Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Увага! З 24.03.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 46 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 березня 2023 р. № 261

Київ

Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 183 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 22, ст. 778), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 11 липня 2023 р., крім підпунктів 1, 2 та 5 пункту 1 додатка 1 до критеріїв, підпунктів 10—15 пункту 1 і підпунктів 1, 4 пункту 2 додатка 2 до критеріїв, які набирають чинності з дня її опублікування.

        Прем’єр-міністр України                                               Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2023 р. № 261

ЗМІНИ,
що вносяться до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері попередження та
зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1. Абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

“дотримання суб’єктами господарювання норм і правил під час виробництва та реалізації тютюнових виробів протягом останніх трьох років, що передують останньому плановому періоду;”.

2. Додатки 1 і 2 до критеріїв викласти в такій редакції:

“Додаток 1
до критеріїв
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2023 р. № 261)

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської
діяльності у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров’я людини (О1)

1) розміщення попільничок чи кальяну або куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у заборонених законом місцях, а також відсутність графічного знаку про заборону куріння з відповідним текстом попередження

шкода, завдана здоров’ю людини внаслідок активного або пасивного куріння, вживання тютюнових виробів,  використання пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та електронних сигарет

дотримання суб’єктами господарювання норм і правил під час виробництва та реалізації тютюнових виробів протягом останніх трьох років, що передують останньому плановому періоду

 

 

 

2) реалізація (продаж) тютюнових виробів, предметів, пов’язаних із їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння особам, які не досягли 18 років, чи реалізація (продаж) тютюнових виробів в одиничних пачках, що містять менше 20 сигарет, сигарил або цигарок, чи поштучно (крім сигар)

шкода, завдана здоров’ю людини внаслідок активного або пасивного куріння, вживання тютюнових виробів,  використання пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та електронних сигарет

вид діяльності, що провадиться суб’єктом господарювання

3) рекламування, стимулювання продажу та спонсорство тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби

шкода, завдана здоров’ю людини внаслідок активного або пасивного куріння, вживання тютюнових виробів

4) рекламування, стимулювання продажу та спонсорство пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах

шкода, завдана здоров’ю людини внаслідок використання пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та електронних сигарет

5) нерозміщення в аеропортах у спеціально відведених місцях для куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів наочної інформації, що складається з графічного знака і тексту такого змісту: “Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров’ю!”, необладнання таких місць витяжною вентиляцією або розміщення їх із порушенням інших вимог законодавства

шкода, завдана здоров’ю людини внаслідок активного або пасивного куріння, вживання тютюнових виробів,  використання пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та електронних сигарет

6) виробництво, оптова і роздрібна торгівля та імпорт для реалізації на території України тютюнових виробів із порушенням встановлених законодавством вимог

шкода, завдана здоров’ю людини внаслідок активного або пасивного куріння, вживання тютюнових виробів

7) виробництво, оптова і роздрібна торгівля, експорт та імпорт електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, із порушенням встановлених законом вимог

шкода, завдана здоров’ю людини внаслідок використання електронних сигарет

8) неподання, несвоєчасне подання або  подання не в повному обсязі  повідомлення про електронні сигарети, заправні контейнери, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, які планується ввести в обіг на території України

шкода, завдана здоров’ю людини внаслідок використання електронних сигарет

9) неподання, несвоєчасне подання або подання не в повному обсязі звітності про інгредієнти тютюнових виробів і викиди та переліку всіх інгредієнтів, що використовуються під час виробництва трав’яних виробів для куріння

шкода, завдана здоров’ю людини внаслідок активного або пасивного куріння

10) неподання, несвоєчасне подання або  подання не в повному обсязі повідомлення про новітній тютюновий виріб, який планується ввести в обіг на території України, а також іншої інформації, визначеної законом

шкода, завдана здоров’ю людини внаслідок активного або пасивного куріння, вживання тютюнових виробів

11) недотримання вимог щодо медичних попереджень та вимог до упакування тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, трав’яних виробів для куріння та бездимних тютюнових виробів

