Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 
 
              Меморандум
      про взаєморозуміння між Державним комітетом
      України з питань технічного регулювання та
     споживчої політики (ДССУ) та Державним офісом
     з питань метрології Республіки Хорватія (DZM)
            у сфері метрології


   Дата підписання:    30.06.2006 р.
   Дата набуття чинності: 30.06.2006 р.

   Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики (ДССУ) і Державний офіс з питань метрології
Республіки Хорватія (DZM), далі - "Сторони ",

   виявляючи зацікавленість у розвитку співробітництва у сфері
метрології;

   дотримуючись принципів і норм, які прийняті міжнародними
організаціями, зокрема міжнародної системи одиниць SI та вимог
Метричної Конвенції;

   виходячи з принципів Угоди про взаємне визнання національних
еталонів, сертифікатів калібрування і вимірювання, які видаються
національними метрологічними інститутами (CIMP-MRA)

   домовились про таке:

               Стаття 1

   Співробітництво між Сторонами у сфері метрології здійснюється
відповідно до національного законодавства держав кожної із Сторін.

               Стаття 2

   Сторони мають наміри співробітничати за такими напрямами:

   - реалізація  спільних проектів у сфері фундаментальної,
наукової і прикладної метрології;

   - надання взаємних метрологічних послуг;

   - взаємне визнання  національних  еталонів,  сертифікатів
калібрування, проведення ключових звірень за визначеними видами
вимірювань;

   - гармонізація національних метрологічних норм і правил з
міжнародними;

   - впровадження  систем управління якістю в метрологічній
сфері;

   - обмін інформацією та навчання спеціалістів з метрології.

               Стаття 3

   Сторони надаватимуть одна одній підтримку в  міжнародних
організаціях з метрології та у роботі, яка проводиться в межах цих
організацій, членами яких є обидві Сторони.

               Стаття 4

   Сторони зобов'язуються   забезпечити   конфіденційність
документації та інформації, отриманої в результаті виконання робіт
в рамках цього Меморандуму та про досягнуті науково-технічні
результати.

   Ця інформація може бути передана третій Стороні виключно за
домовленістю Сторін.

               Стаття 5

   Фінансування співробітництва в рамках  цього  Меморандуму
здійснюватиметься за домовленістю між Сторонами.

               Стаття 6

   Спірні питання, пов'язані із тлумаченням та виконанням цього
Меморандуму,  вирішуються  шляхом  взаємних  консультацій  і
переговорів між Сторонами.

               Стаття 7

   Цей Меморандум укладається терміном на 3 роки і набуває
чинності з дати його підписання.

   Кожна із Сторін може припинити дію Меморандуму, письмово
повідомивши  іншу  Сторону про свої наміри. Дія Меморандуму
припиняється через 6 місяців з дня одержання іншою Стороною такого
повідомлення.

   Вчинено у м. Загреб 30 червня 2006 року у двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти
є автентичними.

   В разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього
Меморандуму, перевага надається тексту англійською мовою.

 За Державний комітет України з        За Державний офіс з
 питань технічного регулювання         питань метрології
 та споживчої політики (ДССУ)         Республіки Хорватія
                        (DZM)


Назад 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.