Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

LeoMetr 2

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

      Про порядок прийняття рішень про розміщення,
      проектування, будівництво ядерних установок
       і об'єктів, призначених для поводження з
        радіоактивними відходами, які мають
          загальнодержавне значення


   Цей Закон установлює загальні правові засади прийняття рішень
про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і
об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами,
які мають загальнодержавне значення.

   Стаття 1. Перелік ядерних установок і об'єктів,
        призначених для поводження з радіоактивними
        відходами, які мають загальнодержавне значення

   До ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з
радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення,
належать:

   атомні електричні станції;

   атомні станції теплопостачання;

   дослідницькі ядерні реактори;

   об'єкти з переробки радіоактивних відходів (крім установок,
що включені до технологічного циклу ядерної установки, або сховища
для захоронення радіоактивних відходів);

   сховища, призначені для зберігання відпрацьованого ядерного
палива або високоактивних радіоактивних відходів з проектним
терміном зберігання понад 30 років (крім установок, що включені до
технологічного циклу ядерної установки);

   сховища, призначені для захоронення відпрацьованого ядерного
палива або радіоактивних відходів.

   Стаття 2. Компетенція Верховної Ради України у
        прийнятті рішень про розміщення, проектування,
        будівництво ядерних установок і об'єктів,
        призначених для поводження з радіоактивними
        відходами, які мають загальнодержавне значення

   Рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних
установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними
відходами, які мають загальнодержавне  значення,  приймаються
Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного закону про
розміщення, проектування, будівництво ядерної  установки  або
об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами,
які мають загальнодержавне значення.

   Рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних
установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними
відходами, Верховна Рада України приймає тільки в разі погодження
їх розміщення на своїй території місцевими органами виконавчої
влади і органами місцевого самоврядування.

   До Верховної Ради України проект закону про розміщення,
проектування,  будівництво  ядерної  установки  або  об'єкта,
призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають
загальнодержавне значення, подає Кабінет Міністрів України.

   Стаття 3. Компетенція місцевих органів виконавчої
        влади і органів місцевого самоврядування

   Рішення про погодження розміщення на своїй території ядерних
установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними
відходами, які мають загальнодержавне значення, місцеві органи
виконавчої влади і органи місцевого самоврядування приймають після
проведення місцевого дорадчого  опитування  громадян  України
(консультативного референдуму) з цього питання.

   Стаття 4. Зміст проекту закону про розміщення,
        проектування, будівництво ядерної установки
        або об'єкта, призначеного для поводження з
        радіоактивними відходами, які мають
        загальнодержавне значення

   У проекті закону про розміщення, проектування, будівництво
ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з
радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, в
обов'язковому порядку зазначаються:

   місце конкретного майданчика,  де  планується  розміщення
установки або об'єкта;

   для ядерної  установки  (крім  сховищ для зберігання та
захоронення ядерного палива) - кількість реакторів, їх тип та
загальна характеристика;

   для сховищ для зберігання та захоронення ядерного палива -
граничні параметри за обсягами, загальні характеристики палива,
термін та загальні характеристики технології зберігання;

   для об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними
відходами, - загальні характеристики радіоактивних відходів та
технологій  поводження з ними, граничні обсяги радіоактивних
відходів та термін зберігання.

   Стаття 5. Обґрунтування прийняття закону про
        розміщення, проектування та будівництво
        ядерної установки або об'єкта, призначеного
        для поводження з радіоактивними відходами,
        які мають загальнодержавне значення

   До проекту закону про розміщення, проектування та будівництво
ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з
радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення,
додаються:

   техніко-економічне обґрунтування  створення  такої ядерної
установки  або  об'єкта,  призначеного  для  поводження  з
радіоактивними відходами, та вибору запропонованого майданчика для
їх розміщення;

   висновок державної екологічної експертизи;

   результати консультативного референдуму, проведеного стосовно
розміщення  ядерної  установки або об'єкта, призначеного для
поводження з радіоактивними відходами, в регіоні,  у  якому
розглядається така можливість;

   звіт щодо заходів з інформування суміжних держав про можливий
вплив у транскордонному контексті відповідно до закону;

   інші документи, якщо це передбачено законом.

   Стаття 6. Прийняття рішень щодо продовження терміну
        експлуатації існуючих ядерних установок
        і об'єктів, призначених для поводження з
        радіоактивними відходами, які мають
        загальнодержавне значення

   Рішення щодо продовження  терміну  експлуатації  існуючих
ядерних  установок і об'єктів, призначених для поводження з
радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення і
потребують внесення змін до законодавства, приймається у тому ж
порядку, що і рішення про будівництво ядерних установок  і
об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами,
які мають загальнодержавне значення.

   Стаття 7. Прийняття рішень щодо розширення існуючих
        ядерних установок і об'єктів, призначених для
        поводження з радіоактивними відходами, які
        мають загальнодержавне значення

   Рішення щодо  розширення  існуючих  ядерних  установок і
об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами,
які мають загальнодержавне значення, у разі якщо таке розширення
пов'язане з будівництвом реакторів або сховищ (крім тимчасових
сховищ у межах промислового майданчика ядерної установки), на які
не поширюється дія цього Закону, приймається в тому ж порядку, що
і  рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних
установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними
відходами, які мають загальнодержавне значення.

   Стаття 8. Особливості розгляду у Верховній Раді
        України проекту закону про розміщення,
        проектування, будівництво ядерної установки
        або об'єкта, призначеного для поводження з
        радіоактивними відходами, які мають
        загальнодержавне значення

   Проект закону про розміщення,  проектування,  будівництво
ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з
радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення,
доповідається на пленарному засіданні Верховної Ради України
членом Уряду, що відповідає за реалізацію державної політики у
відповідній сфері.

   Стаття 9. Прикінцеві положення

   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом.


 Президент України                    В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 8 вересня 2005 року
     N 2861-IV


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.