно до додатка 1 до АПУ «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»;

(viii) назву країни, до якої експортується повітряне судно;

(ix) інформацію про наявність або відсутність додаткових спеціальних вимог та умов держави-імпортера;

(x) відхилення та/або невідповідності застосовним вимогам льотної придатності із зазначенням наявності згоди органу держави-імпортера про прийняття повітряного судна з цими відхиленнями та/або невідповідностями.

(c) До заявки додаються:

1) для нового повітряного судна:

(i) заява про відповідність повітряного судна за Формою 52 (додаток 8)), яка:

видана відповідно до пункту 21.A.163(b), або

видана відповідно до параграфа 21.A.130 та визнана компетентним органом;

(ii) виданий компетентним органом держави-імпортера перелік додаткових спеціальних вимог та умов або його заява про відсутність таких вимог та умов;

(iii) заява компетентного органу держави-імпортера про згоду прийняти повітряне судно з наявними відхиленнями та/або невідповідностями;

2) для повітряного судна, що знаходилось в експлуатації:

(i) Сертифікат передачі до експлуатації, який видано згідно з додатком 2 до АПУ «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань» після виконання капітального ремонту, або рекомендація для видання сертифіката перегляду льотної придатності, яка видається після оцінки льотної придатності згідно з додатком 1 до АПУ «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань»;

(ii) виданий компетентним органом держави-імпортера перелік додаткових спеціальних вимог та умов або його заява про відсутність таких вимог та умов;

(iii) заява компетентного органу держави-імпортера про згоду прийняти повітряне судно з наявними відхиленнями та/або невідповідностями.

(d) Якщо не узгоджено інше, заяви та сертифікати, зазначені в підпунктах (c)(1)(i) та (c)(2)(i), повинні бути видані не раніше ніж за 60 днів до пред’явлення повітряного судна компетентному органу.

21.A.L.30. Інспектування

Заявник на отримання експортного сертифіката льотної придатності повітряного судна повинен забезпечити доступ до повітряного судна інспекторів компетентного органу для проведення інспектування.

21.A.L.35. Ідентифікація повітряного судна

Кожен заявник на отримання сертифіката льотної придатності за умовами цієї глави повинен довести, що повітряне судно ідентифіковано відповідно до умов глави Q цих Правил.

21.A.L.40. Виправлення або змінення

Експортний сертифікат льотної придатності повітряного судна може виправити або змінити лише компетентний орган.

Глава М - РЕМОНТИ

21.A.431A. Сфера застосування

(a) Ця глава визначає процедуру схвалення проєкту ремонту виробу, компонента або обладнання та встановлює права та обов’язки заявників на отримання і утримувачів таких схвалень.

(b) Ця глава визначає стандартні ремонти, які не підлягають процесу схвалення, визначеному в цій главі.

(c) Ремонт означає усунення пошкодження та/або відновлення стану льотної придатності після первинної передачі в експлуатацію виробником будь-якого виробу, компонента або обладнання.

(d) Усунення пошкодження шляхом заміни компонентів або обладнання без потреби розроблення конструкторської документації розглядається як завдання з технічного обслуговування і тому не потребує схвалення згідно з положеннями цих Правил.

(e) Ремонт комплектувального виробу, для якого видано UA-TSO схвалення, розглядається як зміна конструкції, схвалена відповідно до UA-TSO, та проводиться згідно з параграфом 21.A.611 цих Правил.

(f) В цій главі посилання на сертифікати типу поширюється на сертифікати типу та обмежені сертифікати типу.

21.A.431B. Стандартні ремонти

(a) Стандартними ремонтами є ремонти:

1) щодо:

(i) літаків з MTOM 5 700 кг або менше;

(ii) гвинтокрилих повітряних суден з MTOM 3 180 кг або менше;

(iii) планерів, мотопланерів, аеростатів та дирижаблів, що належать до повітряних суден ELA1 або ELA2;

2) які відповідають проєктним даним, що містяться у прийнятих компетентним органом вимогах для сертифікації, враховуючи прийнятні методи, техніку та практику для впровадження і визначення стандартних ремонтів, включаючи пов’язані інструкції з підтримання льотної придатності; та

3) які не суперечать даним утримувача сертифіката типу.

(b) Параграфи з 21.A.432A до 21.A.451 не застосовуються до стандартних ремонтів.

21.A.432A. Прийнятність заявника

(a) Будь-яка фізична або юридична особа, яка довела або доводить свою здатність відповідно до параграфа 21.A.432В, вважається прийнятною як заявник на отримання схвалення проєкту значного ремонту відповідно до цієї глави.

(b) Будь-яка фізична або юридична особа має право подати заявку на отримання схвалення проєкту незначного ремонту.

21.A.432В. Доведення здатності

(a) Заявник на схвалення проєкту значного ремонту повинен довести свою здатність шляхом отримання схвалення організації розробника, яке видає компетентний орган згідно з главою J цих Правил.

(b) Шляхом відступу від вимог пункту (а) заявник може запропонувати компетентному органу альтернативну процедуру доведення своєї спроможності у вигляді угоди про застосування процедур, яка встановлює особливу практику проєктування, використання ресурсів та послідовності дій, які необхідні для відповідності вимогам цієї глави.

(c) Шляхом відступу від вимог пункту (a) у випадку виробів зазначених у пункті 21.A.14(c), заявник може довести свою здатність, отримавши схвалення шляхом прийняття компетентним органом своєї програми сертифікації, визначеної відповідно до пункту 21.A.432C(b).

21.A.432C. Заявка на схвалення проєкту ремонту

(a) Заявка на схвалення проєкту ремонту подається за формою та в порядку, що встановлені компетентним органом.

(b) Заявка на схвалення проєкту значного ремонту повинна включати або бути доповнена після первинної заявки програмою сертифікації, яка містить:

1) опис пошкодження та проєкт ремонту, що визначає конфігурацію типової конструкції, на якій проводився ремонт;

2) визначення всіх зон типової конструкції та схвалені керівництва, які змінилися або на які впливає цей проєкт ремонту;

3) визначення будь-яких повторних досліджень, що необхідні для доведення відповідності цього проєкту ремонту та зон, на які впливає цей проєкт ремонту, до сертифікаційного базису типу, що зазначений в сертифікаті типу, додатковому сертифікаті типу або UA-TSO схваленні для допоміжної силової установки (APU);

4) будь-які запропоновані поправки до сертифікаційного базису типу, що зазначений в сертифікаті типу, додатковому сертифікаті типу або UA-TSO схваленні для допоміжної силової установки (APU);

5) пропозицію стосовно поділу програми сертифікації на значні групи щодо дій та даних з доведення відповідності, включаючи методи та процеси для визначення відповідності, згідно з підпунктом 21.A.433(a)(1) та посилання на пов’язані документи з доведення відповідності;

6) пропозицію стосовно оцінювання значних груп щодо дій та даних з доведення відповідності, що стосуються ймовірності невизначеної невідповідності сертифікаційному базису типу та потенційний вплив цієї невідповідності на безпеку виробу. Запропонована оцінка повинна враховувати принаймні елементи, що зазначені в підпунктах 1-4 пункту 21.B.100(a). На основі цього оцінювання заявка повинна включати пропозицію щодо участі компетентного органу в перевірці дій та даних з доведення відповідності; та

7) специфікації, чи сертифікаційні дані, які повністю готуються заявником або на підставі домовленості з власником даних сертифіката типу.

21.A.433. Вимоги до схвалення проєкту ремонту

(a) Проєкт ремонту схвалюється лише:

1) коли це було доведено відповідно до програми сертифікації, згідно з пунктом 21.A.432C(b), що проєкт ремонту відповідає вимогам сертифікаційного базису типу, що зазначений в сертифікаті типу, додатковому сертифікаті типу або UA-TSO схваленні для допоміжної силової установки (APU), а також будь-які поправки, визначені та встановлені компетентним органом відповідно до параграфу 21.B.450;

2) якщо відповідність сертифікаційному базису типу, що застосовується відповідно до пункту (a)(1), була задекларована та обґрунтовання цієї відповідності було записано в документах про відповідність;

3) коли не було виявлено жодних особливостей або характеристик, які можуть зробити виріб, для якого вимагається сертифікація, небезпечним для використання;

4) якщо заявник вказав, що він надав сертифікаційні дані на підставі домовленості з власником даних сертифіката типу відповідно до підпункту 21.A.432C(b)(7):

(i) коли утримувач зазначив, що він не має технічних заперечень проти інформації, що подається відповідно до підпункту (a)(2); та

(ii) коли утримувач погодився співпрацювати з утримувачем схвалення проєкту ремонту для забезпечення виконання всіх зобов’язань щодо підтримання льотної придатності зміненого виробу через відповідність параграфу 21.A.451.

(b) Заявник подає до компетентного органу декларацію, зазначену в підпункті (a)(2), та, на вимогу компетентного органу, всі необхідні дані по обґрунтуванню.

21.A.435. Класифікація та схвалення проєктів ремонту

(a) Проєкт ремонту класифікується як «значний» або «незначний» відповідно до критеріїв, викладених у параграфі 21.A.91, для зміни типової конструкції.

(b) Проєкт ремонту повинен бути класифікований та схвалений:

1) компетентним органом; або

2) схваленою організацією розробника в межах своїх повноважень, передбачених підпунктами (1), (2) та (5) пункту 21.A.263 (c), як це записано в умовах схвалення.

21.A.439. Виготовлення компонентів для ремонту

Компоненти та обладнання, які використовуватимуться для ремонту, повинні виготовлятися згідно з виробничими даними, які ґрунтуються на всіх необхідних проєктних даних, наданих утримувачем схвалення проєкту ремонту:

(a) відповідно до глави F цих Правил, або

(b) відповідно схваленою організацією згідно з главою G цих Правил, або

(c) відповідно схваленою організацією з технічного обслуговування.

