Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Про затвердження Правил видачі ветеринарних документів на вантажі, що підлягають обов'язковому ветеринарно-санітарному контролю та нагляду

 

Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини
Міністерства аграрної політики України
від 19 квітня 2005 року N 32

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 червня 2005 р. за N 659/10939

Відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину" та з метою чіткої організації ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за вантажами НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила видачі ветеринарних документів на вантажі, що підлягають обов'язковому ветеринарно-санітарному контролю та нагляду (далі - Правила), що додаються.

2. Начальникам управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті встановити суворий контроль за правильністю оформлення ветеринарних документів відповідно до чинного законодавства та цих Правил.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 07.08.97 N 27 "Про затвердження Правил видачі ветеринарних документів на вантажі, що підлягають обов'язковому ветеринарному контролю", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 серпня 1997 року за N 326/2130.

4. Управлінню державної інспекції ветеринарної медицини Державного департаменту ветеринарної медицини (Пацюк М. В.) у встановленому порядку:

4.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.2. Довести наказ до відома начальників управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті Державного департаменту ветеринарної медицини.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Державного департаменту
ветеринарної медицини
 

 
П. І. Вербицький
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра транспорту
та зв'язку України
 

 
С. С. Кроль
 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України
від 19 квітня 2005 р. N 32

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 червня 2005 р. за N 659/10939 


Правила
видачі ветеринарних документів на вантажі, що підлягають обов'язковому ветеринарно-санітарному контролю та нагляду

 

1. Ці Правила, розроблені відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину", є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами господарювання, посадовими особами та громадянами.

2. З метою охорони території України від занесення з території інших держав або карантинної зони збудників карантинних хвороб тварин та з метою захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей, обов'язковому державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду підлягають перевезення тварин, продукції тваринного походження, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.

3. Ці вантажі супроводжуються ветеринарними документами (ветеринарними свідоцтвами, ветеринарними сертифікатами, довідками) установленого зразка, що видаються відповідними державними установами ветеринарної медицини суб'єктам господарювання, громадянами, які перебувають у зоні їх діяльності.

Відповідно до чинного законодавства та цих Правил ветеринарні довідки про стан здоров'я тварин мають право видавати вповноважені спеціалісти ветеринарної медицини недержавних установ ветеринарної медицини.

Ветеринарні довідки, ветеринарні свідоцтва, ветеринарні сертифікати характеризують ветеринарно-санітарний стан супроводжуваних вантажів і благополуччя місцевості їх походження щодо заразних хвороб тварин.

Ветеринарні свідоцтва та ветеринарні сертифікати чинні на території всієї країни і належать до документів одноразового використання.

4. Ветеринарним свідоцтвом форми N 1 супроводжуються тварини, що їх вивозять (переганяють) із господарств відповідно до додатка 1.

Ветеринарним свідоцтвом форми N 2 супроводжується перевезення вантажів відповідно до додатків 2 та 3 даних Правил.

Ветеринарні свідоцтва форм N 1, 2 заповнюються українською мовою, супроводжують вантажі, які вивозяться за межі району (міста), при їх транспортуванні територією України.

Ветеринарні свідоцтва форм N 1, 2, 3 СНД заповнюються російською мовою та супроводжують вантажі територією країн СНД.

Ветеринарними довідками супроводжуються вантажі, які перевозяться в межах району (міста).

Форми та зміст бланків ветеринарних документів затверджує Голова Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України.

Ветеринарні документи на молокопродукти, консерви, які виготовлені під державним ветеринарно-санітарним контролем на переробних підприємствах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя та реалізуються в межах їх адміністративних територій, не видаються.

Головний державний інспектор ветеринарної медицини України може вносити зміни до змісту та форм ветеринарних документів, порядку замовлення, отримання, розподілення, видачі ветеринарних документів.

5. Продаж племінних тварин на внутрішньому ринку та експорт великої рогатої худоби здійснюються за наявності ветеринарної картки до паспорта великої рогатої худоби.

Переміщення великої рогатої худоби з господарства в господарство, реалізація молока та забій тварин на м'ясо здійснюються за наявності прикріплених на тварин бирок, паспорта великої рогатої худоби і ветеринарної картки до паспорта.

При відправленні тварин у кількості до 5 голів за межі України їх перелік із зазначенням статі, віку й індивідуального номера вноситься в графу "Особливі відмітки" ветеринарного свідоцтва.

