Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

З 01.09.2022 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії  стандарту складає 40 грн.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 03 січня 2023 р. № 9

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економіки

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльностіˮ Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економіки, що додаються.

        Прем’єр-міністр України                                                    Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 січня 2023 р. № 9

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності та
визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) Міністерством економіки

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності, є:

строк провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності;

наявність виявлених  порушень вимог законодавства у сфері надання будівельної продукції на ринку, вчинених органами з визначення технічної прийнятності протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду;

кількість розглянутих протягом останнього року, що передує плановому періоду, скарг фізичних та юридичних осіб, у яких документально підтверджено інформацію про порушення вимог законодавства у сфері надання будівельної продукції на ринку, вчинених органами з визначення технічної прийнятності.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності визначено у додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення органів з визначення технічної прийнятності до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів — до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів — до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів — до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю органів з визначення технічної прийнятності здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п’ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для органів з визначення технічної прийнятності, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для органів з визначення технічної прийнятності, які віднесені до незначного ступеня ризику, в органі з визначення технічної прийнятності не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері надання будівельної продукції на ринку, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого органу з визначення технічної прийнятності проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

_____________________


Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності органами
з визначення технічної прийнятності

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров’я людини (О1)

невідповідність органів з визначення технічної прийнятності вимогам, установленим статтею 30 Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку” (далі — Закон), та вимогам щодо компетентності органів з визначення технічної прийнятності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1458 “Деякі питання надання будівельної продукції на ринку” (Офіційний вісник України,
2022 р., № 12, ст. 639)

смерть людини

шкода, завдана здоров’ю людини

строк провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності

невиконання органами з визначення технічної прийнятності своїх обов’язків, установлених Законом

смерть людини

шкода, завдана здоров’ю людини

наявність виявлених порушень вимог законодавства у сфері надання будівельної продукції на ринку, вчинених органами з визначення технічної прийнятності протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

невиконання органами з визначення технічної прийнятності правил і рішень національної організації органів з визначення технічної прийнятності та завдань, визначених Порядком розроблення та прийняття національних документів України з визначення прийнятності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1458

смерть людини

шкода, завдана здоров’ю людини

кількість розглянутих протягом останнього року, що передує плановому, скарг фізичних та юридичних осіб, у яких документально підтверджено інформацію про порушення вимог законодавства у сфері надання будівельної продукції на ринку, вчинених органами з визначення технічної прийнятності

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

невідповідність органів з визначення технічної прийнятності вимогам, установленим статтею 30 Закону, та вимогам щодо компетентності органів з визначення технічної прийнятності

збитки, завдані виробнику, пов’язані з приведенням будівельної продукції у відповідність із встановленими вимогами або її вилученням з обігу

строк провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності

невиконання органами з визначення технічної прийнятності своїх обов’язків, встановлених Законом

збитки, завдані виробнику, пов’язані з приведенням будівельної продукції у відповідність із встановленими вимогами або її вилученням з обігу

наявність виявлених порушень  вимог законодавства у сфері надання будівельної продукції на ринку, вчинених органами з визначення технічної прийнятності протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду

невиконання органами з визначення технічної прийнятності правил і рішень національної організації органів з визначення технічної прийнятності та завдань, визначених Порядком розроблення та прийняття національних документів України з визначення прийнятності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1458

збитки, завдані виробнику, пов’язані з приведенням будівельної продукції у відповідність із встановленими вимогами або її вилученням з обігу

кількість розглянутих протягом останнього року, що передує плановому, скарг фізичних та юридичних осіб, у яких документально підтверджено інформацію про порушення вимог законодавства у сфері надання будівельної продукції на ринку, вчинених органами з визначення технічної прийнятності

_____________________


Додаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами
з визначення технічної прийнятності, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв

Кількість балів

1. Строк провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності

менше одного року

41

від одного до двох років включно

21

більше двох років

10

2. Наявність виявлених порушень вимог законодавства у сфері надання будівельної продукції на ринку, вчинених органом з визначення технічної прийнятності протягом останніх трьох років, що передують плановому

наявні порушення, які стали підставою для анулювання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності

31

наявні порушення, які не стали підставою для анулювання свідоцтва про призначення органу з визначення технічної прийнятності

21

відсутність порушень

0

3. Кількість розглянутих протягом останнього

розглянуто більше ніж одну скаргу

28

року, що передує плановому, скарг фізичних та юридичних осіб, у яких документально підтверджено інформацію про порушення вимог законодавства у сфері надання будівельної продукції на ринку, вчинені органами з визначення технічної прийнятності

розглянуто одну скаргу

21

відсутність скарг

0

 


Назад


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.