Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Строк надання послуги: протягом 1-2 робочих днів після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 11 липня 2006 року N 196

Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, змінам до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів

 

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 р. N 2408-III та на виконання положень, передбачених Угодою про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації, підписаною 13 березня 1992 року між державами СНД, наказую:

1. Надати чинності в Україні міждержавним стандартам, розробленим країнами - учасницями Угоди, з 1 січня 2007 р.:

ДСТУ ГОСТ 1292:2006 

Сплави свинцево-сурм'янисті. Технічні умови
(ГОСТ 1292-2005, IDT)
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 1292-81) 

ДСТУ ГОСТ 1567:2006
(ИСО 6246-95) 

Нафтопродукти. Бензини автомобільні та палива авіаційні. Метод визначення смол випарюванням струменем
(ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95), IDT; ISO 6246:1995, MOD)
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 1567-83) 

ДСТУ ГОСТ 3272:2006 

Вироби вогнетривкі алюмосилікатні для футерування вагранок. Технічні умови
(ГОСТ 3272-2002, IDT)
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 3272-71) 

ДСТУ ГОСТ 5500:2006 

Вироби вогнетривкі стопорні для розливання сталі з ковша. Технічні умови
(ГОСТ 5500-2001, IDT)
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 5500-75) 

ДСТУ ГОСТ 11586:2006 

Вироби вогнетривкі для сифонного розливу сталі. Технічні умови
(ГОСТ 11586-2005, IDT)
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 11586-69) 

ДСТУ ГОСТ 12417:2006
(ИСО 3987-80) 

Нафтопродукти. Методи визначення сульфатної золи
(ГОСТ 12417-94 (ИСО 3987-80), IDT; ISO 3987-80, MOD)
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 12417-73) 

ДСТУ ГОСТ 21436:2006 

Вироби вогнетривкі та високовогнетривкі для футерування обертових печей. Технічні умови
(ГОСТ 21436-2004, IDT)
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 21436-75 (ИСО 9205-88) 

ДСТУ ГОСТ 23132:2006 

Вогнетриви. Позначення величин, які застосовують під час випробувань
(ГОСТ 23132-2005, IDT)
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 23132-78)  

ДСТУ ГОСТ 25371:2006
(ИСО 2909-81) 

Нафтопродукти. Розрахунок індексу в'язкості за кінематичною в'язкістю
(ГОСТ 25371-97 (ИСО 2909-81), IDT; ISO 2909-81, MOD)
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 25371-82) 

ДСТУ ГОСТ 28874:2006 

Вогнетриви. Класифікація
(ГОСТ 28874-2004, IDT)
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 28874-90) 

ДСТУ ГОСТ 30762:2006 

Вироби вогнетривкі. Методи вимірювання геометричних розмірів, дефектів форми та поверхонь
(ГОСТ 30762-2001, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ 30763:2006
(ИСО 8130-9-92) 

Фарби порошкові. Відбір проб
(ГОСТ 30763-2001 (ИСО 8130-9-92), IDT; ISO 8130-9:1992, MOD)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ 30771:2006 

Вироби вогнетривкі, що містять вуглець. Методи контролю
(ГОСТ 30771-2001, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ 31072:2006 

Нафта и нафтопродукти. Метод визначення густини, відносної густини та густини в градусах API ареометром
(ГОСТ 31072-2002, IDT)
- Вперше  

ДСТУ ГОСТ 31169:2006
(ИСО 11202:1995) 

Шум машин. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших контрольних точках. Орієнтовний метод вимірювання на місці установлення
(ГОСТ 31169-2003 (ИСО 11202:1995), IDT; ISO 11202:1995, MOD)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ 31170:2006 

Вібрація та шум машин. Перелік вібраційних, шумових і силових характеристик, що підлягають заявленню і контролю під час випробування машин, механізмів, устатковання і енергетичних установок цивільних суден і засобів освоювання світового океану на стендах заводів-постачальників
(ГОСТ 31170-2004, IDT)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ 31171:2006
(ИСО 11200:1995) 

Шум машин. Настанова з вибору методу визначення рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших контрольних точках
(ГОСТ 31171-2003 (ИСО 11200:1995), IDT; ISO 11200:1995, MOD)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ 31172:2006
(ИСО 11201:1995) 

Шум машин. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших контрольних точках. Технічний метод в значно вільному звуковому полі над звуковідбивною площиною
(ГОСТ 31172-2003(ИСО 11201:1995), IDT; ISO 11201:1995, MOD)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ 31252:2006
(ИСО 3740:2000) 

Шум машин. Настанова з вибору методу визначення рівнів звукової потужності
(ГОСТ 31252-2004 (ИСО 3740:2000), IDT; ISO 3740:2000, MOD)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ 31273:2006
(ИСО 3745:2003) 