21.A.441. Виконання ремонту

(a) Виконання ремонту повинно здійснюватися відповідно до АПУ «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань», або організацією виробника, схваленою відповідно до глави G цих Правил, відповідно до повноважень, передбачених у пункті 21.A.163(d).

(b) Організація розробника повинна передати усі необхідні інструкції з встановлення організації, яка виконуватиме ремонт.

21.A.443. Обмеження

Схвалений проєкт ремонту може містити обмеження. У такому разі проєкт ремонту повинен включати всі необхідні інструкції та обмеження. Такі інструкції та обмеження повинен передати утримувач схвалення ремонту експлуатанту згідно з процедурою, узгодженою з компетентним органом.

21.A.445. Пошкодження, які залишаються невідремонтованими

(a) Якщо пошкоджений виріб, компонент або обладнання залишаються невідремонтованими і не відповідають раніше затвердженим даним, оцінка наслідків пошкодження для льотної придатності може бути проведена тільки:

1) компетентним органом, або

2) відповідно схваленою організацією розробника за процедурою, узгодженою з компетентним органом.

Будь-які необхідні обмеження слід відпрацювати згідно з процедурами, про які йдеться в параграфі 21.A.443.

(b) Якщо організація, яка оцінює пошкодження за пунктом (а), не є компетентним органом або утримувачем сертифіката типу, чи додаткового сертифіката типу, або UA-TSO схвалення для допоміжної силової установки (APU), вона повинна надати підтвердження, що інформація, на якій ґрунтується оцінка, є адекватною і отримана або за рахунок власних ресурсів організації, або за угодою з утримувачем сертифіката типу чи додаткового сертифіката типу або UA-TSO схвалення для допоміжної силової установки (APU), або від виробника, що доречно.

21.A.447. Зберігання документації

Для кожного ремонту вся застосовна проєктна інформація, креслення, звіти з випробувань, інструкції та обмеження, які можуть бути використані згідно з параграфом 21.A.443, обґрунтування класифікації та доведення схвалення проєкту повинні:

(a) надаватися утримувачем схвалення проєкту ремонту у розпорядження компетентного органу, та

(b) зберігатися утримувачем схвалення проєкту ремонту з метою надання інформації, необхідної для забезпечення підтримання льотної придатності відремонтованих виробів, компонентів та обладнання.

21.A.449. Інструкції з підтримання льотної придатності

(a) Утримувач схвалення проєкту ремонту повинен надати принаймні один повний комплект змін до інструкцій з підтримання льотної придатності, що є результатом проєкту ремонту, який включає описові дані та технологічні інструкції, підготовлені згідно із застосовними вимогами, кожному експлуатанту повітряного судна, на якому виконано ремонт. Відремонтовані виріб, компонент або обладнання можуть бути передані в експлуатацію до завершення внесення змін до таких інструкцій, але це може тривати протягом обмеженого періоду експлуатації і лише за узгодженням з компетентним органом. Потім зміни до таких інструкцій повинні стати доступними за запитом будь-якої іншої особи, якій необхідно діяти відповідно до умов вищезазначених змін до інструкцій. Надання якогось керівництва або частини змін до інструкцій з підтримання льотної придатності, що стосуються проведення капітального ремонту або інших значних форм технічного обслуговування, може бути затримане на дату передачі повітряного судна в експлуатацію, але бути наявними до того, коли будь-який з виробів досягне відповідного календарного строку служби або нальоту, що вимірюються в годинах/циклах.

(b) Якщо утримувач схвалення проєкту ремонту видає оновлення таких змін до інструкцій з підтримання льотної придатності після первинного схвалення ремонту, такі оновлення мають надаватися кожному експлуатанту та стати доступними для будь-якої іншої особи за її запитом, якій необхідно дотримуватись умов таких змін до інструкцій. Компетентному органу повинна бути надана програма, яка регламентує, як саме поширюються зміни до інструкцій з підтримання льотної придатності.

21.A.451. Обов’язки та UPA маркування

(a) Кожен утримувач схвалення значного ремонту повинен:

1) виконувати обов’язки:

(i) визначені в параграфах 21.A.3A, 21.A.3В, 21.A.4, 21.A.439, 21.A.441, 21.A.443, 21.A.447 та 21.A.449;

(ii) як визначено у взаємодії з утримувачем сертифіката типу, або додаткового сертифіката типу, або UA-TSO схвалення для допоміжної силової установки (APU) відповідно до пункту 21.A.433(b), що доречно;

2) визначити маркування, включаючи літери UPA, згідно з пунктом 21.A.804(а).

(b) За винятком утримувачів сертифікатів типу або UA-TSO схвалення для допоміжної силової установки (APU), до яких застосовується параграф 21.A.44, утримувач схвалення проєкту незначного ремонту повинен:

1) виконувати обов’язки, визначені в параграфах 21.A.4, 21.A.447 та 21.A.449; та

2) визначити маркування, включаючи літери UPA, згідно з пунктом 21.A.804(а).

Глава М1 - ВИЗНАННЯ СХВАЛЕНЬ ПРОЄКТІВ РЕМОНТІВ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

21.A.M1.5. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру визнання проєктів ремонтів, які призначені для виконання на імпортованих виробах і які схвалені компетентним органом з льотної придатності держави розробника проєкту ремонту або відповідно схваленою цим компетентним органом організацією згідно з наданими повноваженнями.

21.A.M1.10. Загальні положення

(a) Компетентний орган без додаткових перевірок та без видання схвального документа може визнати схвалення, видане компетентним органом держави розробника проєкту ремонту для виконання ремонту імпортованого виробу, для якого він видав сертифікат типу, або обмежений сертифікат типу, або еквівалентний документ для імпортованого виробу, з урахуванням пункту (с).

(b) Компетентний орган може зробити запит до утримувача схвалення проєкту ремонту або до компетентного органа з льотної придатності держави розробника проєкту ремонту додаткову інформацію щодо первинного схвалення проєкту ремонту.

(c) Ступінь довіри оцінкам і процедурам, які робить та застосовує компетентний орган з льотної придатності держави розробника, визначається з врахуванням положень пункту 4 розділу І цих Правил. Детальні процедури процесу визнання (валідації) можуть визначатися відповідною двосторонньою угодою, про яку йдеться у пункті 5 розділу І цих Правил, або відповідною домовленістю між компетентним органом та компетентним органом з льотної придатності держави розробника чи еквівалентним документом.

21.A.M1.15. Визнання проєкту ремонту

Для визнання проєкту ремонту компетентний орган видає лист визнання проєкту ремонту за формою і процедурою, визначеними компетентним органом.

Для виробів, щодо яких Європейське агентство з безпеки польотів (European Union Aviation Safety Agency - EASA) виконує функції та завдання держави розробника, проєкти ремонтів, схвалені відповідно до Регламенту (EU) № 748/2012, вважаються такими, що схвалені компетентним органом.

(Глава N - не застосовується)

Глава О - СХВАЛЕННЯ ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНДАРТОМ УКРАЇНИ

21.A.601. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру видання UA-TSO схвалення та правила, що регулюють права і зобов’язання заявників на отримання та утримувачів таких схвалень.

21.A.602А. Прийнятність заявника

Будь-яка фізична або юридична особа, яка виробляє або готується для виробництва комплектувального виробу згідно з UA-TSO та яка довела або доводить свою здатність відповідно до параграфа 21.A.602В, вважається прийнятною як заявник на отримання UA-TSO схвалення.

21.A.602В. Доведення здатності

Будь-який заявник на отримання UA-TSO схвалення повинен довести свою здатність так:

(a) для виробництва - шляхом отримання схвалення організації виробника, яке видається згідно з главою G цих Правил або через відповідність процедурам глави F цих Правил; та

(b) для проєктування:

1) для допоміжної силової установки (APU) - шляхом отримання схвалення організації розробника, яке видає компетентний орган згідно з главою J цих Правил;

2) для усіх інших комплектувальних виробів - шляхом застосування процедур, які встановлюють особливу практику проєктування, використання ресурсів та послідовності дій, необхідних для відповідності вимогам цих Правил.

21.A.603. Заявка

(a) Заявка на отримання UA-TSO схвалення подається за формою та в порядку, що встановлені компетентним органом. Така заявка повинна включати обсяг інформації, визначеної в параграфі 21.A.605.

(b) Якщо передбачається впровадження серії другорядних змін згідно з параграфом 21.A.611, заявник повинен відобразити в заявці базовий номер моделі комплектувального виробу та пов’язаний номер за кресленням з відкритими дужками після нього, маючи на увазі, що зміна літер у суфіксі або номерів (або їх комбінацій) буде додаватися час від часу.

21.A.604. Отримання UA-TSO схвалення для допоміжної силової установки (APU)

Щодо UA-TSO схвалення для допоміжної силової установки (APU):

(a) шляхом відступу від вимог параграфів 21.A.603, 21.A.610 та 21.A.615, застосовуються наступні параграфи 21.A.15, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, 21.B.75 та 21.B.80. Однак UA-TSO схвалення видається згідно з параграфом 21.A.606 замість сертифіката типу;

(b) шляхом відступу від вимог параграфу 21.A.611, вимоги глави D цих Правил застосовуються до схвалення змін конструкції допоміжної силової установки (APU) утримувачем UA-TSO схвалення та до схвалення змін конструкції, класифікованих як другорядні зміни, від інших заявників, та вимоги глави Е цих Правил застосовуються до схвалення змін конструкції, класифікованих як головні зміни, іншими заявниками. Якщо застосовуються вимоги глави Е цих Правил, то замість додаткового сертифікату типу видається окреме UA-TSO схвалення; та

(c) вимоги глави М цих Правил застосовуються до схвалення проєктів ремонту.

