Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Про затвердження Інструкції щодо умов і правил проведення ремонту засобів вимірювальної техніки

 

Наказ Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики
від 4 травня 2005 року N 108

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 травня 2005 р. за N 560/10840

Відповідно до статті 11 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо умов і правил проведення ремонту засобів вимірювальної техніки, що додається.

2. Управлінню метрології забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України згідно з чинним законодавством.

3. Керівникам центрів стандартизації, метрології та сертифікації, підприємств та установ Держспоживстандарту України забезпечити дотримання вимог Інструкції.

4. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на начальника управління метрології Домницького Р. А.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова 

М. Негрич 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 4 травня 2005 р. N 108

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 травня 2005 р. за N 560/10840 


ІНСТРУКЦІЯ
ЩОДО УМОВ І ПРАВИЛ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

 

1. Сфера застосування

 

Інструкція щодо умов і правил проведення ремонту засобів вимірювальної техніки (далі - Інструкція) розроблена відповідно до статей 11 і 15 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (далі - Закон України).

Інструкція встановлює загальні положення, умови і правила проведення ремонту засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ).

Дія Інструкції поширюється на:

підприємства, організації та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які провадять діяльність, пов'язану з ремонтом ЗВТ;

метрологічні центри і територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері метрології (далі - метрологічні центри і територіальні органи ЦОВМ).

2. Загальні положення

 

2.1. Ремонт ЗВТ може здійснюватися підприємствами, організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, метрологічними центрами і територіальними органами ЦОВМ як для власних потреб, так і для сторонніх підприємств та організацій, фізичних осіб (далі - замовники).

2.2. Підприємства, організації та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які провадять діяльність, пов'язану з ремонтом ЗВТ, повинні письмово повідомити відповідні територіальні органи ЦОВМ за їх місцезнаходженням про свою діяльність у порядку, встановленому ЦОВМ.

2.3. ЗВТ, на які поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється застосовувати після ремонту лише за умови, якщо вони пройшли повірку або державну метрологічну атестацію.

2.4. ЗВТ, на які не поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється застосовувати після ремонту лише за умови, якщо вони пройшли калібрування або метрологічну атестацію.

3. Умови проведення ремонту ЗВТ

 

Підприємства, організації та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, метрологічні центри і територіальні органи ЦОВМ для проведення ремонту ЗВТ повинні забезпечити відповідні умови, у тому числі:

наявність робочих приміщень для проведення безпосередньо ремонту ЗВТ;

наявність експлуатаційної документації на ЗВТ, що ремонтуються, ремонтної документації, якщо така розроблена виробником, технологічних вимог на проходження ремонту в обсязі, що забезпечує якісний ремонт ЗВТ;

наявність технічного персоналу для виконання робіт з ремонту за номенклатурою та об'ємами робіт, що виконуються;

наявність повірених робочих ЗВТ, атестованого випробувального та технологічного обладнання, необхідних для контролю технічних та метрологічних характеристик відремонтованих ЗВТ.

4. Правила проведення ремонту ЗВТ

 

4.1. Підприємства, організації та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, метрологічні центри і територіальні органи ЦОВМ, які провадять діяльність, пов'язану з ремонтом ЗВТ, повинні дотримуватись таких правил:

здійснювати ремонт лише ЗВТ, групи яких включені до письмового повідомлення, яке надсилається до територіального органу ЦОВМ згідно з пунктом 2.2 Інструкції, на які вони мають експлуатаційну та (або) ремонтну документацію;

складати акти дефектації, які підписуються замовником і виконавцем робіт;

вести журнали обліку ЗВТ, що були прийняті на ремонт;

виконувати роботи відповідно до вимог експлуатаційної та (або) ремонтної документації;

зберігати ЗВТ до виконання їх ремонту та після нього в умовах, установлених експлуатаційною документацією;

якщо згідно з експлуатаційною документацією до ЗВТ встановлені особливі вимоги (цілісність, герметичність, вимоги безпеки тощо), то ці параметри повинні бути проконтрольовані та у разі необхідності приведені у відповідність до вимог експлуатаційної документації;

вузли, деталі, плати, комплектуючі та ін. використовувати такі, які за своїми технічними характеристиками не поступаються тим, що використовуються підприємством-виробником або ним постачаються;

забезпечувати якість ремонту ЗВТ, яка б гарантувала їх відповідність встановленим технічним (у тому числі метрологічним) характеристикам.

4.2. При видачі ЗВТ замовникам після ремонту організації, що здійснюють ремонт ЗВТ, повинні встановлювати строк не менше одного року, протягом якого вони беруть на себе зобов'язання забезпечити належну роботу ЗВТ.

Запис про гарантійний строк експлуатації ЗВТ уноситься до експлуатаційної документації або надається в установленому порядку гарантійний лист, підписаний керівником".

4.3. Умови і правила проведення ремонту ЗВТ для власних потреб установлюються виконавцем робіт і затверджуються їх керівником.

4.4. Контроль за дотриманням підприємствами, організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності умов і правил проведення ремонту ЗВТ для замовників здійснюється під час проведення державного метрологічного нагляду за цим видом діяльності в порядку, встановленому ЦОВМ.

5. Відповідальність за порушення умов і правил проведення ремонту ЗВТ

 

Особи, винні в порушенні умов і правил проведення ремонту ЗВТ, несуть відповідальність згідно з статтею 171 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Начальник управління метрології 

Р. А. Домницький Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.