Шум машин. Визначення рівнів звукової потужності за звуковим тиском. Точні методи для заглушених камер
(ГОСТ 31273-2003 (ИСО 3745:2003), IDT; ISO 3745:2003, MOD)
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 12.1.024-81) 

ДСТУ ГОСТ 31285:2006 

Азбест хризотиловий. Метод визначення фракційного складу та масової частки галі на контрольному апараті
(ГОСТ 31285-2005, IDT)
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 25984.1-83 в частині розділу 1) 

ДСТУ ГОСТ ИСО 8130.2:2006 

Фарби порошкові. Визначення щільності із застосуванням газового пікнометру (арбітражний метод)
(ГОСТ ИСО 8130.2:2002, IDT; ISO 8130-2:1992, MOD)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ ИСО 8130.6:2006 

Фарби порошкові. Визначення часу желатинізації термореактивних порошкових фарб за заданої температури
(ГОСТ ИСО 8130.6:2002, IDT; ISO 8130-6:1992, MOD)
- Вперше 

ДСТУ ГОСТ ИСО 8130.7:2006 

Фарби порошкові. Визначення втрати маси під час гарячого сушіння
(ГОСТ ИСО 8130.7:2001, IDT; ISO 8130-7:1992, MOD)
- Вперше 

ДСТУ-Н РМГ 43:2006 

Метрологія. Застосування "Руководства по выражению неопределенности измерений"
(РМГ 43:2001, IDT)
- Вперше 


 

2. Надати чинності в Україні змінам до чинних міждержавних стандартів з 1 жовтня 2006 р.:

Изменение N 1
ГОСТ 1467-93 

Кадмий. Технические условия 

Изменение N 1
ГОСТ 1535-91 

Прутки медные. Технические условия 

Изменение N 3
ГОСТ 6563-75 

Изделия технические из благородных металлов и сплавов. Технические условия 

Изменение N 1
ГОСТ 8179-98 (ИСО 5022-79)  

Изделия огнеупорные. Отбор образцов и приемочные испытания 

Изменение N 3
ГОСТ 12112-78 

Угли бурые. Метод определения петрографического состава 

Изменение N 3
ГОСТ 13025.1-85 

Мебель бытовая. Функциональные размеры отделений для хранения 

Изменение N 2
ГОСТ 13025.2-85  

Мебель бытовая. Функциональные размеры мебели для сидения и лежания 

Изменение N 2
ГОСТ 13025.3-85 

Мебель бытовая. Функциональные размеры столов 

Изменение N 3
ГОСТ 13076-86 

Масло синтетическое ВНИИ НП 50-1-4ф. Технические условия 

Изменение N 6
ГОСТ 13145-67 

Тальк для кабельной промышленности. Технические условия 

Изменение N 1
ГОСТ 13496.15-97 

Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания сырого жира 

Изменение N 3
ГОСТ 15968-87 

Ткани чистольняные, льняные и полульняные одежные. Общие технические условия  

Изменение N 6
ГОСТ 18188-72 

Растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных материалов. Технические условия 

Изменение N 1
ГОСТ 27548-97 

Корма растительные. Методы определения содержания влаги 

Зміна N 1ДСТУ
ГОСТ 6835:2004 

Золото та сплави на його основі. Марки 


 

3. Скасувати чинність в Україні нормативних документів з 1 січня 2007 р.:

ГОСТ 12.1.024-81 

ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума в заглушенной камере. Точный метод 

ГОСТ 1292-81 

Сплавы свинцово-сурьмянистые. Технические условия 

ГОСТ 1567-83 

Топливо моторное. Метод определения фактических смол 

ГОСТ 3272-71 

Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вагранок. Технические условия 

ГОСТ 5500-75 

Изделия огнеупорные стопорные для разливки стали из ковша. Технические условия 

ГОСТ 11586-69 

Изделия огнеупорные для сифонной разливки стали. Технические условия 

ГОСТ 12417-73 

Нефтепродукты. Метод определения сульфатной золы 

ГОСТ 21436-75
(ИСО 9205-88) 

Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей. Технические условия 

ГОСТ 23132-78 

Огнеупоры. Буквенные обозначения величин, применяемых при испытаниях 

ГОСТ 25371-82 

Нефтепродукты. Метод расчета индекса вязкости 

ГОСТ 25984.1-83  

Асбест хризотиловый. Методы определения фракционного состава и массовой доли гали в частині розділу 1 

ГОСТ 28874-90 

Огнеупоры. Классификация 


 

4. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Філіпчук Г. Г.) забезпечити опублікування інформації щодо надання чинності в Україні міждержавним стандартам, змінам до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С. Т.

 

Голова 

О. Висоцький 


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.