Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

УВАГА! СУПЕР-ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ НОВИХ КЛІЄНТІВ! Покупцям, які придбають до 01.05.2019 року інформаційну систему «ЛЕОНОРМ-ІНФОРМ», на акційних умовах пропонується оновлення баз даних "Електронний каталог бібліографічних описів національних та міждержавних стандартів України" та/або "Електронний Реєстр Технічних регламентів України та пов’язаних з ними Європейських Директив, в тому числі «Нового підходу»..." Докладніше...

Новини Нормативні акти Реєстрація Магазин Контакти Пошук Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook (RUS)

 

Про затвердження Порядку обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних живих ресурсів

            

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 31 січня 2005 року N 42

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 лютого 2005 р. за N 242/10522

На виконання Закону України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" та з метою єдиного державного обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних живих ресурсів, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних живих ресурсів, що додається.

2. Державному департаменту рибного господарства (Алимов С. І.) забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на голову Державного департаменту рибного господарства Алимова С. І.

 

В. о. Міністра 

Ю. Я. Лузан 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 31 січня 2005 р. N 42

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 лютого 2005 р. за N 242/10522 


Порядок
обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних живих ресурсів

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок, розроблений на виконання Закону України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них", установлює порядок обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних живих ресурсів (далі - суб'єкти господарювання).

1.2. Облік суб'єктів господарювання засвідчується номером, який присвоюється їм для маркування продукції власного виробництва (далі - номер).

1.3. Облік проводиться з метою ведення Переліку суб'єктів господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних живих ресурсів (далі - Перелік), та створення бази даних щодо їх виробництва.

1.4. Обліку підлягають суб'єкти господарювання, що мають дозвіл на цей вид діяльності, який видається органами державної санітарно-епідеміологічної служби та державною службою ветеринарної медицини.

1.5. За наявності у суб'єкта господарювання двох чи більше консервних та пресервних виробництв, які розташовані за різними адресами, номер надається окремо кожному з них.

1.6. Передавання номера іншому суб'єкту господарювання для маркування продукції забороняється.

2. Проведення обліку суб'єктів господарювання

 

2.1. Облік суб'єктів господарювання здійснюється Державним департаментом рибного господарства Міністерства аграрної політики України (далі - Укрдержрибгосп).

2.2. Для отримання номера суб'єкт господарювання повинен подати (надіслати) Укрдержрибгоспу такий комплект документів:

заявку про надання номера суб'єкту господарювання, який здійснює консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних живих ресурсів, згідно з додатком 1 (на бланку суб'єкта господарювання, за його наявністю);

відомості про суб'єкта господарювання, який здійснює консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних живих ресурсів згідно з додатком 2;

копію Статуту суб'єкта господарювання із зазначенням у ньому як виду діяльності виробництво консервне та пресервне з риби та інших водних живих ресурсів;

копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Приватним підприємцем надається копія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи;

копію дозволу територіальної установи державної санітарно-епідеміологічної служби на виробництво консервів та пресервів з риби та інших водних живих ресурсів, виданого на підставі позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з узгодженим асортиментом продукції;

копію дозволу територіальної державної установи ветеринарної медицини на виробництво консервів та пресервів з риби та інших водних живих ресурсів на підставі його відповідності ветеринарним вимогам;

копію атестата акредитації виробничої лабораторії на право проведення вимірювань з галуззю акредитації - для консервних виробництв. Для пресервних виробництв можливо подання копії атестата акредитації іншої вимірювальної лабораторії на право проведення вимірювань з галуззю акредитації та копії договору з такою лабораторією на проведення таких вимірювань.

Копія Статуту суб'єкта господарювання завіряється нотаріально, інші копії - печаткою суб'єкта господарювання.

2.3. Суб'єкти господарювання відповідають за достовірність даних, внесених до Переліку.

2.4. Надані суб'єктом господарювання документи протягом 15-ти календарних днів розглядаються комісією Укрдержрибгоспу, склад якої затверджуються головою Укрдержрибгоспу. До участі у роботі комісії залучаються представники центральних органів виконавчої влади у сфері охорони здоров'я та ветеринарної медицини (за їх згодою).

