Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

Про внесення змін до наказу Держстандарту України від 27.11.2000 N 679

 

Наказ Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики
від 23 травня 2006 року N 147

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 червня 2006 р. за N 702/12576

Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" та з метою забезпечення належної організації роботи органів Держспоживстандарту України НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 27 листопада 2000 року N 679 "Про затвердження форм актів перевірок дотримання законодавства про захист прав споживачів, про рекламу, відповідної постанови та рішень", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2000 року за N 929/5150, такі зміни:

1.1. Абзаци шостий, восьмий, дев'ятий у пункті 1 наказу виключити.

1.2. У пункті 2 наказу слова та цифри "додатками 1 та 2" замінити словом "додатком".

1.3. У формі акта перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів (форма N 1), затвердженій зазначеним наказом, після слова "статтею" цифру "5" замінити цифрами "26", слова "службова(і) особа(и)" замінити словами "посадова(і) особа(и)" у відповідних відмінках.

1.4. У формі акта відбору зразків товарів (форма N 2) та формі акта контрольної перевірки правильності розрахунків за реалізовані товари, надані послуги (форма N 3), затверджених зазначеним наказом, слова "службова(і) особа(и)" замінити на слова "посадова(і) особа(и)" у відповідних відмінках.

1.5. У формі постанови про накладення стягнень, передбачених статтею 23 Закону України "Про захист прав споживачів" (форма N 4), затвердженій зазначеним наказом, після слова "статтями" цифру "5" замінити цифрами "26".

1.6. Форму акта перевірки дотримання законодавства про рекламу (форма N 5), форму рішення про заборону (публічне спростування, коригування) реклами (форма N 7) та форму рішення про призначення експертизи (у справі щодо порушення законодавства про рекламу) /форма N 8/, затверджені зазначеним наказом, виключити.

1.7. Форму рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу (форма N 6) і форму рішення про результати перегляду справи щодо порушення законодавства про рекламу (форма N 9), затверджені зазначеним наказом, викласти у новій редакції, що додаються.

1.8. У відмітці до додатка 1 до зазначеного наказу цифру "1" виключити.

1.9. Додаток 2 до зазначеного наказу виключити.

2. Департаменту споживчої політики та захисту прав споживачів (Коваленко Т. В.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Управлінню справами (Грицик В. І.) у 5-денний термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та надсилання до територіальних органів у справах захисту прав споживачів Держспоживстандарту України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова 

О. М. Висоцький 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
економіки України
 

 
Л. Мусіна
 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
від 27 листопада 2000 р. N 679
(в редакції наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 23 травня 2006 р. N 147)

Форма N 6 


 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

______________________________________________________________________________________
             (назва спеціально уповноваженого центрального (територіального) органу у справах захисту прав споживачів,
______________________________________________________________________________________
                                                                                   місцезнаходження, телефон, факс)
______________________________________________________________________________________ 


 

РІШЕННЯ N
про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу

 

 

"___" ____________ 20__ р.

 При здійсненні контролю за дотриманням законодавства про рекламу щодо захисту прав споживачів
______________________________________________________________________________________
                            (найменування і місцезнаходження рекламодавця (розповсюджувача, виробника реклами))*
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
на підставі матеріалів справи та протоколу засідання від "___" __________________ N _____________
______________________________________________________________________________________

встановлено ___________________________________________________________________________
                                (перелік порушень, за які відповідно до законодавства України про рекламу передбачена відповідальність)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Керуючись статтею 27 Закону України "Про рекламу",

ВИРІШЕНО:

1. За __________________________________________________________________________________
                       (перелік порушень, за які відповідно до законодавства України про рекламу передбачена відповідальність)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
накласти на ___________________________________________________________________________
                                                          (рекламодавець (виробник реклами, розповсюджувач реклами))*
штраф у розмірі __________________ грн. (_________________________________________________
                                                                                                                                                (сума прописом)
_____________________________________________________________________________________)

2. Зобов'язати __________________________________________________________________________
                                                                       (рекламодавець (виробник реклами, розповсюджувач реклами))
______________________________________________________________________________________
сплатити в установленому порядку штраф у зазначеному розмірі до державного бюджету
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                              (код платежу, назва відділення банку, рахунок N, МФО, отримувач, ЄДРПОУ)

3. Суб'єкту господарювання у 3-денний термін після сплати штрафу письмово повідомити державний орган у справах захисту прав споживачів, який наклав стягнення, зазначивши номери та дати платіжних доручень, за якими сплачено штраф.

У разі невиконання рішення сума штрафу стягується у судовому порядку.

_____________________________
    (посада особи, яка прийняла рішення)
_____________________________                                                        М. П. ________________________
                                                                                                                                                                                               (підпис)

Рішення про накладення штрафу надіслане суб'єкту господарювання листом з повідомленням від "___" ____________ 20__ р. N ____________________________________________________________

Рішення про накладення штрафу мною одержано
                                                                                                                  "___" ____________ 20__ р.
                                              _______________________________________________________________
                                                          (посада повноважного представника рекламодавця (виробника, розповсюджувача реклами)

                                              ________________________          __________________________________
                                                                                      (підпис)                                                                  (прізвище, ініціали)

____________
* Для фізичних осіб - суб'єктів господарювання зазначаються прізвище, ім'я та по батькові. 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
від 27 листопада 2000 р. N 679
(в редакції наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 23 травня 2006 р. N 147)

Форма N 9 


 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

_________________________________________________________ 


 

РІШЕННЯ N
про результати перегляду справи щодо порушення законодавства про рекламу

 

 

"___" ____________ 20__ р.

У результаті перегляду рішення(нь) про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                              (N, дата рішення(нь) та назва спеціально уповноваженого центрального (територіального)
                                                      органу у справах захисту прав споживачів, який прийняв рішення)
у справі щодо порушення законодавства України про рекламу відносно
______________________________________________________________________________________
                          (найменування і місцезнаходження рекламодавця (розповсюджувача, виробника реклами))*
______________________________________________________________________________________

Суть попереднього рішення(нь) ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ВИРІШЕНО

______________________________________________________________________________________
                       (залишити рішення без змін, скасувати рішення і направити справу на повторний розгляд, скасувати
                                                  рішення та припинити провадження по справі, прийняти нове рішення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Голова Держспоживстандарту
(заступник Голови)                                                                           ________________________________
                                                                                                                                                                                      (підпис)

____________
* Для фізичних осіб - суб'єктів господарювання зазначаються прізвище, ім'я та по батькові. 


 

____________


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.