шкода, завдана здоров’ю людини внаслідок активного або пасивного куріння,  вживання тютюнових виробів, використання пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та електронних сигарет

 

 

Додаток 2
до критеріїв
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2023 р. № 261)

ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, їх показники, кількість балів за кожним показником, шкала балів та періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Дотримання суб’єктами господарювання норм і правил під час виробництва та реалізації тютюнових виробів протягом останніх трьох років, що передують останньому плановому періоду

1) порушення встановлених законодавством обмежень та заборон щодо виробництва, оптової і роздрібної торгівлі та імпорту для реалізації на території України тютюнових виробів

23

2) порушення встановлених законодавством обмежень та заборон щодо виробництва, оптової і роздрібної торгівлі та імпорту електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах

23

3) неподання, несвоєчасне подання або подання не в повному обсязі звітності про інгредієнти тютюнових виробів і викиди та переліку всіх інгредієнтів, що використовуються під час виробництва трав’яних виробів для куріння  

20

4) неподання, несвоєчасне подання або  подання не в повному обсязі повідомлення про електронні сигарети, заправні контейнери, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, які планується ввести в обіг на території України

20

5) відсутність медичних попереджень споживачів, порушення вимог щодо змісту, форми та розміщення таких попереджень, порушення вимог до упакування тютюнових виробів для куріння

11

6) відсутність медичних попереджень споживачів, порушення вимог щодо змісту, форми та розміщення таких попереджень, порушення вимог до упакування електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах

11

7) відсутність медичних попереджень споживачів, порушення вимог щодо змісту, форми та розміщення таких попереджень, порушення вимог до упакування трав’яних виробів для куріння

10

8) відсутність медичних попереджень споживачів, порушення вимог щодо змісту, форми та розміщення таких попереджень стосовно бездимних тютюнових виробів

21

9) неподання, несвоєчасне подання або  подання не в повному обсязі повідомлення про новітній тютюновий виріб, який планується ввести в обіг на території України, а також іншої інформації, визначеної законом

20

10) реалізація (продаж) тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння особам, які не досягли 18 років, чи реалізація (продаж) тютюнових виробів в одиничних пачках, що містять менше
20 сигарет, сигарил або цигарок, чи поштучно (крім сигар)

22

11) розміщення кальяну або куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у місцях, передбачених частиною другою статті 13  Закону України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”, крім приміщень закладів ресторанного господарства

22

12) розміщення попільничок чи кальяну або куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства

22

13) нерозміщення графічного знака про заборону куріння і тексту такого змісту: “Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено!” у місцях і закладах, передбачених частиною другою статті 13  Закону України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”

21

14) нерозміщення в аеропортах у спеціально відведених місцях для куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів наочної інформації, що складається з графічного знака і тексту такого змісту: “Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров’ю!”, необладнання таких місць витяжною вентиляцією або розміщення їх із порушенням інших вимог законодавства

21

15) реклама, стимулювання продажу та спонсорство тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах

22

16) відсутність порушень

0

2. Вид діяльності, що провадиться суб’єктом господарювання

1) діяльність суб’єктів господарювання, визначена переліком місць та закладів, в яких заборонено куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів (частина друга статті 13 Закону України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”)

21

2) виробництво, оптова і роздрібна торгівля та імпорт для реалізації на території України тютюнових виробів і трав’яних виробів для куріння, реклама, стимулювання продажу та спонсорство тютюнових виробів

21

 

 

 

 

 

 

3) виробництво, оптова і роздрібна торгівля, експорт та імпорт електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, рекламування, стимулювання продажу та спонсорство електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння

21

4) діяльність аеропортів з обслуговування повітряних перевезень

5

 

Шкала балів

Ступінь ризику від провадження господарської діяльності

Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Від 41 до 100

високий ступінь ризику

один раз на два роки

Від 21 до 40

середній ступінь ризику

один раз на три роки

Від 0 до 20

незначний ступінь ризику

один раз на п’ять років

______

Примітка. Якщо суб’єкт господарювання відповідає одночасно кільком показникам критерію, застосовується показник із найбільшою кількістю балів.”.

_____________________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.