2.5. Після розгляду наданого пакета документів комісія робить висновок про можливість (неможливість) надання номера суб'єкту господарювання. Рішення комісії затверджується наказом Укрдержрибгоспу.

При відмові у наданні номера суб'єкту господарювання надсилається письмове повідомлення за підписом голови комісії.

При позитивному висновку видається витяг з Переліку суб'єктів господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних живих ресурсів (далі - витяг з Переліку) за формою згідно з додатком 3.

Витяг з Переліку підписується головою Укрдержрибгоспу або виконуючим його обов'язки та надається заявникові.

Копія витягу з Переліку разом з поданими заявником документами залишається в Укрдержрибгоспі.

2.6. Витяг з Переліку видається без обмеження терміну дії за умови подання суб'єктом господарювання один раз на рік, до 20 січня року, наступного за звітним, інформації за формою згідно з додатком 4.

2.7. У разі зміни, протягом року, назви суб'єкта господарювання, закриття консервного та пресервного виробництва або передання виробництва консервів та пресервів іншому суб'єкту господарювання власнику номера необхідно у місячний термін письмово у довільній формі повідомити про це Укрдержрибгосп.

2.8. Перелік суб'єктів господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних живих ресурсів, ведеться Укрдержрибгоспом за формою згідно з додатком 5.

2.9. В Перелік вносяться зміни, що надаються суб'єктами господарювання.

2.10. Дублікат витягу з Переліку може бути виданий вдруге в разі втрати оригіналу за заявою суб'єкта господарювання про втрату із зазначенням обставин втрати. На дублікаті витягу з Переліку в правому верхньому куті ставиться відмітка "Дублікат".

3. Скасування номера суб'єкта господарювання та виключення його з Переліку

 

3.1. Підставами для прийняття рішення комісії щодо скасування номера суб'єкта господарювання та виключення його з Переліку можуть бути:

3.1.1. заява суб'єкта господарювання про:

зміну назви суб'єкта господарювання;

передання (продаж) виробництва консервів та пресервів іншому суб'єкту господарювання;

припинення виробництва консервів та пресервів;

3.1.2. виключення суб'єкта господарювання з Реєстру системи сертифікації УкрСЕПРО;

3.1.3. несвоєчасне подання до Укрдержрибгоспу відомостей за вимогами підпунктів 2.6, 2.7 у зазначені терміни.

3.2. Скасування номера суб'єкта господарювання та виключення його з Переліку здійснюються рішенням комісії Укрдержрибгоспу не пізніше 15-ти календарних днів після отримання інформації за пунктом 3.1 Рішення комісії затверджується наказом Укрдержрибгоспу, про що у Переліку робиться відповідний запис.

3.3. Копія рішення комісії щодо скасування номера протягом 10-ти календарних днів після його прийняття надсилається суб'єкту господарювання.

3.4. Новий витяг з Переліку може бути видано згідно з вимогами цього Порядку.

3.5. Рішення комісії щодо скасування номера суб'єкта господарювання та його виключення з Переліку може бути оскаржене у судовому порядку.

 

Заступник голови
Державного департаменту
рибного господарства
 

 
 
В. Г.Чернік 


 

Додаток 1
до пункту 2.2 Порядку обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних живих ресурсів 


ЗАЯВКА
про надання номера суб'єкту господарювання, який здійснює консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних живих ресурсів

 

 

  На виконання вимог Закону України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них"
_____________________________________________________________
                                                                               (назва суб'єкта господарювання) 
_____________________________________________________________

який здійснює виробництво консервів та пресервів, просить надати номер для маркування продукції власного виробництва.

Додатки:

1. Відомості про консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних живих ресурсів.

2. Копію Статуту суб'єкта господарювання із зазначенням у ньому як виду діяльності виробництво консервне та пресервне з риби та інших водних живих ресурсів.

3. Копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Приватним підприємцем надається копія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи.

4. Копія дозволу територіальної установи державної санітарно-епідеміологічної служби на виробництво консервів та пресервів з риби та інших водних живих ресурсів, виданого на підставі позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з узгодженим асортиментом продукції.

5. Копія дозволу територіальної державної установи ветеринарної медицини на виробництво консервів та пресервів з риби та інших водних живих ресурсів на підставі його відповідності ветеринарним вимогам.