21.A.605. Вимоги до обсягу інформації

(a) Заявник подає до компетентного органу наступні документи:

1) програму сертифікації для UA-TSO схвалення, визначає методи доведення відповідності, згідно з пунктом 21.A.606(b);

2) декларацію про відповідність, яка засвідчує, що заявник задовольнив вимоги цієї глави;

3) декларацію про конструкцію та характеристики (DDP), в якій зазначено, що заявник довів, що комплектувальний виріб відповідає застосовному стандарту UA-TSO відповідно до програми сертифікації;

4) копію технічних даних, які вимагаються у застосовному стандарті UA-TSO;

5) опис організації або посилання на опис організації, про який йдеться в параграфі 21.A.143, для отримання відповідного схвалення організації виробника відповідно до глави G цих Правил або керівництво чи посилання на керівництво, про яке йдеться у пункті 21.A.125A(b), для виробництва відповідно до глави F цих Правил без схвалення організації виробника;

6) для допоміжної силової установки (APU), посібник чи посилання на посібник, про який йдеться у параграфі 21.A.243, для отримання відповідного схвалення організації розробника відповідно до глави J цих Правил;

7) для усіх інших комплектувальних виробів процедури або посилання на процедури, про які йдеться у підпункті 21.A.602В(b)(2).

(b) Заявник повідомляє компетентний орган про будь-які труднощі або події, що виникли під час процесу схвалення, які можуть суттєво вплинути на UA-TSO схвалення.

21.A.606. Вимоги до видання UA-TSO схвалення

Для отримання UA-TSO схвалення, заявник повинен:

(a) довести свою здатність згідно з параграфом 21.A.602В;

(b) довести, що комплектувальний виріб відповідає технічним умовам застосовного стандарту UA-TSO або відхиленням від них, схвалених згідно з параграфом 21.A.610, якщо такі є;

(c) відповідати вимогам цієї глави; та

(d) заявити що не було виявлено жодних особливостей або характеристик, які можуть зробити комплектувальний виріб, для якого вимагається сертифікація, небезпечним для використання.

21.A.607. Повноваження, які надає UA-TSO схвалення

Утримувач UA-TSO схвалення має право виготовляти та маркувати комплектувальний виріб належними мітками UA-TSO.

21.A.608. Декларація про конструкцію та характеристики (DDP)

(a) DDP повинна містити принаймні таку інформацію:

1) що відповідає пунктам 21.A.31(а) і (b) та визначає комплектувальний виріб, його конструкцію та стандарти для випробувань;

2) там, де доречно,- номінальні експлуатаційні характеристики комплектувального виробу, отримані або безпосередньо, або за рахунок посилання на інші додаткові документи;

3) заяву про відповідність, яка засвідчує, що комплектувальний виріб відповідає застосовному UA-TSO;

4) посилання на відповідні звіти з випробувань;

5) посилання на належні керівництва з технічного обслуговування, капітального ремонту та відновлювального ремонту;

6) рівні відповідності у тих випадках, де згідно з UA-TSO дозволено використовувати різні рівні відповідності;

7) перелік відхилень, прийнятих відповідно до параграфа 21.A.610.

(b) DDP повинна бути підтверджена підписом та датою утримувача UA-TSO схвалення або підписом та датою його уповноваженого представника.

21.A.609. Обов’язки утримувачів UA-TSO схвалення

Утримувач UA-TSO схвалення за умовами цієї глави повинен:

(a) виготовляти кожен комплектувальний виріб відповідно до глави G або F цих Правил, що гарантує відповідність кожного готового комплектувального виробу його проєктним даним та його безпеку для монтажного встановлення;

(b) підготувати та вести поточну документацію повних технічних даних та записів відповідно до параграфа 21.A.613 для кожної моделі кожного комплектувального виробу, для яких було видано UA-TSO схвалення;

(c) підготувати, вести та оновлювати оригінальні копії усіх керівництв, які необхідні згідно з вимогами відповідних вимог льотної придатності для комплектувального виробу;

(d) зробити доступними для користувачів комплектувального виробу та за запитом для компетентного органу ті керівництва з технічного обслуговування, капітального ремонту та відновлювального ремонту, які необхідні під час експлуатації та технічного обслуговування комплектувального виробу. Зазначене стосується також змін, які будуть внесені до таких керівництв;

(e) маркувати кожен комплектувальний виріб згідно з параграфом 21.A.807;

(f) задовольняти умовам параграфів 21.A.3A, 21.A.3В та 21.A.4;

(g) продовжувати задовольняти кваліфікаційним вимогам, про які йдеться в параграфі 21.A.602В.

21.A.610. Схвалення відхилень

(a) Кожен виробник, який запитує дозвіл на відхилення від стандарту експлуатаційних характеристик, що передбачені UA-TSO, повинен довести, що стандарти, від яких передбачається відхилення, компенсуються факторами або особливостями конструкції, які забезпечують еквівалентний рівень безпеки польотів.

(b) Запит на схвалення відхилення разом з усіма доречними даними подається компетентному органу.

21.A.611. Зміни конструкції

(a) Утримувач UA-TSO схвалення може внести другорядні зміни до конструкції (будь-яка зміна, відмінна від головної) без подальшого дозволу компетентного органу. У такому разі змінений комплектувальний виріб зберігає первісний номер моделі (для визначення другорядних змін слід використати зміни або виправлення номера за кресленням), і утримувачу треба передати компетентному органу будь-які додатково перевірені дані, необхідні для підтвердження відповідності до пункту 21.A.603(b).

(b) Будь-яка зміна конструкції, яка внесена утримувачем UA-TSO схвалення і є настільки значною, що потребує істотно повного дослідження для визначення її відповідності UA-TSO, є головною зміною такої конструкції. До внесення такої зміни до конструкції утримувач повинен присвоїти нове визначення типу або моделі комплектувального виробу та подати заявку на отримання нового схвалення відповідно до параграфа 21.A.603.

(c) Жодна зміна конструкції з боку фізичної або юридичної особи, що не є утримувачем UA-TSO схвалення і яка подала заяву про відповідність для комплектувального виробу, не є прийнятною для схвалення відповідно до цієї глави О, доки особа, яка хоче отримати схвалення, не подасть заявку на отримання окремого UA-TSO схвалення відповідно до параграфа 21.A.603.

21.A.613. Зберігання документації

Для дотриманням вимог зі зберігання документації, що належить до системи якості або пов’язана з нею, уся відповідна інформація про конструкцію, креслення та звіти з випробувань, включаючи записи результатів перевірки комплектувального виробу після випробувань, повинні бути у розпорядженні компетентного органу та зберігатися у порядку, передбаченому для інформації, необхідної для забезпечення підтримання льотної придатності комплектувального виробу та сертифікованого типу виробу, на якому цей комплектувальний виріб установлено.

21.A.615. Перевірки компетентним органом

За запитом компетентного органу кожний заявник або утримувач UA-TSO схвалення повинен дати можливість компетентному органу щодо:

(a) присутності на будь-яких випробуваннях;

(b) перевірки документації з технічними даними для такого комплектувального виробу.

21.A.619. Строк дії та чинність

(a) UA-TSO схвалення видається на необмежений строк. Воно залишається чинним за умови, що:

1) продовжують витримуватися умови, за якими UA-TSO схвалення було надане; або

2) виконуються обов’язки утримувача, визначені в параграфі 21.A.609; або

3) комплектувальний виріб не спричинив зростання неприйнятного рівня небезпеки в експлуатації; або

4) схвалення не здано або не скасовано за застосовними адміністративними процедурами, встановленими компетентним органом.

(b) У разі здавання або скасування сертифікат має бути повернено до компетентного органу.

21.A.621. Передача

За винятком зміни права власності утримувача, яка вважається суттєвою зміною і тому необхідна відповідність параграфам 21.A.147 та 21.A.247, UA-TSO схвалення, видане за умовами цих Правил, не передається.

Глава О1 - СХВАЛЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ, ЯКІ ІМПОРТУЮТЬСЯ

21.A.O1.5. Сфера застосування

Ця глава визначає процедуру визнання (валідації) виданих компетентним органом з льотної придатності іншої держави розробника схвалень для компонентів та обладнання, які імпортуються та призначені для:

(a) встановлення на виробі, для якого компетентним органом видано сертифікат типу або обмежений сертифікат типу для імпортованого виробу;

(b) встановлення на виробі, розробником типової конструкції якого є українська організація розробника;

(c) встановлення на виробі за процедурою додаткового сертифіката типу, розробником якого є українська організація розробника зміни.

21.A.O1.10. Загальні положення

(a) Компоненти та обладнання, зазначені в підпункті 21.A.O1.5(a), компетентний орган визнає без додаткових перевірок та без видання схвального документа.

(b) Компоненти та обладнання, зазначені в підпунктах 21.A.O1.5(b) та (c), визнаються компетентним органом і до них застосовується процедура валідації з виданням компетентним органом відповідного схвалення.

(c) У разі недоцільності застосування процедури валідації схвалення встановлення компонентів та обладнання, які зазначено в підпунктах 21.A.O1.5(b) та (c), здійснюється відповідно до пункту 21.A.303(a).

