Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

ЛИСТ

 

від 13.09.2006 р. N 8104-3-11/18

Держспоживстандарт України розглянув звернення щодо надання роз'яснень з питань стандартизації та захисту прав споживачів і повідомляє таке.

1. Відповідно до підпункту 4.1.1 пункту 4 наказу Держстандарту України від 03.06.2002 р. N 321 "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил" періодичний державний нагляд здійснюється у формі інспекційного контролю за додержанням стандартів, норм і правил шляхом проведення планових (не частіше одного разу на календарний рік) та позапланових перевірок.

Планові перевірки проводяться відповідно до плану-графіка державного нагляду, затвердженого директором ДЦСМС.

Позапланові перевірки здійснюються на виконання рішень Кабінету Міністрів України на вмотивовану вимогу органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, прокуратури, а також за зверненнями громадян.

2. У своїй діяльності органи у справах захисту прав споживачів керуються Законами України "Про захист прав споживачів", "Про рекламу", постановами Кабінету Міністрів України від 02.04.94 р. N 215 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів", від 15.06.2006 р. N 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення" та іншими законодавчими актами і нормативними документами.

Держспоживстандартом та його територіальними органами у справах захисту прав споживачів на підставі скарг споживачів постійно проводяться тематичні перевірки щодо якості та безпеки продовольчої і непродовольчої груп товарів, стану дотримання суб'єктами господарювання законодавства про захист прав споживачів при наданні послуг та у сфері реклами, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та доручень Держспоживстандарту України.

Підставою для розгляду справи про порушення законодавства про рекламу є відповідний протокол, складений уповноваженою особою Антимонопольного комітету України, Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення або Держспоживстандарту України і його територіальних органів.

3. Відповідно до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 08.04.93 р. N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" державний нагляд здійснюється у формі перевірки додержання стандартів, норм і правил при розробленні, виробництві, випуску, зберіганні, транспортуванні, використанні, експлуатації, реалізації та утилізації продукції підприємцями, в тому числі оптовими торговельними організаціями, за винятком реалізації товарів у сфері роздрібної та оптово-роздрібної торгівлі, випуску і реалізації продукції на підприємствах громадського харчування та надання послуг громадянам як споживачам.

Статтею 26 Закону України "Про захист прав споживачів" передбачені повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав та інтересів споживачів і його територіальних органів.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі мають право перевіряти у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якість продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг, безперешкодно відвідувати та обстежувати відповідно до законодавства будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення цих суб'єктів.

Отже, перевірки, проведені територіальними органами у справах захисту прав споживачів та державними центрами стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту України одного і того ж підприємства не вважаються повторними, оскільки охоплюють різні сфери діяльності суб'єктів господарювання.

 

В. о. Голови 

С. Черепков 


 

Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.