Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

              Н А К А З

             17.10.2005 N 93

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 листопада 2005 р.
                   за N 1330/11610


        Про затвердження Змін до Вимог щодо
       написання найменування юридичної особи
         або її відокремленого підрозділу


   З метою врахування  особливостей  написання  найменування
суб'єктів господарювання, державна реєстрація яких проводиться
відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців" та для яких окремими
законами  встановлені  особливості   державної   реєстрації,
Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Зміни до Вимог щодо написання найменування
юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджених
наказом  Держпідприємництва  України   від  09.06.2004 N 65
та  зареєстрованих Міністерством юстиції України
29.06.2004 за N 792/9391, що додаються.

   2. Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва
України (Барбелюк О.Б.) у встановленому порядку  забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.

   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника  Голови  Державного  комітету  України  з  питань
регуляторної політики та підприємництва Ващенка К.А.

 Голова                         А.Дашкевич


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держпідприємництва
                   України
                   17.10.2005 N 93

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 листопада 2005 р.
                   за N 1330/11610


               ЗМІНИ
     до Вимог щодо написання найменування юридичної
       особи або її відокремленого підрозділу
              


   1. До розділу 1 "Загальні вимоги" внести такі зміни:

   1.1. Пункт 1.1 викласти в редакції:
   "1.1. Юридична  особа повинна мати  своє  найменування.
У найменуванні   юридичної   особи   зазначаються   її
організаційно-правова форма (крім органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки
Крим, державних, комунальних і приватних організацій, закладів та
установ) та назва. Найменування юридичної особи викладається
державною мовою".

   1.2. Пункт 1.5 викласти в редакції:
   "1.5. У найменуванні юридичної  особи  приватного  права
забороняється використання найменувань органів державної влади,
місцевого самоврядування та історичних державних найменувань,
перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України".

   1.3. Пункт 1.8 доповнити абзацом другим такого змісту:
   "Найменування комунальних  підприємств,  державних   та
комунальних  організацій  (закладів,  установ) можуть містити
інформацію про засновника цієї юридичної особи".

   1.4. У  пункті  1.9  слова  в  дужках  "("філія",
"представництво")" доповнити словом "тощо".

   2. До розділу 2 "Правила написання найменування юридичної
особи або її відокремленого підрозділу" внести такі зміни:

   2.1. Пункт 2.2 викласти в редакції:
   "2.2. При   написанні  найменування  юридичної  особи
використовуються букви українського алфавіту та такі розділові
знаки та символи: лапки (" "), крапка (.), кома (,), дужки /( )/,
апостроф ('), дефіс (-), тире (-), знак (N), знак оклику (!), знак
(/), а також, у разі необхідності, цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X). В установчих документах при заповненні реєстраційної картки
використовуються прописні букви українського алфавіту (А, Б, В, Г,
Ґ, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х,
Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, Ю, Я).

   2.2. У пункті 2.4 речення "Назва юридичної особи береться у
лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової
форми суб'єкта господарювання" доповнити словами "(крім юридичних
осіб, зазначених у дужках у пункті 1.1)".

 Директор Департаменту
 реєстрації та ліцензування
 Держпідприємництва України               О.Барбелюк


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.