Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Про затвердження Порядку прийняття попередніх рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТЗЕД

 

Наказ Державної митної служби України
від 4 квітня 2005 року N 238

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2005 р. за N 449/10729

Відповідно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України від 24.08.2000 N 1022, статей 312 та 313 Митного кодексу України та з метою спрощення процедури митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, сприяння розвитку господарської діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийняття попередніх рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТЗЕД, що додається.

2. Центральному митному управлінню лабораторних досліджень та експертної роботи (Рувін О. Г.) в 10-денний термін внести відповідні зміни до Положення про Управління.

3. Центральному митному управлінню лабораторних досліджень та експертної роботи (Рувін О. Г.) і Департаменту правового забезпечення (Ступак Ю. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційного забезпечення та митної статистики (Копосов С. А.) в місячний строк з дня підписання цього наказу розробити програмно-інформаційний комплекс для ведення реєстру попередніх рішень про класифікацію товарів згідно з УКТЗЕД.

5. Управлінню матеріально-технічного забезпечення (Тимофєєв В. С.) забезпечити виготовлення бланків попереднього рішення про класифікацію товару згідно з УКТЗЕД.

6. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Служби Салагора М. М.

 

Голова Служби 

В. В. Скомаровський 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
від 4 квітня 2005 р. N 238

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2005 р. за N 449/10729 


Порядок
прийняття попередніх рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТЗЕД

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок регламентує прийняття попередніх рішень щодо класифікації та кодування товарів згідно з УКТЗЕД (далі - попереднє рішення).

1.2. Порядок розроблено з метою:

створення умов для проведення митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, на засадах прозорості та відкритості;

сприяння розвитку підприємницької діяльності;

скорочення часу митного оформлення товару;

оптимізації та удосконалення класифікаційної роботи.

1.3. Терміни, що вживаються в цьому Положенні:

УКТЗЕД - Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності, що є товарною номенклатурою Митного тарифу України;

класифікація товарів - визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, тобто віднесення товару до визначеної десятизначної товарної підкатегорії за УКТЗЕД, до якої товар належить відповідно до Основних правил інтерпретації класифікації товарів та вимог УКТЗЕД;

заявник - резидент та нерезидент або вповноважена ним особа.

1.4. Попереднє рішення приймається Центральним митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи (далі - Управління).

1.5. Попереднє рішення приймається за письмовим зверненням заявника до моменту надання митному органу товару для здійснення митного контролю та митного оформлення.

1.6. Попереднє рішення приймається стосовно товарів, які є об'єктом одного зовнішньоекономічного договору (контракту).

1.7. Попереднє рішення є обов'язковим для митних органів України.

1.8. Попереднє рішення видається тільки заявнику.

1.9. Попереднє рішення діє протягом року з дня його прийняття, якщо воно не було скасоване.

1.10. Після закінчення строку, зазначеного в пункті 1.9 Порядку, попереднє рішення втрачає силу, що не перешкоджає заявнику звернутися з новим зверненням про прийняття попереднього рішення.

1.11. Заявник, що отримав попереднє рішення, надає його оригінал та копію до митного органу одночасно з поданням документів для митного оформлення.

Посадова особа митного органу після звірення копії попереднього рішення з оригіналом повертає оригінал заявнику. Копія попереднього рішення залишається в митному органі.

2. Подання звернення про прийняття попереднього рішення

 

2.1. Для одержання попереднього рішення заявник направляє письмове звернення з метою надання попереднього рішення (далі - звернення) до Управління.

2.2. До звернення в обов'язковому порядку додаються усі відомості, необхідні для прийняття попереднього рішення (проби та зразки товару, його детальний опис, фотографії, креслення, комерційні, технічні та інші документи, які містять необхідні відомості про товар, технічні умови, технологічні схеми виготовлення, висновки експертних організацій з результатами досліджень проб та зразків товару, сертифікати контрольних органів, специфікації, каталоги і паспортні дані на товар виробника, дозволи, маркувальні етикетки тощо). Документи надаються у вигляді оригіналів або копій, завірених у встановленому порядку.

2.3. Звернення, що надходить від заявника, який є юридичною особою, повинне містити дані про її місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та контактний телефон.

Звернення, що надходить від заявника, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, або є його уповноваженою особою, має містити дані про їх місце проживання, а також номер, серію паспорта, ким та коли виданий, ідентифікаційний номер ДРФО та контактний телефон.

