Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 3 березня 2005 року N 57

Про затвердження національних стандартів України

 

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 р. N 2408-III та на виконання планів державної стандартизації на 2001 - 2004 роки наказую:

1. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності з 1 липня 2006 р.:

ДСТУ ISO 4833:2005 

Якість води. Загальні настанови щодо визначення кількості мікроорганізмів. Метод підраховування колоній за температури 30° C
(ISO 4833:1991, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 5667-9:2005 

Якість води. Відбирання проб. Частина 9. Настанови щодо відбирання проб морської води
(ISO 5667-9:1992, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 5667-11:2005 

Якість води. Відбирання проб. Частина 11. Настанови щодо відбирання проб підземних вод
(ISO 5667-11:1993, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 5667-14:2005 

Якість води. Відбирання проб. Частина 14. Настанови щодо забезпечення якості відбирання та оброблення проб природних вод
(ISO 5667-14:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 6654:2005 

Корми для тварин. Визначення вмісту сечовини
(ISO 6654:1991, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 7828:2005 

Якість води. Методи відбирання біологічних проб. Настанови щодо відбирання проб водних бентосних макробезхребетних за допомогою сітки
(ISO 7828:1985, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 9439:2005 

Якість води. Оцінювання здатності органічних сполук до повного аеробного біологічного розкладання у водному середовищі. Метод визначення вивільненого діоксиду вуглецю
(ISO 9439:1999, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 9998:2005 

Якість води. Настанови щодо оцінювання та підраховування колоній мікроорганізмів на середовищі, яке використовують для визначення якості води
(ISO 9998:1991, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO/IEC 10021-6:2005 

Інформаційні технології. Системи опрацювання повідомлень (MHS). Частина 6. Специфікації протоколів
(ISO/IEC 10021-6:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO/IEC 10118-3:2005 

Інформаційні технології. Методи захисту. Геш-функції. Частина 3. Спеціалізовані геш-функції
(ISO/IEC 10118-3:2004, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 10229:2005 

Якість води. Визначення пролонгованої токсичності речовин на прісноводних рибах. Методика оцінювання дії речовин на темп росту райдужної форелі [Oncorhynchus mykiss Walbaum (Teleostei, Salmonidae)]
(ISO 10229:1994, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 11268-3:2005 

Якість ґрунту. Вплив забрудників на земляних черв'яків. Частина 3. Настанови щодо визначення впливу в польових умовах
(ISO 11268-3:1999, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 11277:2005 

Якість ґрунту. Визначення гранулометричного складу мінерального матеріалу ґрунту. Метод просіювання та седиментації
(ISO 11277:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 12647-1:2005 

Поліграфія. Управління процесами виготовляння растрових кольороподілених фотоформ, пробних і тиражних відбитків. Частина 1. Параметри та методи вимірювання
(ISO 12647-1:1996, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 12647-2:2005 

Поліграфія. Управління процесами виготовляння растрових кольороподілених фотоформ, пробних і тиражних відбитків. Частина 2. Процеси офсетного плоского друку
(ISO 12647-2:1996, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 12647-3:2005 

Поліграфія. Управління процесами виготовляння растрових кольороподілених фотоформ, пробних і тиражних відбитків. Частина 3. Офсетний плоский друк без додаткового сушіння та високий друк на газетному папері
(ISO 12647-3:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 12647-5:2005 

Поліграфія. Управління процесами виготовляння растрових кольороподілених фотоформ, пробних і тиражних відбитків. Частина 5. Трафаретний друк
(ISO 12647-5:2001, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 12890:2005 

Якість води. Визначення токсичності на ембріонах та ікрі прісноводних риб. Напівстатичний метод
(ISO 12890:1999, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 12947-1:2005 

Матеріали текстильні. Визначення опору стиранню методом Мартіндаля. Частина 1. Абразивний прилад Мартіндаля для випробування
(ISO 12947-1:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 12947-2:2005 

Матеріали текстильні. Визначення опору стиранню методом Мартіндаля. Частина. 2. Визначення зруйнованості зразка
(ISO 12947-2:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 12947-3:2005 

Матеріали текстильні. Визначення опору стиранню методом Мартіндаля. Частина 3. Визначення втрати маси
(ISO 12947-3:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 12947-4:2005 

Матеріали текстильні. Визначення опору стиранню методом Мартіндаля. Частина 4. Оцінювання змін зовнішнього вигляду
(ISO 12947-4:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO/IEC TR 13335-4:2005 

Інформаційні технології. Настанови з управління безпекою інформаційних технологій. Частина 4. Вибирання засобів захисту
(ISO/IEC TR 13335-4:2000, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO/IEC TR 13335-5:2005 

Інформаційні технології. Настанови з управління безпекою інформаційних технологій. Частина 5. Настанова з управління мережною безпекою
(ISO/IEC TR 13335-5:2001, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 13878:2005 

Якість ґрунту. Визначення вмісту, загального азоту сухим спалюванням ("елементарний аналіз")
(ISO 13878:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 14254:2005 

Якість ґрунту. Визначення обмінної кислотності в хлоридно-барійових екстрактах
(ISO 14254:2001, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 14442:2005 