(d) Компонент або обладнання, розробником якого є організація держави щодо якої Європейське агентство з безпеки польотів (European Union Aviation Safety Agency - EASA) виконує функції та завдання держави розробника та який схвалений відповідно до Регламенту (EU) № 748/2012, вважається таким, що схвалений компетентним органом за умови надання копій ETSO схвалення (ETSO authorisation - ETSOA) та декларації про конструкцію та характеристики (Declaration of Design and Performance - DDP).

21.A.O1.15. Видання схвалення для компонента або обладнання

(a) Заявка на отримання схвалення для компонента або обладнання, що імпортується, подається до компетентного органу через компетентний орган з льотної придатності держави розробника компонента або обладнання. Форму заявки та порядок її подання встановлює компетентний орган.

(b) До заявки на отримання схвалення для компонента або обладнання додаються:

1) копія схвалення, виданого за результатами первинного схвалення компонента або обладнання;

2) копія декларації про конструкцію та характеристики або еквівалентного документа, що містить належну інформацію.

(c) Компетентний орган може зробити запит до заявника або до компетентного органу з льотної придатності держави розробника додаткову інформацію щодо первинного схвалення компонента або обладнання.

(d) За позитивними результатами розгляду поданих документів та інформації компетентний орган видає схвалення компонента або обладнання.

(e) Ступінь довіри до оцінок і процедур, які робить та застосовує компетентний орган з льотної придатності держави розробника компонента або обладнання, визначається з врахуванням положень пункту 4 частини І цих Правил. Детальні процедури процесу визнання (валідації) можуть визначатися відповідною двосторонньою угодою, про яку йдеться у пункті 5 частини І цих Правил, або відповідною домовленістю між компетентним органом та компетентним органом з льотної придатності держави розробника чи еквівалентним документом.

Глава Р - ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ

21.A.701. Сфера застосування

(a) Дозволи на виконання польотів згідно з цією главою видаються для повітряних суден, які не відповідають або для яких не доведено відповідність застосовним вимогам льотної придатності, але які придатні для виконання безпечного польоту з дотриманням визначених умов з такими цілями:

1) дослідно-конструкторських робіт;

2) доведення відповідності правилам або вимогам для сертифікації;

3) тренування екіпажу організацій розробника або організацій виробника;

4) виробничі льотні випробування нових виготовлених повітряних суден;

5) перельоти повітряного судна між виробничими потужностями під час виробництва;

6) польоти повітряного судна для прийняття замовником;

7) доставка або постачання повітряного судна на експорт;

8) польоти повітряного судна для прийняття компетентним органом;

9) дослідження ринку, включаючи тренування екіпажу замовника;

10) участь у виставках та авіашоу;

11) перельоти повітряного судна до місця проведення технічного обслуговування, або місця перегляду льотної придатності, або місця зберігання;

12) польоти повітряного судна з вагою, що перевищує його максимальну сертифіковану злітну вагу, для польоту понад нормальну дальність над водою або над земною поверхнею там, де відсутні придатні для посадки засоби чи відповідне паливо;

13) встановлення рекорду, повітряні змагання у швидкості або подібні змагання;

14) польоти повітряного судна, яке відповідає застосовним вимогам льотної придатності, до того як визначено відповідність вимогам захисту довкілля;

15) для некомерційної льотної діяльності на окремих повітряних суднах нескладної конструкції або типах, для яких не може бути видано сертифіката льотної придатності або обмеженого сертифіката льотної придатності;

16) польоти повітряного судна з метою усунення несправностей або перевірки функціонування однієї або кількох систем, компонентів або обладнання після технічного обслуговування.

(b) Ця глава визначає процедури для видання дозволів на виконання польотів та схвалення відповідних умов виконання польотів і встановлює права та обов’язки заявників на отримання та утримувачів цих дозволів і схвалень умов виконання польоту.

21.A.703. Прийнятність заявника

(a) Будь-яка фізична або юридична особа є прийнятною як заявник на отримання дозволу на виконання польотів, за винятком дозволу на виконання польотів з метою, зазначеного в підпункті 21.A.701(a)(15), де заявник повинен бути власником.

(b) Будь-яка фізична або юридична особа є прийнятною для подання заявки на схвалення умов виконання польоту.

21.A.705. Компетентний орган

Для цілей цієї глави компетентним органом є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації України, як визначено в параграфі 21.1.

(a) (зарезервовано)

(b) (зарезервовано)

21.A.707. Заявка на отримання дозволу на виконання польотів

(a) Якщо заявникові не було надано повноваження з видання дозволу на виконання польотів, заявка на отримання дозволу на виконання польотів відповідно до параграфа 21.A.703 подається компетентному органу за формою та в порядку, що встановлені цим органом.

(b) Кожна заявка на отримання дозволу на виконання польотів повинна включати:

1) ціль(і) польоту(ів) відповідно до параграфа 21.A.701;

2) питання, з яких повітряне судно не відповідає застосовним вимогам льотної придатності;

3) умови польоту, схвалені відповідно до параграфа 21.A.710.

(c) Якщо умови польоту не схвалено на дату подачі заявки на отримання дозволу на виконання польотів, заявка на схвалення умов польоту повинна бути подана згідно з параграфом 21.A.709.

21.A.708. Умови польоту

Умови польоту включають:

(a) конфігурацію (конфігурації), для якої (яких) робиться запит на отримання дозволу на виконання польотів;

(b) будь-які умови або обмеження, необхідні для безпечної експлуатації повітряного судна, включаючи:

1) умови або обмеження для маршрутів чи повітряного простору, або обидва, які необхідні для польоту (польотів);

2) умови та обмеження для льотного екіпажу, який здійснює політ на повітряному судні, додатково до визначених у додатку 12;

3) обмеження щодо перевезення осіб інших, ніж льотний екіпаж;

4) експлуатаційні обмеження, особливі процедури або технічні умови, яких необхідно дотримуватися;

5) конкретну програму льотних випробувань (якщо вона може бути застосована);

6) особливі заходи з підтримання льотної придатності, включаючи інструкції з технічного обслуговування та порядок, відповідно до якого вони будуть виконуватися;

(c) обґрунтування того, що повітряне судно придатне до безпечного польоту за умов або обмежень, визначених згідно з пунктом (b);

(d) метод, який використовується для контролю конфігурації повітряного судна для того, щоб залишатися в межах визначених умов.

21.A.709. Заявка на схвалення умов польоту

(a) Якщо заявникові не було надано повноваження зі схвалення умов польоту, заявка на схвалення умов польоту відповідно до пункту 21.A.707(с) подається до компетентного органу за формою та в порядку, що встановлені цим органом:

1) (зарезервовано)

2) (зарезервовано)

(b) Кожна заявка на схвалення умов польоту повинна включати:

1) запропоновані умови польоту;

2) документи, які визначають умови; та

3) заяву про те, що повітряне судно здатне безпечно виконувати політ в умовах або за обмеженнями, які зазначені в пункті 21.A.708(b).

21.A.710. Схвалення умов польоту

(a) У разі схвалення умов польоту, пов’язаних із безпекою конструкції, умови польоту схвалює:

1) компетентний орган; або

2) відповідно схвалена організація розробника згідно з повноваженнями, визначеними підпунктом 21.A.263(с)(6).

(b) У разі схвалення умов польоту, не пов’язаних із безпекою конструкції, умови польоту схвалює компетентний орган або відповідно схвалена організація, яка також видаватиме дозвіл на виконання польотів.

(c) Перед схваленням умов польоту компетентний орган або схвалена організація повинна впевнитися, що повітряне судно здатне безпечно виконувати політ за встановлених умов та обмежень. Компетентний орган для цього може виконати або вимагати від заявника виконати будь-які необхідні перевірки або випробування.

21.A.711. Видання дозволу на виконання польотів

(a) Дозвіл на виконання польотів (Форма 20а (додаток 3)) може видати компетентний орган за умов, зазначених у параграфі 21.B.525.

(b) Відповідно схвалена організація розробника може видавати дозвіл на виконання польотів (Форма 20b (додаток 4)) відповідно до наданого згідно з пунктом 21.A.263(с)(7) повноваження, якщо умови польоту, про які йдеться в параграфі 21.A.708, було схвалено згідно з параграфом 21.A.710.

(c) Відповідно схвалена організація виробника може видавати дозвіл на виконання польотів (Форма 20b (додаток 4)) відповідно до наданого згідно з пунктом 21.A.163(е) повноваження, якщо умови польоту, про які йдеться у параграфі 21.A.708, було схвалено згідно з параграфом 21.A.710.

(d) Схвалена організація може видавати дозвіл на виконання польотів (Форма 20b (додаток 4)) за повноваженням, наданим відповідно до M. A.711 додатку 1 до АПУ «Підтримання льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, компонентів і обладнання та схвалення організацій і персоналу, залучених до виконання цих завдань», коли умови польоту, зазначені у параграфі 21.A.708 цих Правил, були схвалені відповідно до параграфу 21.A.710 цих Правил.

(e) Дозвіл на виконання польотів повинен точно описувати ціль(і) та будь-які умови й обмеження, схвалені відповідно до параграфа 21.A.710.

(f) Для дозволів, виданих згідно з пунктами (b), (c) або (d), копія дозволу на виконання польотів та пов’язані з ним умови польоту повинні бути подані компетентному органу за найближчою нагодою, але не пізніше ніж через 3 дні.

(g) Якщо доведено, що будь-яка з умов, визначених у пункті 21.A.723(а), не відповідає дозволу на виконання польотів, який видано організацією відповідно до пункту (b), (c) або (d), організація повинна негайно скасувати цей дозвіл на виконання польотів та без затримок повідомити компетентний орган.

21.A.713. Зміни

(a) Будь-які зміни, які роблять недійсними умови польоту або пов’язані з обґрунтуванням, що встановлені для дозволу на виконання польотів, повинні бути схвалені відповідно до параграфа 21.A.710. За потреби відповідна заявка подається згідно з параграфом 21.A.709.

