Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від 18 серпня 2005 р. N 758

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на збереження та функціонування національної еталонної бази

 

Відповідно до статті 27 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на збереження та функціонування національної еталонної бази, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 


 

Інд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2005 р. N 758 


 

ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на збереження та функціонування національної еталонної бази

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету, що виділяються Держспоживстандарту за програмою "Збереження та функціонування національної еталонної бази" (далі - бюджетна програма).

2. Держспоживстандарт формує і затверджує план заходів, необхідних для збереження та функціонування еталонної бази (далі - план заходів), в межах коштів, що передбачаються на виконання бюджетної програми з огляду на технічний стан державних еталонів, відповідно до переліку робіт згідно з додатком та з урахуванням таких пріоритетних напрямів:

придбання спеціалізованого устаткування, сучасних засобів вимірювальної техніки, комплектувальних частин та матеріалів для вдосконалення (модернізації) державних еталонів;

виконання регламентних ремонтно-профілактичних робіт, передбачених інструкціями з експлуатації апаратури, яка входить до складу державних еталонів;

забезпечення державних еталонів та лінійно-геодезичного полігону електричною та тепловою енергією, паливом, водою та іншими витратними матеріалами.

План заходів повинен містити види робіт, строк їх виконання та кошторисну вартість.

3. Держспоживстандарт відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" спрямовує кошти державного бюджету на закупівлю товарів, робіт і послуг шляхом проведення торгів з обмеженою участю.

4. За результатами торгів з обмеженою участю Держспоживстандарт укладає з учасником-переможцем у межах затвердженого розподілу видатків договір, у якому визначає номенклатуру, обсяг закупівель і розмір плати за товари, роботи і послуги.

5. Видатки на виконання плану заходів у встановленому порядку здійснює Державне казначейство.

6. Держспоживстандарт у межах установлених обсягів видатків щокварталу проводить оплату робіт за кошторисною вартістю на підставі акта приймання-передачі. В окремих випадках, якщо інше не передбачено законодавством, можливе авансування робіт протягом першого або другого місяця кварталу в межах обсягу видатків на місяць.

7. Складання та подання фінансової звітності про використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання програми, а також контроль за ефективним і цільовим витрачанням цих коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Додаток
до Порядку 


 

ПЕРЕЛІК
робіт із збереження та функціонування національної еталонної бази

 

1. Модернізація державних еталонів та інженерно-технічної інфраструктури для забезпечення стабільних умов їх зберігання:

придбання сучасних засобів вимірювальної техніки;

придбання та виготовлення спеціалізованого устаткування і комплектувальних частин до нього.

2. Проведення організаційних та технічних заходів щодо зберігання державних еталонів:

забезпечення охорони об'єктів національного надбання та контроль за дотриманням правил протипожежної безпеки;

придбання витратних матеріалів і комплектувальних частин, необхідних для роботи та ремонту еталонних комплексів і апаратури, що входить до їх складу (в тому числі забезпечення державних еталонів електричною та тепловою енергією, водою, рідким азотом, рідким гелієм та іншими витратними матеріалами);

вдосконалення інформаційно-аналітичних систем державних еталонів;

аналіз технічного стану державних еталонів та ведення документації;

виконання регламентних ремонтно-профілактичних робіт з експлуатації апаратури, яка входить до складу державних еталонів;

поточний ремонт і зберігання у належному стані будівель, в яких зберігаються об'єкти лінійно-геодезичного полігону, приміщень та інженерно-технічної інфраструктури для забезпечення стабільних умов зберігання державних еталонів у межах, установлених відповідними нормативними документами;

періодична метрологічна атестація державних еталонів та їх складових частин.

____________


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.