Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Орієнтовна ціна за одну сторінку стандарту складає 57 гривень до 30.06.2024 р. та може змінюватись.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ

НАКАЗ

 

від 3 березня 2005 року N 164

Про затвердження методичних вказівок

 

З метою більш належної організації застосування та використання Правил польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху у класифікованому повітряному просторі України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16.04.2003 N 293 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 05.05.2003 за N 346/7667, наказую:

1. Затвердити методичні вказівки (додаються) до Правил польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху у класифікованому повітряному просторі України (далі - методичні вказівки).

2. Начальнику управління аеронавігаційного забезпечення Сімаку В. М. у тижневий термін після затвердження цього наказу організувати його доведення до відома зацікавлених міністерств, підприємств, організацій та керівників структурних підрозділів Державіаслужби.

3. Керівникам авіакомпаній, авіапідприємств та навчальних закладів цивільної авіації України, Товариства сприяння обороні України та Всеукраїнської асоціації "Аероклуби України":

3.1. Забезпечити доведення методичних вказівок до підлеглого особового складу.

3.2. При потребі внести необхідні зміни у відповідні технологічні документи.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державіаслужби Настасієнка В. М.

 

Т. в. о. Голови 

А. Колісник 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державіаслужби України
від 3 березня 2005 р. N 164 


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до Правил польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху у класифікованому повітряному просторі України

 

1. Щодо горизонтальних інтервалів, які застосовуються при заходженні на посадку в CTR

За умови надання радіолокаційного обслуговування в CTR відповідним органом ОПР потрібно застосовувати мінімуми радіолокаційного ешелонування, передбачені пунктом 10.4.2 Правил радіолокаційного обслуговування.

Наразі, за умови ненадання радіолокаційного обслуговування в CTR відповідним органом ОПР слід застосовувати нерадіолокаційні мінімуми ешелонування, передбачені пунктами 5.9.3.1, 5.12.3, 5.12.4 та 5.12.5 НПП-ГА 85.

2. Щодо інформування екіпажу ПС про ешелон переходу у випадку, коли така інформація включена до радіомовної передачі ATIS

Навіть, якщо інформацію щодо ешелону переходу включено до ATIS, диспетчер повинен вказати екіпажу ПС, що прибуває (знижується з перетинанням ешелону переходу), ешелон переходу та отримати підтвердження ешелону переходу від екіпажу ПС. Винятком є випадки, коли екіпаж ПС вже повторив диспетчеру ешелон переходу, який зазначено у повідомленні ATIS.

Підстава:

Пункт 4.3.7.3.1 Правил польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України:

3. Щодо обов'язковості органом ОПР називати найнижчий ешелон польоту, що знаходиться в межах СТА, ешелоном переходу

Диспетчер, який надає диспетчерське обслуговування у відповідному СТА, повідомляє екіпаж ПС про найнижчий ешелон польоту у складі дозволів на зниження нижче найнижчого ешелону польоту. В такому випадку для уникнення можливих непорозумінь з екіпажами ПС диспетчеру потрібно називати найнижчий ешелон польоту ешелоном переходу.

Підстава: Визначення "ешелону переходу" наведене у Правилах польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України.

4. Щодо шляху отримання екіпажем ПС потрібної аеронавігаційної інформації на етапі підготовки до виконання польоту за межами контрольованого повітряного простору

Відповідно до статті 40 Положення про використання повітряного простору України аеронавігаційна інформація повинна бути доступною для всіх користувачів повітряного простору. Інформація про структуру повітряного простору, дані про аеродроми, постійно діючі заборонені зони, зони обмеження польотів і небезпечні зони публікується у збірниках аеронавігаційної інформації і наноситься на аеронавігаційні карти.

На етапі підготовки до виконання польоту екіпаж ПС може отримати потрібну інформацію:

- від-брифінг офісу;

- від центру польотної інформації або від його сектору телефоном або іншим, передбаченим засобом зв'язку;

- за допомогою об'єднаного пакета аеронавігаційної інформації України;

- за допомогою комерційних публікацій аеронавігаційної інформації, отриманих офіційним шляхом з відповідною процедурою супроводження.

5. Щодо одиниць виміру, що застосовуються при наданні інформації про значення атмосферного тиску

Порядком метеорологічного забезпечення центрів польотної інформації, який затверджено спільним наказом Державіаслужби та Мінприроди України від 16.09.2004 N 355/48, прогнозовані значення мінімального QNH надаються в гектопаскалях.

Згідно з вимогами пункту 3.5.1 Правил польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України диспетчерський орган підходу та аеродромна диспетчерська вишка забезпечуються даними про фактичні значення атмосферного тиску QNH на регулярній основі та про фактичний атмосферний тиск QFE згідно з домовленістю на місцях на регулярній основі або за запитом органів ОПР.

Міжнародна практика (пункт 4.6.7 Додатка 3 до Конвенції про цивільну авіацію) передбачає, що атмосферний тиск вимірюється, а величини QNH та QFE розраховуються та повідомляються лише в гектопаскалях.

Національні нормативні документи (пункт 4.11.3 НМО ГА-90) передбачають надання інформації про атмосферний тиск на аеродромі з використанням радіомовних передач двох значень тиску: QNH в гектопаскалях та QFE в міліметрах ртутного стовпчика.

На прохання Державіаслужби Держгідромет 29 вересня 2004 року дав указівку аеродромним метеорологічним органам стосовно надання за запитом органів ОПР інформації про прогнозоване значення QNH у міліметрах рт. ст.

