Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

НАКАЗ

 

від 10 квітня 2006 року N 52

Про внесення змін до Технічних умов на систему електронного документообігу органу виконавчої влади, затверджених наказом Держзв'язку від 07.06.2005 N 70

 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 31.10.2005 N 55984/1/1-05 до Указу Президента України від 20.10.2005 N 1497 та з метою впровадження міністерствами, іншими центральним органи виконавчої влади системи автоматизації діловодства і контролю виконавської дисципліни з наступною їх інтеграцією до відповідних систем Уряду та створення міжвідомчої системи електронного документообігу на основі спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади наказую:

1. Внести зміни до Технічних умов на систему електронного документообігу органу виконавчої влади, затверджених наказом Держзв'язку від 07.06.2005 N 70, виклавши їх в такій редакції (додається).

2. Управлінню інформатизації:

- в тижневий термін забезпечити публікацію нової редакції Технічних умов на систему електронного документообігу органу виконавчої влади на сайті Держзв'язку та інформувати про зміну редакції Технічних умов міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, зазначені в п. 3.1 доручення Кабінету Міністрів України від 31.10.2005 N 55984/1/1-05;

- в тримісячний термін розробити та подати на затвердження Положення про проведення експертизи на відповідність систем електронного документообігу цим Технічним умовам.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор 

Г. Бутенко 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держзв'язку
від 7 червня 2005 р. N 70
(у редакції наказу Держзв'язку
від 10 квітня 2006 р. N 52) 


 

Система електронного документообігу органу виконавчої влади

 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТУ У 30.0-33240054-001:2005

1. Сфера застосування

 

Ці технічні умови поширюються на системи автоматизації діловодства та електронного документообігу органів виконавчої влади (далі - СЕДО), призначених для забезпечення автоматизації регламентів опрацювання документів та обміну електронними документами та повідомленнями з дотриманням вимог Примірної інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою КМУ N 1153 від 17 жовтня 1997 року, та Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1453.

Дотримання технічних умов забезпечує можливість:

- уніфікації процесів діловодства та документообігу органів виконавчої влади;

- уніфікації структур даних про опрацювання документів та документообіг в органах виконавчої влади;

- уніфікації форматів обміну інформацією між органами виконавчої влади;

- інтеграції СЕДО в єдину загальнодержавну систему електронного документообігу органів виконавчої влади.

2. Нормативні посилання

 

У цих технічних умовах є посилання на такі нормативні документи:

НД ТЗІ 2.5-004-99 Критерії оцінки захищеності інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу

World Wide Web Consortium Recommendation 04 February 2004 Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Third Edition)

ГОСТ 5237-83 Аппаратура электросвязи. Напряжение питания и методы измерения.

ГОСТ 15150-80 Машины, приборы и другие технические изделия.

ГОСТ 21552-84 Средства вычислительной техники.

ГОСТ 27201-87 Машины вычислительные электронные персональные.

ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания.

ГОСТ 12.1.030-87 Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

ПУЭ-87 Правила устройства электроустановок.

Наказ Мінзв'язку від 29.10.96 N 232 "Відомчі норми технологічного проектування. Електроустановки підприємств та споруд зв'язку України".

НД ТЗІ 3.7-003 Порядок проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі;

ГОСТ 34.603 "Виды испытаний автоматизированных систем".

Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації, затверджене наказом ДСТСЗІ СБ України від 29.12.99 N 62 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24.01.2000 за N 40/4261.

3. Технічні вимоги

 

3.1. СЕДО повинна відповідати вимогам цих технічних умов.

3.2. СЕДО повинна функціонувати з дотриманням вимог Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1453, та Примірної інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою КМУ N 1153 від 17 жовтня 1997 року.

3.3. В СЕДО повинна забезпечуватися можливість:

- одночасної роботи групи користувачів;

- перевірки електронних документів на зараження вірусом та регулярне оновлення антивірусної бази даних;

- використання надійних засобів електронного цифрового підпису;

- візуального подання (у тому числі й друк на папері) електронних документів;

- використання систем розпізнавання документів на папері та перевірки правопису.

3.4. В СЕДО повинні забезпечуватися:

- простота і зручність її використання працівниками, що пройшли навчання (далі - користувачі);

- виконання користувачами своїх службових обов'язків щодо діловодства в електронній формі;

- захист від помилкового видалення даних, можливість зворотних дій користувача;

- автоматичне заповнення полів форм для прискорення процесу введення інформації;

- аудит введеної інформації;

- моніторинг руху електронних документів між підрозділами органу виконавчої влади в процесі діловодства;

- надійність функціонування та цілісність системи, а також захист інформації, що обробляється системою, від несанкціонованого доступу.

3.5. СЕДО повинна підтримувати такі функціональні вимоги.

3.5.1. Нумерація, штрих-кодування, ідентифікація документів.

СЕДО повинна забезпечувати використання реєстраційного номера документа, що обов'язково має такі групи цифр:

- перша група визначає номер документа в картотеці (валовий або визначений - у випадку реєстрації документа до документа, що був вже зареєстрований у цій картотеці);

- друга група цифр визначає порядковий номер документа в листуванні до основного номера в межах однієї картотеки для фіксації листування з одного питання;

- третя група цифр - це індекс картотеки та рік.

Крім трьох обов'язкових груп номер може містити іншу літерно-цифрову інформацію.

СЕДО повинна забезпечувати нанесення літерно-цифрової реєстраційної відмітки при реєстрації документів, що включає:

- найменування установи, що зареєструвала документ;

- номер документа;

- дата реєстрації;

- час реєстрації;

- іншу необхідну інформацію.

СЕДО повинна забезпечувати нанесення разом з реєстраційною відміткою 18-розрядного штрих-коду. Реєстраційна відмітка та штрих-код повинні наноситись у поле документа, що відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади призначено для нанесення відмітки про надходження документа. СЕДО повинна підтримувати процес нанесення літерно-цифрової за допомогою периферійного обладнання.

СЕДО повинна забезпечувати процес зчитування штрих-коду за допомогою засобів зчитування - сканерів штрих-кодів для однозначної ідентифікації документів. СЕДО повинна забезпечувати інтерфейс взаємодії зі спеціалізованим обладнанням нанесення та зчитування штрих-кодів.

3.5.2 Структура електронної контрольно-реєстраційної картки.

СЕДО повинна дозволяти створювати види електронної контрольно-реєстраційної картки (далі - ЕРКК) відповідно до видів документів, які присутні в документообігу установи. Обов'язковими є такі типи ЕРКК:

- вхідного документа;

- вихідного документа;

- нормативно-правового акта.

В певних установах перелік обов'язкових реквізитів може бути доповнено відповідно необхідності виконання встановлених процесів діловодства та контролю.

- Структура картки "Вхідний документ"

N 

Назва 

Опис 

Тип 

1. 

Реєстраційний номер* 

Власний реєстраційний номер 

Символьний (20) 

2. 

Дата реєстрації* 

Власна дата реєстрації 

Дата 

3. 

До документа/
Реєстраційний номер 

Посилання на документ-підставу створення поточного документа 

Число (20) 

4. 

До документа/
Пункт 

Посилання на частину документа 

Число (20) 

5. 

Структурований документ 

Ознака складного документа - містить більше одного пункту 

Число (1) 

6. 

Вид документа* 

Посилання на довідник видів документів 

Число (20) 

7. 

Вихідний номер документа* 

Номер документа у кореспондента 

Символьний (20) 

8. 

Вихідна дата реєстрації* 

Дата реєстрації у кореспондента 

Дата 

9. 

Порядок розгляду* 

Код нумерації із системного довідника 

Символьний (3) 

10. 

Кількість примірників* 

Кількість отриманих екземплярів 

Число (10) 

11. 

Кількість аркушів док-та* 

  

Число (20) 

12. 

Опис додатків* 

  

Символьний (250) 

13. 

Кореспондент* 

Посилання на довідник кореспондентів 

Число (20) 

14. 

Підписав* 

Посилання на довідник фізичних персон 

Число (20) 

15. 

Кому 

Посилання на довідник фізичних персон 

Число (20) 

16. 

Короткий зміст* 

  

Символьний (4000) 

17. 

Терміново 

  

Число (1) 

18. 

Статус документа 

Код нумерації із системного довідника 

Символьний (3) 

19. 

Термін виконання* 

  

Дата 

20. 

Мова документа 

Код нумерації із системного довідника 

Символьний (3) 

21. 

Вид проекту 

Посилання на довідник видів проектів 

Число (20) 

22. 

Найменування питання* 

Посилання на довідник питань 

Число (20) 

23. 

Відповідальний підрозділ 

Посилання на довідник організаційної структури 

Число (20) 

24. 

П. І. Б. виконавця 

Посилання на довідник фізичних персон - співробітників 

Число (20) 

25. 

Відмітка про виконання* 

Резюме по виконанню документа в цілому 

Символьний (4000) 

26. 

Дата виконання* 

Дата закриття документа в цілому 

Дата 

27. 

