Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

1 серпня 2023 року ТОВ «НІЦ «ЛЕОНОРМ» перейшов на спрощену систему оподаткування З групи ставка єдиного податку 3% з ПДВ 20%. З 01.08.2023 р. в НІЦ "ЛЕОНОРМ" орієнтовна вартість 1 сторінки паперової офіційної копії стандарту = 54.90 грн. включно з ПДВ.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 14 квітня 2005 року N 90

Про затвердження національних стандартів України та скасування нормативних документів

 

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 р. N 2408-III та на виконання планів державної стандартизації на 2001 - 2004 роки наказую:

1. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності з 1 жовтня 2006 р.:

ДСТУ ISO 729:2005 

Насіння олійних культур. Визначення кислотності олії
(ISO 729:1988, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 1735:2005 

Сир і плавлений сир. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод)
(ISO 1735:1987, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 1854:2005 

Сир альбумінний. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод)
(ISO 1854:1999, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO/IEC 2382-9:2005 

Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 9. Обмін даними
(ISO/IEC 2382-9:1995, IDT)
- На заміну ДСТУ 3043-95 

ДСТУ ISO/IEC 2382-14:2005 

Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 14. Безвідмовність, ремонтопридатність і готовність
(ISO/IEC 2382-14:1997, IDT)
- На заміну ДСТУ 2668-94 

ДСТУ ISO 2920:2005 

Сир альбумінний. Визначення вмісту сухої речовини (контрольний метод)
(ISO 2920:1974, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 5500:2005 

Макуха і шроти насіння олійних культур. Відбирання проб (контрольний метод)
(ISO 5500:1986, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 5502:2005 

Макуха і шроти насіння олійних культур. Готування зразків
(ISO 5502:1992, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 5534:2005 

Сир і плавлений сир. Визначення загального вмісту сухих речовин (контрольний метод)
(ISO 5534:2004, IDF 4:2004, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 5543:2005 

Казеїни та казеїнати. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод)
(ISO 5543:1986, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 9459-1:2005 

Теплопостачання сонячне. Системи водогрійні побутові. Частина 1. Визначення робочих характеристик методами випробування в закритих приміщеннях
(ISO 9459-1:1993, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO/IEC 10021-5:2005 

Інформаційні технології. Системи опрацювання повідомлень (MHS). Частина 5. Сховище повідомлень. Означення абстрактної послуги
(ISO/IEC 10021-5:1999, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 10381-4:2005 

Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 4. Настанови щодо процедури дослідження природних, майже природних та оброблюваних ділянок
(ISO 10381-4:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 11024-1:2005 

Олії ефірні. Загальні настанови щодо хроматографічних спектрів. Частина 1. Готування хроматографічних спектрів для подання у стандартах
(ISO 11024-1:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 11024-2:2005 

Олії ефірні. Загальні настанови щодо хроматографічних спектрів. Частина 2. Застосування хроматографічних спектрів зразків ефірних олій
(ISO 11024-2:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 13877:2005 

Якість ґрунту. Визначення багатоядерних ароматичних вуглеводнів методом високоефективної рідинної хроматографії
(ISO 13877:1998,
IDT) - Вперше 

ДСТУ ISO 14235:2005 

Якість ґрунту. Визначення органічного вуглецю сульфохромним окислюванням
(ISO 14235:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 14255:2005 

Якість ґрунту. Визначення нітратного азоту і загального розчинного азоту в повітряно-сухих ґрунтах з застосуванням розчину хлориду кальцію для екстрагування" на "Якість ґрунту. Визначення нітратного азоту, амонійного азоту і загального розчинного азоту в повітряно-сухих ґрунтах з застосуванням розчину хлориду кальцію для екстрагування
(ISO 14255:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO/TS 14256-1:2005 

