Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
 
       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

            14.06.2006 N 296

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 липня 2006 р.
                   за N 799/12673


          Про внесення змін до наказів
           Мінагрополітики України
         від 17 вересня 2003 року N 342
         та від 2 грудня 2003 року N 426


   Відповідно до Положення про Міністерство аграрної політики
України, затвердженого Указом Президента України від 7 червня 2000
року N 772, та з метою здешевлення  процесу
ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Зміни до наказів Міністерства аграрної політики
від 17 вересня 2003 року N 342 "Про запровадження
ідентифікації  і  реєстрації  великої  рогатої  худоби",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 9 жовтня 2003 року  за
N 909/8230 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики від
29 червня 2005 року N 289, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції 21 вересня 2005 року за N 1080/11360), та від
2 грудня 2003 року N 426 "Про затвердження Положення
про замовлення, зберігання, облік бирок, бланків паспортів великої
рогатої худоби та бланків ветеринарних карток до паспортів великої
рогатої худоби", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 19 грудня
2003 року за N 1185/8506 (додаються).

   2. Департаменту ринків тваринництва з Головною державною
племінною  інспекцією  (Микитюк  Д.М)  забезпечити подання в
установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції.

   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Скорчена А.Ф.

 Міністр                     О.П.Баранівський


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   14.06.2006 N 296

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 липня 2006 р.
                   за N 799/12673


               ЗМІНИ,
     що вносяться до наказів Міністерства аграрної
     політики України від 17 вересня 2003 року N 342
         та від 2 грудня 2003 року N 426


   1. У наказі Міністерства аграрної політики від 17 вересня
2003 року N 342 "Про запровадження ідентифікації і
реєстрації великої рогатої худоби", зареєстрованому в Міністерстві
юстиції 9 жовтня 2003 року за N 909/8230 (у редакції наказу
Міністерства аграрної політики від  29 червня 2005 року N 289,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 21 вересня  2005 року
 за N 1080/11360):

   1.1. В абзацах одинадцятому і дванадцятому  пункту  1.5
Положення  про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби
слова "суворого обліку" і "суворої  звітності"   відповідно
 виключити.

   1.2. У  Положенні  про  паспорт великої рогатої худоби,
затвердженому наказом Міністерства аграрної політики від  17
вересня  2003  року N 342, зареєстрованому в
Міністерстві юстиції 9 жовтня 2003 року за N 910/8231:
   1) у пункті 1.2 слова "є бланками документів суворого обліку"
виключити;
   2) пункт 2 додатка 2 викласти в такій редакції:
   "2. Основні технічні характеристики паперу для виготовлення
бланків:
   маса 1 кв. м - не менше 80 г;
   білість - не менше 80%";
   3) пункти 3, 4 та 8 виключити. У зв'язку з цим пункти 5-7
уважати пунктами 3-5 відповідно. Пункт 9 уважати пунктом 6.

   1.3. У Положенні про ветеринарну картку до паспорта великої
рогатої худоби, затвердженому наказом  Міністерства  аграрної
політики  від  17  вересня 2003 року N 342,
зареєстрованому в Міністерстві юстиції 9 жовтня   2003 року за
N 911/8232:
   1) в абзаці першому пункту 1.2 слова "є бланками документів
суворої звітності" виключити;
   2) пункт 2 додатка 3 викласти в такій редакції:
   "2. Основні технічні характеристики паперу для виготовлення
бланків:
   маса 1 кв. м - не менше 80 г;
   білість - не менше 80%;
   3) пункти 3, 4 та 7 виключити. У зв'язку з цим пункти 5, 6
уважати пунктами 3, 4 відповідно. Пункт 8 уважати пунктом 5.

   2. У наказі Міністерства аграрної політики від 2 грудня 2003
року  N  426 "Про затвердження Положення про
замовлення, зберігання, облік бирок, бланків паспортів великої
рогатої худоби та бланків ветеринарних карток до паспортів великої
рогатої худоби", зареєстрованому в Міністерстві юстиції 19 грудня
2003 року за N 1185/8506:

   2.1. У Положенні про замовлення, зберігання, облік бирок,
бланків паспортів великої рогатої худоби та бланків ветеринарних
карток до паспортів великої рогатої худоби:
   1) пункт 2.3 виключити. У зв'язку з цим пункти 2.4, 2.5
уважати пунктами 2.3, 2.4 відповідно;
   2) в абзаці другому пункту 5.3 цифру "60" замінити цифрою
"10";
   3) пункт 5.14 виключити.

 Директор Департаменту ринків
 тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією            Д.М.Микитюк


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.