Справа N* 

Атрибути архівного зберігання 

Символьний (50) 

28. 

Том N* 

Символьний (50) 

29. 

Аркуш. N* 

Символьний (50) 

30. 

Інвентарний N 

Символьний (50) 

31. 

Перелік з електронним виглядом, електронною копією або текстом документа 

  

  


 

- Структура картки "Вихідний документ"

N 

Назва 

Опис 

Тип 

1. 

Реєстраційний номер* 

Власний реєстраційний номер 

Символьний (20) 

2. 

Дата реєстрації* 

Власна дата реєстрації 

Дата 

3. 

До документа/
Реєстраційний номер 

Посилання на документ-підставу створення поточного документа 

Число (20) 

4. 

До документа/
Пункт 

Посилання на частину документа 

Число (20) 

5. 

Структурований документ 

Ознака складного документа - містить більше одного пункту 

Число (20) 

6. 

Вид документа* 

Посилання на довідник видів документів 

Число (20) 

7. 

Кількість примірників* 

Кількість отриманих екземплярів 

Число (10) 

8. 

Кількість аркушів док-та* 

  

Число (20) 

9. 

Опис додатків* 

  

Символьний (250) 

10. 

Кореспондент* 

Посилання на довідник кореспондентів 

Число (20) 

11. 

Підписав* 

Посилання на довідник фізичних персон 

Число (20) 

12. 

Кому 

Посилання на довідник фізичних персон 

Число (20) 

13. 

Короткий зміст* 

  

Символьний (4000) 

14. 

Терміново 

  

Число (1) 

15. 

Статус документа 

Код нумерації із системного довідника 

Символьний (3) 

16. 

Термін виконання* 

  

Дата 

17. 

Мова документа 

Код нумерації із системного довідника 

Символьний (3) 

18. 

Вид проекту 

Посилання на довідник видів проектів 

Число (20) 

19. 

Найменування питання* 

Посилання на довідник питань 

Число (20) 

20. 

Готував (підрозділ) 

Посилання на довідник організаційної структури 

Число (20) 

21. 

Готував (П. І. Б.) 

Посилання на довідник фізичних персон - співробітників 

Число (20) 

22. 

Підписав 

Посилання на довідник фізичних персон - співробітників 

Число (20) 

23. 

Відмітка про виконання* 

Резюме по виконанню документа в цілому 

Символьний (4000) 

24. 

Дата виконання* 

Дата закриття документа в цілому 

Дата 

25. 

Справа N* 

Атрибути архівного зберігання 

Символьний (50) 

26. 

Том N* 

Символьний (50) 

27. 

Аркуш N* 

Символьний (50) 

28. 

Інвентарний N 

Символьний (50) 


 

- Структура картки "Нормативно-правовий акт"

N 

Назва 

Опис 

Тип 

1. 

Реєстраційний номер* 

Власний реєстраційний номер 

Символьний (20) 

2. 

Дата реєстрації* 

Власна дата реєстрації 

Дата 

3. 

Структурований документ 

Ознака складного документа - містить більше одного пункту 

Число (20) 

4. 

Вид документа* 

Посилання на довідник видів документів 

Число (20) 

5. 

Статус публікації 

Код нумерації із системного довідника 

Символьний (3) 

6. 

Підписав* 

Посилання на довідник фізичних персон 

Число (20) 

7. 

Внесено (установа) 

Посилання на довідник кореспондентів 

Число (20) 

8. 

Дата внесення* 

  

Дата 

9. 

Готував (підрозділ) 

Посилання на довідник організаційної структури 

Число (20) 

10. 

Готував (П. І. Б.) 

Посилання на довідник фізичних персон - співробітників 

Число (20) 

11. 

Назва* 

  

Символьний (4000) 

12. 

Розрахунки надсилання 

Перелік розрахунків надсилання 

  


 

- Структура картки "Доручення"

N 

Назва 

Опис 

Тип 

1. 

Реєстраційний номер* 

Власний реєстраційний номер 

Символьний (20) 

2. 

Дата реєстрації* 

Власна дата реєстрації 

Дата 

3. 

До документа/
Реєстраційний номер 

Посилання на документ-підставу створення поточного документа 

Число (20) 

4. 

До документа/
Пункт 

Посилання на частину документа 

Число (20) 

5. 

Структурований документ 

Ознака складного документа - містить більше одного пункту 

Число (20) 

6. 

Вид документа* 

Посилання на довідник видів документів 

Число (20) 

7. 

Тираж* 

Кількість отриманих екземплярів 

Число (10) 

8. 

Кількість аркушів док-та* 

  

Число (20) 

9. 

Відповідальний підрозділ 

Посилання на довідник оргструктури 

Число (20) 

10. 

Підписав* 

Посилання на довідник фізичних персон 

Число (20) 

11. 

Відмітка про виконання доручення* 

Резюме по виконанню документа в цілому 

Символьний (4000) 

12. 

Дата виконання* 

Дата закриття документа в цілому 

Дата 

13. 

Справа N* 

Атрибути архівного зберігання 

Символьний (50) 

14. 

Том N* 

Символьний (50) 

15. 

Аркуш N* 

Символьний (50) 

16. 

Інвентарний N 

Символьний (50) 

17. 

Розрахунки надсилання 

Перелік розрахунків надсилання 

  


 

- Структура електронної картки "Звернення громадян"

N 

Назва 

Опис 

Тип 

1. 

Документ N* 

Власний реєстраційний номер 

Символьний (20) 

2. 

Дата реєстрації* 

Власна дата реєстрації 

Дата 

3. 

Термін виконання 

  

Дата 

4. 

Автор 

Посилання на довідник громадян 

Число (20) 

5. 

Попереднє звернення 

Посилання на попереднє звернення 

Число (20) 

6. 

Форма отримання 

Посилання на довідник форм отримання 

Число (20) 

7. 

Вид звернення* 

Посилання на довідник видів звернень 

Число (20) 

8. 

Питання 

Посилання на довідник видів питань 

Число (20) 

9. 

Короткий зміст* 

  

Символьний (4000) 

10. 

Звідки надійшло 

Посилання на довідник кореспондентів 

Число (20) 

11. 

N супровідного документа 

  

Символьний (20) 

12. 

Дата (супровідного) 

  

Дата 

13. 

Кількість підписантів* 

Ознака колективності 

Число (20) 

14. 

Аркушів* 

  

Число (20) 

15. 

Опис додатків 

  

Символьний (250) 

16. 

Примітки 

  

Символьний (1000) 

17. 

Дата виконання 

Дата закриття документа в цілому 

Дата 

18. 

Справа N* 

Атрибути архівного зберігання 

Символьний (50) 

19. 

Том N* 

Символьний (50) 

20. 

Аркуш N* 

Символьний (50) 

21. 

Інвентарний N 

Символьний (50) 

22. 

Посилання на відповідь автору 

  

  


 

3.5.3. Вимоги до функцій роботи зі змістом документів

Для роботи зі змістом документів СЕДО повинна надавати функціональність для виконання наступних дій:

- збереження в ЕРКК електронної копії документа та/або електронного вигляду документа;

- відкриття електронної копії документа та/або електронного образу за допомогою програм, що асоційовані в операційній системі з даним форматом;

- створення нової електронної копії документа та/або електронного образу.

В якості джерел мають виступати: шаблони документів, довідники, набір, сканування та розпізнання, електронна комунікація;

- збереження електронної копії документа або електронного образу у автономний файл;

- видалення електронної копії документа та/або електронного образу з ЕРКК у разі помилкового занесення.

3.5.4. Вимоги до функцій роботи з шаблонами документів

Шаблон має визначати вигляд і структуру створюваного документа. Для роботи з шаблонами документів СЕДО повинна надавати функціональність для виконання наступних дій:

- визначення для кожного виду документа відповідного шаблону;

- створення нового шаблону документа;

- перегляд та редагування структури та значення реквізитів;

- видалення шаблону документа.

3.5.5. Вимоги до функцій роботи з шаблонами документів

СЕДО може зберігати разом з ЕРКК документа його електронну копію та/або електронний образ. Для цього СЕДО повинна мати у своєму складі функції сканування та розпізнавання документів. Для здійснення процесу сканування документів СЕДО повинна підтримувати роботу з сканерами або взаємодіяти з системою сканування і розпізнавання. СЕДО повинна забезпечувати збереження образів документів в форматі монохромного скомпресованого багатосторінкового TIFF-файлу у тих випадках, коли це не веде до втрати інформації. СЕДО повинна мати вбудовану функцію розпізнавання тексту відсканованих документів або функцію взаємодії з системою розпізнавання тексту. СЕДО повинна використовувати систему розпізнавання тексту, яка відповідає наступним вимогам:

- підтримка державної мови розпізнавання з вбудованою перевіркою орфографії;

- розпізнавання стандартних комп'ютерних та типографських гарнітур (окрім декоративних) та стандартного машинопису;

- розпізнавання стандартних таблиць;

- автоматичне або напівавтоматичне розпізнання структури документа;

- внесення розпізнаної інформації у відповідні реквізити ЕРКК документа;

- збереження загальної структури і оформлення документа;

- розпізнання раніш відсканованих або отриманих через факс-модем документів, які збережені в загальноприйнятих графічних форматах;

- вбудований редактор для коректування розпізнаного документа;

- експорт в Microsoft Word, Excel;

СЕДО повинна використовувати для зберігання електронних копій формати DOC, PDF або HTML. Для проектів документів у електронній формі СЕДО повинна використовувати формати RTF, DOC, XLS, TXT.

