Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам завантажити каталог інформаційних продуктів, видань, баз даних та послуг виробництва НІЦ "ЛЕОНОРМ" на 2023-2024 роки станом на 01.10.2023 р.  З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2023 року N 1210)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 червня 2023 р. № 637

Київ

Про внесення змін до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 97 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 20, ст. 560; 2021 р., № 42, ст. 2542; 2022 р., № 47, ст. 2597), зміни, що додаються.

 

         Прем’єр-міністр України                         Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2023 р. № 637

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення сертифікації,
видачі та скасування сертифікатів на насіння
 та/або садивний матеріал

1. У пункті 11:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“11. Орган із сертифікації розглядає заявку, проводить перевірку документів, визначених у пункті 10 цього Порядку, та не пізніше десяти робочих днів після отримання заявки надсилає заявнику в електронній або паперовій формі повідомлення про можливість виконання робіт із сертифікації,  в якому відповідно до поданої заявки зазначається  аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) (залежно від категорії насіння та садивного матеріалу), який буде проводити польове оцінювання посівів або насаджень, відбір проб, з урахуванням вимог, визначених у пункті 13 цього Порядку. У повідомленні зазначаються також інші умови, що пов’язані із проведенням сертифікації, зокрема вибіркове оцінювання робіт (посівів або насаджень, щодо яких проводиться польове оцінювання) аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який провадить свою діяльність як незалежний експерт, чи відмови у проведенні польового оцінювання посівів або насаджень із підстав, визначених у пункті 12 цього Порядку.

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

У разі коли для проведення робіт із польового оцінювання категорій сертифікованого насіння або категорії сертифікований садивний матеріал багаторічних рослин садивного матеріалу заявник залучає аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який провадить свою діяльність як незалежний експерт, заявник укладає договір про надання послуги із польового оцінювання безпосередньо із аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить свою діяльність як незалежний експерт.

У разі проведення польового оцінювання посівів насіння або насаджень садивного матеріалу категорії сертифіковане аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить свою діяльність як незалежний експерт, орган із сертифікації приймає рішення про вибіркове оцінювання (не менше п’яти відсотків) робіт (посівів або насаджень, щодо яких проводиться польове оцінювання) такого аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) у порядку, встановленому Мінагрополітики.”.

 

2. Пункт 13 доповнити абзацами такого змісту:

“Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який провадить свою діяльність як незалежний експерт, під час виконання робіт із визначення сортових якостей насіння та садивного матеріалу забезпечує:

дотримання конфіденційності щодо інформації, яку він отримує в процесі виконання робіт;

незалежність від комерційних та інших інтересів суб’єкта насінництва та розсадництва;

інформування органу із сертифікації про будь-який зв’язок із суб’єктом насінництва та розсадництва.”.

3. Пункт 17 викласти в такій редакції:

“17. За результатами проведення польового оцінювання в разі відповідності посіву або насаджень вимогам, встановленим законодавством у сфері насінництва та розсадництва, аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який проводив роботу із визначення сортових якостей насіння та садивного матеріалу (польове оцінювання) відповідно до вимог, визначених у пункті 13 цього Порядку, складає у трьох примірниках акт польового оцінювання, форма якого затверджується Мінагрополітики.

Один примірник акта передається заявнику, другий залишається в аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який проводив польове оцінювання, третій надсилається до органу із сертифікації або його підрозділу, до якого було подано заявку на визначення сортових якостей насіння або садивного матеріалу.

У разі невідповідності посіву вимогам, встановленим законодавством у сфері насінництва та розсадництва, аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) вилучає посів із числа насіннєвих та складає у трьох примірниках акт бракування насіннєвого посіву або маточних насаджень та полів розсадника багаторічних рослин (далі — акт бракування), форма якого затверджується Мінагрополітики.

Один примірник акта бракування передається заявнику, другий залишається в аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який проводив польове оцінювання, третій надсилається до органу із сертифікації або його підрозділу, до якого було подано заявку на визначення сортових якостей насіння або садивного матеріалу.

Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до виданих актів польового оцінювання або актів бракування, та веде їх облік.”.

4. Абзац перший пункту 18 після слів “багаторічних рослин” доповнити словами “і з урахуванням відомостей, зазначених в акті вибіркового оцінювання, у разі проведення робіт аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадив свою діяльність як незалежний експерт,”.

_____________________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.