Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЗГОДЕН
Директор Департаменту
В. В. Бутрименко
23 березня 2005 року 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра
Л. М. Горбунова
23 березня 2005 року 


ВИСНОВОК N 5/37
про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта*

 

____________
* Виключено з державного реєстру 08.04.2005

Міністерство охорони здоров'я України
_________________________________________________________________________
(найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, які видали нормативно-правовий акт)

Наказ від 14.05.2004 N 239 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Транспортування продовольчої продукції"

(заголовок нормативно-правового акта, вид, дата та номер розпорядчого документа, яким він затверджений)

________________________________________________________________________

31.08.2004 N 1072/9671
________________________________________________________________________
(дата реєстрації й номер за державним реєстром)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Підстави для розгляду питання щодо скасування рішення про державну реєстрацію:

Виявлення обставин, що виникли після державної реєстрації нормативно-правового акта.

ВИСНОВОК:

Відповідно до статті 1 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (далі - Закон) державні санітарні норми та правила встановлюють медичні вимоги безпеки щодо середовища життєдіяльності та окремих його факторів, недотримання яких створює загрозу здоров'ю і життю людини та майбутніх поколінь, а також загрозу виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб та масових неінфекційних захворювань (отруєнь) серед населення.

Разом з тим Державними санітарними нормами та правилами "Транспортування продовольчої продукції", затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.05.2004 N 239 (далі - Санітарні норми), окрім медичних вимог безпеки, регулюються правовідносини щодо укладання договорів між установами та вантажовласниками, вантажовідправниками стосовно проведення дезінфекції та дезінсекції, а також щодо проведення розрахунків між сторонами за проведені роботи (пункт 2.18).

Одночасно ряд положень Санітарних норм суперечать Статуту залізниць України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 457 (із змінами) (далі - Статут).

Зокрема, пунктом 2.1 Санітарних норм визначено, що продовольча продукція потребує особливих умов перевезення. Проте згідно статті 63 лише Мінтранс України разом із заінтересованими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, відправниками та одержувачами у виняткових випадках, якщо через особливі обставини перевезення окремих вантажів не може бути здійснено з дотриманням правил, можуть установлювати порядок перевезення таких вантажів на особливих умовах.

Пунктом 2.16 Санітарних правил встановлено, що завантаженню продовольчої продукції передує обов'язкова санітарна обробка, що є одним із обов'язкових етапів додаткової підготовки транспортних засобів, що складаються із заходів профілактичної дезінфекції або дезінсекції, а в необхідних випадках, дератизації, дезодорації внутрішніх ємкостей транспортних засобів, у яких здійснюється перевезення продовольчої продукції.

Санітарна обробка транспортних засобів здійснюється безпосередньо перед кожним вантажоперевезенням продовольчої продукції (пункт 2.17) на підставі договорів установ з вантажовласниками або вантажовідправниками, або належним чином уповноваженими ними особами незалежно від їх форм власності та відомчої підпорядкованості за їх рахунок (пункт 2.18).

Зазначене суперечить статті 31 Статуту, якою передбачено, що залізниця зобов'язана подати під завантаження справні, придатні для перевезення відповідного вантажу, очищені від залишків вантажу, сміття, реквізиту, а в необхідних випадках - продезінфіковані вагони та контейнери.

Частиною другою цієї статті передбачено, що лише додаткова підготовка вагонів та контейнерів під завантаження вантажів, що потребують особливих умов перевезення і зберігання, може здійснюватись залізницею на підставі договору за рахунок відправника.

З наведеного вбачається, що Санітарні норми за своїм змістом не відповідають вимогам, визначеним статтею 1 Закону та Статуту.

Відповідно до пункту 17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731 (із змінами) (далі - Положення про державну реєстрацію), підставами для скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта можуть бути обставини, що виникли після державної реєстрації нормативно-правового акта.

Слід зазначити, що Мін'юст України пропонував МОЗ України наказ від 14.05.2004 N 239 привести у відповідність до законодавства України (листи від 25.10.2004 N 24-7/1869, від 14.02.2005 N 24-7/260).

Проте, за станом на 22.03.2005 відповідного нормативно-правового акта на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України не надійшло.

На підставі викладеного, відповідно до пункту 17 Положення про державну реєстрацію та пункту 4 Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом Мін'юсту України від 31.07.2000 N 32/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за N 458/4679, рішення про державну реєстрацію наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14.05.2004 N 239 "Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Транспортування продовольчої продукції" скасувати.

 

Виконавець: заступник начальника
управління - начальник відділу 

 
Л. І. Ільєнко
 

Редактор 

Н. М. Кравченко 

Дата складання висновку: 

22.03.2005 р. Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.