3.6. Функціонування СЕДО здійснюється з обов'язковим використанням інформації з довідників:

- довідник видів електронних документів та повідомлень;

- довідник органів виконавчої влади, які є учасниками обміну електронними документами та повідомленнями;

- довідник фізичних осіб, які є учасниками обміну електронними документами та повідомленнями між органами виконавчої влади.

Для можливості перегляду інформації про документ та стан його виконання на будь-який момент часу за допомогою ЕРКК СЕДО повинна підтримувати збереження історії змін довідникової інформації та інформації про опрацювання у наведених довідниках.

За необхідності СЕДО доповнюється довідниками та/або класифікаторами із загальносистемною або іншою інформацією, необхідною для її функціонування.

3.7. В процесі функціонування СЕДО забезпечується коректна взаємодія її програмних компонент з іншим інформаційно-телекомунікаційним системним, прикладним та інструментальним програмним забезпеченням робочих місць та серверів без порушення їх функціонування.

3.8. СЕДО, в якій здійснюється опрацювання електронних документів, обмін документами та повідомленнями, повинна мати створену комплексну систему захисту інформації (КСЗІ) з підтвердженою відповідністю.

Використання СЕДО для обробки інформації можливе після отримання позитивних експертних висновків за результатами державної експертизи в галузі криптографічного та технічного захисту інформації.

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу в КСЗІ СЕДО повинен реалізовувати наступний функціональний профіль безпеки: КА-2, КВ-1, ЦД-2, ЦА-2, ЦО-1, ЦВ-2, ДР-1, ДС-1, ДЗ-2, ДВ-2, НР-2, НИ-2, НК-1, НО-2, НЦ-1, НТ-1, НВ-1, НА-2, НП-2, де згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99:

КА-2 

- базова адміністративна конфіденційність 

КВ-1 

- мінімальна конфіденційність при обміні 

ЦД-2 

- базова довірча цілісність 

ЦА-2 

- базова адміністративна цілісність 

ЦО-1 

- обмежений відкат 

ЦВ-2 

- базова цілісність при обміні 

ДР-1 

- квоти 

ДС-1 

- стійкість при обмежених відмовах 

ДЗ-2 

- обмежена гаряча заміна 

ДВ-2 

- автоматизоване відновлення 

НР-2 

- захищений журнал 

НИ-2 

- одиночна ідентифікація і автентифікація 

НК-1 

- однонаправлений канал 

НО-2 

- розподіл обов'язків 

НЦ-1 

- КЗЗ з контролем цілісності 

НТ-1 

- самотестування за запитом 

НВ-1 

- автентифікація вузла 

НА-2 

- автентифікація відправників 

НП-2 

- автентифікація отримувача 


 

3.9. Впровадження СЕДО в органах державної влади повинно здійснюватись з урахуванням вимог щодо захисту державних інформаційних ресурсів.

Захист державних інформаційних ресурсів забезпечується впровадженням та атестацією комплексних систем захисту інформації, на які покладається недопущення блокування інформації, несанкціонованого ознайомлення з нею та/або її модифікації.

3.10. Органи виконавчої влади, які здійснюють обмін електронними документами і повідомленнями через свої СЕДО, виступають відправниками або одержувачами таких документів і повідомлень.

3.11. В процесі обміну електронними документами і повідомленнями взаємодія СЕДО з системами електронного документообігу органів виконавчої влади здійснюється через спеціальні телекомунікаційні мережі, у яких забезпечується безпека конфіденційної інформації, що є власністю держави.

В окремих випадках, за рішенням керівника органу виконавчої влади, відправлення цим органом електронного документа та/або повідомлення може здійснюватись через телекомунікаційні мережі загального користування, за умов дотримання вимог чинного законодавства в галузі захисту інформації.

3.12. Обмін даними в СЕДО будується на основі обміну електронними документами і повідомленнями в XML-форматі.

3.13. В СЕДО не накладаються обмеження на структуру та зміст електронного документа.

3.14. В СЕДО забезпечується обмін такою інформацією:

- електронні документи;

- реєстраційні дані в електронній формі про електронний документ та його зміст;

- повідомлення для відправника про прийняття (відхилення) вхідних електронного документа службою діловодства одержувача.

3.15. Кожне повідомлення, яке відправляється або одержується СЕДО, має відповідну структуру та наповнення згідно зі своїм призначенням. Кожен тип повідомлення займає відповідне місце в регламенті обміну повідомленнями відповідно до "Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади".

3.16. В СЕДО формування та оброблення повідомлень здійснюється за правилами:

- повідомлення формується відповідно до рекомендацій XML 1.0;

- при формуванні повідомлення використовується та обов'язково зазначається кодова сторінка "Windows 1251";

- повідомлення з відсутньою або некоректною ключовою частиною не оброблюються;

- обов'язковими для формування та оброблення є тільки елементи, зазначені в цих технічних умовах. Допускається включення, без зміни базової структури повідомлення, інших елементів без будь-яких гарантій їх оброблення одержувачем;

- при пустому значенні атомарних необов'язкових елементів повідомлення такі елементи можуть не формуватися. Відсутність такого елемента в повідомленні еквівалентна його пустому значенню. Перед використанням кожен елемент перевіряється на присутність в повідомленні;

- при використанні E-mail у якості каналу обміну, повідомлення повинно передаватися у вигляді вкладення до електронного листа.

Зазначені правила забезпечують можливість розширення форматів та їх сумісність, а також сумісність процедур оброблення повідомлень.

3.17. В СЕДО оброблюються такі типи повідомлень щодо обміну інформацією про електронний документ:

Код 

Назва 

Призначення 

info_doc 

Інформація про електронний документ 

Інформація про електронний документ в електронній формі (реєстраційні дані про документ та його зміст) 

perform_reg 

Підтвердження реєстрації 

Підтвердження про реєстрацію електронного документа у одержувача 

perform_nack 

Відмова від прийняття 

Відмова від реєстрації електронного документа одержувачем 


 

3.17.1. Кожне повідомлення, що оброблюється в СЕДО, умовно поділяється на ключову та інформаційну частини.

Ключова частина повідомлення містить службові поля і містить у тому числі природний ключ для однозначної ідентифікації документа. Обробка повідомлення без ключової частини не здійснюється.

До ключової частини повідомлення належать такі дані:

Назва 

Код 

Призначення 

Тип 

Примітка 

Реєстраційний номер 

REGNUMBER 

реєстраційний номер відправника електронного документа 

Символьне, 20 знаків 

Унікальний в межах відправника 

Дата реєстрації 

REGDATE 

дата реєстрації електронного документа у відправника 

Символьне 'dd.mm.yyyy hh:mm:ss' 

Відправник 

PARTICSRC 

код відправника повідомлення (код з довідника органів виконавчої влади) 

Символьне, 20 знаків 

Службове 

Одержувач 

PARTICTRG 

код організації - одержувача повідомлення (код з довідника органів виконавчої влади) 

Символьне, 20 знаків 

Службове 

Час відправки 

SENDTIME 

Час відправки відправником 

Символьне 'dd.mm.yyyy hh:mm:ss' 

Службове 

Код типу повідомлення 

PACKAGETYPE 

Код типу повідомлення 

Символьне, 20 знаків 

Службове 

Глобальний ідентифікатор 

PACKAGE_GUID 

Глобальний ідентифікатор повідомлення 

Символьне, 40 знаків 

Службове 


 

3.17.2. Повідомлення "Інформація про електронний документ" має таку структуру:

- код пакета: info_doc.

- призначення: для передачі одержувачу інформації про електронний документ, створений та зареєстрований відправником.

Повідомлення складається з ключової частини 3.16.1 та інформаційної частини, а також вузлів.