(b) Зміни, які впливають на зміст дозволу на виконання польотів, потребують видання нового дозволу на виконання польотів згідно з параграфом 21.A.711.

21.A.715. Мова

Керівництва, таблички, переліки, маркування приладів та інша необхідна інформація, яка вимагається застосовними вимогами для сертифікації, повинні бути представлені однією або кількома мовами - українською або однією з офіційних мов Міжнародної організації цивільної авіації.

21.A.719. Передача

(a) Дозвіл на виконання польотів не підлягає передачі.

(b) Як відступ від пункту (а) щодо дозволу на виконання польотів, який видано з метою, зазначеною в підпункті 21.A.701(а)(15), якщо право власності на повітряне судно було змінене, дозвіл на виконання польотів передається разом з повітряним судном за умови, що повітряне судно залишається в тому самому реєстрі.

21.A.721. Перевірки

Утримувач або заявник на отримання дозволу на виконання польотів повинен забезпечити доступ до повітряного судна за запитом компетентного органу для перевірки.

21.A.723. Строк дії та чинність

(a) Дозвіл на виконання польотів видається на 12 місяців та залишається чинним за умови:

1) відповідності зазначеним у пункті 21.A.711(е) умовам та обмеженням, що пов’язані з дозволом на виконання польотів;

2) дозвіл на виконання польотів не було здано або не скасовано;

3) повітряне судно залишається в тому самому реєстрі.

(b) Як відступ від пункту (а) щодо дозволу на виконання польотів, виданого з метою, зазначеною в підпункті 21.A.701(а)(15), його може бути видано на необмежений строк.

(c) Після здавання або скасування дозвіл на виконання польотів має бути повернуто до компетентного органу.

21.A.725. Поновлення дії дозволу на виконання польотів

Поновлення дії дозволу на виконання польотів здійснюється як зміна відповідно до параграфа 21.A.713.

21.A.727. Обов’язки утримувача дозволу на виконання польотів

Утримувач дозволу на виконання польотів повинен забезпечити дотримання та збереження всіх умов та обмежень, пов’язаних з дозволом на виконання польотів.

21.A.729. Зберігання документації

(a) Усі документи, підготовлені для визначення та обґрунтування умов польоту, повинні залишатися утримувачем схвалення умов польоту в розпорядженні компетентного органу та мають зберігатися для надання інформації, необхідної для забезпечення підтримання льотної придатності повітряного судна.

(b) Усі документи, пов’язані з виданням дозволів на виконання польотів за повноваженням схваленої організації, у тому числі перевірки звітів, документів, які підтверджують схвалення умов польоту та сам дозвіл на виконання польотів, повинні залишатися в розпорядженні компетентного органу та зберігатися для надання інформації, необхідної для забезпечення підтримання льотної придатності повітряного судна.

Глава Q - ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВИРОБІВ, КОМПОНЕНТІВ ТА ОБЛАДНАННЯ

21.A.801. Ідентифікація виробів

(a) Ідентифікація виробів повинна містити таку інформацію:

1) найменування виробника;

2) позначення виробу;

3) наданий виробником серійний номер;

4) будь-яку іншу інформацію, яку компетентний орган вважає доречною.

(b) Будь-яка фізична або юридична особа, яка виготовляє повітряне судно або двигун за умовами глави G або F цих Правил, повинна ідентифікувати таке повітряне судно або двигун за допомогою вогнетривкої таблички, яка містить визначену у пункті (а) інформацію, що нанесена на табличку за допомогою гравірування, вирізання, штампування або застосування іншого схваленого вогнетривкого методу маркування. Ідентифікаційна табличка повинна закріплюватись так, щоб вона була доступною і розбірливою та навряд чи буде стертою або видаленою під час звичайної експлуатації чи втраченою або зруйнованою під час аварії.

(c) Фізична або юридична особа, яка виготовляє повітряний гвинт, лопать повітряного гвинта або втулку повітряного гвинта за умовами глави G або F цих Правил, повинна ідентифікувати їх за допомогою таблички, гравірування, вирізання, штампування або застосування іншого схваленого методу вогнетривкого маркування, що розміщується на некритичній з точки зору надійності поверхні гвинта, містить інформацію, визначену у пункті (а) і навряд чи буде стертою або видаленою під час звичайної експлуатації чи втраченою або зруйнованою під час аварії.

(d) Для пілотованих аеростатів ідентифікаційна табличка, визначена у пункті (b), кріпиться до оболонки аеростата та розташовується за можливості там, де розбірлива експлуатанту під час наповнення аеростата повітрям. Додатково корзина, силова рама та будь-який нагрівальний пристрій повинні бути постійно та розбірливо ідентифіковані із зазначенням найменування виробника, номера за кресленням та серійного номера або еквівалентних даних.

21.A.803. Поводження з даними ідентифікації

(a) Жодна особа не повинна видаляти, змінювати або розміщувати ідентифікаційну інформацію, про яку йдеться у пункті 21.A.801(а), на будь-якому повітряному судні, двигуні, повітряному гвинті, лопаті або на втулці повітряного гвинта або відповідно до пункту 21.A.807(а) на допоміжній силовій установці без схвалення компетентним органом.

(b) Жодна особа не повинна видаляти або встановлювати будь-яку ідентифікаційну табличку, про яку йдеться у пункті 21.A.801(а) або 21.A.807(а) для APU, без схвалення компетентним органом.

(c) Шляхом відступу від вимог пунктів (а) та (b) будь-яка фізична або юридична особа, яка виконує технічне обслуговування за відповідними застосовними авіаційними правилами, згідно з встановленими компетентним органом методами, способами та практикою може:

1) видаляти, змінювати або розміщувати ідентифікаційну інформацію, про яку йдеться у пункті 21.A.801(а), на будь-якому повітряному судні, двигуні, повітряному гвинті, лопаті або втулці повітряного гвинта або відповідно до пункту 21.A.807(а) на APU; або

2) видаляти ідентифікаційну табличку, про яку йдеться у параграфі 21.A.801 або 21.A.807 для APU, якщо це необхідно під час операцій з технічного обслуговування.

(d) Жодна особа не повинна встановлювати ідентифікаційну табличку, зняту відповідно до підпункту (c)(2), на будь-яке повітряне судно, двигун, повітряний гвинт, лопать повітряного гвинта або втулку повітряного гвинта іншу, ніж ту, яку було з нього (неї) знято.

21.A.804. Ідентифікація компонентів та обладнання

(a) Кожен компонент чи обладнання повинні бути постійно та розбірливо марковані із зазначенням:

1) назви, найменування торгової марки або емблеми, що ідентифікує виробника, способом, який зазначений в застосовних проєктних даних;

2) номера за кресленням, як визначено в застосовних проєктних даних; та

3) літер UPA для компонентів чи обладнання, які виготовлені згідно із схваленими проєктними даними, що не належать утримувачу сертифіката типу для відповідного продукту, крім комплектувальних виробів, які відповідають UA-TSO.

(b) Шляхом відступу від вимог пункту (а), якщо компетентний орган погоджується з тим, що компонент або обладнання занадто малі або ж непрактично маркувати компонент або обладнання будь-якою інформацією, яка потрібна за пунктом (а), визначений супровідний документ, що свідчить про придатність компонента чи обладнання для використання, або контейнер для його транспортування повинен містити інформацію, яка не може бути відображена на компоненті.

21.A.805. Ідентифікація критичних компонентів

Додатково до параграфа 21.A.804 кожен виробник компонента, який входить до складу виробу, для якого видано сертифікат типу, і який визначено як критичний компонент, повинен постійно та розбірливо маркувати такий компонент із зазначенням номера за кресленням та серійного номера.

21.A.807. Ідентифікація UA-TSO комплектувальних виробів

(a) Кожен утримувач UA-TSO схвалення відповідно до глави О цих Правил повинен постійно та розбірливо маркувати кожен комплектувальний виріб із зазначенням такої інформації:

1) найменування та місцезнаходження виробника;

2) назва, тип, номер за кресленням або позначення моделі комплектувального виробу;

3) серійний номер або дата виготовлення комплектувального виробу або те й інше; та

4) застосовний номер UA-TSO.

(b) Шляхом відступу від вимог пункту (а), якщо компетентний орган погоджується з тим, що компонент занадто малий, або ж непрактично маркувати компонент будь-якою інформацією, потрібною за пунктом (а), визначений документ про придатність компонента для використання, який супроводжує компонент або контейнер для його транспортування, повинен містити інформацію, яку не може бути відображено на компоненті.

(c) Будь-яка особа, яка виготовляє APU за умовами глави G або F, цих Правил повинна ідентифікувати таку APU за допомогою вогнетривкої таблички, яка містить визначену у пункті (а) інформацію, нанесену на неї за допомогою гравірування, вирізання, штампування або іншого схваленого методу вогнетривкого маркування. Ідентифікаційна табличка повинна закріплюватись так, щоб вона була доступною і розбірливою та навряд чи буде стертою або видаленою під час звичайної експлуатації чи втраченою або зруйнованою під час аварії.

Розділ В. ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНУ

Глава А - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

21.B.5. Сфера застосування

(a) Цей розділ встановлює процедуру для компетентного органу, під час виконання ним завдань та обов’язків, пов’язаних із виданням, підтриманням, внесенням змін, тимчасовим припиненням дії та здачею сертифікатів, схвалень та повноважень, про які йдеться у цих Правилах.

(b) Компетентний орган приймає вимоги для сертифікації і керівний матеріал для допомоги в реалізації цього розділу.

