Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Про затвердження Державного гігієнічного нормативу "Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr у деревині та продукції з деревини"

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 31 жовтня 2005 року N 573

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 листопада 2005 р. за N 1384/11664

Відповідно до статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державний гігієнічний норматив "Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr у деревині та продукції з деревини" (додається).

2. Заступникам головного державного санітарного лікаря України, головному державному санітарному лікарю Автономної Республіки Крим, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Служби безпеки України, об'єктів з особливим режимом роботи:

2.1 прийняти затверджений цим наказом Державний гігієнічний норматив "Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr у деревині та продукції з деревини" до керівництва та використання при здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду;

2.2 довести Державний гігієнічний норматив "Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr у деревині та продукції з деревини" до відома підвідомчих установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, місцевих державних адміністрацій, міністерств, відомств для використання у практичній діяльності.

3. Заступнику головного державного санітарного лікаря України Бурлак Г. Ф. забезпечити подання цього наказу у п'ятиденний термін на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра С. П. Бережного.

 

Міністр 

Ю. В. Поляченко 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 31 жовтня 2005 р. N 573

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 листопада 2005 р. за N 1384/11664 


 

Державний гігієнічний норматив
"Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr у деревині та продукції з деревини"

 

1. Загальні положення

 

1.1. Державний гігієнічний норматив "Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr в деревині і продукції з деревини" (далі - Норматив) поширюється на роботи із заготівлі, переробки, реалізації деревини та продукції її переробки.

1.2. Законодавчі акти, якими передбачено здійснення радіаційного контролю деревини та продукції з неї:

1.2.1. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

1.2.2. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

1.2.3. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".

1.2.4. Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

1.2.5. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища".

1.2.6. Лісовий кодекс України.

1.2.7. Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання".

1.2.8. Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.97 N 62 "Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)".

1.2.9. Наказ МОЗ України від 02.02.2005 N 54 "Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України", зареєстрований Міністерством юстиції України 20.05.2005 за N 552/10832.

1.3. Норматив нормує питому активність 137Cs та 90Sr у деревині та продукції із деревини, що виробляються на території України або ввозяться в Україну з метою реалізації. Питома активність 137Cs та 90Sr у деревині, яка вивозиться з 30-км зони відчуження Чорнобильської АЕС, не повинна перевищувати величин, визначених Нормативом.

1.4. В основі обґрунтування Нормативу лежать такі основні принципи:

максимальний захист людини;

мінімальний вплив на вартість виробництва деревної продукції лісового господарства.

1.5. Норматив упроваджується з метою обмеження дози опромінення населення України, дотримання виробниками необхідних умов при обробці деревини для отримання продукції та виробів із неї, а також постачання підприємствам, організаціям та населенню продукції, безпечної за радіаційним фактором.

1.6. Норматив розроблений з урахуванням того, що питома активність радіонуклідів 137Cs і 90Sr у деревині та продукції з деревини повинна забезпечити неперевищення величини ефективної дози опромінення населення 1 мЗв на рік. При цьому опромінення за рахунок інших індустріальних та техногенно-підсилених джерел природного походження не враховується.

2. Контроль за дотриманням Нормативу

 

2.1. Контроль за виконанням Нормативу покладається на заклади державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України.

2.2. Визначення питомої активності радіонуклідів 137Cs і 90Sr в деревині і продукції з деревини проводиться згідно з відповідними методиками виконання вимірювань.

2.3. Уся деревина та продукція із деревини повинні проходити радіаційний контроль і супроводжуватися протоколом радіаційного дослідження на вміст у ній радіонуклідів штучного походження з рекомендаціями щодо можливості використання її за радіаційним фактором (додаток).

3. Гігієнічний норматив питомої активності 137Cs та 90Sr у деревині та продукції з деревини

 

 

Продукція лісового господарства 

Норматив вмісту радіонуклідів, Бк·кг-1 

137Cs 

90Sr 

1. Лісоматеріали необроблені 

1. Лісоматеріали круглі 

  

  

- пиловник неокорений 

1500 

- пиловник окорений 

1000 

- фансировина, сировина для виготовлення шпону 

1000 

- будівельний ліс для промислового будівництва і тимчасових споруд 

1500 

- баланси 

1500 

- сировина для кріпильних робіт (стояки рудничні) 

3000 

2. Деревина дров'яна для технологічних потреб 

1500 

2. Лісоматеріали оброблені 

- пиломатеріали необрізні 

1000 

- пиломатеріали обрізні 

740 

- брус 

740 

- паркет 

740 

- заготовки пиляні, в тому числі для виробництва меблів 

740 

- заготовки пиляні для європіддонів 

1500 

- дошка тарна, брус тарний 

1000 

3. Продукція культурно-побутового і господарського призначення 

- дрова паливні, паливні пучки 

600 

60 

- штахетник 

1000 

- сувенірна продукція 

740 

- продукція господарського і побутового призначення (черенки, кухонні дошки тощо) 

740 


 

 

Заступник головного державного
санітарного лікаря України
 


Г. Ф. Бурлак
 


 

 

Додаток
до пункту 2.3 Державного гігієнічного нормативу "Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr у деревині та продукції з деревини" 


 

 

 ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
           (повне найменування випробувальної/вимірювальної лабораторії, атестат акредитації /номер, дата
                            реєстрації та термін дії/, місцезнаходження, телефон, E-mail)


 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник випробувальної/
вимірювальної лабораторії
_______________________
          (підпис, П. І. Б.) 

"___" ___________ року 


 

Протокол N _____
радіаційного дослідження деревини та продукції з деревини

 

"___" ___________ року

1. Найменування виробника: ____________________________________________________________

2. Найменування досліджуваної продукції:  ________________________________________________

3. Обсяг партії: ________________________________________________________________________

4. Метод дослідження: _________________________________________________________________

5. Прилади вимірювальної техніки: _______________________________________________________

Результати вимірювань:


 

 

N
з/п 

Назва продукції 

Виміряна питома активність 137Cs, Бк·кг-1 

Норматив вмісту 137Cs, Бк·кг-1 

Виміряна питома активність 90Sr, Бк·кг-1 

Норматив вмісту 90Sr, Бк·кг-1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

 

Вимірювання провів: 

____________
(підпис) 

____________
(посада) 

____________
(П. І. Б.) 

Рекомендації щодо використання продукції: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________ 

Керівник випробувального або вимірювального 

  

підрозділу: 

___________
(підпис) 

_____________
(П. І. Б.) 


 

Тиражування та розповсюдження протоколу без дозволу випробувальної або вимірювальної лабораторії забороняється.

 

Заступник головного державного
санітарного лікаря України
 


Г. Ф. Бурлак
 


 

Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.