Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

              Меморандум
   про взаєморозуміння у сфері стандартизації, метрології,
   оцінки відповідності та якості між Державним комітетом
    України з питань технічного регулювання та споживчої
       політики і Бюро Індійських Стандартів


   Дата підписання:    02.06.2005 р.
   Дата набуття чинності: 02.06.2005 р.

   Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики і Бюро Індійських Стандартів, далі "Сторони",

   з метою  усунення  технічних  бар'єрів в торговельних і
економічних відносинах між державами Сторін,

   висловлюючи прагнення розвивати тісне співробітництво у сфері
стандартизації, метрології, оцінки відповідності та забезпечення
якості, виходячи при цьому з принципів і  норм,  прийнятих
міжнародними  організаціями, та положень статті 6 Угоди про
технічні бар'єри в торгівлі (ТВТ) Світової організації торгівлі,

   керуючись економічними інтересами держав обох Сторін,

   погодились про таке:

               Стаття 1

   Співробітництво між  Сторонами  у  сфері  стандартизації,
метрології, оцінки відповідності та якості здійснюється згідно з
національним законодавством держав кожної із Сторін.

               Стаття 2

   Сторони здійснюватимуть   співробітництво   у   сфері
стандартизації, метрології, оцінки відповідності та якості на
основі додаткових угод, протоколів і програм, які передбачають:

   прийняття міжнародних стандартів як національних стандартів
для усунення технічних бар'єрів у торгівлі та сприяння розвитку
науково-технічного співробітництва;

   розвиток прямих зв'язків між науково-дослідними установами з
стандартизації, метрології та якості, а також органами з оцінки
відповідності обох Сторін;

   проведення робіт з взаємного визнання результатів робіт щодо
оцінки  відповідності  продукції  (випробувань,  сертифікатів
відповідності, ліцензій), яка відноситься до експорту/імпорту;

   розгляд можливих шляхів проведення спільних  сертифікацій
систем управління якістю та навколишнім середовищем відповідно до
міжнародних стандартів ISO серії 9000 та 14000 за участю фахівців
обох Сторін.

               Стаття 3

   Сторони погодились на обмін:

   інформацією щодо періодичних видань, які видані національними
органами з стандартизації: каталогів, національних стандартів,
норм, правил і положень;

   переліків національних еталонів;

   інформацією щодо  груп  продукції,  яка  відноситься  до
законодавчо регульованої сфери та підлягає оцінці відповідності;

   інформацією та  матеріалами  за  програмами  навчання  і
підвищення кваліфікації спеціалістів та обміну спеціалістами для
вивчення досвіду у сфері стандартизації, метрології,  оцінки
відповідності та якості.

               Стаття 4

   Сторони забезпечують конфіденційність документації та іншої
інформації, отриманої в результаті виконання робіт в рамках цього
Меморандуму, несанкціоноване розголошення яких може поставити під
загрозу інтереси Сторін. Документація та інформація можуть бути
передані третій державі, юридичній або фізичній особі виключно за
домовленістю Сторін.

               Стаття 5

   Спірні питання, пов'язані з тлумаченням або застосуванням
цього Меморандуму, вирішуються шляхом консультацій та переговорів.
Сторони керуватимуться положеннями цього Меморандуму.

               Стаття 6

   Фінансування співробітництва в рамках  цього  Меморандуму
здійснюватиметься за взаємною домовленістю між Сторонами.

               Стаття 7

   За взаємною  згодою  Сторін до цього Меморандуму можуть
вноситись зміни  і  доповнення,  які  оформлюються  окремими
протоколами, що становлять невід'ємну частину цього Меморандуму та
набувають чинності відповідно до абзацу  першого  статті  8
Меморандуму.

               Стаття 8

   Цей Меморандум укладається терміном на п'ять років та набуває
чинності з дня його підписання.

   Кожна із Сторін може припинити дію Меморандуму, письмово
повідомивши  іншу  Сторону про свої наміри. Дія Меморандуму
припиняється через шість місяців від дня одержання іншою Стороною
такого повідомлення.

   Вчинено в м. Київ у четвер 2 червня 2005 року у двох
оригінальних примірниках, кожний українською, хінді та англійською
мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

   У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього
Меморандуму перевага надається тексту англійською мовою.

   Сторони домовились використовувати англійську як робочу мову.

 За Державний комітет            За Бюро
 України з питань технічного         Індійських Стандартів
 регулювання та споживчої
 політики


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.