Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 2 вересня 2005 року N 239

Про затвердження національних стандартів України та скасування нормативних документів

 

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 p. N 2408-III та на виконання Планів державної стандартизації на 2001 - 2004 роки наказую:

1. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності з 1 січня 2007 р.:

ДСТУ ISO 261:2005 

Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Загальні положення
(ISO 261:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 262:2005 

Нарізі метричні ISO загальної призначеності. Вибирання розмірів для ґвинтів, болтів та гайок
(ISO 262:1998, IDT) 
- Вперше 

ДСТУ ISO 2256:2005 

М'ята кучерява сушена. Технічні умови
(ISO 2256:1984, IDT) 
- Вперше 

ДСТУ ISO 2871-1:2005 

Поверхнево-активні речовини. Засоби мийні. Метод визначення масової частки катіонних поверхнево-активних речовин. Частина 1. Високомолекулярні катіонні поверхнево-активні речовини
(ISO 2871-1:1988, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 2871-2:2005 

Поверхнево-активні речовини. Засоби мийні. Метод визначення масової частки катіонних поверхнево-активних речовин. Частина 2. Низькомолекулярні катіонні поверхнево-активні речовини (між 200 і 500)
(ISO 2871-2:1990, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 3271:2005 

Руди залізні. Визначення міцності в барабані
(ISO 3271:1995, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 3632-2:2005 

Шафран (Crocus sativus L.). Частина 2. Методи випробування
(ISO/TS 3632-2:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 3659:2005 

Фрукти та овочі. Дозарювання після зберігання на холоді
(ISO 3659:1977, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 3758:2005 

Матеріали текстильні. Маркування символами щодо догляду
(ISO 3758:1991, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 4296-1:2005 

Руди марганцеві. Відбір проб. Частина 1. Відбирання точкових проб
(ISO 4296-1:1984, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 4296-2:2005 

Руди марганцеві. Відбір проб. Частина 2. Готування проб
(ISO 4296-2:1983, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 4299:2005 

Руди марганцеві. Визначення масової частки вологи
(ISO 4299:1989, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 4700:2005 

Окатки залізорудні. Метод визначення міцності на стиснення
(ISO 4700:1996, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 5667-10:2005 

Якість води. Відбір проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод
(ISO 5667-10:1992, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 5667-13:2005 

Якість води. Відбір проб. Частина 13. Настанови щодо відбирання проб мулу на спорудах для очищення стічних вод і для водоготування
(ISO 5667-13:1997, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 5697:2005 

Засоби транспортні сільськогосподарські та лісогосподарські. Визначення гальмівних характеристик
(ISO 5697:1982, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 6157-3:2005 

Кріпильні вироби. Дефекти поверхні. Частина 3. Болти, ґвинти та шпильки спеціальної призначеності
(ISO 6157-3:1988, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 6230:2005 

Руди марганцеві. Визначення гранулометричного складу методом ситового аналізу
(ISO 6230:1989, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 6328:2005 

Фотографія. Фотографічні матеріали. Визначення роздільної здатності
(ISO 6328:2000, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 6574:2005 

Насіння селери (Apium graveolens Linnaeus). Технічні умови
(ISO 6574:1986, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 6949:2005 

Фрукти та овочі. Зберігання в умовах регульованої атмосфери
(ISO 6949:1988, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 7220:2005 

Інформація та документація. Оформлення каталогів стандартів
(ISO 7220:1996, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 7558:2005 

Фрукти та овочі. Настанова щодо фасування
(ISO 7558:1988, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 8351-1:2005 

Паковання. Правила складання бланка-замовлення на мішки. Частина 1. Мішки паперові
(ISO 8351-1:1994, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 8367-1:2005 

Паковання. Допуски на розміри мішків загальної призначеності. Частина 1. Мішки паперові
(ISO 8367-1:1993, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 8459-5:2005 

Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 5. Елементи даних для обміну каталогізованими даними та метаданими
(ISO 8459-5:2002, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 8528-2:2005 

Установки генераторні змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 2. Двигуни
(ISO 8528-2:1993, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 8528-3:2005 

Установки генераторні змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 3. Генератори змінного струму для генераторних установок
(ISO 8528-3:1993, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 8528-5:2005 

Установки генераторні змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 5. Генераторні установки
(ISO 8528-5:1993, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 8528-7:2005 