3.17.3. Інформаційна частина має такий склад:

Назва 

Код 

Призначення 

Тип 

Примітка 

Організація-
відправник 

CORR 

Організація, відправник електронного документа 

Вузол типу "Організація" 

  

Кому 

ADDRPERS 

Персона-адресат 

Вузол типу "Персона" 

Необов'язкове 

Вид документа 

DOCTYPE 

Найбільш загальне визначення типу електронного документа: лист, доручення, постанова 

Вузол типу "Вид електронного документа" 

  

Короткий зміст 

SHORTCONTENT 

Короткий зміст електронного документа 

Символьне, 4000 знаків 

  

Питання 

QUESTION 

Опис питання 

Символьне, 128 знаків 

  

Дата контролю 

DEADLINE 

Дата контролю 

Символьне: 'dd.mm.yyyy' 

Необов'язкове 

Дата закриття 

CLOSEDATE 

Вказується для електронних документів, що не потребують виконання 

Символьне: 'dd.mm.yyyy' 

Необов'язкове 

Хто підписав 

SIGNER 

Хто підписав електронний документ у відправника (особа) 

Вузол типу "Персона" 

  

Деталі 

ATTACHES 

Елемент для переліку детальних сутностей 

Вузол типу "Деталі" 

Необов'язкове 

Пункти 

DOCITEMS 

Перелік пунктів 

Вузол типу "Пункти" 

Необов'язкове 

До документа 

LINKDOC 

Посилання на електронний документ 

Колекція вузлів типу повідомлення "інформація про електронний документ" 

Необов'язкове 

ЕЦП 

SIGNATURES 

Електронний цифровий підпис 

Вузол типу "Електронний підпис" 

Необов'язкове 

Мітка часу 

TIMELABELS 

Мітка часу для документа 

Вузол типу "Мітка часу" 

Необов'язкове 


 

3.17.4. Вузол "Організація" (ORGANIZATION) має такий склад:

Назва 

Код 

Призначення 

Тип 

Примітка 

Ідентифікатор 

CODE 

Унікальний ідентифікатор 

Символьне, 20 знаків 

  

Скорочена назва 

CAPTION 

Скорочена назва організації 

Символьне, 128 знаків 

  

Повна назва 

DESCRIPTION 

Назва організації 

Символьне, 1000 знаків 

Необов'язкове 

ОКПО 

OKPO 

Код ЄДРПОУ 

Символьне, 20 знаків 

Необов'язкове 


 

3.17.5. Вузол "Персона" (PERSON) має такий склад:

Назва 

Код 

Призначення 

Тип 

Примітка 

Ідентифікатор 

CODE 

Унікальний ідентифікатор 

Символьне, 20 знаків 

  

Прізвище персони 

LASTNAME 

прізвище 

Символьне, 100 знаків 

  

Ім'я 

FIRSTNAME 

Ім'я 

Символьне, 50 знаків 

  

По батькові 

MIDDLENAME 

По батькові 

Символьне, 50 знаків 

  

Посада 

POSITION 

Посада співробітника, у тій організації, звідки прийшов документ 

Символьне, 250 знаків 

Необов'язкове 

Регіон 

REGION 

Регіон 

Символьне, 50 знаків 

Для звернень громадян 

Соціальний стан 

STATUS 

Соціальний стан 

Символьне, 50 знаків 

Категорія 

CATEGORY 

Категорія 

Символьне, 50 знаків 

Адреса 

ADDR 

Адреса 

Символьне, 250 знаків 


 

3.17.6. Вузол "Вид документа" (DOCTYPE) має такий склад:

Назва 

Код 

Призначення 

Тип 

Примітка 

Ідентифікатор 

CODE 

Унікальний ідентифікатор 

Символьне, 20 знаків 

  

Назва 

CAPTION 

Назва виду документів 

Символьне, 128 знаків 

  


 

3.17.7. Вид документа може приймати такі значення:

CODE 

CAPTION 

01 

Закон 

02 

Указ 

03 

Розпорядження 

04 

Доручення 

05 

Лист 

06 

Постанова 

07 

Рішення 

08 

Протокол 

09 

Запит 

12 

Телеграма 

18 

Звернення 


 

3.17.8. Вузол "Деталі" (CONTENT) має такий склад:

Назва 

Код 

Призначення 

Тип 

Примітка 

Ім'я файла 

FILENAME 

Оригінальне ім'я файла 

Символьне, 255 знаків 

Необов'язкове 

Застосування 

APPLICATION 

Ім'я застосування для обробки файла 

Символьне, 255 знаків 

  

Опис змісту файла 

DESCRIPTION 

Опис змісту файла 

Символьне, 2000 знаків 

Необов'язкове 

Бінарний зміст файла 

DOCCONTENT 

Бінарний зміст файла 

Base 64 ("bin.hex") 

Для компресії використовується zip 

Код типу 

CONTENTTYPE 

Код типу файла 

Символьне, 50 знаків 

  

Розмір файла 

ORIGINAL_SIZE 

Оригінальний розмір файла без компресії 

Число, 8 знаків 

Кількість байт
Необов'язкове 

Чи файл стиснений 

COMPRESSED 

Ознака компресії файла 

Число "0" - без компресії, "-1" - компресія 

  


 

3.17.9. Вузол "Пункти" (DOCITEM) має такий склад:

Назва 

Код 

Призначення 

Тип 

Примітка 

Номер пункту 

ITEMNUMER 

Номер пункту електронного документа 

Символьне, 5 знаків 

Унікальний в межах електронного документа 

Короткий опис 

SHORTCONTENT 

Короткий опис пункту електронного документа 

Символьне, 4000 знаків 

  

Термін виконання 

DEADLINE 

Термін виконання завдання по пункту електронного документа 

Символьне: 'dd.mm.yyyy' 

  

Виконавці 

PERFORMERS 

Виконавці завдання по пункту електронного документа 

Вузол типу "Виконавці" 

  

Рівень контролю 

CTRLLEVEL 

Рівень контролю для завдання по пункту електронного документа 

Вузол типу "Рівень контролю" 

  

Примітки 

NOTES 

Додаткова інформація, у т. ч. інформація про періодичний контроль 

Символьне, 255 знаків 

Необов'язкове 


 

3.17.10. Вузол "Виконавці" (PERFORMER) має такий склад:

Назва 

Код 

Призначення 

Тип 

Примітка 

Роль 

ROLE 

Роль виконавцю по відношенню до пункту електронного документа 

Вузол типу "Ролі виконавців" 

  

Виконавець 

ORG 

Організація-виконавець 

Вузол типу "Організації" 

  

Опис виконавця 

PERF 

Інформація про контролера або відповідального СКМУ 

Символьне, 255 знаків 

  

Термін виконання 

DEADLINE 

Термін виконання для поточного виконавця 

Символьне: 'dd.mm.yyyy' 

  

Зміст завдання 

TASK 

Зміст завдання поточного виконавця 

Символьне, 2000 знаків 

  


 

3.17.11. Вузол "Рівень контролю" (CTRLLEVEL) має такий склад:

Назва 

Код 

Призначення 

Тип 

Примітка 

Ідентифікатор 

CODE 

Унікальний ідентифікатор 

Символьне, 20 знаків 

  

Назва 

CAPTION 

Назва рівня контролю 

Символьне, 128 знаків 

  


 

3.17.12. Рівень контролю може приймати такі значення:

CODE 

CAPTION 

EXT 

Особливий контроль 

INT 

Контроль керівництва 

NO 

Низький 


 

3.17.13. Вузол "Ролі виконавців" (ROLE) має такий склад:

Назва 

Код 

Призначення 

Тип 

Примітка 

Ідентифікатор 

CODE 

Унікальний ідентифікатор 

Символьне, 20 знаків 

  

Назва 

CAPTION 

Назва ролі 

Символьне, 128 знаків 

  


 

3.17.14. Ролі виконавців може приймати такі значення:

CODE 

CAPTION 

MAINOVV 

Головний виконавець 

COOPOVV 

Співвиконавець 

TOKNOW 

До відома 

CRTR 

Контролер від СКМУ 

CTRLUNIT 

Відповідальний від СКМУ 


 

3.17.15. Вузол "Електронний цифровий підпис" (SIGNATURE)

Назва 

Код 

Призначення 

Тип 

Примітка 

Підпис 

DIGITALSIGNATURE

Цифровий підпис 

Base64 ("bin.hex") 

  

Підписант 

SIGNER 

Хто підписав документ у автора (особа) 

Вузол типу "Персона" 

  

Дата підпису 

TIMESTAMP 

Дата накладання підпису 

Символьне: 'dd.mm.yyyy' 

  

Назва механізму 

NAMEENGINE 

Назва механізму, за допомогою якого створено підпис 

Символьне: 50 знаків 

Необов'язкове 


 

3.17.16. Вузол "Мітка часу" (TIMELABEL)

Назва 

Код 

Призначення 

Тип 

Примітка 

Мітка 

LABEL 

Мітка часу 

Base64 ("bin.hex") 

  

Опис 

DESCRIPTION 

Опис мітки часу 

Символьне: 2000 

  


 

3.17.17. Повідомлення "Підтвердження реєстрації" має таку структуру:

- код пакета: perform_reg.

- призначення: підтвердження про реєстрацію електронного документа у одержувача.

Повідомлення складається з ключової частини 3.17.1 та інформаційної частини.

Інформаційна частина має такий склад:

Назва 

Код 

Призначення 

Тип 

Примітка 

Реєстраційний номер у одержувача 

CORREGNUMBER 

Реєстраційний номер у одержувача 

Символьне, 20 знаків 

  

Дата реєстрації у одержувача 

CORREGDATE 

Дата реєстрації у одержувача 

Символьне: 'dd.mm.yyyyhh:mm:ss' 

  


 

3.17.18. Повідомлення "Відмова від прийняття" має таку структуру:

- код пакета: perform_nack.

