Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! СУПЕР-ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ НОВИХ КЛІЄНТІВ! Покупцям, які придбають до 01.05.2019 року інформаційну систему «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ», на акційних умовах пропонується оновлення баз даних "Електронний каталог бібліографічних описів національних та міждержавних стандартів України" та/або "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу»..." Докладніше...

Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)

 

Про затвердження Інструкції про організацію проведення на залізницях України робіт із санітарної обробки порожніх вагонів та контейнерів, призначених для перевезення продовольчої продукції

 

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 13 квітня 2005 року N 137

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 квітня 2005 р. за N 428/10708

Відповідно до Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" і "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України, затвердженого Указом Президента України від 27 серпня 2004 року N 1009, Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року N 457 (зі змінами й доповненнями), та з метою збереження якості продовольчої продукції під час перевезення залізничним транспортом, профілактики поширення інфекційних хвороб, а також забезпечення взаємодії залізниць з установами і закладами державної санітарно-епідеміологічної служби на залізничному транспорті України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію проведення на залізницях України робіт із санітарної обробки порожніх вагонів та контейнерів, призначених для перевезення продовольчої продукції, що додається.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Федюшин Ю. М.) забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу "Про затвердження Інструкції про організацію проведення на залізницях України робіт із санітарної обробки порожніх вагонів та контейнерів, призначених для перевезення продовольчої продукції".

3. Скасувати наказ Міністерства транспорту України від 15 липня 2003 року N 533 "Про затвердження Інструкції про проведення на залізницях України робіт із дезінфекції, дезінсекції та дератизації порожніх вагонів та контейнерів, призначених для перевезення харчових продуктів і продовольчої сировини", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2003 року за N 703/8024.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Кроля С. С.

 

Міністр 

Є. Червоненко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

 
Ю. Г. Кравченко
 

Заступник Міністра
аграрної політики України

 
В. О. Пабат
 

Заступник Міністра
охорони здоров'я України 

 
С. П. Бережнов
 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 13 квітня 2005 р. N 137

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 квітня 2005 р. за N 428/10708


ІНСТРУКЦІЯ
про організацію проведення на залізницях України робіт із санітарної обробки порожніх вагонів та контейнерів, призначених для перевезення продовольчої продукції

 

1. Ця Інструкція визначає порядок організації проведення санітарної обробки порожніх вагонів та контейнерів, призначених для перевезення продовольчої продукції, і є обов'язковою для виконання спеціалізованими підрозділами установ державної санітарно-епідеміологічної служби залізничного транспорту України, суб'єктами підприємницької діяльності за наявності ліцензії Міністерства охорони здоров'я України на провадження господарської діяльності з дезінфекції, дезінсекції, дератизації та ліцензії Державного департаменту ветеринарної медицини на проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт на об'єктах ветеринарного контролю (далі - виконавці робіт із санітарної обробки), а також вантажовласниками незалежно від їх форм власності та відомчої підпорядкованості, вантажовідправниками, їх уповноваженими особами та експедиторами (далі - вантажовідправники).

2. Обов'язковій санітарній обробці підлягають вагони та контейнери, призначені для завантаження продовольчої продукції груп 1 - 4, 7 - 12 (за винятком кодів 1213 та 1214), 15 - 22 Гармонізованої системи опису і кодування товарів (додаток до Закону України "Про Митний тариф України").

3. Виконання робіт із санітарної обробки рухомого складу здійснюється виконавцями цих робіт, зазначеними в п. 1 цієї Інструкції, на підставі укладених відповідно до вимог чинного законодавства України договорів.

4. Санітарна обробка порожніх вагонів та контейнерів здійснюється перед кожним завантаженням у спеціально виділених місцях, місцях завантаження на станціях або на вантажних фронтах вантажовідправників засобами, дозволеними для використання Міністерством охорони здоров'я України або Державним департаментом ветеринарної медицини згідно з вимогами регламентів, методичних вказівок або інструкцій з їх використання.

5. Технологічний процес організації санітарної обробки вагонів та контейнерів перед завантаженням складається з таких етапів:

5.1 Заявки про заплановане навантаження подаються в установленому порядку вантажовідправниками станціям навантаження.

5.2 Відповідальний працівник структурного підрозділу залізниці повідомляє відповідний спеціалізований підрозділ установи державної санітарно-епідеміологічної служби на залізничному транспорті або державної служби ветеринарної медицини зони обслуговування, чи суб'єктів підприємницької діяльності - виконавців робіт про заплановане навантаження продовольчої продукції. У повідомленні вказуються станція відправлення, кількість та тип рухомого складу, назва відправника, найменування вантажу, дата запланованого навантаження.

5.3 У разі необхідності проведення санітарної обробки виконавці робіт узгоджують час проведення санітарної обробки вагонів та контейнерів із структурними підрозділами залізниць та вантажовідправниками.

5.4 Відібрані вагони та контейнери подаються на вантажні фронти або спеціально виділені місця для проведення санітарної обробки. Виконавцям робіт із санітарної обробки, які повинні дотримуватися вимог з охорони праці, установлених для працівників залізничних станцій, забезпечується доступ до порожніх вагонів і контейнерів.

6. Вагони та контейнери можуть використовуватись відразу після закінчення проведення робіт із санітарної обробки.

7. Факт проведення санітарної обробки транспортного засобу посвідчується довідкою. Довідки надаються установами, що здійснюють санітарну обробку, та повинні містити таку інформацію: найменування установи, що здійснювала санітарну обробку; номер та термін дії ліцензії; вид транспортного засобу, який проходив обробку, його номер; найменування вантажовідправника або вантажовласника, з яким укладено договір на проведення санітарної обробки транспортного засобу, його адреса, інші реквізити; вид продовольчої продукції, яку передбачається перевозити транспортним засобом; дата проведення санітарної обробки транспортного засобу та назви засобів, що використовувались; підпис відповідальної особи та печатка організації.

8. При проведенні санітарної обробки вагонів і контейнерів є обов'язковим дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, екологічної безпеки, визначених у відповідних нормативно-методичних документах.

 

Директор Департаменту
розвитку та координації систем
транспорту та зв'язку
 

 
 
Г. М. Легенький
 

Головний державний
санітарний лікар залізничного
транспорту України
 

 
 

 


Назад 


Продукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2019, ЛЕОНОРМ. Усі права застережені