6. Копію атестата акредитації виробничої лабораторії на право проведення вимірювань з галуззю акредитації - для консервних виробництв. Для пресервних виробництв можливо подання копії атестата акредитації іншої вимірювальної лабораторії на право проведення вимірювань з галуззю акредитації з додатком про галузь акредитації та копії договору з такою лабораторією на проведення таких вимірювань.

  Заявник ознайомлений з вимогами пунктів 2.3, 2.6, 2.7 Порядку обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних живих ресурсів. 


 

Керівник підприємства 

___________________
(підпис) 

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 


 

Заступник голови
Укрдержрибгоспу
 

 
В. Г. Чернік 


 

Додаток 2
до пункту 2.2 Порядку обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних живих ресурсів 


Відомості про суб'єкта господарювання, який здійснює консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних живих ресурсів

 

 

 1. Повна назва суб'єкта господарювання, його місцезнаходження (місце проживання), інші реквізити
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

  2. Вид продукції, що виробляється (консерви та пресерви)
___________________________________________________________________________________

  3. Адреса консервного та пресервного виробництва
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

  4. Потужність виробництва та асортимент продукції _____________________________________
___________________________________________________________________________________

  5. Інформація про виробництво (знов збудований, переобладнаний, узятий в оренду тощо) ____
___________________________________________________________________________________ 


 

Керівник підприємства 

___________________
(підпис) 

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 


 

Заступник голови
Укрдержрибгоспу
 

 
В. Г. Чернік 


 

Додаток 3
до пункту 2.5 Порядку обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних живих ресурсів 


 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

ВИТЯГ З ПЕРЕЛІКУ
суб'єктів господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних живих ресурсів

 

 

  

Зареєстровано в Переліку суб'єктів господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних живих ресурсів
"___" ____________ 200_ року

N __________ 


 

Видано ____________________________________________________________________________
                                                     (назва суб'єкта господарювання, його місцезнаходження (місце проживання)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

який виробляє консерви та пресерви з риби та інших водних живих
                                               (підкреслити) 

ресурсів, за адресою: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

та засвідчує, що йому наданий номер ___________________________________________________


 

Керівник установи 

___________________
(підпис) 

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

М. П. 

  

  


 

Заступник голови
Укрдержрибгоспу
 

 
В. Г. Чернік 


 

Додаток 4
до пункту 2.6 Порядку обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних живих ресурсів 


 

  

(Надавати на бланку підприємства
до 20 січня року, наступного за звітним) 


ІНФОРМАЦІЯ
про суб'єкта господарювання, який здійснює консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних живих ресурсів

 

 

1. 

Назва та реквізити суб'єкта господарювання під час надання номера
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

2. 

Назва та реквізити суб'єкта господарювання під час подання інформації
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

3. 

Кількість консервів та пресервів, що вироблені за звітний рік (тисяч умовних банок), за асортиментом (консерви у томатному соусі, в олії, натуральні, пресерви з оселедців, скумбрії, морської капусти тощо)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

4. 

Відомості про атестат акредитації виробничої лабораторії (номер, дата атестата акредитації, назва органу, який видав його, термін дії атестата)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

5. 

Дата надання інформації ____________________________________________________________  


 

Керівник підприємства 

___________________
(підпис) 

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 


 

Заступник голови
Укрдержрибгоспу
 

 
В. Г. Чернік 


 

Додаток 5
до пункту 2.8 Порядку обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних живих ресурсів 


ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарювання, які здійснюють консервне та пресервне виробництво з риби та інших водних живих ресурсів

 

 

N
з/п 

Назва суб'єкта господарювання, його реквізити 

Назва підрозділу, судна, цеху, якому наданий номер, та його реквізити 

Наданий номер

Потужність виробництва  

Номер, дата витягу з Переліку

Примітка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Заступник голови
Укрдержрибгоспу
 

 
В. Г. Чернік Назад 


Продукція та послуги

Супровід продуктів

Автоматизовані системи

Посилання

Клієнти

Допомога

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

Rambler's Top100

  

Rambler's Top100 

 

Copyright © 2004 - 2019, ЛЕОНОРМ. Усі права застережені