Якість ґрунту. Визначення нітрату, нітриту і амонію в ґрунтах польової вологості екстрагуванням розчином хлориду калію" на "Якість ґрунту. Визначення нітрату, нітриту і амонію в ґрунтах польової вологості екстрагуванням розчином хлориду калію. Частина 1. Ручний метод
(ISO/TS 14256-1:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 15175:2005 

Якість ґрунту. Характеристика ґрунту відносно охорони ґрунтової води
(ISO 15175:2004, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 15799:2005 

Якість ґрунту. Настанови щодо встановлення екотоксикологічної характеристики ґрунтів та ґрунтових матеріалів
(ISO 15799:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 15800:2005 

Якість ґрунту. Характеристика ґрунту щодо експозиції людини
(ISO 15800:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 16133:2005 

Якість ґрунту. Настанови щодо складання та виконання моніторингових програм
(ISO 16133:2004, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO/IEC 17011:2005 

Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи оцінювання відповідності
(ISO/IEC 17011:2004, IDT)
- На заміну ДСТУ ISO/IEC TR 17010-2001, ДСТУ EN 45002-98, ДСТУ EN 45003-98, ДСТУ EN 45010-2001 

ДСТУ ISO/IEC 17024:2005 

Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу
(ISO/IEC 17024:2003, IDT)
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 30488-97 (EN 45013-89)) 

ДСТУ ISO/IEC 17030:2005 

Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаку відповідності третьої сторони
(ISO/IEC 17030:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 1005-1:2005 

Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення
(EN 1005-1:2001, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 1005-2:2005 

Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин
(EN 1005-2:2003, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 1005-3:2005 

Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами
(EN 1005-3:2002, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 1677-5:2005 

Стропові елементи. Вимоги безпеки. Частина 5. Гаки вантажопідіймальні сталеві ковані з запобіжним замком. Клас 4
(EN 1677-5:2001, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 1736:2005 

Холодильні установки та теплові насоси. Гнучкі елементи трубопроводів, демпфери та компенсатори теплового розширення. Вимоги, проектування та встановлення
(EN 1736:2000, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 1861:2005 

Холодильні установки та теплові насоси. Структурні схеми систем, схеми трубопроводів та функціональні схеми. Кресленики та познаки
(EN 1861:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 12946:2005 

Вапнувальні матеріали. Визначення вмісту кальцію і магнію комплексометричним методом
(EN 12946:2000, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 13949:2005 

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати автономні резервуарні підводні дихальні для використання із стисненою азотнокисневою сумішшю або киснем. Вимоги, випробування, маркування
(EN 13949:2003, IDT)
- Вперше 


2. Скасувати в Україні з 1 жовтня 2006 р. чинність національних та міждержавних стандартів:

ДСТУ 2668-94 

Системи оброблення інформації. Безвідмовність, обслуговування та готовність. Терміни та визначення 

ДСТУ 3043-95 

Системи оброблення інформації. Телеобробка даних і комп'ютерні мережі. Терміни та визначення 

ДСТУ ISO/IEC TR 17010-2001 

Загальні вимоги до органів, які проводять акредитацію інспекційних органів
(ISO/IEC 17010:1998, IDT) 

ДСТУ EN 45002-98 

Загальні вимоги до атестації випробувальних лабораторій 

ДСТУ EN 45003-98 

Система акредитації калібрувальних і випробувальних лабораторій. Загальні вимоги до функціонування та визнання 

ДСТУ EN 45010-2001 

Загальні вимоги до оцінювання і акредитації органів сертифікації/реєстрації
(EN 45010:1998, IDT) 

ГОСТ 30488-97
(EN 45013-89) 

Органы по сертификации персонала. Общие требования 


3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Жарков Ю. В.) забезпечити опублікування інформації щодо затверджених національних стандартів та скасування нормативних документів у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

4. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на Департамент технічного регулювання (Онопрієнко В. В.).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Задирайка В. Г.

 

Голова 

М. Негрич Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2023, ЛЕОНОРМ.