Установки генераторні змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 7. Технічні декларації для визначення та проектування
(ISO 8528-7:1994, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 8528-12:2005 

Установки генераторні змінного струму з приводом від поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Частина 12. Аварійні джерела живлення для систем безпеки
(ISO 8528-12:1997, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 8530:2005 

Руди марганцеві та хромові. Експериментальні методи контролю точності скорочення проби
(ISO 8530:1986, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 8531:2005 

Руди марганцеві та хромові. Експериментальні методи контролю точності визначення вологи
(ISO 8531:1986, IDT)
- На заміну ДСТУ 3791-98 

ДСТУ ISO 8541:2005 

Руди марганцеві та хромові. Експериментальні методи контролю систематичної похибки відбирання та готування проб
(ISO 8541:1986, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 8542:2005 

Руди марганцеві та хромові. Експериментальні методи оцінювання варіації якості та методи контролю точності відбирання проб
(ISO 8542:1986, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 9806-1:2005 

Колектори сонячні. Методи випробування. Частина 1. Теплові характеристики та перепад тиску засклених сонячних колекторів для нагрівання рідини
(ISO 9806-1:1994, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 9806-2:2005 

Колектори сонячні. Методи випробування. Частина 2. Кваліфікаційні випробування
(ISO 9806-2:1995, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 9806-3:2005 

Колектори сонячні. Методи випробування. Частина 3. Теплові характеристики (лише відчутне теплопередавання) та перепад тиску незасклених сонячних колекторів для нагрівання рідини
(ISO 9806-3:1995, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO/TR 10017:2005 

Настанови щодо застосування статистичних методів згідно з ISO 9001:2000
(ISO/TR 10017:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO/IEC 11179-3:2005 

Інформаційні технології. Реєстри метаданих. Частина 3. Метамодель реєстру та базові атрибути
(ISO/IEC 11179-3:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 11262:2005 

Якість ґрунту. Визначення ціанідів
(ISO 11262:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 11275:2005 

Якість ґрунту. Визначення ненасиченої гідравлічної провідності та водоутримувальної характеристики. Метод висушування вітром
(ISO 11275:2004, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 11508:2005 

Якість ґрунту. Визначення щільності частинок
(ISO 11508:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 11554:2005 

Оптика та оптичні прилади. Лазери й лазерна апаратура. Методи випробування потужності, енергії та часових характеристик лазерного пучка
(ISO 11554:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 11681-1:2005 

Лісогосподарські машини. Пилки ланцюгові портативні. Вимоги безпеки та контролювання. Частина 1. Пилки ланцюгові для розчищання лісу
(ISO 11681-1:2004, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 11681-2:2005 

Лісогосподарські машини. Пилки ланцюгові портативні. Вимоги безпеки та контролювання. Частина 2. Пилки ланцюгові для розчищання дерев
(ISO 11681-2:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 12374:2005 

Сільськогосподарське зрошування. Електропроводка та обладнання для керованих зрошувальних машин з електричним приводом
(ISO 12374:1995, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 14507:2005 

Якість ґрунту. Попереднє оброблення проб для визначення органічних забруднювальних речовин
(ISO 14507:2003, IDT);
- Вперше 

ДСТУ ISO 15685:2005 

Якість ґрунту. Визначення потенціалу нітрифікації та інгібіторної дії на нітрифікацію. Експрес-аналіз окиснюванням амонію
(ISO 15685:2004, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 16387:2005 

Якість ґрунту. Визначення впливу забруднювачів на відтворювання та виживання черв'яка Enchytraeidae (Enchytraeus sp.)
(ISO 16387:2004, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 16586:2005 

Якість ґрунту. Визначення об'ємної вологості ґрунту за відомою щільністю складення на суху масу. Гравіметричний метод
(ISO 16586:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 16772:2005 

Якість ґрунту. Визначення ртуті в ґрунтових екстрактах царською водкою методом атомної спектрометрії холодної пари або атомнофлуоресцентної спектрометрії холодної пари
(ISO 16772:2004, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 16949:2005 

Системи управління якістю. Специфічні вимоги до виробників автотранспортних засобів та запасних частин і приладдя до них щодо застосування ISO 9001:2000
(ISO/TS 16949:2002, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 17900:2005 

Сільськогосподарські причепи. Причепи зрівноважені та напівпричепи. Визначення корисного навантаження, вертикального статичного навантаження та навантаження на вісь
(ISO 17900:2002, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 18920:2005 

