Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Орієнтовна ціна за одну сторінку стандарту складає 57 гривень до 30.06.2024 р. та може змінюватись.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

від 3 квітня 2006 року N 118

Про спрямування і координацію Міністром економіки України діяльності Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

 

З метою забезпечення спрямування і координації діяльності Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі - Держспоживстандарт) відповідно до Порядку спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади через відповідних міністрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 N 965 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1229, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2006 N 207), та пункту 1 переліку центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2006 N 207, наказую:

1. Визначити такі основні напрями та стратегічні цілі діяльності Держспоживстандарту відповідно до завдань, передбачених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, а також інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів України у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, оцінки відповідності (далі - технічне регулювання та споживча політика):

приведення системи національного технічного регулювання у відповідність із міжнародними та європейськими нормами в рамках реалізації положень Угоди про технічні бар'єри в торгівлі СОТ, Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС, Програми інтеграції України до ЄС та Плану дій "Україна - ЄС";

спрощення процедури оцінки відповідності промислових товарів згідно з вимогами технічних регламентів (Директив ЄС) і трансформація системи обов'язкової сертифікації відповідно до вимог європейського законодавства;

створення системи ринкового нагляду на принципах, що діють в ЄС;

забезпечення інтеграції інституцій України у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності в європейські і міжнародні структури;

забезпечення ефективності управління підприємствами, установами та організаціями, що перебувають в підпорядкуванні Держспоживстандарту;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів на проведення робіт із стандартизації, метрології, розвитку еталонної бази, захисту прав споживачів, реклами.

2. Установити, що контроль за реалізацією Держспоживстандартом державної політики у визначеній сфері діяльності здійснюється шляхом:

проведення на підставі поданої Держспоживстандартом інформації аналізу його діяльності;

ініціювання проведення перевірок діяльності Держспоживстандарту контролюючими органами та участі працівників відповідних структурних підрозділів Мінекономіки в таких перевірках, розгляді та узагальненні матеріалів за їх наслідками.

3. Визначити, що Держспоживстандарт за погодженням з Міністром економіки:

готує пропозиції з удосконалення законодавства у сфері технічного регулювання та споживчої політики;

розробляє проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також проекти власних нормативно-правових актів з питань захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, оцінки відповідності;

розробляє плани державної стандартизації; науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері метрології і еталонної бази; державного нагляду за додержанням стандартів норм і правил; державного метрологічного нагляду; міжнародного співробітництва та залучення міжнародної технічної допомоги;

визначає структуру Держспоживстандарту.

4. Установити, що Міністр економіки:

погоджує план роботи Держспоживстандарту на рік;

затверджує щороку заходи з реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Держспоживстандарту відповідно до завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, а також інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів України;

вносить керівництву Держспоживстандарту, а в разі потреби - Кабінетові Міністрів України пропозиції з удосконалення його роботи, вживає заходів для притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників Держспоживстандарту;

визначає посадову особу Мінекономіки для включення до складу колегії Держспоживстандарту;

дає Держспоживстандарту обов'язкові до виконання доручення відповідно до актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, що випливають з Програми діяльності Кабінету Міністрів України, а також інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів України. З інших питань уносить керівництву Держспоживстандарту пропозиції, які є обов'язковими для розгляду;

затверджує структуру Держспоживстандарту;

уносить пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо призначення на посади та звільнення з посад Голови Держспоживстандарту і його заступників;

узгоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіальних органів Держспоживстандарту.

5. Установити, що Держспоживстандарт:

подає на погодження Міністрові економіки до 1 грудня поточного року схвалені на засіданні колегії план роботи на наступний рік і заходи з реалізації основних напрямів і стратегічних цілей діяльності відповідно до завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, а також інших завдань, покладених на Кабінет Міністрів України;

визначає структурний підрозділ, що відповідає за взаємодію з відповідним підрозділом Мінекономіки;

подає Міністрові економіки звіти про результати діяльності у строк та за переліком питань, визначених цим наказом і планом роботи Держспоживстандарту.

Голова Держспоживстандарту бере особисто участь у засіданнях колегії Мінекономіки, нарадах та інших заходах, що проводяться Мінекономіки з питань, які належать до компетенції Держспоживстандарту, або визначає для цього іншу посадову особу.

6. Держспоживстандарту подавати щороку не пізніше 1 березня та щокварталу не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністрові економіки за підписом Голови звіти про результати діяльності Держспоживстандарту за відповідний період.

У звітах про результати діяльності Держспоживстандарту обов'язково висвітлювати такі питання:

стан виконання заходів з гармонізації національної системи технічного регулювання з європейськими та міжнародними нормами;

міжнародне співробітництво у сферах стандартизації, метрології, оцінки відповідності, захисту прав споживачів;

укладання та реалізація двосторонніх угод з країнами - торговими партнерами України в галузі визнання оцінки відповідності згідно з Угодою про технічні бар'єри в торгівлі;

стан виконання державних програм у сфері технічного регулювання та споживчої політики;

виконання планів державної стандартизації; науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері метрології та еталонної бази; державного нагляду за додержанням стандартів норм і правил; державного метрологічного нагляду; міжнародного співробітництва та залучення міжнародної технічної допомоги.

7. Визначити структурним підрозділом Мінекономіки, який відповідає за взаємодію з Держспоживстандартом, департамент регуляторної політики.

8. Структурним підрозділам Мінекономіки погоджувати вихідні документи з питань технічного регулювання та споживчої політики з департаментом регуляторної політики.

9. Держспоживстандарту надавати департаменту регуляторної політики інформацію в обсягах і строки, що визначені в його запитах.

10. Держспоживстандарту подати до 30.04.2006 Міністрові економіки на погодження план роботи та заходи з реалізації основних напрямів і стратегічних цілей діяльності на 2006 рік.

11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр економіки України 

А. Яценюк 


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.