21.B.20. Обов’язки компетентного органу

Компетентний орган є відповідальним за реалізацію глав розділу А цих Правил.

21.B.25. Вимоги до організаційної структури компетентного органу

(a) Загальні положення:

Компетентний орган, його повноваження, відповідальність, організаційна структура та персонал визначаються згідно із законодавством України.

(b) Ресурси:

1) кількість персоналу повинна бути достатньою для виконання визначених завдань;

2) у структурі компетентного органу повинні бути визначені керівники підрозділів, які є відповідальними за виконання відповідного завдання (завдань) у межах своїх повноважень.

(c) Кваліфікація та підготовка:

(d) Весь персонал повинен мати належну кваліфікацію та достатні знання, досвід і підготовку, потрібні для виконання визначеного йому завдання.

21.B.30. Документовані процедури

(a) Компетентний орган повинен встановити документовані процедури для опису своєї організації, засобів та методів виконання вимог цих Правил. Процедури повинні оновлюватися та використовуватися як базові робочі документи в межах повноважень для усієї відповідної діяльності.

(b) Повинен бути забезпечений доступ користувачів до документованих процедур та поправок до них.

21.B.35. Зміни організаційної структури та процедур

(a) Компетентний орган повинен належним чином відображати в документованих процедурах будь-яку значну зміну у своїй організаційній структурі та визначити процес внесення змін до документованих процедур.

(b) Компетентний орган повинен своєчасно оновлювати свої документовані процедури відповідно до будь-якої зміни в правилах, щоб забезпечити ефективну реалізацію.

21.B.40. Розв’язання спірних питань

(a) Компетентний орган повинен визначити процес вирішення спірних питань у межах своїх організаційних документованих процедур.

(b) (зарезервовано)

21.B.45. Звітність/взаємодія

(a) Компетентний орган повинен належним чином забезпечити взаємодію з іншими групами, які здійснюють сертифікацію, дослідження, схвалення або надання повноважень, іншими країнами для забезпечення ефективного обміну інформацією, яка є застосовною для безпеки виробів, компонентів та обладнання.

(b) У процесі застосування цих Правил компетентний орган повинен проводити аналіз впливу регуляторного акта.

21.B.55. Зберігання документації

Компетентний орган повинен зберігати або підтримувати доступ до усіх належних записів, пов’язаних із сертифікатами, схваленнями та повноваженнями, які він надав згідно з відповідними національними правилами.

21.B.60. Директиви льотної придатності

Якщо компетентний орган отримує директиву льотної придатності від компетентного органу іншої країни розробника, така директива повинна бути виконана на повітряних суднах, зареєстрованих в Україні або повинно бути оприлюднено інше рішення щодо її застосування.

Глава В - СЕРТИФІКАТИ ТИПУ ТА ОБМЕЖЕНІ СЕРТИФІКАТИ ТИПУ

21.B.70. Вимоги для сертифікації

Компетентний орган приймає вимоги для сертифікації, включаючи вимоги для сертифікації даних для забезпечення експлуатації, як стандартні засоби доведення відповідності виробів, компонентів та обладнання основним вимогам додатків 1, 6 та 8 до Чиказької конвенції. Такі вимоги повинні бути досить деталізованими та чітко визначеними для того, щоб надати заявникам інформацію про умови, на підставі яких будуть видані сертифікати.

Компетентний орган визначає застосовні вимоги для сертифікації (Certification specifications - CS), прийняті Європейським агентством з безпеки польотів (European Union Aviation Safety Agency - EASA).

Застосовні вимоги для сертифікації, повинні бути представлені однією або кількома мовами - українською або англійською.

21.B.75. Спеціальні умови

(a) Компетентний орган визначає спеціальні детальні технічні вимоги, які називаються «спеціальними умовами», для виробу, якщо пов’язані з ним вимоги для сертифікації не містять адекватних або відповідних стандартів безпеки для цього виробу внаслідок того, що:

1) виріб має особливості конструкції, які є новішими або незвичайними щодо практики проєктування, яка є основою для застосовних вимог для сертифікації;

2) виріб призначено для нетрадиційного використання; або

3) досвід експлуатації інших подібних виробів або виробів з подібними особливостями конструкції або знов виявленими небезпечними подіями показали, що можуть виникнути небезпечні стани.

(b) Спеціальні умови містять такі стандарти безпеки, які компетентний орган вважає необхідними для встановлення рівня безпеки, який є еквівалентним рівню відповідних вимог для сертифікації.

21.B.80. Сертифікаційний базис типу до сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу

Компетентний орган встановлює сертифікаційний базис типу та повідомляє про це заявника на отримання сертифікату типу або обмеженого сертифіката типу. Сертифікаційний базис типу складається з:

(a) визначених компетентним органом вимог, для сертифікації на льотну придатність, відмінних від застосовних до виробу на дату подання заявки на цей сертифікат, якщо:

1) Заявник обирає відповідність або згідно пункту 21.A.15(f), що зобов’язує дотримуватися вимог для сертифікації, які стали застосовними після дати подання заявки; або якщо заявник обирає відповідність вимогам для сертифікації, що стали застосовними після дати подання заявки, то компетентний орган повинен включити в сертифікаційний базис типу будь-які інші вимоги для сертифікації, які безпосередньо пов’язані; або

2) Компетентний орган приймає будь-які альтернативи до визначених вимог для сертифікації, що не можуть бути виконані та для яких знайдені компенсаційні фактори, що забезпечують еквівалентний рівень безпеки; або

3) Компетентний орган приймає або призначає інші методи, які:

(i) у випадку сертифіката типу доводять відповідність згідно цих Правил; або

(ii) у випадку обмеженого сертифіката типу, забезпечують рівень безпеки, достатній для використання виробу за призначенням; та

(b) будь-які спеціальні умови, визначені компетентним органом згідно з пунктом 21.B.75(a).

21.B.82. Сертифікаційний базис даних для забезпечення експлуатації до сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу

Компетентний орган встановлює сертифікаційний базис даних для забезпечення експлуатації та повідомляє про це заявнику на сертифікат типу або обмежений сертифікат типу. Сертифікаційний базис даних для забезпечення експлуатації складається з:

(a) вимоги для сертифікації визначені компетентним органом для даних для забезпечення експлуатації, що застосовуються до цього повітряного судна на дату подання заявки або на дату доповнення даних для забезпечення експлуатації, в залежності від того, яка дата пізніша, якщо:

1) Заявник обирає відповідність, або зобов’язується згідно з пунктом 21.A.15(f), дотримуватися вимог для сертифікації, які стали застосовними після дати подання заявки; якщо заявник обирає відповідність вимогам для сертифікації, що стали застосовними після дати подання заявки, то компетентний орган повинен включити в сертифікаційний базис типу будь-які інші вимоги для сертифікації, які безпосередньо пов’язані; або

2) Компетентний орган приймає або призначає альтернативні методи для доведення відповідності.

(b) будь-які спеціальні умови, що зазначені компетентним органом відповідно до пункту 21.B.75(a).

21.B.85. Визначення застосовних вимог захисту довкілля та вимог для сертифікації до сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу

(a) Компетентний орган визначає та повідомляє заявника на сертифікат типу або обмежений сертифікат типу для повітряного судна, на додатковий сертифікат типу або головну зміну до сертифіката типу або додатковий сертифікат типу про встановлення застосовних вимог щодо шуму відповідно до додатка 16 до Чиказької конвенції, тому I, частини II, глави 1, та для:

1) дозвукових реактивних літаків - у главах 2, 3, 4 та 14;

2) гвинтових літаків - у главах 3, 4, 5, 6, 10 та 14;

3) вертольотів - у главах 8 та 11;

4) надзвукових літаків - у главі 12; та

5) повітряного судна з поворотними гвинтами - у главі 13.

(b) Компетентний орган визначає та повідомляє заявника, що зазначений в пункті (a), щодо застосовних вимог з емісії для попередження навмисного викиду пального для повітряних суден, відповідно до додатка 16 до Чиказької конвенції, том II, частина II, глава 1 та 2.

(c) Компетентний орган визначає та повідомляє заявника, що зазначений в пункті (a), щодо застосовних вимог по диму, газоподібним речовинам та твердим часткам стосовно емісії двигуна, відповідно до додатка 16 до Чиказької конвенції, том II, частина III, глава 1 та для

1) диму та газової емісії турбореактивних та турбовентиляторних двигунів, що застосовуються тільки для дозвукових швидкостей, у главі 2;

2) диму та газової емісії турбореактивних та турбовентиляторних двигунів, що застосовуються тільки для надзвукових швидкостей, у главі 3; та

3) емісії твердих часток турбореактивних та турбовентиляторних двигунів, що застосовуються тільки для дозвукових швидкостей, у главі 4.

(d) Компетентний орган визначає та повідомляє заявника, що зазначений в пункті (a), щодо застосовних вимог до емісії CO2 для літака, відповідно до додатка 16 до Чиказької конвенції, том III, частина II, глава 1 та для

1) дозвукових реактивних літаків - розділ 2; та

2) дозвукових гвинтових літаків - розділ 2.

21.B.100. Рівень залучення

(a) Компетентний орган визначає своє залучення в перевірці діяльності та даних з доведення відповідності пов’язаних із заявкою на отримання сертифіката типу, обмеженого сертифіката типу, схвалення головної зміни, додаткового сертифіката типу, схвалення проєкту значного ремонту або UA-TSO схвалення для допоміжної силової установки (APU). Це має бути виконано на основі оцінювання значних груп у програмі сертифікації щодо дій та даних по доведенню відповідності. Це оцінювання стосується:

ймовірності невизначеної невідповідності сертифікаційному базису типу, сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації або вимогам захисту довкілля; та

потенційного впливу цієї невідповідності на безпеку виробу або на захист довкілля та розглядає принаймні такі елементи:

1) нові або незвичні особливості проєкту сертифікації, включаючи експлуатаційні, організаційні аспекти та аспекти управління знаннями;

2) складність конструкції та/або доведення відповідності;

3) важливість конструкції або технології, та пов’язані з цим ризики безпеки та ризики щодо захисту довкілля, що визначені на подібних проєктах; та

4) характеристики та досвід організації розробника, заявника у відповідній галузі.