- призначення: відмова від реєстрації електронного документа одержувачем.

Повідомлення складається з ключової частини 3.17.1 та інформаційної частини.

Інформаційна частина має такий склад:

Назва 

Код 

Призначення 

Тип 

Примітка 

Причина відмови 

REASON 

Причина відмови 

Символьне, 128 знаків 

  


 

3.17.18. Повідомлення "Запит про хід виконання" має таку структуру:

- код пакета: stage_info.

- призначення: запит про хід виконання документа.

Повідомлення складається з ключової частини 3.17.1 та інформаційної частини.

Інформаційна частина має такий склад:

Назва 

Код 

Призначення 

Тип 

Примітка 

Дата запиту 

STAGEDATE 

Дата та час запиту 

Символьне: 'dd.mm.yyyyhh:mm:ss' 

  

Пункт документа 

ITEMNUMBER 

Пункт документа, якщо запит відноситься лише до частини документа 

Символьне, 5 

  

Текст запиту 

REQUESTTEXT 

Текст запиту 

Символьне, 4000 

  


 

3.17.19. Повідомлення "Звіт про хід виконання" має таку структуру:

- код пакета: perform_info.

- призначення: звіт про хід виконання документа.

Повідомлення складається з ключової частини 3.17.1 та інформаційної частини.

Інформаційна частина має такий склад:

Назва 

Код 

Призначення 

Тип 

Примітка 

Дата та час запиту 

STAGEDATE 

Дата та час запиту 

Символьне, 'dd.mm.yyyyhh:mm:ss' 

Для звітів, пов'язаних з запитом 

Пункт документа 

ITEMNUMBER 

Пункт документа, якщо звіт відноситься лише до частини документа 

Символьне, 5 знаків 

  

Результат 

RESULTCODE 

Результат виконання пункту 

Вузол "Результати виконання" 

  

Короткий зміст результату 

RESULTCONTENT 

Короткий зміст результату 

Символьне, 4000 

  

Дата звіту 

RESULTDATE 

Дата звіту 

Символьне: 'dd.mm.yyyyhh:mm:ss' 

  


 

3.17.20. Вузол "Результат виконання" (RESULTCODE)

Назва 

Код 

Призначення 

Тип 

Примітка 

Ідентифікатор 

CODE 

Унікальний ідентифікатор 

Символьне, 20 знаків 

  

Назва 

CAPTION 

Опис результатів виконання 

Символьне, 128 знаків 

  


 

3.17.21. Результат виконання пункту може приймати такі значення

CODE 

CAPTION 

SUCCESS 

Позитивно 

FAILED 

Негативно 

EXPLAINED 

Роз'яснено 


 

3.17.22. Структура повідомлення "Оцінка виконання"

- код пакета: perform_ack.

- призначення: підтвердження зняття документа з контролю.

Повідомлення складається з ключової частини 3.17.1 та інформаційної частини.

Інформаційна частина має такий склад:

Назва 

Код 

Призначення 

Тип 

Примітка 

Пункт документа 

ITEMNUMBER 

Пункт документа, якщо оцінюється лише частина документа 

Символьне, 5 

Необов'язкове 

Дата зняття з контролю 

DONEDATE 

Дата зняття з контролю, якщо пункт документа визнано виконаним 

Символьне: 'dd.mm.yyyyhh:mm:ss' 

  

Коментар 

DESCRIPTION 

Коментар щодо виконання 

Символьне, 255 

Необов'язкове 


 

3.18. Інтерфейс між користувачем і СЕДО дає змогу забезпечити:

- ергономічність взаємодії користувача з СЕДО;

- взаємодію користувача з програмними компонентами СЕДО на основі прозорого та інтуїтивно зрозумілого діалогового графічного віконного інтерфейсу з використанням піктограм функцій, режимів та операцій;

- можливість для користувача оперувати професійно-орієнтованими поняттями предметної галузі діловодства державною мовою;

- можливість зворотності дій користувача, а також обов'язкове підтвердження ним потенційно руйнівних дій з модифікації та відновлення даних;

- можливість одержання користувачем довідкових даних про функціональні дані та характеристики СЕДО, зокрема шляхом отримання на екрані монітора контекстнозалежних підказок щодо виконання операцій, функцій тощо.

3.19. В СЕДО може застосовуватися система управління базами даних, в якій забезпечується надійне зберігання інформації в різноманітних форматах - як текстових, так і графічних чи мультимедійних, надання швидкого доступу до інформаційних ресурсів різноманітним прикладним системам з підтримкою достатньої продуктивності при підключенні запланованої кількості користувачів.

3.20. Загальний порядок створення СЕДО повинен відповідати вимогам ГОСТ 34.601, а КСЗІ - НД ТЗІ3.7-003-2005.

3.21. Проектування технічних засобів СЕДО здійснюється з дотриманням вимог наказу Мінзв'язку від 29.10.96 N 232.

3.22. Місце встановлення та монтаж технічних засобів СЕДО повинні відповідати нормам та вимогам до розміщення обладнання електроустановок з урахуванням вимог ПУЭ-87.

3.23. Комплект поставки СЕДО має у своєму складі:

- дистрибутив системи на компакт-диску та інструкцію з її інсталяції;

- інструкцію користувача;

- інструкцію адміністратора;

- контрольний приклад.

3.24. Повний строк служби СЕДО з урахуванням модернізації складає не менше 10 років.

4. Правила приймання

 

Загальний порядок приймання СЕДО повинен відповідати вимогам ГОСТ 34.603.

Окремим етапом приймальних випробувань СЕДО є підтвердження відповідності КСЗІ СЕДО вимогам технічного завдання, нормативних документів із захисту інформації. Таке підтвердження здійснюється шляхом проведення державної експертизи в порядку, встановленому Положенням про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації.

Приймальні випробування СЕДО проводяться при функціонуючій в її складі КСЗІ.

Підтвердження відповідності СЕДО цим технічним умовам здійснюється шляхом проведення державної експертизи в порядку, встановленому Положенням про державну експертизу на відповідність СЕДО цим технічним умовам.

Приймання СЕДО здійснюється державною (міжвідомчою) комісією, до якої мають бути залученими представники розробника системи, органу виконавчої влади та уповноважених органів, що відповідають за впровадження електронного документообігу в органах виконавчої влади України, та затверджується актом приймання-здавання науково-технічної продукції.

Приймання СЕДО відповідно до цих технічних умов складається з таких етапів:

- СЕДО проходить стендові випробування з аналізом отриманих результатів, дослідну експлуатацію та приймальні випробування в органі виконавчої влади;

- після аналізу результатів роботи приймальної комісії приймається рішення про приймання СЕДО в цілому.

5. Методи контролювання

 

Для контролю відповідності СЕДО розділу 3 цих технічних умов використовуються програми та методики випробувань, погоджені з уповноваженими органами, що відповідають за впровадження електронного документообігу в органах виконавчої влади.

Програми та методики випробувань повинні забезпечувати тестове покриття усіх вимог цих технічних умов і містити критерії оцінки відповідності методів випробувань та очікуваних результатів. Методи й умови контролю повинні бути максимально наближені до умов використання СЕДО.

6. Умови експлуатації

 

6.1. Експлуатація СЕДО повинна відповідати таким умовам:

- технічні засоби СЕДО повинні забезпечувати справне цілодобове її функціонування в нормальних кліматичних умовах, в закритих приміщеннях категорії УХЛ4.2, без постійної присутності персоналу при температурі та відносній вологості навколишнього середовища, визначених для персональної обчислювальної техніки, відповідно заданим вимогам до надійності і достовірності згідно з ГОСТ 15150-80;

- КСЗІ СЕДО повинна мати атестат відповідності вимогам нормативних документів України у сфері технічного захисту інформації. Засоби криптографічного захисту інформації повинні мати сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок на відповідність вимогам нормативних документів України у сфері криптографічного захисту інформації;

- експлуатація технічних та програмних засобів СЕДО має здійснюватися цілодобово без перерви, з застосуванням автоматичного резервного джерела живлення при аварійності електропостачання, працездатність апаратури повинна автоматично відновлюватися;

- електроживлення технічних засобів СЕДО здійснюється від мережі змінного струму напругою 220 В з частотою 50 Гц;

- СЕДО повинна бути працездатною при електроживленні її технічних засобів від джерел безперебійного електроживлення, з вимогами до мережі живлення згідно з ГОСТ 5237-83;

- час автономної роботи СЕДО від резервного джерела живлення - не менше 20 хвилин;

- технічні засоби СЕДО повинні бути готовими до роботи відповідно до вимог цих ТУ не більш ніж за 10 с. після подання на них електроживлення;

- технічні засоби СЕДО повинні експлуатуватися в приміщеннях, які обладнані захисним заземленням згідно з вимогами ГОСТ 12.1.030-87.

