Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

До 31.07.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту складає 50 грн. З 01.08.2023 р. вартість 1 сторінки складе 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 липня 2023 р. № 758

Київ

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні

Відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України “Про пестициди і агрохімікати” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, що додається.

2. Установити, що Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, починає функціонувати через шість місяців з дня набрання чинності цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

        Прем’єр-міністр України                               Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2023 р. № 758

ПОРЯДОК
ведення Державного реєстру пестицидів
і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (далі — Реєстр).

2. У цьому Порядку термін “реєстр” означає інформаційно-комунікаційну систему, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення реєстрових даних та надання реєстрової інформації щодо пестицидів і агрохімікатів, що пройшли державну реєстрацію та дозволені до використання в Україні.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про пестициди і агрохімікати”, Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 1996 р. № 295 (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 253) (далі
Порядок проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні), та Положенні про Єдину екологічну платформу ЕкоСистема, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 р. № 1065 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 82, ст. 5264).

3. Реєстр є функціональним модулем Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема” (далі — ЕкоСистема). Доступ до реєстру здійснюється через ЕкоСистему.

4. Доступ до електронного кабінету користувача ЕкоСистеми здійснюється після проходження користувачами електронної ідентифікації та автентифікації відповідно до Положення про Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 р. № 1065.

Користувачі через електронний кабінет користувача ЕкоСистеми створюють обліковий запис шляхом внесення відповідної інформації.

Відомості про осіб, які від імені користувача мають доступ до електронного кабінету користувача, вносяться через електронний
кабінет користувача ЕкоСистеми керівником юридичної особи,
а якщо користувачем є фізична особа — підприємець, — такою фізичною
особою — підприємцем.

5. Реєстр ведеться для забезпечення:

необмеженого у часі та безоплатного доступу (загального доступу) до інформації про державну реєстрацію (перереєстрацію) пестицидів і агрохімікатів в узагальненій та деталізованій формі таким чином, щоб зазначену інформацію можна було знайти та ідентифікувати;

вільного використання інформації, яка забезпечує повноту, точність, порівнюваність, узгодженість та достовірність даних про державну реєстрацію (перереєстрацію) пестицидів і агрохімікатів.

6. Держателем та адміністратором Реєстру, зокрема технічним адміністратором, є Міндовкілля.

Власником Реєстру, в тому числі його програмно-технічних засобів і виключних майнових прав на програмне забезпечення Реєстру, є держава в особі Міндовкілля.

Створення та забезпечення функціонування Реєстру, в тому числі його програмно-технічних засобів, здійснюється у межах обсягу щорічних видатків на утримання Міндовкілля, коштів міжнародної технічної допомоги та інших не заборонених законом джерел.

7. Реєстр ведеться державною мовою з використанням програмного забезпечення, розробленого відповідно до національних стандартів, що забезпечує його сумісність та електронну інформаційну взаємодію з іншими електронними інформаційними ресурсами. Внесення інформації до Реєстру здійснюється за допомогою засобів Реєстру.

Відомості про пестициди і агрохімікати вносяться до Реєстру посадовою особою (публічним реєстратором) Міндовкілля на підставі рішення Міндовкілля про державну реєстрацію (перереєстрацію) пестицидів і агрохімікатів у строк, передбачений статтею 7 Закону України “Про пестициди і агрохімікати”.

Зазначені відомості можуть вноситися до Реєстру англійською мовою.

Відомості про пестициди і агрохімікати формуються автоматично на підставі адміністративних/реєстраційних дій за заявами, поданими субʼєктами господарювання в електронній або паперовій формі відповідно до вимог Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.

Новий запис у Реєстрі створюється у разі, коли пестициди або агрохімікати реєструються вперше або перереєстровуються у зв’язку із закінченням строку реєстрації.

Новий запис у Реєстрі не створюється у випадках зміни заводів — виробників препаративної форми пестициду або агрохімікату, діючої речовини пестициду, розширення сфери застосування пестицидів або агрохімікатів, зміни заявника, внесення несуттєвих змін до складу препаративної форми пестициду або агрохімікату відповідно до Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.

У такому разі відомості про пестициди і агрохімікати вносяться до поточного запису у Реєстрі одночасно з описом внесених змін та оновленою тарною етикеткою.

8. Відомості про пестициди і агрохімікати містять реєстраційний номер пестициду/агрохімікату, дату реєстрації, серію, найменування та вміст діючої речовини, торгову назву препарату та позначення його препаративної форми, групу препарату, найменування заявника та його адресу, найменування виробника препаративної форми та діючої речовини, його місцезнаходження, сферу застосування (перелік сільськогосподарських культур), норми витрати, строк реєстрації, інформацію про скасування (зупинення, анулювання) державної реєстрації, тарну етикетку.

9. Тарні етикетки вносяться до Реєстру у форматі Adobe Portable Document Format (PDF).

10. Інформування заявника про внесення до Реєстру інформації про державну реєстрацію (перереєстрацію) та зміну реєстраційних даних щодо пестицидів і агрохімікатів здійснюється Міндовкіллям шляхом надсилання повідомлення в електронній формі, передбаченого Порядком проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, в електронний кабінет користувача (заявника) ЕкоСистеми протягом пʼяти робочих днів з дня внесення відомостей про пестициди і агрохімікати до Реєстру.

11. Обробка та захист персональних даних в Реєстрі здійснюються відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Формування переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню (оновленню) у формі відкритих даних з Реєстру, здійснюється з урахуванням обмежень, визначених законодавством у сфері доступу до публічної інформації в частині оприлюднення персональних даних.

Публічна інформація з Реєстру у формі відкритих даних підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

12. Реєстр функціонує у цілодобовому режимі, крім випадків проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт, пов’язаних з усуненням технічних та/або методологічних помилок чи технічного збою в роботі, тривалість проведення яких визначається Міндовкіллям.

Інформація про проведення зазначених профілактичних та/або технічних робіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міндовкілля за три календарних дні до дати їх проведення, крім випадків, коли через терміновість проведення таких робіт своєчасне попередження неможливе, про що надсилається відповідне повідомлення.

13. Заходи із створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення Реєстру, технічного і технологічного забезпечення, збереження та захисту даних Реєстру, технічних та технологічних заходів з надання доступу до нього здійснюються Міндовкіллям відповідно до цього Порядку та Закону України “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”.

14. Користування Реєстром є безоплатним.

_____________________

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.