Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Про затвердження Змін до Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів

 

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 28 березня 2006 року N 154

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 травня 2006 р. за N 561/12435

Відповідно до статті 16 Закону України "Про карантин рослин" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 23.08.2005 N 414, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.09.2005 за N 1121/11401, що додаються.

2. Головній державній інспекції з карантину рослин України (Добрянський Я. В.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника С. І.

 

Міністр 

О. П. Баранівський 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 


 
А. В. Дашкевич
 

Голова Державної митної
служби України
 


О. Б. Єгоров
 

Т. в. о. Голови Державної
прикордонної служби України
 


П. А. Шишолін
 

Міністр транспорту та
зв'язку України
 


В. Бондар
 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 28 березня 2006 р. N 154

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 травня 2006 р. за N 561/12435 


 

Зміни
до Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів

 

1. У підпункті 2.1.1 пункту 2.1:

в абзаці третьому слова та цифри "14 робочих днів" замінити словом та цифрою "5 діб", слова "оформлення карантинного дозволу" замінити словами "початку ввезення або здійснення транзиту".

2. Пункти 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 викласти в такій редакції:

"2.1.2. Увезення підкарантинних матеріалів дозволяється у супроводі оригіналу фітосанітарного сертифіката, який видається державним органом з карантину і захисту рослин країни-експортера, який засвідчує фітосанітарний стан вантажу.

У разі проведення знезараження (фумігації) у фітосанітарному сертифікаті вказується інформація про проведення знезараження (назва хімічної речовини та її концентрація, експозиція тощо).

Фітосанітарний сертифікат (оригінал) супроводжує вантаж до пункту призначення, а в разі проведення митного оформлення в пункті пропуску на державному кордоні України оригінал фітосанітарного сертифіката залишається на ППКР, а вантаж до місця призначення направляється у супроводі карантинного сертифіката.

У разі відсутності фітосанітарного сертифіката (за узгодженням з Укрголовдержкарантином) вантаж підлягає поверненню або затриманню для оформлення карантинного сертифіката (додаток 3) з попереднім оглядом та фітосанітарною експертизою.

Відсутність інформації про знезараження (фумігацію) не може бути підставою для визнання фітосанітарного сертифіката недійсним.

Увезення підкарантинних матеріалів з країн, що не мають державних органів з карантину і захисту рослин, дозволяється без фітосанітарного сертифіката з попереднім оформленням карантинного дозволу Укрголовдержкарантину, у якому встановлюються фітосанітарні вимоги щодо їх увезення та використання.

2.1.3. Критерії, за якими може бути відмовлено в наданні карантинного дозволу:

порушення карантинних вимог при здійсненні ввезень;

надходження матеріалу з регіонів країн, де поширені організми, що є карантинними для України та щодо яких неможливе чи неефективне проведення знезараження;

увезення не збігається з дозволеними строками та географічним розташуванням місць використання (фітосанітарний стан областей);

відсутня можливість розміщення насіннєвого або садивного матеріалу для карантинної перевірки на приховану зараженість;

сорти або гібриди насіннєвого та садивного матеріалу не внесені до Державного реєстру сортів рослин України, придатних для поширення в Україні.

У разі відмови в наданні карантинного дозволу Укрголовдержкарантин письмово повідомляє заявника із зазначенням конкретних причин відмови.

Рішення про відмову у видачі карантинного дозволу на імпорт або транзит може бути оскаржено в центральному органі виконавчої влади з питань аграрної політики та в суді.

2.1.4. Особи, які займаються імпортом, повинні дотримуватись установлених карантинним дозволом та законодавством вимог, зокрема щодо зазначеного в карантинному дозволі пункту пропуску для переміщення вантажу через державний кордон до місця призначення.

У договорах (контрактах) на ввезення підкарантинних матеріалів в Україну можуть установлюватися фітосанітарні вимоги щодо фітосанітарного стану вантажу".

3. Пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Після того, як державний інспектор з карантину рослин пересвідчиться, що підкарантинний вантаж супроводжується карантинним дозволом, є фітосанітарний сертифікат країни-експортера, визначиться щодо фітосанітарного стану країни походження, проведе попередній фітосанітарний контроль підкарантинних матеріалів, що надходять із-за кордону, оформляється акт фітосанітарного контролю (додаток 10) у двох примірниках (один - для вантажоотримувача, а другий - залишається на ППКР)".

4. Пункт 2.10 викласти в такій редакції:

"2.10. Переміщення підкарантинних матеріалів за межі області здійснюється за погодженням з Головною державною інспекцією з карантину рослин України".

5. Пункт 2.11 після слова "контролю" доповнити словами "та/або фітосанітарної експертизи", слово "документи" виключити.

6. Пункт 2.13 викласти в такій редакції:

"2.13. У разі виявлення на поверхні транспортного засобу, контейнера або в підкарантинному матеріалі карантинних та інших небезпечних шкідників у живому стані, збудників хвороб рослин чи бур'янів, відкриття транспортних засобів, контейнерів, багажу відбір зразків проводиться на ППКР та під час перевезення працівниками та засобами перевізника або особою, що супроводжує вантаж, у місцях призначення - вантажоодержувачами.

Вантажні роботи з підкарантинними матеріалами в морських і річкових портах, аеропортах, на залізницях та інших пунктах пропуску проводяться тільки з дозволу державного інспектора з карантину рослин після проведення фітосанітарного контролю, що засвідчується штампом на провізних документах".

7. В абзаці другому пункту 2.18 слова "у митницях призначення" замінити словами "у місцях розташування підрозділів митного оформлення митних органів призначення".

8. У першому реченні пункту 2.24 слова "також у митницях призначення у вантажних відділах (далі - ВВ) митниць у зоні митного контролю" замінити словами "державними інспекторами з карантину рослин також у місцях розташування підрозділів митного оформлення митних органів призначення".

9. В абзаці першому підпункту 2.26.2 пункту 2.26 слова "розмір зразків" замінити словами "розмір одного зразка".

10. Пункт 2.31 виключити.

11. У пункті 4.7 число "26" замінити числом "30".

12. Пункт 4.20 після слів "встановлює наявність карантинного сертифіката" доповнити словами "у разі вивезення з карантинної зони".

13. У пункті 4.28 після слів "Підкарантинні матеріали, що" доповнити словами "вивозяться за межі карантинної зони, та".

14. Пункт 4.34 після слів "Перед митним оформленням підкарантинних матеріалів" доповнити словами "що експортуються".

15. У пункті 6.8 після слів "так і імпортних їх відходи" доповнити словами "заражені карантинними видами бур'янів та хвороб".

16. Абзац восьмий пункту 6.15 викласти в такій редакції:

"накопичувати на території підприємств та ринків відходи від переробки підкарантинних матеріалів, заражені карантинними видами бур'янів і хвороб, та відходи від зачистки транспортних засобів, механізмів, потужностей і майданчиків розвантаження".

17. Доповнити новим додатком 30, що додається.

 

Головний державний інспектор
з карантину рослин України
 


Я. В. Добрянський
 


 

 

Додаток 30
до пункту 4.7 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів 


 

 

 

Головний державний інспектор
з карантину рослин України
 


Я. В. Добрянський
 


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.