Зображувальні матеріали. Відбитки фотографічні проявлені. Правила зберігання
(ISO 18920:2000, IDT)
- Вперше 

ДСТУ IEC 61040:2005 

Детектори, прилади та устатковання для вимірювання потужності та енергії лазерного випромінення
(IEC 61040:1990, IDT)
- Вперше 

ДСТУ IEC 61131-1:2005 

Контролери програмовні. Частина 1. Загальні відомості
(IEC 61131-1:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 521:2005 

Спеціальне обладнання, що працює на скрапленому газі. Обладнання переносне, що працює на скрапленому газі. Технічні умови
(EN 521:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 767:2005 

Мішки для транспортування продовольства. Мішки з джгутополіолефінового тканого матеріалу
(EN 767:1994, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 768:2005 

Мішки для транспортування продовольства. Мішки з бавовняної тканини з вкладкою
(EN 768:1994, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 1310:2005 

Лісоматеріали круглі та пиляні. Метод вимірювання параметрів
(EN 1310:1997, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 1316-1:2005 

Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук
(EN 1316-1:1997, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 1316-2:2005 

Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 2. Тополя
(EN 1316-2:1997, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 1316-3:2005 

Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 3. Ясен, клен та явір
(EN 1316-3:1997, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ENV 1927-1:2005 

Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця
(ENV 1927-1:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ENV 1927-2:2005 

Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна
(ENV 1927-2:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ENV 1927-3:2005 

Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис
(ENV 1927-3:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 13037:2005 

Меліоранти ґрунту та середовища росту. Визначення pH
(EN 13037:1999, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 13038:2005 

Меліоранти ґрунту та середовища росту. Визначення електричної провідності
(EN 13 03 8:1999, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 13039:2005 

Меліоранти ґрунту та середовища росту. Визначення вмісту органічної речовини та золи
(EN 13039:1999, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 13040:2005 

Меліоранти ґрунту та середовища росту. Готування проб до хімічного та фізичного аналізу, визначення вмісту сухої речовини, вмісту вологи та лабораторне ущільненої насипної щільності
(EN 13040:1999, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 13041:2005 

Меліоранти ґрунту та середовища росту. Визначення фізичних властивостей. Щільність складення на суху масу, об'ємний вміст повітря, об'ємна вологість, показник усадки та загальний поровий простір
(EN 13041:1999, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ENV 13269:2005 

Технічне обслуговування. Настанови щодо складання договорів
(ENV 13269:2001, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 13549:2005 

Послуги з чищення. Основні вимоги та рекомендації щодо системи контролювання якості
(EN 13 549:2001, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 13684:2005 

Садове обладнання. Розпушувачі й аератори газонні, керовані пішим оператором. Вимоги безпеки
(EN 13684:2004, IDT)
- На заміну ДСТУ prEN 13684:2004 

ДСТУ 2271-1:2005 

Пневмоприводи. Оливорозпилювачі. Частина 1. Загальні технічні вимоги
(ISO 63 01-1:1997, MOD)
- На заміну ДСТУ 2271-93 (ГОСТ 25531-93) (ISO 6301-1-89) у частині загальних технічних вимог 

ДСТУ 2271-2:2005 

Пневмоприводи. Оливорозпилювачі. Частина 2. Методи випробування
(ISO 63 01-2:1997, MOD)
- На заміну ДСТУ 2271-93 (ГОСТ 25531-93) (ISO 6301-1-89) у частині методів випробування 


 

2. Скасувати в Україні чинність національних стандартів з 1 січня 2007 р.:

ДСТУ 2271-93
(ГОСТ 25531-93)
(ISO 6301-1-89) 

Пневмоприводи. Маслорозпилювачі. Загальні технічні вимоги і методи випробувань 

ДСТУ prEN 13684:2004 

Садове обладнання. Розпушувачі-аератори газонні, керовані пішим оператором. Вимоги безпеки
(prEN 13684:1999, IDT) 

ДСТУ 3791-98 

Руди залізні і марганцеві. Метод контролю точності визначення вологи 


 

3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Філіпчук Г. Г.) забезпечити опублікування інформації щодо затверджених національних стандартів України та скасування нормативних документів у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

4. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на Департамент технічного регулювання (Баб'як О. М.).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Вівчарика В. П.

 

Голова 

М. Негрич 


 

Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.