(b) Для схвалення незначного проєкту ремонту, другорядної зміни або UA-TSO схвалення, крім допоміжної силової установки (APU), компетентний орган визначає свою участь на рівні всього проєкту сертифікації, беручи до уваги будь-які нові або незвичайні особливості, складність конструкції та/або доведення відповідності, важливість конструкції або технології, а також характеристики та досвід організації розробника заявника.

(c) Компетентний орган повідомляє заявника про свій рівень залучення, та оновлює рівень свого залучення, коли це виправдано інформацією, яка має суттєвий вплив на ризик, який раніше оцінювався відповідно до пунктів (a) або (b). Компетентний орган повідомляє заявника про зміну рівня залучення.

21.B.103. Видання сертифіката типу або обмеженого сертифіката типу

(a) Компетентний орган видає сертифікат типу повітряного судна, двигуна або повітряного гвинта, або обмежений сертифікат типу на повітряне судно, якщо:

1) заявник відповідає вимогам параграфу 21.A.21;

2) Компетентний орган, шляхом перевірки доведення відповідності згідно з рівнем своєї участі, що визначено відповідно до параграфу 21.B.100, не виявив жодної невідповідності сертифікаційному базису типу, сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації, де це доречно, відповідно до параграфу 21.B.82, та вимогам захисту довкілля; та

3) не було виявлено жодних особливостей або характеристик, які можуть зробити виріб, для якого вимагається сертифікація, небезпечним для використання.

(b) Шляхом відступу від вимог підпункту (a) за запитом заявника, включеного до декларації згідно з пунктом 21.A.20(d), компетентний орган, може видати на повітряне судно сертифікат типу до того, як буде доведена відповідність сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації за умови, що заявник доведе таку відповідність до дати, коли ці дані повинні бути фактично застосовані.

Глава B1 - СХВАЛЕННЯ ТИПОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ВИРОБІВ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

Застосовуються процедури відповідно до вимог законодавства.

(Глава C - не застосовується)

Глава D - ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ТА ДО ОБМЕЖЕНИХ СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ

21.B.105. Сертифікаційний базис типу, вимоги захисту довкілля та сертифікаційний базис даних для забезпечення експлуатації для головної зміни типової конструкції

Компетентний орган встановлює застосовний сертифікаційний базис, вимоги захисту довкілля, та в разі зміни, що впливає на дані для забезпечення експлуатації, сертифікаційний базис даних для забезпечення експлуатації, встановлений відповідно до параграфу 21.A.101, та повідомляє про це заявника на головну зміну до типової конструкції.

21.B.107. Видання схвалення до зміни типової конструкції

(a) Компетентний орган видає схвалення до зміни типової конструкції, якщо:

1) Заявник на схвалення виконав вимоги:

(і) параграфу 21.A.95 для другорядних змін; або

(іі) параграфу 21.A.97 для головних змін;

2) Компетентний орган, шляхом перевірки доведення відповідності згідно з рівнем своєї участі, визначеного відповідно до пунктів (a) або (b) параграфу 21.B.100, не виявив жодної невідповідності сертифікаційному базису типу, сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації, де це застосовне відповідно до параграфу 21.B.82, та вимогам захисту довкілля; та

3) не було виявлено жодних особливостей або характеристик, які можуть зробити виріб, для якого вимагається сертифікація, небезпечним для використання.

(b) У разі зміни, що впливає на дані для забезпечення експлуатації, шляхом відступу від вимог підпунктів 1 та 2 пункту (a) за запитом заявника, включеного до декларації згідно з пунктом 21.A.20(d), компетентний орган може схвалити зміну типової конструкції повітряного судна до того, як буде доведена відповідність сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації, за умови, що заявник доведе таку відповідність до дати, коли ці дані повинні будуть фактично застосовані.

(c) Схвалення змін у даних для забезпечення експлуатації повинно бути включено до схвалення змін до сертифіката типу.

(d) Схвалення змін до сертифіката типу обмежується конкретною конфігурацією (конфігураціями) в типовій конструкції, до якого (яких) відноситься відповідна зміна.

Глава D1 - СХВАЛЕННЯ ЗМІН ДО СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ТА ОБМЕЖЕНИХ СЕРТИФІКАТІВ ТИПУ ДЛЯ ІМПОРТОВАНОГО ВИРОБУ

Застосовуються процедури відповідно до вимог законодавства.

Глава Е - ДОДАТКОВІ СЕРТИФІКАТИ ТИПУ

В цій главі посилання на сертифікати типу поширюються на сертифікати типу та обмежені сертифікати типу.

21.B.109 Сертифікаційний базис типу, вимоги захисту довкілля та сертифікаційний базис даних для забезпечення експлуатації для типової конструкції

Компетентний орган встановлює застосовний сертифікаційний базис типу, вимоги захисту довкілля, та в разі зміни, що впливає на дані для забезпечення експлуатації, сертифікаційний базис даних для забезпечення експлуатації, встановлений відповідно до параграфу 21.A.101, та повідомляє про це заявника на отримання додаткового сертифіката типу.

21.B.111 Видання додаткового сертифіката типу

(a) Компетентний орган видає додатковий сертифікат типу, якщо:

1) заявник виконав вимоги пункту 21.A.115(b);

2) Компетентний орган, через свою перевірку доведення відповідності згідно з рівнем свого залучення, що визначений відповідно до вимог пункту 21.B.100(a), не виявив жодної невідповідності сертифікаційному базису типу, сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації, якщо це застосовне відповідно до параграфу 21.B.82, та вимог захисту довкілля; та

3) не було виявлено жодних особливостей або характеристик, які можуть зробити виріб, для якого вимагається сертифікація, небезпечним для використання.

(b) У випадку додаткового сертифіката типу, що впливає на дані для забезпечення експлуатації, шляхом відступу від вимог підпунктів 1 та 2 пункту (a) за запитом заявника, включеного до декларації згідно з пунктом 21.A.20(d), компетентний орган може видати додатковий сертифікат типу повітряного судна до того, як буде доведена відповідність сертифікаційному базису даних для забезпечення експлуатації, за умови, що заявник доведе таку відповідність до дати, коли ці дані будуть фактично застосовані.

(c) Схвалення змін у даних для забезпечення експлуатації повинно бути включено до схвалення додаткового сертифіката типу.

(d) Схвалення додаткового сертифіката типу повинно бути обмежене конкретною конфігурацією (конфігураціями) в типовій конструкції, до якої (яких) відноситься відповідна головна зміна.

Глава Е1 - СХВАЛЕННЯ ЗМІН ЗА ДОДАТКОВИМИ СЕРТИФІКАТАМИ ТИПУ ІНШИХ ДЕРЖАВ РОЗРОБНИКІВ

Застосовуються процедури відповідно до вимог законодавства.

Глава F - ВИРОБНИЦТВО БЕЗ СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИКА

21.B.120. Обстеження

(a) Компетентний орган призначає групу для обстеження кожного заявника на отримання або утримувача схвального листа для виконання усіх завдань, пов’язаних із цим схвальним листом. Група складається з керівника для управління та керівництва групою обстеження та одного або кількох членів. Керівник групи звітує перед керівником, який є відповідальним за діяльність, як визначено у підпункті 21.B.25(b)(2).

(b) Компетентний орган здійснює достатню діяльність з обстеження заявника на отримання або утримувача схвального листа для обґрунтування рекомендацій щодо видання, супроводження, зміни, тимчасового припинення дії або скасування схвального листа.

(c) Компетентний орган повинен підготувати процедури для обстеження заявників на отримання або утримувачів схвального листа як частину задокументованих процедур, що охоплюють принаймні такі елементи:

1) оцінка отриманих заявок;

2) визначення групи для обстеження;

3) підготовка та планування обстеження;

4) оцінка документації (керівництва, процедури тощо);

5) аудит та перевірка;

6) відстеження коригувальних заходів;

7) рекомендації щодо видання, зміни, тимчасового припинення дії або скасування схвального листа.

21.B.125. Недоліки

(a) Якщо під час аудиту або інших заходів компетентний орган виявив об’єктивний доказ невідповідності утримувача схвального листа застосовним вимогам розділу A цих Правил, недолік класифікується згідно з пунктом 21.A.125B(a).

(b) Компетентний орган здійснює такі заходи:

1) у разі виявлення недоліків «1 рівня» компетентний орган негайно вживає заходів щодо обмеження, повного або часткового припинення дії чи скасування листа схвалення залежно від серйозності недоліку, доки організація не впровадить задовільні коригувальні заходи;

2) у разі виявлення недоліків «2 рівня» компетентний орган надає строк для впровадження коригувальних заходів, який залежно від характеру недоліку не повинен перевищувати трьох місяців. За певних обставин наприкінці такого строку та залежно від характеру недоліку компетентний орган може продовжити цей строк на три місяці за умови наявності задовільного плану коригувальних заходів, наданого організацією.

(c) Компетентний орган вживає заходів з повного або часткового тимчасового припинення дії схвального листа у разі відсутності відповідності в межах наданого компетентним органом часу.

