Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 
               Угода
      між Кабінетом Міністрів України та Урядом
    Сирійської Арабської Республіки про співробітництво
      у сфері стандартизації, метрології, оцінки
           відповідності та якості


   Дата підписання:    01.07.2005 р.
   Дата набуття чинності: 01.07.2005 р.

   Кабінет Міністрів України та Уряд  Сирійської  Арабської
Республіки далі "Сторони",

   з метою  усунення  технічних  бар'єрів  в економічних і
торговельних відносинах,

   висловлюючи прагнення розвивати тісне співробітництво у сфері
стандартизації,  метрології,  оцінки відповідності та якості,
виходячи при цьому з принципів і норм, прийнятих міжнародними
організаціями та положень статті 6 Угоди про технічні бар'єри в
торгівлі (ТВТ) Світової організації торгівлі,

   керуючись економічними інтересами держав кожної із Сторін,

   погодились про наступне:

               Стаття 1

   Співробітництво між  Сторонами  у  сфері  стандартизації,
метрології, оцінки відповідності та якості здійснюється згідно з
національним законодавством держав кожної із Сторін.

               Стаття 2

   Обидві Сторони призначають уповноваженими організаціями для
реалізації цієї Угоди:

   в Україні - Державний комітет України з питань технічного
регулювання та споживчої політики;

   в Сирійській Арабській Республіці -  Сирійська  Арабська
організація з стандартизації та метрології.

               Стаття 3

   Сторони здійснюватимуть   співробітництво   у   сфері
стандартизації, метрології, оцінки відповідності та якості на
основі додаткових угод, протоколів і програм, які передбачають:

   - прийняття міжнародних стандартів як національних стандартів
для усунення технічних бар'єрів у торгівлі та сприяння розвитку
науково-технічного співробітництва;

   - розвиток прямих зв'язків між науково-дослідними установами
з стандартизації, метрології та якості, а також органами з оцінки
відповідності обох Сторін;

   - проведення робіт з взаємного визнання результатів робіт з
оцінки  відповідності  продукції  (випробувань,  сертифікатів
відповідності, ліцензій), яка відноситься до експорту/імпорту.

               Стаття 4

   Сторони погодились на обмін:

   - інформацією,  періодичними  виданнями,  які  видані
національними органами з стандартизації;

   - каталогами, окремими національними стандартами, нормами,
правилами і положеннями;

   - переліками національних еталонів одиниць вимірювання,

   - інформацією  щодо  груп продукції, яка відносяться до
законодавчо регульованої сфери та підлягає обов'язковій оцінці
відповідності,

   - інформацією  та  матеріалами за програмами навчання і
підвищення кваліфікації спеціалістів та обміну спеціалістами для
вивчення  досвіду у сфері стандартизації, метрології, оцінки
відповідності та якості.

               Стаття 5

   Сторони забезпечують конфіденційність документації та іншої
інформації, отриманої в результаті виконання робіт в рамках цієї
Угоди, яка може  поставити  під  загрозу  інтереси  Сторін.
Документація та інформація можуть бути передані третій стороні
виключно за письмовою домовленістю Сторін.

               Стаття 6

   Спірні питання, пов'язані із тлумаченням або застосуванням
цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів.

               Стаття 7

   Фінансування співробітництва   в  рамках  цієї  Угоди
здійснюватиметься  за  домовленістю   між   уповноваженими
організаціями, визначеними статтею 2 цієї Угоди.

               Стаття 8

   Ця Угода  укладається на невизначений термін та набуває
чинності з дати її підписання.

   За попередньою згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені
зміни і доповнення шляхом підписання відповідного протоколу, який
буде невід'ємною частиною Угоди.

   Кожна із Сторін  може  припинити  дію  Угоди,  письмово
повідомивши іншу Сторону про свої наміри. Дія Угоди припиняється
через 6 місяців від дня одержання  іншою  Стороною  такого
повідомлення.

   Вчинено в м. Києві 1 липня 2005 року у двох примірниках,
кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними.

   У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї
Угоди перевага надається тексту англійською мовою.

 За Кабінет Міністрів       За Уряд
 України              Сирійської Арабської Республіки


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.