При відправленні більше 5 голів тварин за межі України до ветеринарного свідоцтва (ветеринарного сертифіката) додається опис тварин, завірений печаткою установи, що видала ветеринарне свідоцтво (ветеринарний сертифікат).

6. Ветеринарні свідоцтва та ветеринарні сертифікати, написані чорнилом різного кольору або неоднаковим почерком (крім підпису), різними шрифтами та на різних друкарських пристроях, а також такі, що мають виправлення, не мають підпису та печатки, у тому числі й дати їх видачі, або інших відомостей, передбачених бланком свідоцтва, вважаються недійсними.

Дозволяється заповнювати ветеринарне свідоцтво, його дублікат і корінець друкарськими пристроями або кульковою ручкою під копіювальний папір, підписуючи потім кожен із заповнених бланків свідоцтва, дубліката і корінця окремо.

Ветеринарні свідоцтва і ветеринарні довідки заповнюють українською мовою, а ветеринарні сертифікати - українською мовою та мовою країни-експортера (імпортера) або українською й англійською мовами, чорнилом (пастою) або на друкувальних пристроях.

Бланки ветеринарних документів повинні зберігатись в умовах, які унеможливлюють їх неправомірне використання.

Заповнені корінці ветеринарних свідоцтв зберігаються на рівні з документами суворої звітності протягом двох років в архіві державної установи ветеринарної медицини, яка відповідає за їх облік.

В актах на списання корінців ветеринарних свідоцтв, термін зберігання яких закінчився, указуються кількість та номери ветеринарних свідоцтв.

У разі псування бланка ветеринарного документа в процесі його оформлення (помилка, описка тощо) складається відповідний акт, на підставі якого бланк з актом повертаються в державну установу ветеринарної медицини, яка відповідає за їх зберігання на рівні з документами суворої звітності.

7. Право видачі ветеринарних свідоцтв та сертифікатів безпосередньо або через підпорядковані їм державні установи ветеринарної медицини (структурні підрозділи) надається лікарям ветеринарної медицини:

управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення, районах;

державних лікарень ветеринарної медицини;

регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

8. Ветеринарні довідки видаються лікарями та фельдшерами ветеринарної медицини установ державної ветеринарної медицини.

Лікарі ветеринарної медицини, які працюють за ліцензіями з ветеринарної практики, підрозділів ветеринарної медицини міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, видають ветеринарні довідки, які засвідчують стан здоров'я тварин зони їх обслуговування з дозволу головного державного інспектора ветеринарної медицини району (міста).

Ветеринарні довідки, що засвідчують епізоотичне благополуччя молочних ферм сільськогосподарських підприємств, дійсні протягом одного місяця, а особистих підсобних господарств населення - протягом трьох місяців.

9. Право видачі ветеринарних сертифікатів надається організаційним структурам регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

На вантажі, що експортуються, пункти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті видають ветеринарний сертифікат замість ветеринарного свідоцтва, виданого державною службою ветеринарної медицини.

На вантажі, що надходять в Україну за імпортом, пункти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, замість ветеринарних сертифікатів країни-експортера, видають ветеринарні свідоцтва форм N 1 та N 2.

10. Ветеринарні документи видаються спеціалістами ветеринарної медицини на підставі звернення суб'єктів господарювання, громадян. Підставою для видачі ветеринарних документів може бути безпосередній огляд об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, а також первинні ветеринарні документи, що характеризують ветеринарно-санітарний стан супроводжувальних підконтрольних об'єктів і благополуччя місцевості їх походження. При видачі ветеринарних документів підтверджується факт наявності необхідних досліджень, проведення ветеринарно-санітарної експертизи, ветеринарних обробок, карантинування тощо.

Ветеринарні свідоцтва, видані суб'єктам господарювання, громадянам, зберігаються не менше одного місяця з дня прибуття тварин і птиці до власників, а видані на продукцію тваринного походження - протягом періоду її реалізації.

Після розвантаження продукції ветеринарні документи зберігаються у власника (реалізатора) продукції або у справах офіційного лікаря ветеринарної медицини.

Посадова особа при видачі ветеринарного документа засвідчує тільки те, у чому особисто переконана, або те, що підтверджується іншими ветеринарними документами встановленої форми, виданими ветеринарними фахівцями, що мають право на оформлення цих документів.

