Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ 

 

від 14 червня 2006 року N 164

Про створення технічного комітету стандартизації "Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та визначення механічних характеристик матеріалів" (ТК 156), м. Київ

 

(Витяг)

З метою удосконалення національної системи стандартизації, підвищення ефективності робіт зі стандартизації у сфері вимірювання маси, відповідно до Закону України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 року N 2408-III та враховуючи клопотання Міністерства промислової політики України (лист від 06.06.2005 N 01/5-2-688), наказую:

1. Створити технічний комітет стандартизації "Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та визначення механічних характеристик матеріалів" та доручити здійснювати функції його секретаріату Державному підприємству "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт)".

2. Надати технічному комітету стандартизації "Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та визначення механічних характеристик матеріалів" реєстраційний номер 156.

3. Закріпити за ТК 156 "Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та визначення механічних характеристик матеріалів" (ТК 156) сферу діяльності згідно з додатком.

4. Для забезпечення діяльності ТК 156 призначити:

а) головою ТК 156 директора Науково-виробничого інституту метрологічного забезпечення вимірювань геометричних, механічних і віброакустичних величин Укрметртестстандарту Самойленка Олександра Миколайовича;

б) заступником голови ТК 156 начальника науково-виробничого відділу метрологічного забезпечення вимірювань маси Укрметртестстандарту Чорноівана Володимира Івановича;

в) заступником голови ТК 156 в. о. начальника науково-дослідної лабораторії вимірювань маси та пов'язаних з нею величин ННЦ "Інститут метрології" Солодуху Тамару Миколаївну;

г) заступником голови ТК 156 заступника директора з метрології ДП "Кіровоградстандартметрологія" Скрипку Михайла Михайловича;

д) відповідальним секретарем ТК 156 провідного інженера з метрології науково-виробничого відділу метрологічного забезпечення вимірювань маси Укрметртестстандарту Салганика Бориса Шулимовича.

5. Голові ТК 156 Самойленку О. М.:

а) до 01.09.2006 розробити та підготувати проект Положення про ТК 156 і надати його на затвердження до Держспоживстандарту України;

б) забезпечити підготовку і подання до Держспоживстандарту України щороку в січні звіту про діяльність ТК 156 за минулий рік.

6. Ліквідувати ТК 34 "Прилади ваговимірювальні" та ТК 35 "Машини і прилади для вимірювання зусиль і деформації", діяльність яких припинена з об'єктивних причин.

 

Голова 

О. Висоцький 


 

 

Додаток
до наказу Держспоживстандарту України
від 14 червня 2006 р. N 164 


 

ПЕРЕЛІК
об'єктів стандартизації, закріплених за ТК 156 "Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та визначення механічних характеристик матеріалів"

 

 

Коди згідно
з ДК 004-2003
(УКНД) 

Об'єкти стандартизації 

01.020
01.040 

Словники, терміни та визначення у галузі приладів для вимірювання маси, сили, деформації машин та приладів для визначення механічних характеристик матеріалів 

17.060
17.100 

Гирі еталонні та загального призначення, ваги еталонні, ваги лабораторні загального призначення; ваги неперервної дії конвеєрні, дозатори вагові неперервної дії, ваги для зважування транспортних засобів у русі;

ваги для статичного зважування, пристрої ваговимірювальні, дозатори вагові дискретної дії;

машини еталонні силовідтворювальні, датчики сило- та ваговимірювальні, пристрої силовимірювапьні, динамометри та пристрої динамометричні, прилади для вимірювання крутильного моменту сили 

17.040.30
17.060
17.100 

Тензорезистори вимірювальні, стенди для відтворення одиниці деформації 

17.060
17.100
19.060 

Машини та прилади для визначення механічних характеристик матеріалів 


 

Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.