Якість води. Настанови щодо випробування за пригніченням росту водоростей погано розчинними матеріалами, леткими сполуками, металами та стічною водою
(ISO 14442:1999, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 14593:2005 

Якість води. Оцінювання здатності органічних сполук до повного аеробного біологічного розкладання у водному середовищі. Метод визначення вмісту неорганічного вуглецю в закупорених посудинах (випробування на наявність СО2 у вільному просторі верхньої частини посудини)
(ISO 14593:1999, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 14869-1:2005 

Якість ґрунту. Розчинення для визначення загального вмісту елементу. Частина 1. Розчинення плавиковою та перхлоратною кислотами
(ISO 14869-1:2001, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 14869-2:2005 

Якість ґрунту. Розчинення для визначення загального вмісту елементу. Частина 2. Розчинення лужним плавленням
(ISO 14869-2:2002, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 14870:2005 

Якість ґрунту. Екстрагування слідів елементів буферним розчином ДТПО
(ISO 14870:2001, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 15009:2005 

Якість ґрунту. Газово-хроматографічне визначення вмісту летких ароматичних вуглеводнів, нафталіну та летких галогенвуглеводнів. Метод продування-вловлювання з термодесорбцією
(ISO 15009:2002, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 15178:2005 

Якість ґрунту. Визначення загальної сірки сухим спалюванням
(ISO 15178:2000, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 15473:2005 

Якість ґрунту. Настанови з лабораторного випробування біодеградації органічних хімічних речовин у ґрунті в анаеробних умовах
(ISO 15473:2002, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 15522:2005 

Якість води. Визначення інгібувального впливу складу води на ріст мікроорганізмів активного мулу
(ISO 15522:1999, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 16072:2005 

Якість ґрунту. Лабораторні методи визначення мікробного дихання ґрунту
(ISO 16072:2002, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 17155:2005 

Якість ґрунту. Визначення чисельності та активності ґрунтової мікрофлори із застосуванням кривих дихання
(ISO 17155:2002, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 17764-1:2005 

Корми для тварин. Визначення вмісту жирних кислот. Частина 1. Готування метилових ефірів
(ISO/TS 17764-1:2002, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 17764-2:2005 

Корми для тварин. Визначення вмісту жирних кислот. Частина 2. Газохроматографічний метод
(ISO/TS 17764-2:2002, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 22559-1:2005 

Вимоги безпеки для ліфтів (елеваторів). Частина 1. Загальні суттєві вимоги безпеки
(ISO/TS 22559-1:2004, IDT)
- Вперше 

ДСТУ IEC 60796-1:2005 

ІІнформаційні технології. Шина мікропроцесорна системна з 8-розрядними і 16-розрядними даними (MULTIBUS I). Частина 1. Опис функцій з технічними вимогами до електричних характеристик і діаграм тривалості (IEC 60796-1:1990, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 963:2005 

Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Відбирання проб і готування випробних зразків
(EN 963:1995, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 965:2005 

Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначення поверхневої щільності
(EN 965:1995, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 1236:2005 

Добрива. Визначення насипної щільності неущільненої маси
(EN 1236:1995, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 12048:2005 

Добрива тверді та вапнувальні матеріали. Визначення вмісту вологи гравіметричним методом. Висушування за температури (105 ± 2)° C
(EN 12048:1996, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 12049:2005 

Добрива тверді та вапнувальні матеріали. Визначення вмісту вологи гравіметричним методом. Висушування за зниженого тиску
(EN 12049:1996, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 12821:2005 

Продукти харчові. Визначення вмісту вітаміну Д методом рідинної хроматографії високороздільної здатності. Вимірювання холекальциферолу (Д3) і ергокальциферолу (Д2)
(EN 12821:2000, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 12823-1:2005 

Продукти харчові. Визначення вмісту вітаміну А методом рідинної хроматографії високороздільної здатності. Частина 1. Вимірювання алло-транс-ретинолу і 13-цисретинолу
(EN 12823-1:2000, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 13249:2005 

Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для застосування в дорожньому будівництві (за винятком залізничних колій та асфальтових покриттів)
(EN 13249:2000, IDT)
- Вперше 

ДСТУ UN/ECE R 30-02:2005 

Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження пневматичних шин для дорожніх транспортних засобів і їхніх причепів
(UN/ECE R 30-02:1999, IDT)
- На заміну ДСТУ UN/ECE R 30-02-2002 

ДСТУ UN/ECE R 41-03:2005 

Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження мотоциклів, стосовно створюваного ними шуму
(UN/ECE R 41-03:2000, IDT)
- Вперше. 


2. Скасувати в Україні чинність національного стандарту з 1 липня 2006 р.:

ДСТУ UN/ECE R 30-02 -2002 

Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження пневматичних шин для дорожніх транспортних засобів і їхніх причепів
(Правила ЕЄК ООН N 30-02:1999, IDT). 


3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Жарков Ю. В.) забезпечити опублікування інформації щодо затверджених національних стандартів та скасування національного стандарту у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

4. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на Департамент технічного регулювання (Онопрієнко В. В.).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С. Т.

 

Голова 

Л. Школьник Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.