У разі потреби (за запитом екіпажу ПС) орган ОПР надає інформацію про фактичні та/або прогностичні значення QNH в міліметрах ртутного стовпчика.

6. Щодо фразеології радіообміну при ідентифікації ПС

Для зручності та уникнення непорозумінь при веденні радіозв'язку з екіпажами ПС російською мовою при радіолокаційному обслуговуванні під час ідентифікації повітряного судна слід використовувати фразу, зазначену у підпункті d) пункту 5.3.1.1 та підпункті b) пункту 5.2.1.7 Правил ведення радіотелефонного зв'язку та фразеології радіообміну в повітряному просторі України, а саме: "Опознаны. Не докладывайте пролет ПОД до (вказати)". Ця фраза відповідає за змістом фразі: "Контролирую по вторичному".

Приклад: АЭРОФЛОТ 132 ОПОЗНАНЫ НЕ ДОКЛАДЫВАЙТЕ ПРОЛЕТ ПОД ДО ИНГУР

7. Щодо розуміння визначення в пункті 7.3.1 НПП ГА-85 "...разрешение диспетчера службы движения, которое означает, что…" і далі за текстом та у пункті 7.6.13 НПП ГА-85 "...разрешение на посадку, которое означает, что…" і далі за текстом

Аналіз вимог пунктів 7.3.1 та 7.6.13 НПП ГА-85

Визначення "диспетчерское разрешение", зазначене в НПП ГА-85, не застосовується на території України з 00.00 годин UTC 30.09.2004 (пункт 3.2 наказу Міністерства транспорту України від 16.04.2003 N 293 "Про затвердження Правил польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України" (далі - Правила), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2003 за N 346/7667).

Згідно з вимогами Правил термін "диспетчерський дозвіл" (або скорочений термін "дозвіл") - це дозвіл командиру ПС діяти відповідно до умов, установлених диспетчерським органом.

Термін "дозвіл" може використовуватися для позначення етапу польоту, якого стосується дозвіл ("на заходження на посадку", "на посадку" тощо).

Диспетчерські дозволи базуються виключно на вимогах щодо забезпечення диспетчерського обслуговування повітряного руху (пункт 4.3.7 Правил).

Стосовно аеродромного диспетчерського обслуговування слід зазначити, що одними з основних завдань цього виду обслуговування є "запобігання зіткненню повітряних суден" (забезпечення встановлених інтервалів ешелонування) та "запобігання зіткненню повітряних суден з перешкодами в зоні маневрування", до складу якої входить і ЗПС (підпункт "в" пункту 4.2.1 Правил).

Щодо інформації про стан поверхні ЗПС, про яку йдеться мова в пунктах 7.3.1 та 7.6.13 НПП ГА-85, то така інформація є однією зі складових переліку інформації, надання якої передбачає польотно-інформаційне обслуговування (підпункт "д" пункту 4.7.4 Правил).

Інформація про стан поверхні ЗПС надається згідно з Порядком розповсюдження аеронавігаційної інформації щодо стану робочих площ цивільних аеродромів України, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 28.05.2004 N 443, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.06.2004 за N 723/9322 (далі - Порядок).

Згідно з пунктом 5 Порядку командир повітряного судна відповідає за прийняття рішення про виконання зльоту чи посадки при фактичних метеорологічних умовах, стані злітно-посадкової смуги та інших відомих йому факторах, що впливають на безпеку польотів.

Відповідно до вимог пункту 1.2 Правил, якщо іншим нормативно-правовим актом установлюється інший порядок виконання польотів та обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі ОПР України, ніж той, що передбачено Правилами, то застосовуються норми Правил.

З огляду на викладене вище зазначений у пункті 7.3.1 НПП ГА-85 дозвіл на зліт та зазначений у пункті 7.6.13 НПП ГА-85 дозвіл на посадку, враховуючи вимоги пунктів 4.3.7 та 4.2.1 (підпункт "в") Правил, означають, що для ПС, яким надаються такі дозволи, не існує загрози зіткнення з іншими ПС (забезпечуються встановлені інтервали ешелонування) та на ЗПС не існує загрози зіткнення з перешкодами.

8. Щодо умов, за які диспетчер може видавати екіпажу ПС дозвіл на вхід до CTR при польоті за ПВП при метеорологічних умовах нижче за 450/5000 (пункт 3.1.2 Правил)

Дозвіл на виконання зльоту або посадки на аеродромі, який розташований в межах диспетчерської зони, при польоті за ПВП та в метеорологічних умовах нижче за 450/5000 може надаватися лише за запитом екіпажу ПС за умов:

- інформованості екіпажу ПС про метеоумови та прийняття рішення про продовження польоту за ПВП (за умови відповідності значень метеорологічних умов встановленому мінімуму командира повітряного судна при польотах за ПВП) з метою входження до CTR та/або виконання зльоту/посадки на аеродромі, який розташований в межах диспетчерської зони;*

____________
* - до польотів за ПВП в метеорологічних умовах нижче за 450/5000 допускаються КПС, що пройшли відповідну підготовку за програмами, установленими повноважним державним органом у галузі цивільної авіації України;

- відсутності руху інших ПС у диспетчерській зоні, для яких політ цього ПС може створювати небезпеку.

- при плануванні польоту у контрольованому повітряному просторі експлуатант ПС повинен вказати у заявці на політ та у полі 18 плану польоту мінімум КПС.

___________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.