6.2. Експлуатація технічних засобів СЕДО повинна здійснюватися відповідно до рекомендованих норм навантаження, вказаних у документації на ці технічні засоби.

6.3. Види, періодичність і обсяги технічного обслуговування і ремонту технічних засобів СЕДО повинні відповідати вимогам, наведеним в експлуатаційній документації на відповідні технічні засоби.

7. Додаток

 

7.1. DTD для перевірки вірності створення XML-повідомлень

7.1.1. DTD для перевірки вірності створення повідомлення "Інформація про документ"

<?xml version = "1.0" encoding = "windows-1251"?> 

<!ELEMENT ADDRPERS (PERSON)>
 

<!ELEMENT APPLICATION (#PCDATA)> 

<!ATTLIST APPLICATION 

      type CDATA #REQUIRED>
 

<!ELEMENT ATTACHES (CONTENT+)> 

<!ELEMENT AUTHORCODE (#PCDATA)> 

<!ATTLIST AUTHORCODE 

      type CDATA #REQUIRED>
 

<!ELEMENT CAPTION> 

<!ATTLIST CAPTION 

      type CDATA #REQUIRED>
 

<!ELEMENT CLOSEDATE EMPTY> 

<!ATTLIST CLOSEDATE 

      type CDATA #REQUIRED>
 

<!ELEMENT CODE> 

<!ATTLIST CODE 

      type CDATA #REQUIRED>
 

<!ELEMENT CONTENTTYPE (#PCDATA)>

<!ATTLIST CONTENTTYPE 

      type CDATA #REQUIRED>
 

<!ELEMENT COMPRESSED (#PCDATA)> 

<!ATTLIST COMPRESSED 

      type CDATA #REQUIRED>
 

<!ELEMENT CONTENT (FILENAME*, APPLICATION*, DESCRIPTION*, DOCCONTENT, CONTENTTYPE, ORIGINAL_SIZE*, COMPRESSED*)>
 

<!ELEMENT DEADLINE EMPTY> 

<!ATTLIST DEADLINE 

      type CDATA #REQUIRED>
 

<!ELEMENT DESCRIPTION (#PCDATA)> 

<!ATTLIST DESCRIPTION 

      type CDATA #REQUIRED>
 

<!ELEMENT DOCCONTENT (#PCDATA)> 

<!ATTLIST DOCCONTENT 

      type CDATA #REQUIRED>
 

<!ELEMENT DOCITEMS (DOCITEM+)> 

<!ELEMENT DOCITEM (ITEMNUMBER, SHORTCONTENT, DEADLINE, PERFORMERS, CTRLLEVEL, NOTES*)>
 

<!ELEMENT DOCTYPE (CODE, CAPTION)>
 

<!ELEMENT INFO_DOC (REGNUMBER, REGDATE, AUTHORCODE, DOCTYPE, SUBTYPE_FULLCAPTION, SHORTCONTENT, ORG, SIGNER, CLOSEDATE, DEADLINE, ATTACHES*, DOCITEMS*, PARTICTRG, PARTICSRC, SENDTIME, PACKAGETYPE, PACKAGE_GUID, LINKDOC*, ADDRPERS, QUESTION, SIGNATURES*, TIMELABELS*)>
 

<!ELEMENT FILENAME (#PCDATA)> 

<!ATTLIST FILENAME 

      type CDATA #REQUIRED>
 

<!ELEMENT MIDDLENAME (#PCDATA)> 

<!ATTLIST MIDDLENAME 

      type CDATA #REQUIRED>
 

<!ELEMENT LASTNAME (#PCDATA)> 

<!ATTLISTLASTNAME 

      type CDATA #REQUIRED>
 

<!ELEMENT LINKDOC (INFO_DOC)>
 

<!ELEMENT_NAMEENGINE (#PCDATA)> 

<!ATTLIST NAMEENGINE
 

      type CDATA #REQUIRED> 

<!ELEMENT_FIRSTNAME (#PCDATA)> 

<!ATTLIST FIRSTNAME 

      type CDATA #REQUIRED>
 

<!ELEMENT POSITION (#PCDATA)> 

< !ATTLIST POSITION 

      type CDATA #REQUIRED>
 

<!ELEMENT REGION (#PCDATA)> 

<!ATTLIST REGION 

      type CDATA #REQUIRED>
 

<!ELEMENT ADDR (#PCDATA)> 

<!ATTLIST ADDR 

      type CDATA #REQUIRED>
 

<!ELEMENT CTRLLEVEL (CODE, CAPTION)>
 

<!ELEMENT NOTES (#PCDATA)> 

<!ATTLIST NOTES 

      type CDATA #REQUIRED>
 

<ELEMENT ORG (ORGANIZATION)>
 

<!ELEMENT ORGANIZATION (CODE, CAPTION, DESCRIPTION, OKPO)>
 

<!ELEMENT ORIGINAL_SIZE (#PCDATA)> 

<!ATTLIST ORIGINAL_SIZE 

      type CDATA #REQUIRED>
 

<!ELEMENT QUESTION (#PCDATA)> 

<!ATTLIST QUESTION 

      type CDATA #REQUIRED>
 

<!ELEMENT PACKAGETYPE (#PCDATA)> 

<!ATTLIST PACKAGETYPE 

      type CDATA #REQUIRED>
 

<!ELEMENT PACKAGE_GUID (#PCDATA)>

<!ATTLIST PACKAGE_GUID 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT PARTICSRC (#PCDATA)>

<!ATTLIST PARTICSRC 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT PARTICTRG (#PCDATA)>

<!ATTLIST PARTICTRG 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT PERF (#PCDATA)>

<!ATTLIST PERF 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT PERFORMERS (PERFORMER+)>

<!ELEMENT PERFORMER (ROLE, ORG, PERF, DEADLINE, TASK)> 

 
<!ELEMENT PERSON (CODE, LASTNAME, MIDDLENAME, FIRSTNAME, POSITION, REGION, STATUS, ADDR)> 

 
<!ELEMENTREGDATE (#PCDATA)>

<!ATTLISTREGDATE 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT REGNUMBER (#PCDATA)>

<!ATTLIST REGNUMBER 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT ITEMNUMBER (#PCDATA)>  

<!ATTLIST ITEMNUMBER 

      type CDATA #REQUIRED>  

 
<!ELEMENT ROLE (CODE, CAPTION)>

<!ELEMENT SIGNATURES (SIGNATURE +)> 

<!ELEMENT SIGNATURE (DIGITALSIGNATURE.TIMESTAMP, SIGNER, NAMEENGINE)>
 

<!ELEMENT STATUS (#PCDATA)>

<!ATTLIST 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT SENDTIME (#PCDATA)>  

<!ATTLIST SENDTIME 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT SHORTCONTENT (#PCDATA)>  

<!ATTLIST SHORTCONTENT  

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT SIGNER (PERSON)> 

 
<!ELEMENT SUBTYPE_FULLCAPTION (#PCDATA)>  

<!ATTLIST SUBTYPE_FULLCAPTION 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT TASK (#PCDATA)>  

<!ATTLIST TASK 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT TIMELABELS (TIMELABEL+)>  

<!ELEMENT TIMELABEL (LABEL, DESCRIPTION)> 

 
7.1.2 DTD для перевірки вірності створення повідомлення "Підтвердження реєстрації" 

<?xml version = "1.0" encoding = "windows-1251"?>  

<!ELEMENT AUTHORCODE (#PCDATA)>  

<!ATTLIST AUTHORCODE 

      type CDATA #REQUIRED>  

<!ELEMENT CORREGDATE (#PCDATA)>  

<!ATTLIST CORREGDATE 

      type CDATA #REQUIRED>
 

<!ELEMENT CORREGNUMBER (#PCDATA)>  

<!ATTLIST CORREGNUMBER  

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT PACKAGETYPE (#PCDATA)>

<!ATTLIST PACKAGETYPE 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT PACKAGE_GUID (#PCDATA)>

<!ATTLIST PACKAGE_GUID 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT PARTICSRC (#PCDATA)>  

<!ATTLISTPARTICSRC 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT PARTICTRG (#PCDATA)>  

<!ATTLISTPARTICTRG 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT Perfom_reg (REGNUMBER, REGDATE, AUTHORCODE, CORREGNUMBER, CORREGDATE, PARTICTRG, PARTICSRC, SENDTIME, PACKAGETYPE, PACKAGE_GUID)> 

<!ELEMENT REGDATE (#PCDATA)> 

<!ATTLIST REGDATE 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT REGNUMBER (#PCDATA)>  

<!ATTLIST REGNUMBER 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT SENDTIME (#PCDATA)>  

<!ATTLIST SENDTIME 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
7.1.3. DTD для перевірки вірності створення повідомлення "Відмова від прийняття" 