11. Дозвіл на вивезення тварин та сировини тваринного походження за межі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя погоджується з управліннями ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Дозвіл на вивезення готової продукції тваринного походження за межі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя погоджується з управліннями ветеринарної медицини в районах (містах).

Дозвіл на вивезення продукції тваринного походження на експорт погоджується з управліннями ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Державний департамент ветеринарної медицини погоджує експортно-імпортні операції зі всіма видами тварин (крім котів та собак), племінного яйця, малька та заплідненої ікри риб, сперми плідників, біопрепаратів, засобів захисту тварин.

12. Ветеринарні свідоцтва дійсні для пред'явлення до відправлення протягом 5 днів і до кінця транспортування й строків реалізації продукції при дотриманні умов зберігання та правил перевезення.

Ветеринарні документи на мед, який реалізується на ринку, видаються два рази на рік (весною та восени) після ветеринарно-санітарного обстеження пасік та заповнення ветеринарно-санітарного паспорта пасіки.

Ветеринарні документи на рибу та рибну продукцію видаються на підставі експертного висновку державних лабораторій ветеринарної медицини за результатами моніторингових досліджень води, риби тощо з акваторій вилову або певних косяків риби.

Ксерокопії бланків ветеринарних документів вважаються недійсними.

13. При виникненні захворювання тварин на ящур, везикулярний стоматит, везикулярну хворобу свиней, чуму великої рогатої худоби, чуму дрібних жуйних, контагіозну плевропневмонію, заразний вузликовий дерматит, лихоманку долини Ріфт, катаральну лихоманку овець, віспу овець і кіз, африканську чуму коней, африканську чуму свиней, класичну чуму свиней, високопатогенний грип птиці, хворобу Ньюкасла ветеринарні свідоцтва на перевезення (переміщення) тварин, продуктів та сировини тваринного походження із однієї території в іншу видаються керівниками районних (міських) державних лікарень ветеринарної медицини, управлінь ветеринарної медицини в районах (містах) за дозволом управлінь ветеринарної медицини у відповідній області або Автономній Республіці Крим, на міжобласні (міждержавні) перевезення у зазначених випадках - за дозволом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України. За цих умов у ветеринарному свідоцтві зазначаються дані про те, хто і коли дав дозвіл на перевезення, що засвідчується підписом і круглою печаткою установи державної ветеринарної медицини.

14. Обіг ветеринарних документів повинен реєструватися в журналах обліку видачі ветеринарних свідоцтв форм N 1, 2, 3 та ветеринарних довідок.

Видачу ветеринарних свідоцтв реєструють у журналах, пронумерованих, прошнурованих, закріплених печаткою та завірених підписом керівника із зазначенням дати видачі, кому і на який вантаж видано, кількості вантажу, суми утриманих коштів та підписом лікаря, що видав ветеринарні свідоцтва, тощо.

Списки спеціалістів ветеринарної медицини, яким надано право видачі ветеринарних свідоцтв та ветеринарних довідок, затверджуються головним державним інспектором ветеринарної медицини району (міста).

У списках зазначаються прізвище, ім'я та по батькові спеціаліста, його посада, рік закінчення вузу чи технікуму, номер диплома, зразок підпису.

15. При перевезенні тварин (обов'язково зазначається кількість голів словами), продуктів та сировини тваринного походження залізничним, водним і повітряним транспортом ветеринарні свідоцтва (форм N 1 і N 2) оформляються комплектом: свідоцтво, дублікат і корінець свідоцтва.

При перевезенні залізничним, водним або авіаційним транспортом дублікати свідоцтв видають старшому провіднику, що супроводжує тварин (форма N 1), або кладуть разом з вантажем у вагон, трюм тощо (форма N 2), потім у місці призначення їх передають представникам регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті або їх структурним підрозділам.

При відправленні тварин, продуктів та сировини тваринного походження автомобільним транспортом чи при переміщенні тварин дублікат свідоцтва не заповнюють, а ветеринарне свідоцтво видають відправнику (провіднику або водієві) для пред'явлення на вимогу в дорозі та для передачі одержувачу в пункті призначення.

16. Якщо кількість пред'явлених до відправлення тварин або продукції тваринного походження не відповідає кількості, зазначеній у ветеринарному свідоцтві, то їх (її) до відправлення не приймають.

17. Особа, яка одержала ветеринарне свідоцтво і дублікат форми N 1 або форми N 2, розписується про їх отримання на корінці свідоцтва.

18. Спеціалісти ветеринарної медицини отримують бланки ветеринарних документів під підпис у державних установах ветеринарної медицини.

