Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Орієнтовна ціна за одну сторінку стандарту складає 57 гривень до 30.06.2024 р. та може змінюватись.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Про затвердження Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи

 

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 29 листопада 2006 року N 715

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2006 р. за N 1309/13183

Відповідно до статті 13 Закону України "Про карантин рослин" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи, що додається.

2. Головній державній інспекції з карантину рослин України (Костяк М. М.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мельника С. І.

 

Міністр 

Ю. Ф. Мельник 

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

 
 
А. В. Дашкевич


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 29 листопада 2006 р. N 715

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2006 р. за N 1309/13183 


 

ПОРЯДОК
проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про карантин рослин".

1.2. Порядок визначає процедуру відбору зразків, їх упакування, доставляння в лабораторію та проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи.

1.3. Повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза об'єктів регулювання здійснюється на вимогу фізичних або юридичних осіб (далі - осіб) у випадках незгоди з результатами попередньої фітосанітарної експертизи, яка проводилась зональними, обласними або міськими карантинними лабораторіями.

1.4. Здійснення повторних фітосанітарних (арбітражних) експертиз покладається на Центральну науково-дослідну карантинну лабораторію (далі - ЦНДКЛ) Головної державної інспекції з карантину рослин України. Результати повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи вважаються остаточними.

1.5. Для проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи особа звертається до Головної державної інспекції з карантину рослин України із направленням на повторну фітосанітарну (арбітражну) експертизу (додаток 1), додаючи до нього копію висновку фітосанітарної експертизи, з результатами якої не погоджується.

2. Порядок відбору зразків для повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи

 

2.1. Державний інспектор з карантину рослин в присутності власника об'єктів регулювання оглядає ці об'єкти регулювання, відбирає зразки з кожної партії об'єктів регулювання і направляє їх до ЦНДКЛ для проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи. За вимогою особи при відборі зразків може бути присутній представник ЦНДКЛ.

2.2. Зразки, що направляються до ЦНДКЛ для повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи, відбираються державним інспектором з карантину рослин згідно з ДСТУ 3355-96 "Продукція сільськогосподарська рослинна. Методи відбору проб у процесі карантинного огляду та експертизи" (далі - ДСТУ 3355-96).

2.3. При здійсненні відбору зразків при ввезенні вантажу, який складається з декількох партій об'єктів регулювання, в одній транспортній одиниці (свіжі фрукти та овочі, зрізані квіти, живі рослини відкритого і закритого ґрунту, цибулини квіткових) зразки формуються та відправляються на повторну фітосанітарну (арбітражну) експертизу з підозрілих екземплярів (наприклад: перець, помідори, баклажани, кабачки, огірки - 2 зразки; фікус, шефлера і сукуленти та азалія - 3 зразки; цибулини гіацинтів, цибулини тюльпанів і нарцисів, кореневища ірисів - 3 зразки).

2.4. При формуванні зразків для проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи насіннєвого матеріалу в упаковці виробника (що не перевищує 5 кг) відбираються не пошкоджені упаковки від кожної культури.

3. Порядок доставки зразків до карантинної лабораторії

 

3.1. Зразки, що направляються в ЦНДКЛ для проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи, повинні бути щільно упаковані. В упаковку вкладається етикетка до зразка, відібраного для повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (додаток 2), і після цього зразок опломбовується.

3.2. Опломбовані зразки доставляються до ЦНДКЛ разом з направленням на повторну фітосанітарну (арбітражну) експертизу.

3.3. Час на доставку до ЦНДКЛ зразка не повинен перевищувати 48 годин від моменту його відбору.

3.4. Зразок для проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи доставляється представником ЦНДКЛ, державним інспектором разом з особою або кур'єрською поштою.

4. Порядок проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи

 

4.1. Зразки, що надходять до ЦНДКЛ, реєструються у журналі реєстрації зразків, які надходять в лабораторію від імпортних (вітчизняних) об'єктів регулювання.

4.2. За результатами проведення експертизи оформлюється протокол повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (додаток 3), який зберігається в лабораторії. В ньому спеціалістами лабораторії записуються дані про об'єкти регулювання та по кожному виду проведеного аналізу проставляються відповідні штампи: "Виявлені карантинні організми" (додаток 4) або "Карантинних організмів не виявлено" (додаток 5). У протоколі зазначаються назви виявлених шкідливих карантинних організмів та/або не карантинних шкідливих організмів латинською та українською мовами, дата проведення експертизи, посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис спеціаліста, який проводив експертизу.

4.3. На підставі протоколу проведеної повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи оформлюється висновок повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (додаток 6) в трьох примірниках (один примірник зберігається в лабораторії, другий - видається державному інспектору, третій - особі). У висновку, крім виявлених карантинних та/або інших не карантинних шкідливих організмів, вказують рекомендовані заходи щодо подальшого використання об'єктів регулювання.