2.4. Якщо надані заявником у зверненні відомості про товар є недостатніми для прийняття попереднього рішення, Управління протягом 10 днів від дня реєстрації звернення повідомляє заявника про необхідність надання додаткової інформації і встановлює строк для її надання (не більше 15 днів з дня реєстрації звернення про надання додаткової інформації).

2.5. У разі ненадання заявником додаткової інформації у визначений строк, у розгляді звернення відмовляється з поверненням проб та зразків товару та інших наданих документів.

2.6. Відмова у розгляді звернення не перешкоджає повторному зверненню заявника за умови усунення причин, що були підставою для відмови зазначеного звернення.

3. Прийняття попереднього рішення

 

3.1. Попереднє рішення приймається протягом 30 днів з дня реєстрації звернення в Управлінні, а у випадку, передбаченому в пункті 2.4, протягом 45 днів.

3.2. Попереднє рішення оформлюється на бланку встановленої форми, що додається.

3.3. Порядок заповнення граф бланка попереднього рішення:

Графа 2

У графі зазначається реєстраційний номер попереднього рішення.

Реєстраційний номер попереднього рішення має вигляд "ПРК - УУУУУУ - ZZ", де:

"ПРК" - скорочена назва попереднього рішення;

"УУУУУУ" - порядковий номер попереднього рішення;

"ZZ" - останні дві цифри поточного року;

Графа 3

У цій графі зазначаються в називному відміннику реквізити заявника (повна назва (П. І. Б.), місцезнаходження (місце проживання), код за ЄДРПОУ (номер ДРФО), контактний телефон);

Графа 4

У графі зазначається дата реєстрації попереднього рішення;

Графа 5

У графі зазначається десятизначна товарна підкатегорія за УКТЗЕД;

Графа 6

У графі зазначається повна назва товару, його марка, модель, сорт, артикул, модифікація, розміри, розфасування, комплектність;

Графа 7

У графі зазначається детальний опис товару з наведенням усіх відомостей, що є визначальними для віднесення цього товару до десятизначної товарної підкатегорії за УКТЗЕД, яка наводиться у графі 6. У разі необхідності даються посилання на додатки до попереднього рішення, що містять зображення товарів, їх параметри, окремі характеристики тощо;

Графа 8

У графі зазначається перелік документів, на підставі яких було прийнято попереднє рішення.

Попереднє рішення підписуються керівником або його заступниками та завіряється печаткою Управління.

3.3. Попереднє рішення оформлюється в двох примірниках. Перший екземпляр видається (направляється) заявнику, другий екземпляр залишається в Управлінні.

3.4. У разі втрати оригіналу попереднього рішення, за мотивованим зверненням Управлінням видається його дублікат.

4. Скасування попереднього рішення

 

4.1. Управління скасовує прийняте попереднє рішення у таких випадках:

зміни законодавства України, що має відношення до цього попереднього рішення;

у зв'язку з виявленням помилок, допущених при прийнятті попереднього рішення.

4.2. Рішення Управління про скасування доводиться до відома заявника в письмовій формі не пізніше ніж через день після прийняття рішення про скасування попереднього рішення.

4.3. Рішення Управління про скасування доводиться до відома всіх митних органів не пізніше ніж через день після прийняття рішення про скасування попереднього рішення.

4.4. Прийняття Управлінням рішення про скасування попереднього рішення не перешкоджає заявнику повторно звернутися із зверненням відповідно до вимог цього Порядку.

5. Прикінцеві положення

 

Одержана у зверненні заявника інформація, що містить комерційну таємницю або інформацію з обмеженим доступом, не підлягає без згоди заявника розголосу, переданню третім особам та державним органам, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Заявник зобов'язаний у зверненні повідомити про вищезазначений характер інформації, що надається.

 

Начальник Центрального митного
управління лабораторних
досліджень та експертної роботи
 

 
 
О. Г. Рувін
 


 

Додаток
до Порядку прийняття попередніх рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТЗЕД 


 

Форма бланка 


Попереднє рішення
щодо класифікації та кодування товару в УКТЗЕД

 

 

1. Центральне митне управління
    лабораторних досліджень та експертної
    роботи 

 

2. Реєстраційний номер 

3. Заявник

 

4. Дата видачі (число, місяць, рік)

  

5. Код товару згідно з УКТЗЕД

  

6. Назва товару

 

7. Відомості про товар, необхідні для класифікації

 

8. Обґрунтування видачі попереднього рішення

 

9. Підпис керівника (заступника) Управління

 

____________________
(посада) 

____________________
(підпис) 

____________________
(П. І. Б.) ____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.