<?xml version = "1.0" encoding = "windows-1251"?> 

<!ELEMENT AUTHORCODE (#PCDATA)>  

<!ATTLIST AUTHORCODE 

      type CDATA #REQUIRED>  

<!ELEMENT PACKAGETYPE (#PCDATA)>  

<!ATTLIST PACKAGETYPE 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT PACKAGE_GUID (#PCDATA)>  

<!ATTLIST PACKAGE_GUID 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT PARTICSRC (#PCDATA)>  

<!ATTLIST PARTICSRC 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT PARTICTRG (#PCDATA)>  

<!ATTLIST PARTICTRG 

      type CDATA #REQUIRED>
 

<!ELEMENT Perfom_nack (REGNUMBER, REGDATE, AUTHORCODE, REASON, PARTICTRG, PARTICSRC, SENDTIME, PACKAGETYPE, PACKAGE_GUID)>  

<!ELEMENT REASON (#PCDATA)>  

<!ATTLIST REASON 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT REGDATE (#PCDATA)>  

<!ATTLIST REGDATE 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT REGNUMBER (#PCDATA)>  

<!ATTLIST REGNUMBER 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT SENDTIME (#PCDATA)>  

<!ATTLIST SENDTIME 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
7.1.4. DTD для перевірки вірності створення повідомлення "Запит про хід виконання" 

<?xml version = "1.0" encoding = "windows-1251"?>  

<!ELEMENT AUTHORCODE (#PCDATA)>  

<!ATTLIST AUTHORCODE 

      type CDATA #REQUIRED>  

<!ELEMENT ITEMNUMBER (#PCDATA)>  

<!ATTLIST ITEMNUMBER 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT PACKAGETYPE (#PCDATA)>  

<!ATTLIST PACKAGETYPE 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT PACKAGE_GUID (#PCDATA)>  

<!ATTLIST PACKAGE_GUID 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT PARTICSRC (#PCDATA)>  

<!ATTLIST PARTICSRC 

     type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT PARTICTRG (#PCDATA)>  

<!ATTLIST PARTICTRG 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT REGDATE (#PCDATA)>  

<!ATTLIST REGDATE 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT REGNUMBER (#PCDATA)>  

<!ATTLIST REGNUMBER 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT REQUESTTEXT (#PCDATA)>  

<!ATTLIST REQUESTTEXT 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT STAGEDATE (#PCDATA)>  

<!ATTLIST STAGEDATE 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT SENDTIME (#PCDATA)> 

<!ATTLIST SENDTIME 

      type CDATA #REQUIRED> 

<!ELEMENT Stage_info (REGNUMBER, REGDATE, AUTHORCODE, STAGEDATE, ITEMNUMBER, REQUESTTEXT, PARTICTRG, PARTICSRC, SENDTIME, PACKAGETYPE, PACKAGE_GUID)> 

 
7.1.5. DTD для перевірки вірності створення повідомлення "Звіт про хід виконання" 

<?xml version = "1.0" encoding = "windows-1251"?>  

<!ELEMENT AUTHORCODE (#PCDATA)>  

<!ATTLIST AUTHORCODE 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT CAPTION (#PCDATA)> 

<!ATTLIST CAPTION 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT_CODE (#PCDATA)>  

<!ATTLIST CODE 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT ITEMNUMBER (#PCDATA)>  

<!ATTLIST ITEMNUMBER 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT PACKAGETYPE (#PCDATA)>  

<!ATTLIST PACKAGETYPE 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT PACKAGE_GUID (#PCDATA)>  

<!ATTLIST PACKAGE_GUID 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT PARTICSRC (#PCDATA)>  

<!ATTLIST PARTICSRC 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT PARTICTRG (#PCDATA)>  

<!ATTLIST PARTICTRG 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT Perform_info (REGNUMBER, REGDATE, AUTHORCODE, STAGEDATE, ITEMNUMBER, RESULTCODE, RESULTCONTENT, RESULTDATE, PARTICTRG, PARTICSRC, SENDTIME, PACKAGETYPE, PACKAGE_GUID)> 

<!ELEMENT REGDATE (#PCDATA)> 

<!ATTLIST REGDATE 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT REGNUMBER (#PCDATA)>  

<!ATTLIST REGNUMBER 

      type CDATA #REQUIRED>  

<!ELEMENT RESULTCODE (CODE, CAPTION)>  

<!ELEMENT RESULTCONTENT (#PCDATA)>  

<!ATTLIST RESULTCONTENT 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT RESULTDATE (#PCDATA)>  

<!ATTLIST RESULTDATE 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT SENDTIME (#PCDATA)>  

<!ATTLIST SENDTIME 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT STAGEDATE (#PCDATA)>  

<!ATTLIST STAGEDATE 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
7.1.6. DTD для перевірки вірності створення повідомлення "Оцінка виконання" 

<?xml version = "1.0" encoding = windows-1251"?> 

<!ELEMENT AUTHORCODE (#PCDATA)>  

<!ATTLIST AUTHORCODE 

      type CDATA #REQUIRED>  

<!ELEMENT DESCRIPTION (#PCDATA)>  

<!ATTLIST DESCRIPTION 

      type CDATA #REOUIRED> 

 
<!ELEMENT DONEDATE (#PCDATA)>  

<!ATTLIST DONEDATE 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT ITEMNUMBER (#PCDATA)>  

<!ATTLIST ITEMNUMBER 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT PACKAGETYPE (#PCDATA)>  

<!ATTLIST PACKAGETYPE 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT PACKAGE_GUID (#PCDATA)>  

<!ATTLIST PACKAGE_GUID 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT PARTICSRC (#PCDATA)>  

<!ATTLIST PARTICSRC 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT PARTICTRG (#PCDATA)>  

<!ATTLIST PARTICTRG 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT Perform_ack (REGNUMBER, REGDATE, AUTHORCODE, ITEMNUMBER*, DONEDATE, DESCRIPTION*, PARTICTRG, PARTICSRC, SENDTIME, PACKAGETYPE, PACKAGE_GUID)> 

<!ELEMENT REGDATE (#PCDATA)> 

<!ATTLIST REGDATE 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT ITEMNUMBER (#PCDATA)>  

<!ATTLIST ITEMNUMBER 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
<!ELEMENT SENDTIME (#PCDATA)>  

<!ATTLIST SENDTIME 

      type CDATA #REQUIRED> 

 
7.2. Приклади формування XML-повідомлень 

7.2.1. Приклад XML-повідомлення "Інформація про документ" 

<?xml version = "1.0" encoding = "wmdows-1251"?> 

<!DOCTYPE Info_Doc SYSTEM "[dtd | url]>"> 

<Info_doc> 

      <REGNUMBER type = "string">97/0/02-04</REGNUMBER>  

      <REGDATE type = "string">22.10.2004 12:14:07</REGDATE>  

      <AUTHORCODE type = "string">011</AUTHORCODE>  

      <PARTICTRG type = "string">0204</PARTICTRG>  

      <PARTICSRC type = "string">0201</PARTICSRC>  

      <SENDTIME type = "string">22.10.2004 14:37:38</SENDTIME>  

      <PACKAGETYPE type = "strmg">new_infodoc</PACKAGETYPE>  

      <PACKAGE_GUID type = "string">8FA6E638Bl 1F4D0A887AFB7908810 A8E</PACKAGE_GUID>  

<DOCTYPE> 

      <CODE type = "string">01</CODE> 

      <CAPTION type = "strmg"> Запит депутата </CAPTION> 

</DOCTYPE> 

      <SUBTYPE_FULLCAPTION type = "string">2/1 - Запит депутата</SUBTYPE_FULLCAPTION> 

      <SHORTCONTENT type = "string">2 аттача!</SHORTCONTENT> 

<CORR> 

<ORGANIZATION> 

      <CODE type = "string">01</CODE> 

      <CAPTION type = "string">КМУ</CAPTION> 

      <DESCRIPTION type = "string">Кабінет Міністрів України</DESCRIPTION> 

</ORGANIZATION> 

</CORR> 

      <SIGNER> 

      <PERSON> 

      <CODE type = "string">01</CODE> 

      <LASTNAME type = "string">Петрова Н. І.</LASTNAME> 

      <FIRSTNAME type = "string">Ніна</FIRSTNAME> 

<MIDDLENAME type = "string">Іванівна</MIDDLENAME> 

      </PERSON>  

</SIGNER> 

      <ADDRPERS> 

      <CODE type = "string">06</CODE> 

      <CAPTION type = "string">Азаров М. Я.</CAPTION> 

</ADDRPERS> 

      <CLOSEDATE type = "string"/></CLOSEDATE> 

      <DEADLINE type = "string"/>28.10.2004</DEADLINE> 

      <ATTACHES> 

                  <CONTENT> 

      <FILENAME type = "string"> Проект постанови щодо впровадження...doc</FILENAME> 

      <APPLICATION type = "string">Microsoft Word</APPLICATION> 

      <DESCRIPTION type ="string">Проект постанови N 234 від 10.04.2004 щодо...</DESCRIPTION> 

      <DOCCONTENT type = "bin.hex" >005e0000425a68333141592653598704-
4ce20006f9ffffffffffffffff7f7dffffdedcffff.... 