4.4. Після проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи, у разі виявлення регульованих шкідливих організмів зразок - документ (види карантинних організмів (комах, паразитичних нематод, насіння бур'янів та ін.), мікропрепарати шкідників і збудників хвороб, пошкоджені шкідниками чи уражені хворобами частини рослин, відібрані в процесі огляду та експертизи, які засвідчують карантинний стан матеріалу) зберігається протягом півроку, а потім переводиться в колекцію.

 

Головний державний інспектор
з карантину рослин України
 

 
М. М. Костяк
 


 

 

Додаток 1
до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи 


 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КАРАНТИНУ РОСЛИН
ПО____________________________ ОБЛАСТІ

_________________________________________________________________
(місцезнаходження, телефон, факс)

НАПРАВЛЕННЯ
НА ПОВТОРНУ ФІТОСАНІТАРНУ (АРБІТРАЖНУ) ЕКСПЕРТИЗУ

 

 

від ___ ____________ ____ N ________

Державний інспектор з карантину рослин __________________________________________________
                                                                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові)
направляє на повторну фітосанітарну (арбітражну) експертизу _______________________ зразків(ок)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                         (назва об'єкта регулювання)
відібраного від партії ____________________________________________________________________
                                                                                                                     (вказати загальну масу партії)

Походження об'єкта регулювання _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Призначення об'єкта регулювання ________________________________________________________
                                                                                                                                   (пункт призначення)

Тип транспортування або місце зберігання ________________________________________________

Власник об'єкта регулювання ____________________________________________________________
                                                                                                          (найменування, місцезнаходження)
______________________________________________________________________________________

Результати фітосанітарної експертизи прошу направити за адресою _____________________________
______________________________________________________________________________________

Власник об'єкта регулювання оплату гарантує.

                                                                               Підпис державного інспектора ___________________

                                                                               Підпис власника
                                                                               об'єкта регулювання                  ___________________ 


 

 

Додаток 2
до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи 


 

ЕТИКЕТКА ДО ЗРАЗКА,
ВІДІБРАНОГО ДЛЯ ПОВТОРНОЇ ФІТОСАНІТАРНОЇ (АРБІТРАЖНОЇ) ЕКСПЕРТИЗИ

 

 

1. Назва об'єкта регулювання ____________________________________________________________

2. Маса партії _________________________________________________________________________

3. Кількість місць у партії ________________________________________________________________

4. Походження об'єктів регулювання ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Пункт призначення ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6. Маса зразка _________________________________________________________________________

7. Дата і місце відбору зразка _____________________________________________________________

8. Зразок для експертизи відібрав _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора)

9. Додаткові відомості __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

"___" _____________ 200_ р.                                                                         Підпис _________________


 

 

Додаток 3
до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи 


 

ПРОТОКОЛ ПОВТОРНОЇ ФІТОСАНІТАРНОЇ (АРБІТРАЖНОЇ) ЕКСПЕРТИЗИ N ____

 

 

Номер направлення на повторну фітосанітарну (арбітражну) експертизу

Дата надходження

Назва об'єкта регулювання.
Кількість зразків

Походження об'єкта регулювання

Пункт призначення

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРТИЗИ

1. Ентомологічні:        ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Фітопатологічні:     ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Бактеріологічні:      ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Гельмінтологічні:   ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Ботанічні:                ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6. Вірусні:                    ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Куди відправлений зразок після експертизи ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


 

 

Зав. лабораторією 

__________________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)


 

 

Додаток 4
до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи 


 

 

ВИЯВЛЕНО
КАРАНТИННІ ОРГАНІЗМИ

"___" _____________ 20__ р.

 


 

 

Додаток 5
до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи 


 

 

КАРАНТИННИХ
ОРГАНІЗМІВ НЕ
ВИЯВЛЕНО

"___" ____________ 20__ р.

 


 

 

Додаток 6
до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи 


 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КАРАНТИНУ РОСЛИН УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА КАРАНТИННА ЛАБОРАТОРІЯ

ВИСНОВОК ПОВТОРНОЇ ФІТОСАНІТАРНОЇ (АРБІТРАЖНОЇ) ЕКСПЕРТИЗИ

 

від ___ ____________ ____ N ___________

Видано 


 

 

На направлення від                                                                              N 


 

 

Назва об'єкта регулювання та кількість зразків 

Походження 

Від кого надійшов об'єкт регулювання 

Пункт призначення 


 

ВИСНОВКИ ФІТОСАНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ:

 

 

 

Додаткові відомості: 

Рекомендовані заходи: 


 

 

Завідувач лабораторії 

___________________________________________________________
                             (підпис)                                                      (прізвище, ініціали) 

М. П. 

___________________________________________________________
                                                                                                          (дата видачі) 


 

____________


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.