Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 9 червня 2006 року N 161

Про затвердження національних стандартів України, скасування нормативних документів та внесення змін до наказу Держспоживстандарту України від 10.06.2003 N 101

 

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 р. N 2408-III та на виконання Планів державної стандартизації на 2004 - 2005 роки наказую:

1. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності:

а) з 1 січня 2007 р.:

ДСТУ 4572-1:2006 

Руди залізні. Визначення загального заліза. Частина 1. Титрометричний метод після відновлення хлоридом олова (II)
(ISO 2597-1:1994, MOD)
- Вперше 

ДСТУ 4573-1:2006 

Руди залізні. Визначення кремнію. Частина 1. Гравіметричні методи
(ISO 2598-1:1992, MOD)
- Вперше 

ДСТУ 4574:2006 

Руди залізні. Методи відбирання та готування проб
(ISO 3082:2000, MOD)
- Вперше 

ДСТУ 4575:2006 

Руди залізні. Визначення масової частки вологи партії
(ISO 3087:1998, MOD)
- Вперше 

ДСТУ 4576-2:2006 

Руди залізні. Визначення сірки. Частина 2. Метод спалювання/титрування
(ISO 4689-2:2004, MOD)
- На заміну ДСТУ ISO 4690-2003
(ISO 4690:1986, IDT) 

ДСТУ 4577:2006 

Руди залізні. Визначення гранулометричного складу методом розсіювання
(ISO 4701:1999, MOD)
- Вперше 

ДСТУ 4578:2006 

Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю. Проектування та монтаж. Загальні вимоги
(ISO 6183:1990, MOD)
- Вперше 

ДСТУ 4579:2006 

Руди залізні. Визначення розчиннокислого заліза (II) титрометричним методом
(ISO 9035:1989, MOD)
- Вперше 

ДСТУ 4580:2006 

Руди залізні. Методи відбирання та готування проб для фізичного випробування
(ISO 10836:1994, MOD)
- Вперше 


 

б) з 1 жовтня 2007 р.:

ДСТУ ISO 3835-1:2006 

Устатковання для виноградарства та виноробства. Словник термінів. Частина 1.
(ISO 3835-1:1976, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 3835-2:2006 

Устаткування для виноградарства та виноробства. Словник термінів. Частина 2.
(ISO 3835-2:1977, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 3835-3:2006 

Устатковання для виноградарства та виноробства. Словник термінів. Частина 3.
(ISO 3835-3:1980, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 3835-4:2006 

Устатковання для виноградарства та виноробства. Словник термінів. Частина 4.
(ISO 3835-4:1981, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 3835-5:2006 

Устатковання для виноградарства та виноробства. Словник термінів. Частина 5.
(ISO 3835-5:1982, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 4200:2006 

Труби сталеві з гладкими кінцями зварні та безшовні. Загальні таблиці розмірів і мас на одиницю довжини
(ISO 4200:1991, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 4831:2006 

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні настанови щодо підрахування кількості коліформних мікроорганізмів. Методика найвірогіднішої кількості (ISO 4831:1991, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 4833:2006 

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахунку мікроорганізмів. Техніка підрахування колоній за температури 30° C
(ISO 4833:2003, IDT)
- На заміну ДСТУ ISO 4833:2005
(ISO 4833:1991, IDT) 

ДСТУ ISO 6870:2006 

Корми для тварин. Метод визначення вмісту зеараленону
(ISO 6870:1985, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 7937:2006 

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод визначення кількості Clostridium Perfringens. Техніка підрахування колоній
(ISO 7937:2004, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 7954:2006 

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні настанови з підрахунку дріжджів і мікроскопічних грибів. Техніка підрахування колоній, культивованих за температури 25° C
(ISO 7954:1987, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 8909-1:2006 

Комбайни кормозбиральні. Частина 1. Словник термінів
(ISO 8909-1:1994, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 8909-2:2006 

Комбайни кормозбиральні. Частина 2. Технічні вимоги й визначення експлуатаційних характеристик
(ISO 8909-2:1994, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 11960:2006 

Нафтогазова промисловість. Труби сталеві
обсадні або насосно-компресорні для свердловин. Технічні умови
(ISO 11960:2004, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 13855:2006 

Безпечність машин. Розміщення захисного обладнання залежно від швидкостей переміщення частин людського тіла
(ISO 13855:2002, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 14122-2:2006 

Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й проходи
(ISO 14122-2:2001, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 14122-4:2006 

Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 4. Драбини зафіксовні
(ISO 14122-4:2004, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 14182:2006 

Корми для тварин. Визначення залишків фосфорорганічних пестицидів методом газової хроматографії
(ISO 14182:1999, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ISO 14718:2006 

Корми для тварин. Визначення вмісту афлатоксину В1 методом високоефективної рідинної хроматографії
(ISO 14718:1998, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 10210-1:2006 

Профілі порожнисті гарячого формування з нелегованих і дрібнозернистих конструкційних сталей для металоконструкцій. Частина 1. Технічні умови постачання
(EN 10210-1:1994, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 10210-2:2006 

Профілі порожнисті гарячого формування з нелегованих і дрібнозернистих конструкційних сталей для металоконструкцій. Частина 2. Розміри, граничні відхили та характеристики профілів
(EN 10210-2:1997, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 10216-2:2006 

Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур
(EN 10216-2:2002, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 10219-1:2006 

Профілі порожнисті зварні холодного формування з нелегованих і дрібнозернистих конструкційних сталей для металоконструкцій. Частина 1. Технічні умови постачання
(EN 10219-1:1997, IDT)
- Вперше 

ДСТУ EN 10219-2:2006 

Профілі порожнисті зварні холодного формування з нелегованих і дрібнозернистих конструкційних сталей для металоконструкцій. Частина 2. Розміри, граничні відхили та характеристики профілів
(EN 10219-2:1997, IDT)
- Вперше 

ДСТУ 4581-4:2006 

Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Аустенітні нержавкі сталі
(ISO 9329-4:1997, MOD)
- Вперше 


 

2. Скасувати в Україні чинність національних стандартів:

а) з 1 січня 2007 р.:

ДСТУ ISO 4690-2003 

Руди залізні. Визначення сірки. Метод спалювання
(ISO 4690:1986, IDT) 


 

б) з 1 жовтня 2007 р.:

ДСТУ 2163-93 

Виноробство. Терміни та визначення
в частині термінів 11, 25, 169, 170, 171, 175, 176, 179, 182, 187, 188, 189, 190, 202, 206, які замінено ДСТУ ISO 3835-1, ДСТУ ISO 3835-2, ДСТУ ISO 3835-3, ДСТУ ISO 3835-4 

ДСТУ ISO 4833:2005 

Якість води. Загальні настанови щодо визначення кількості мікроорганізмів. Метод підраховування колоній за температури 30° C
(ISO 4833:1991, IDT). 


 

3. Внести зміну до наказу Держспоживстандарту України від 10 червня 2003 р. N 101, а саме: у пункті 1 термін надання чинності замінити з "01.10.2006" на "01.07.2008" нижчезазначеним національним стандартам: ДСТУ ISO 2597-1-2003; ДСТУ ISO 2598-1-2003.

4. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Філіпчук Г. Г.) забезпечити опублікування інформації щодо затверджених національних стандартів та скасування нормативних документів у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С. Т.

 

Голова 

О. Висоцький 


 

Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.