Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 27 січня 2006 року N 13

Про затвердження національних стандартів України, змін до національних стандартів та скасування міждержавного стандарту

 

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 р. N 2408-III та на виконання планів державної стандартизації на 2003 - 2005 роки наказую:

1. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності:

а) з 1 вересня 2006 р.:

ДСТУ 4511:2006 

Льон-довгунець. Терміни та визначення понять
- вперше 

ДСТУ 4512:2006 

Державний прапор України. Загальні технічні умови
- вперше 

ДСТУ 4513:2006 

Асортимент колірний і стандартні зразки кольору матеріалів і фарб. Порядок розроблення, атестації, узгодження і затвердження
- вперше 


 

б) з 1 січня 2007 р.:

ДСТУ 33.004:2006 

Страховий фонд документації. Державна система страхового фонду документації. Загальні положення
- на заміну ДСТУ 33.003-2002 

ДСТУ 33.107:2006 

Страховий фонд документації. Документація на об'єкти історичні та монументального мистецтва для створення страхового фонду документації. Технічні вимоги
- вперше 

ДСТУ 4514:2006 

Риба, інші водні живі ресурси та харчова продукція з них. Визначання хлорорганічних пестицидів та поліхлорованих біфенілів методом газорідинної хроматографії
- вперше 

ДСТУ 4515:2006 

Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань
(ISO 3297:1998, NEQ)
- вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.56-89) 

ДСТУ 4516:2006 

Енергоощадність. Поновлювані джерела енергії. Установки біогазові. Загальні технічні вимоги
- вперше 

ДСТУ 4517:2006 

Препарати ветеринарні імунобіологічні. Методи виявлення контамінації сторонніми вірусами
- вперше. 


 

2. Затвердити зміни до національних стандартів України з наданням чинності з 1 травня 2006 р.:

зміна N 1
ДСТУ 3896-99 

Вітроенергетика. Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції. Терміни та визначення 

зміна N 1
ДСТУ 4037-2001 

Вітроенергетика. Установки електричні вітрові. Загальні технічні вимоги 

зміна N 1
ДСТУ 4051-2001 

Вітроенергетика. Станції електричні вітрові. Загальні технічні вимоги 

зміна N 1
ДСТУ 4225-2003 

Вітроенергетика. Установки електричні вітряні. Методи випробування. 


 

3. Скасувати в Україні чинність міждержавного стандарту з 1 січня 2007 р.:

ГОСТ 7.56-89
(ИСО 3297-86) 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Международная стандартная нумерация сериальных изданий. 


 

4. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Філіпчук Г. Г.) забезпечити опублікування інформації щодо затверджених національних стандартів, змін до національних стандартів та скасування міждержавного стандарту у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Ахіджанова Б. Р.

 

Голова 

М. Негрич 


 

Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.