21.B.130. Видання схвального листа

(a) Якщо є впевненість, що виробник відповідає застосовним вимогам глави F розділу A, компетентний орган видає схвальний лист для виробництва без схвалення організації виробника (Форма 65 (додаток 11)) без зайвої затримки.

(b) Схвальний лист повинен містити обсяг схвалення, строк дії та (якщо застосовуються) відповідні обмеження, пов’язані з повноваженнями виробника.

(c) Строк дії схвального листа не повинен перевищувати одного року.

21.B.135. Супроводження схвального листа

Компетентний орган супроводжує схвальний лист, доки:

(a) виробник належним чином використовує Форму 52 (додаток 8) як заяву про відповідність для готового повітряного судна, а Форму 1 (додаток 1) та за потреби еквівалентні документи - для інших виробів, ніж готове повітряне судно, компонентів та обладнання;

(b) перевірки, проведені компетентним органом до затвердження Форми 52 (додаток 8) або Форми 1 (додаток 1) чи за потреби еквівалентного документа відповідно до пункту 21.A.130(с), не виявили будь-яких невідповідностей вимогам або процедурам, які містяться у керівництві, наданому виробником, або будь-яких невідповідностей у відповідних виробах, компонентах або обладнанні; під час таких перевірок перевіряється принаймні, що:

1) схвалення залишається чинним та поширюється на виріб, компонент або обладнання, які були визнані;

2) керівництво, про яке йдеться в пункті 21.A.125A(b), та статус змін до нього, на які є посилання у схвальному листі, виробник використовує як основний робочий документ; у протилежному випадку перевірка далі не продовжується і тому сертифікати придатності не затверджуються;

3) виробництво здійснено за умовами, визначеними у схвальному листі, та виконано задовільно;

4) перевірки та випробування (включаючи льотні випробування, якщо доречно), як визначено в підпунктах 21.A.130(b)(2) та/або 21.A.130(b)(3), проведено відповідно до умов, визначених у схвальному листі, та виконано задовільно;

5) перевірки з боку компетентного органу, описані або обов’язкові для схвального листа, виконано та визнано прийнятними;

6) заява про відповідність відповідає параграфу 21.A.130 і надана у ній інформація не перешкоджає її затвердженню;

(c) не досягнуто будь-якої дати завершення дії схвального листа.

21.B.140. Зміни схвального листа

(a) Компетентний орган належним чином відповідно до параграфа 21.B.120 проводить дослідження будь-якої зміни схвального листа.

(b) Якщо компетентний орган задоволений тим, що продовжують дотримуватися вимоги глави F розділу А цих Правил, він вносить відповідну зміну до схвального листа.

21.B.145. Обмеження, тимчасове припинення дії та скасування схвального листа

(a) Про обмеження, тимчасове припинення дії та скасування схвального листа необхідно письмово повідомити утримувача схвального листа. Компетентний орган повинен надати причини обмеження, тимчасового припинення дії чи скасування та повідомити утримувача про його право на оскарження.

(b) Якщо дія схвального листа тимчасово припиняється, його дія поновлюється тільки після того, як знову буде встановлено відповідність главі F розділу A цих Правил.

21.B.150. Зберігання документації

(a) Компетентний орган повинен встановити таку систему зберігання записів, яка робить можливим адекватне простеження процесу видання, супроводження, змін, тимчасового припинення дії або скасування кожного окремого схвального листа.

(b) Записи повинні містити принаймні:

1) документи, надані заявником на отримання схвального листа або утримувачем схвального листа;

2) документи, оформлені під час обстеження та перевірки, в яких викладено дії та остаточні результати за елементами, визначеними в параграфі 21.B.120;

3) схвальний лист, включаючи зміни,

4) протоколи зустрічей з виробником.

(c) Мінімальний строк зберігання звітів у архіві становить шість років після закінчення строку дії схвального листа.

(d) Компетентний орган повинен також супроводжувати звіти до всіх заяв про відповідність повітряних суден (Форма 52 (додаток 8)) та сертифікатів дозволеної передачі (Форма 1 (додаток 1)) чи за потреби - еквівалентні документи, які було затверджено.

Глава G - СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИКА

21.B.220. Обстеження

(a) Компетентний орган призначає групу схвалення організації виробника для кожного заявника на отримання або утримувача схвалення організації виробника для виконання усіх завдань, пов’язаних з цим схваленням організації виробника, що складається з керівника групи для управління та керівництва групою схвалення і (за потреби) одного або кількох членів групи. Керівник групи має звітувати перед керівником, який є відповідальним за діяльність, як визначено у підпункті 21.B.25(b)(2).

(b) Компетентний орган здійснює достатню діяльність з обстеження заявника на отримання або утримувача схвалення організації виробника для обґрунтування рекомендацій щодо видання, супроводження, зміни, тимчасового припинення дії або скасування схвалення.

(c) Компетентний орган повинен підготувати процедури для обстеження з метою схвалення організації виробника як частину задокументованих процедур, що охоплюють принаймні такі елементи:

1) оцінка отриманих заявок;

2) визначення групи для схвалення організації виробника;

3) підготовка та планування обстеження;

4) оцінка документації (опис організації виробника, процедури тощо);

5) аудит;

6) відстеження коригувальних заходів;

7) рекомендації щодо видання, зміни, тимчасового припинення дії або скасування схвалення організації виробника;

8) постійний нагляд.

21.B.225. Недоліки

(a) Якщо під час аудиту або інших заходів компетентний орган виявив об’єктивний доказ невідповідності утримувача схвалення організації виробника застосовним вимогам розділу A цих Правил, недолік класифікується згідно з пунктом 21.A.158(a).

(b) Компетентний орган здійснює такі заходи:

1) у разі виявлення недоліків «1 рівня» компетентний орган негайно вживає заходів щодо обмеження, повного або часткового припинення чи скасування схвалення організації виробника залежно від серйозності недоліку, доки організація не впровадить задовільні коригувальні заходи;

2) у разі виявлення недоліків «2 рівня» компетентний орган надає строк для впровадження коригувальних заходів, який залежно від характеру недоліку не повинен перевищувати трьох місяців. За певних обставин наприкінці такого періоду та залежно від характеру недоліку компетентний орган може продовжити строк на три місяці за умови наявності задовільного плану коригувальних заходів, наданого організацією;

(c) компетентний орган вживає заходів з повного або часткового припинення дії схвалення у разі відсутності відповідності в межах наданого компетентним органом часу.

21.B.230. Видання сертифіката

(a) Якщо є впевненість, що організація виробника відповідає застосовним вимогам глави G розділу A цих Правил, компетентний орган видає сертифікат схвалення організації виробника (Форма 55 (додаток 10)) без затримки.

(b) Номер сертифіката зазначається у Формі 55 (додаток 10) у спосіб, визначений компетентним органом.

21.B.235. Постійний нагляд

(a) Щоб переконатися, що схвалення організації виробника зберігає чинність, компетентний орган повинен здійснювати постійний нагляд та перевіряти:

1) що система якості утримувача схвалення організації виробника відповідає главі G розділу А цих Правил;

2) що організаційна система утримувача схвалення організації виробника функціонує згідно з описом організації виробника;

3) ефективність процедур, що містяться в описі організації виробника; та

4) дотримання стандартів виготовлення виробу, компонента або обладнання шляхом порівняння зі зразком.

(b) Постійний нагляд слід здійснювати згідно з параграфом 21.B.220.

(c) Компетентний орган повинен забезпечити через планування постійного нагляду, що схвалення організації виробника повністю переглянуто на відповідність цим Правилам протягом 24 місяців. Постійний нагляд може здійснюватися через проведення кількох дій по обстеженню протягом зазначеного періоду. Кількість аудитів може коливатися залежно від складності структури організації, кількості місць розташування її виробничих потужностей та критичності. Утримувач схвалення організації виробника має бути об’єктом заходів з постійного нагляду з боку компетентного органу щонайменше один раз кожного року.

21.B.240. Зміна схвалення організації виробника

(a) Компетентний орган контролює будь-яку незначну зміну через заходи з постійного нагляду.

(b) Компетентний орган належним чином відповідно до параграфа 21.B.220 проводить обстеження будь-якої значної зміни схвалення організації виробника або заявки утримувача схвалення організації виробника на зміну обсягу або умов схвалення.

(c) Якщо компетентний орган впевнився, що продовжують дотримуватися вимоги глави G розділу А цих Правил, він вносить відповідну зміну до схвалення організації виробника.

21.B.245. Тимчасове припинення дії та скасування схвалення організації виробника

(a) У разі невідповідностей 1 або 2 рівня компетентний орган повинен частково або повністю обмежити, тимчасово припинити дію або скасувати схвалення організації виробника так:

1) у разі невідповідності «1 рівня» схвалення організації виробника слід одразу обмежити або тимчасово припинити дію. Якщо утримувач схвалення організації виробника не відповідає підпункту 21.A.158(с)(1), схвалення організації виробника скасовується;

2) у разі невідповідності «2 рівня» компетентний орган повинен прийняти рішення про будь-яке обмеження обсягу схвалення шляхом тимчасового припинення його дії або дії його частин. Якщо утримувач схвалення організації виробника не відповідає вимогам підпункту 21.A.158(с)(2), схвалення організації виробника скасовується.

(b) Про обмеження, тимчасове припинення дії або скасування схвалення організації виробника необхідно письмово повідомити утримувача схвалення організації виробника. Компетентний орган повинен надати причини тимчасового припинення дії чи скасування та повідомити утримувача про його право на оскарження.

(c) Якщо схвалення організації виробника тимчасово припиняється, його дія поновлюється тільки після того, як знову буде встановлено відповідність главі G розділу A цих Правил.