Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА


ЛИСТ


від 29.03.2005 р. N 2186


Про розгляд листа [щодо питань, пов'язаних з реалізацією процедури сертифікації]

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва 
розглянув в межах компетенції звернення Асоціації виробників телефонів з 
автоматичним визначенням номера "ПРОТОН" щодо питань, пов'язаних з реалізацією 
процедури сертифікації, та повідомляє наступне.

Відповідно до Глави IV "Технічні засоби телекомунікацій" Закону України від 
18.11.2003 N 1280-IV "Про телекомунікації" (далі - Закон) умовами застосування 
технічних засобів телекомунікацій є їх відповідність стандартам і технічним 
регламентам. Технічні засоби телекомунікацій повинні мати виданий у 
встановленому законодавством порядку документ про підтвердження відповідності 
вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій. 

Підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій здійснюється 
згідно із Законом України "Про підтвердження відповідності" акредитованими в 
установленому порядку органами, уповноваженими на проведення цієї діяльності, 
перелік яких узгоджується з НКРЗ. 

ЦОВЗ приймає рішення щодо переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися 
в телекомунікаційних мережах загального користування, і не менше ніж два рази на 
рік публікує цей перелік в офіційному бюлетені НКРЗ. 

Застосування засобів телекомунікацій, не внесених до цього переліку, 
погоджується операторами, провайдерами телекомунікацій з ЦОВЗ у порядку, 
встановленому законодавством. 

Законом також визначається перелік осіб, що мають обов'язок щодо отримання 
погоджень засобів телекомунікацій, що може застосовуватися в телекомунікаційних 
мережах загального користування. 

Поряд з цим, пунктом 6 статті 24 Закону визначено, що ЦОВЗ протягом 60 
календарних днів від дати надходження заявки оператора, провайдера 
телекомунікацій приймає рішення щодо погодження засобу телекомунікацій, який 
може застосовуватися на мережах телекомунікацій. У разі прийняття рішення про 
погодження, засіб телекомунікацій повинен бути внесений до переліку, 
передбаченого частиною третьою цієї статті. 

Таким чином, відповідно до Закону, засоби телекомунікацій (технічні засоби, 
використання яких здійснюється безпосередньо у телекомунікаційній мережі) 
повинні бути сертифікованими згідно із Законом України "Про підтвердження 
відповідності" акредитованими в установленому порядку органами, уповноваженими 
на проведення цієї діяльності, а на НКРЗ покладено обов'язок щодо узгодження 
переліку зазначених організацій. 

На підставі наведеного, вважаємо, що сертифікація обладнання, яка повинна 
здійснюватись в органах підтвердження відповідності, перелік яких, узгоджується 
НКРЗ, має місце лише за умови, якщо вищезазначене обладнання використовується як 
складова частина телекомунікаційної мережі. 

Окрім цього, нормами статті 33 Закону визначаються обов'язки споживачів 
телекомунікаційних послуг. Відповідно до вимог наведеної статті споживачі 
телекомунікаційних послуг зобов'язані дотримуватися Правил надання та отримання 
телекомунікаційних послуг, що затверджує Кабінет Міністрів України, зокрема 
використовувати кінцеве обладнання, яке має документ про підтвердження 
відповідності. 

Зауважуємо, що при розгляді питання піднятого заявником, принципове значення має 
визначення терміну "кінцеве обладнання", яке за Законом визначається як 
обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної 
мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг. 

Правилами користування місцевим телефонним зв'язком, затвердженими постановою 
Кабінету Міністрів України від 22.04.97 N 385 "Про затвердження Правил 
користування місцевим телефонним зв'язком", визначено, що послуги місцевого 
телефонного зв'язку надаються підприємствами зв'язку для ведення розмов та 
передавання інформації підприємствам, установам, організаціям та громадянам, які 
знаходяться в одному або в різних населених пунктах, що належать до зони дії 
місцевої телефонної мережі. 

В свою чергу, для користування послугами телефонного зв'язку, документального 
електрозв'язку, довідково-інформаційними та іншими відповідними послугами на 
підприємствах, в установах, організаціях, квартирах багатоквартирних будинків, 
одноквартирних будинках садибної забудови (далі - квартири) встановлюються 
телефонні апарати, кінцеві абонентські пристрої передавання даних і телематичних 
служб (телефакс, телетекс, відеотекс), засоби радіотелефонного зв'язку, 
автовідповідачі, пристрої охоронної сигналізації тощо (далі - абонентські 
пристрої). Ці підприємства, установи, організації та громадяни - споживачі є 
абонентами місцевої телефонної мережі. 

Телефонні апарати та інші абонентські пристрої повинні мати сертифікат 
відповідності, виданий органом з сертифікації, акредитованим в державній системі 
сертифікації УкрСЕПРО. Придбання абонентських пристроїв здійснюється юридичними 
та фізичними особами за власні кошти. 

Враховуючи вищевикладене, Державний комітет України з питань регуляторної 
політики та підприємництва вважає, що відповідно до Закону України "Про 
телекомунікації" та Правил користування місцевим телефонним зв'язком, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.97 N 385, телефонні 
апарати, як абонентські прилади, є кінцевим обладнанням споживача і 
сертифікуються в державній системі сертифікації УкрСЕПРО без дотримання вимог 
щодо необхідності будь-яких узгоджень з боку НКРЗ. 

     Голова                     А. Дашкевич 


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.