19. Нагляд за дотриманням порядку видачі ветеринарних свідоцтв, сертифікатів та довідок покладається на головних державних інспекторів ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя (їх заступників), головних державних інспекторів ветеринарної медицини районів (міст), головних державних інспекторів регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті (їх заступників), а також на державних інспекторів ветеринарної медицини інших органів ветеринарної медицини.

При виявленні ветеринарних свідоцтв і довідок, виданих з порушенням цих Правил, посадова особа установи державної ветеринарної медицини, яка виявила порушення, вилучає у пред'явника цей документ, про що складає відповідний акт, який разом з вилученим документом направляє до управлінь ветеринарної медицини (за місцем видачі документа).

 

Заступник голови Державного
департаменту ветеринарної медицини
 

 
М. В. Пацюк
 


 

Додаток 1
до Правил видачі ветеринарних документів на вантажі, що підлягають обов'язковому ветеринарно-санітарному контролю та нагляду 


Перелік
підконтрольних державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду вантажів, що підлягають супроводженню ветеринарним свідоцтвом форми N 1

 

1. Усі види тварин (сільськогосподарських, домашніх, диких, зоопаркових, морських, промислових, хутрових, циркових, лабораторних).

2. Усі види птахів (домашніх, диких, декоративних), інкубаційне яйце.

3. Живі бджоли, джмелі, люцернові бджоли-листорізи, декоративні комахи.

4. Земноводні, рептилії, равлики.

5. Жива риба, раки, ракоподібні, молюски, жаби, морські безхребетні й інші гідробіонти, личинки риби для розведення та вирощування.

6. Ембріони, зиготи, сперма тварин, запліднена ікра.

7. Живі корми для риб, живі кокони шовкопряду.

 

Заступник голови Державного
департаменту ветеринарної медицини
 

 
М. В. Пацюк
 


 

Додаток 2
до Правил видачі ветеринарних документів на вантажі, що підлягають обов'язковому ветеринарно-санітарному контролю та нагляду 


Перелік
продукції тваринного походження, кормів і кормових добавок, що підлягають супроводженню ветеринарним свідоцтвом форми N 2

 

1. М'ясо, отримане від домашніх, диких і морських тварин і птиці (далі - тварини) та сирі продукти його переробки.

2. Субпродукти, отримані від забою тварин, шпик, жири нетоплені та топлені, кров сушена і консервована й інші продукти продовольчого призначення.

3. Ковбасні вироби й інші продукти, отримані з м'яса.

4. Харчовий желатин, альбумін, казеїн.

5. Молоко й молочні продукти.

6. Мед бджолиний, продукти бджільництва.

7. Риба, ракоподібні, інші гідробіонти та продукти їхньої переробки з харчовою і кормовою метою.

8. Яйця птиці продовольчі, яєчний порошок і яєчний меланж.

9. Усі види кормів і кормових добавок для тварин, у тому числі зерно фуражне, комбікорм, макуха, премікси, кормові суміші, жом, коренеплоди, бульбоплоди у разі їх експорту та імпорту.

 

Заступник голови Державного
департаменту ветеринарної медицини
 

 
М. В. Пацюк
 


 

Додаток 3
до Правил видачі ветеринарних документів на вантажі, що підлягають обов'язковому ветеринарно-санітарному контролю та нагляду 


Перелік
технічної сировини тваринного походження, кормів і кормових добавок, що підлягають супроводженню ветеринарним свідоцтвом форми N 2 територією України або ветеринарним свідоцтвом форми N 3 в країни СНД

 

1. Ендокринна сировина.

2. Кишкова сировина.

3. Субпродукти нехарчові.

4. Рогокопитна сировина невироблена, кістки.

5. Шкіряна та пушно-хутряна сировина.

6. Міздря й обрізки шкірсировини.

7. Волосся (щетина, вовна, пух, перо тощо).

8. Альбумін, казеїн і желатин технічні.

9. Жовч.

10. Віск, прополіс, маточне молочко, отрута бджолина.

11. Отрута зміїна.

12. Мисливські трофеї.

13. Корми тваринного походження.

14. Інші корми і кормові добавки, у тому числі зерно фуражне, комбікорм, макуха, премікси, кормові суміші, жом, коренеплоди, бульбоплоди.

 

Заступник голови Державного
департаменту ветеринарної медицини
 

 
М. В. Пацюк
 Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.