Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 16 вересня 2005 року N 265

Про затвердження національних стандартів, змін до національних стандартів, внесення змін до наказу Держспоживстандарту України від 14.04.2005 N 91 та скасування національного та міждержавних стандартів

 

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 р. N 2408 і на виконання планів державної стандартизації на 2001 - 2005 роки наказую:

1. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності:

а) з 1 липня 2006 р.

ДСТУ - H ISO/IEC
Guide 14:2005  

Інформація для споживачів щодо придбання товарів та послуг
(ISO/IEC Guide 14:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ 4448:2005 

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання електролітичної провідності рідин
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 8.457-82) 

ДСТУ 4449:2005 

Консерви м'ясні. Сніданки м'ясні. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 9936-76) 

ДСТУ 4450:2005 

Консерви м'ясні. М'ясо тушковане. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 697-84, ГОСТ 698-84, ГОСТ 5284-84) 

ДСТУ 4451:2005 

Консерви м'ясні. Шинкові. Технічні умови
- Вперше 

ДСТУ 4452:2005 

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання віброприскорення в діапазоні частот від 0,001 Гц до 10 Гц
- Вперше 

ДСТУ 4453:2005 

Сардини солоні. Технічні умови
- Вперше 

ДСТУ 4454:2005 

Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 1510-84 крім вимог, які стосуються нафти і нафтопродуктів, що постачаються за межі України) 

ДСТУ 4462.0.01:2005 

Охорона природи. Поводження з відходами. Терміни та визначення понять
- Вперше (зі скасуванням ДСТУ 2102-92) 

ДСТУ 4462.0.02:2005 

Охорона природи. Комплекс стандартів у сфері поводження з відходами. Загальні вимоги
- Вперше 


 

б) з 1 жовтня 2006 р.

ДСТУ 4455:2003 

Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначання температури спалаху
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 9287-59) 

ДСТУ 4456:2005 

Якість грунту. Метод визначання кислотно-основної буферності грунту
- Вперше 

ДСТУ 4457:2005 

Препарати ферментні. Загальні технічні умови
- Вперше 

ДСТУ 4458:2005 

Концентрати білкові молочні. Технічні умови
- Вперше 

ДСТУ 4459:2005 

Пепсини харчові. Загальні технічні умови
- Вперше 

ДСТУ 4460:2005 

Рулети бісквітні. Загальні технічні умови
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 14621-78) 

ДСТУ 4461:2005 

Вентилятори шахтні місцевого провітрювання. Загальні технічні вимоги і вимоги безпеки. Методи випробування
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 6625-85) 


 

в) з 1 січня 2007 р.

ДСТУ 33.108:2005 

Страховий фонд документації. Документи страхового фонду документації. Технічний паспорт мікрофільму. Загальні вимоги
- Вперше 

ДСТУ 4463:2005 

Маргарини, жири кондитерські та для молочної промисловості. Правила приймання та методи випробування
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 976-81) 

ДСТУ 4464:2005 

Глюкоза кристалічна гідратна. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 975-88)  

ДСТУ 4465:2005 

Маргарин. Загальні технічні умови
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 240-85) 


 

2. Затвердити зміни до національних стандартів України з 1 січня 2005 р.:

зміна N 25
ДСТУ 878-93 

Води мінеральні питні. Технічні умови 

зміна N 1
ДСТУ 3196-95 

Руди залізні і марганцеві. Методи підготовки проб 

зміна N 1
ДСТУ 3206-95 

Окатки залізорудні. Метод визначення міцності на стиснення 

зміна N 2
ДСТУ 4135-2002 

Цукерки. Загальні технічні умови 


 

3. Внести зміни до наказу Держспоживстандарту України від 14 квітня 2005 року N 91, а саме:

а) у пункті 1 для позиції ДСТУ ISO 789-1:2005 замінити "- Вперше" на

"- На заміну ДСТУ ГОСТ 30747-2003 (ИСО 789-1-90)" та для позиції ДСТУ ISO 789-6:2005 замінити "- Вперше" на "- На заміну ДСТУ ГОСТ 30750-2003 (ИСО 789-6-82)";

б) пункт 2 доповнити наступним:

ДСТУ ГОСТ 30747-2003
(ИСО 789-1-90) 

Трактори сільськогосподарські. Визначення показників при випробуваннях через вал відбору потужності
(ГОСТ 30747-2001 (ИСО 789-1-90, IDT) 

ДСТУ ГОСТ 30750-2003
(ИСО 789-6-82) 

Трактори сільськогосподарські. Визначення положення центра ваги
(ГОСТ 30750-2001 (ИСО 789-6-82, IDT) 


 

4. Скасувати в Україні чинність національного та міждержавних стандартів:

а) з 1 липня 2006 р.

ДСТУ 2102-92 

Ресурси матеріальні вторинні. Терміни та визначення 

ГОСТ 8.457-82 

ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений удельной электрической проводимости растворов электролитов в диапазоне 1·10-4 - 1·10-2 См/м 

ГОСТ 697-84 

Консервы мясные "Свинина тушеная". Технические условия 

ГОСТ 698-84 

Консервы мясные "Баранина тушеная". Технические условия 

ГОСТ 1510-84 

Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
крім вимог, які стосуються нафти і нафтопродуктів, що постачаються за межі України 

ГОСТ 5284-84 

Консервы мясные "Говядина тушеная". Технические условия 

ГОСТ 9936-76 

Консервы мясные. Завтрак туриста. Технические условия 


 

б) з 1 жовтня 2006 р.

ГОСТ 6625-85 

Вентиляторы шахтные местного проветривания. Технические условия 

ГОСТ 9287-59 

Масла растительные. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле 

ГОСТ 14621-78 

Рулеты бисквитные. Технические условия 


 

в) з 1 січня 2007 р.

ГОСТ 975-88 

Глюкоза кристаллическая гидратная. Технические условия 


 

г) з 1 липня 2007 р.

ГОСТ 240-85 

Маргарин. Общие технические условия 

ГОСТ 976-81 

Маргарин, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности. Правила приемки и методы испытаний". 

 

5. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" Філіпчук Г. Г.) забезпечити опублікування інформації щодо затверджених національних стандартів, змін до національних стандартів України, внесення змін до наказу Держспоживстандарту України від 14.04.2005 N 91 та скасування національного та міждержавних стандартів у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

6. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на Департамент технічного регулювання (Баб'як О. М.).

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Саєвича І. Б.

 

Голова 

М. Негрич 


 

Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.