      </DOCCONTENT> 

      < CONTENTTYPE type = "string">Файл Microsoft Word</CONTENTTYPE> 

      <ORIGINAL_SIZE type = "number">24064</ORIGINAL_SIZE> 

      <COMPRESSED type = "number">-1</COMPRESSED>  

                  </CONTENT>  

                  <CONTENT> 

<FILENAME type = "string">Таблиця порівнянь до проекту постанови...doc</FILENAME> 

<APPLICATION type = "string">Microsoft Word</APPLICATION>  

<DESCRIPTION type = "string">Таблиця порівнянь до проекту постанови...</DESCRIPTION> 

<DOCCONTENT type = "bin.hex">007a0000425a683331415926535914bae2ae0-
018317ffffffffffffffffffdfffffffdffffff...  

</DOCCONTENT> 

<ORIGINAL_SIZE type = "number">31232</ORIGINAL_SIZE>  

<COMPRESSED type = "number">-1</COMPRESSED> 

                  </CONTENT>  

      </ATTACHES>  

      <DOCITEMS> 

                  <DOCITEM> 

                  <REGNUMBER type = "string"> 1a</REGNUMBER>  

                  <SHOTCONTENT type = "string" >Розробити проект закону</SHOTCONTENT> 

      <DEADLINE type = "string">28.10.2004</DEADLINE> 

                              <PERFORMERS>  

                              <PERFORMER>  

                              <ROLE> 

      <CODE type = "string">01</CODE> 

      <CAPTION type = "srting">Головний виконавець</CAPTION>  

                              </ROLE>  

                              <ORG>  

<ORGANIZATION> 

      <CODE type = "string">01/CODE> 

      <CAPTION type = "string">Міністерство з питань...</CAPTION> 

      <DESCRIPTION type = "string" >Міністерство з питань...</DESCRIPTION 

</ORGANIZATION> 

                              </ORG> 

      <DEADLINE type = "string">27.10.2004</DEADLINE>  

      <TASK type = "string">Розробити проект закону</TASK> 

                              </PERFORMER>  

                              </PERFORMERS >  

                  </DOCITEM>  

      </DOCITEMS >  

      <LINKDOC> 

                  <INFO_DOC> 

      <REGNUMBER type = "string">97/0/02-04</REGNUMBER>  

      <REGDATE type = "string">22.10.2004 12:14:07</REGDATE>  

<DOCTYPE> 

      <CODE type = "string">01</CODE>  

      <CAPTION type = "string"> Запит депутата </CAPTION>  

</DOCTYPE> 

      <SUBTYPE_FULLCAPTION type = "string" >4/1 - Доручення</SUBTYPE_FULLCAPTION> 

      <SHORTCONTENT type = "string">2 аттача!</SHORTCONTENT>  

      </INFO_DOC>  

      </LINKDOC>  

</Info_Doc> 

 
7.2.2. Приклад XML-повідомлення "Підтвердження реєстрації" 

<!DOCTYPE Perfom_reg SYSTEM "[dtd | url]>"> 

<Perfom_reg> 

      <REGNUMBER type = "string"> 115/0/02-04</REGNUMBER> 

      <REGDATE type = "string">20.10.2003 00:00:00</REGDATE> 

      <AUTHORCODE type = "string">011 </AUTHORCODE>  

      <PARTICTRG type = "string">0201>/PARTICTRG> 

      <PARTICSRC type = "string">0204</PARTICSRC> 

      <SENDTIME type = "string">08.10.2004 13:12:01</SENDTIME> 

      <PACKAGETYPE type = "string">perform_reg</PACKAGETYPE>  

      <PACKAGE_GUID type = "string">7C55EC3FBDD44D02870235CCA370 A002</PACKAGE_GUID> 

      <CORREGNUMBER type = "string">01/14</CORREGNUMBER>  

      <CORREGDATE type = "string">20.10.2003 00:00:00</CORREGDATE> 

</Perfom_reg> 

 
7.2.3. Приклад XML-повідомлення "Відмова від прийняття" 

<?xml version = "1.0" encoding = "windows-1251"?>  

<!DOCTYPE Perfom_nack SYSTEM "[dtd | url]>">  

<Perfom_nack> 

      <REGNUMBER type = "string"> 115/0/02-04</REGNUMBER> 

      <REGDATE type = "string">20.10.2003 00:00:00</REGDATE> 

      <AUTHORCODE type = "string">011 </AUTHORCODE>  

      <PARTICTRG type = "string">0201</PARTICTRG>  

      <PARTICSRC type = "string">0204</PARTICSRC>  

      <SENDTIME type = "string">10.2004 15:08:50</SENDTIME>  

      <PACKAGETYPE type = "string">perform_nack</PACKAGETYPE>  

      <PACKAGE_GUID type = "string">307219A85B3E4A29ADFCD332632A5 411</PACKAGE_GUID> 

      <REASON type = "string">Погано оформлений</REASON>  

</Perfom_nack> 

 
7.2.4. Приклад XML-повідомлення "Запит про хід виконання" 

<?xml version = "1.0" encoding = "windows-1251"?> 

<?DOCTYPE Stage_info SYSTEM "[dtd | url]"> 

<Stage_info> 

      <REGNUMBER type = "string">115/0/02-04</REGNUMBER>  

      <REGDATE type = "string">20.10.2003 00:00:00</REGDATE>  

      <AUTHORCODE type =" string">011</AUTHORCODE> 

      <PARTICTRG type = "string">0204</PARTICTRG> 

      <PARTICSRC type = "strmg">021</PARTICSRC>  

      <SENDTIME type = "string">07.10.2004 16:36:44</SENDTIME>  

      <PACKAGETYPE type = "string">stage_info</PACKAGETYPE> 

      <PACKAGE_GUID type = "string">F920259E4C9A4B75A428868BB9B8F359</PACKAGE_GUID> 

      <STAGEDATE type = "string">07.10.2004 16:36:44</STAGEDATE> 

      <ITEMNUMBER type = "string">абз1</ITEMNUMBER> 

      <REQUESTTEXT type = "string">Срочно!</REQUESTTEXT> 

</Stage_info> 

 
7.2.5. Приклад XML-повідомлення "Звіт про хід виконання" 

<? xml version = "1.0" encoding = "windows-1251"?> 

<!DOCTYPE Perform_info SYSTEM "[dtd | url]"> 

<Perform_info> 

      <REGNUMBER type = "string"> 115/0/02-04</REGNUMBER> 

      <REGDATE type = "string">20.10.2003 00:00:00</REGDATE>  

      <AUTHORCODE type = "string">011</AUTHORCODE>  

      <PARTICTRG type = "string">0201</PARTICTRG>  

      <PARTICSRC type = "string">0204</PARTICSRC> 

      <SENDTIME type = "string">08.10.2004 15:59:36</SENDTIME>  

      <PACKAGETYPE type = "string">perform_info</PACKAGETYPE> 

      <PACKAGE_GUID type = "string">FA431E9D034A469987CDC1222BOF7 858</PACKAGE_GUID> 

      <STAGEDATE type = "string">08.10.2004 15:57:35</STAGEDATE>  

      <ITEMNUMBER type = " string" >second</ITEMNUMBER>  

<RESULTCODE> 

      <CODE type = "string">02</CODE>  

      <CAPTION type = "string">Виконано</CODE>  

</RESULTCODE> 

      <RESULTCONTENT type = "string">first</RESULTCONTENT>  

      <RESULTDATE type = "strіng">09.10.2004 00:00:00</RESULTDATE>  

</Perform_info> 

 
7.2.6. Приклад XML-повідомлення "Оцінка виконання" 

<?xml version = "1.0" encoding = "windows-1251"?> 

<!DOCTYPE Perform_ack SYSTEM "[dtd | url]"> 

<Perform_ack> 

      <REGNUMBER type = "string">115/0/02-04</REGNUMBER>  

      <REGDATE type = "string">20.10.2003 00:00:00</REGDATE> 

      <AUTHORCODE type = "string">011</AUTHORCODE> 

      <PARTICTRG type = "string">0204</PARTICTRG>  

      <PARTICSRC type = "string">0201 </PARTICSRC>  

      <SENDTIME type = "string">08.10.2004 10:18:29</SENDTIME> 

      <PACKAGETYPE type = "string">perform_ack</PACKAGETYPE>  

      <PACKAGE_GUID type = "string">B906F55FB6E241F18C6C91B6DB80C8E3</PACKAGE_GUID> 

      <ITEMNUMBER type = "string)">1</ITEMNUMBER>  

      <DONEDATE type = "string"> 17.10.2003 00:00:00</DONEDATE>  

      <DESCRIPTION type ="string">Виконано з порушенням терміну</DESCRIPTION> 

</Perform_ack> 


 

 

Начальник Управління
інформатизації Держзв'язку
 

 
Е. Бєлов
 


 

Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.