Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ... Орієнтовна ціна за одну сторінку стандарту складає 57 гривень до 30.06.2024 р. та може змінюватись.

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

 

від 7 вересня 2006 року N 273

Про затвердження національних стандартів, змін до національних стандартів, національних змін до міждержавних стандартів та скасування міждержавних стандартів

 

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 р. N 2408-III та на виконання планів державної стандартизації на 2005 - 2006 роки наказую:

1. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності:

а) з 1 січня 2007 р.:

ДСТУ 4676:2006

Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Засоби індивідуального захисту. Основні положення
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 15.004-88)


 

б) з 1 квітня 2007 р.:

ДСТУ 4677:2006

Геофізичне досліджування надр. Гравіорозвідка. Терміни та визначення основних понять
- Вперше

ДСТУ 4678:2006

Геохімічне досліджування надр. Терміни та визначення основних понять
- Вперше


 

в) з 1 липня 2007 р.:

ДСТУ 4679:2006

Гуси та качки. Примусова відгодівля. Технологічний процес. Основні параметри
- Вперше

ДСТУ 4680:2006

Сіянці і саджанці шовковиці. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 14335-69)

ДСТУ 4681:2006

Кокони шовковичного шовкопряда повітряно-сухі. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21060-87)

ДСТУ 4682:2006

Кокони шовковичного шовкопряда живі. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21061-87)


 

г) з 1 липня 2007 року до 1 липня 2009 року з подальшим наглядом щодо ефективності застосування та визначення можливості його впровадження на Україні:

ДСТУ-П OHSAS
18001:2006

Системи управління безпекою та гігієною праці. Вимоги (OHSAS 18001:1999, IDT)
- Вперше

ДСТУ-П OHSAS
18002:2006

Системи управління безпекою та гігієною праці. Основні принципи виконання вимог OHSAS 18001 (OHSAS 18001:2000, IDT)
- Вперше


 

д) з 1 жовтня 2007 р.:

ДСТУ 4683:2006

Вироби кондитерські. Методи визначення органолептичних показників якості, розмірів, маси нетто і складових частин
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5897-90)

ДСТУ 4684:2006

Сінаж. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23637-90)

ДСТУ 4685:2006

Корми трав'яні штучно висушені. Технічні умови
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 18691-88)


 

2. Затвердити зміни до національних стандартів України з наданням чинності з 1 грудня 2006 р.:

зміна N 26
ДСТУ 878-93

Води мінеральні питні. Технічні умови

зміна N 1
ДСТУ 4228-2003

Драже. Загальні технічні умови


 

3. Затвердити національні зміни до міждержавних стандартів з наданням чинності з 1 грудня 2006 р.:

національна зміна N 1
ГОСТ 23268.0-91

"Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Правила приемки и методы отбора проб"

національна зміна
ГОСТ 23268.1-91

"Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения органолептических показателей и объема воды в бутылках"


 

4. Скасувати в Україні чинність міждержавних стандартів:

а) з 1 січня 2007 р.:

ГОСТ 15.004-88

"Система разработки и постановки продукции на производство. Средства индивидуальной защиты"


 

б) з 1 липня 2007 р.:

ГОСТ 14335-69

"Сеянцы и саженцы шелковицы"

ГОСТ 21060-87

"Коконы тутового шелкопряда воздушно-сухие. Технические условия"

ГОСТ 21061-87

"Коконы тутового шелкопряда живые. Технические условия"


 

в) з 1 жовтня 2007 р.:

ГОСТ 5897-90

"Изделия кондитерские. Методы определения органолептических показателей качества, размеров, массы нетто и составных частей"

ГОСТ 23637-90

"Сенаж. Технические условия"

ГОСТ 18691-88

"Корма травяные искусственно высушенные. Технические условия"


 

5. Внести зміну до наказу Держспоживстандарту України від 15 листопада 2004 року N 258, а саме: замінити назву ДСТУ 4359:2004 "Опалювачі рідкопаливні з випарними пальниками. Загальні технічні умови" на "Опалювачі на рідкому паливі з випарними пальниками. Загальні технічні умови".

6. Внести зміну до наказу Держспоживстандарту України від 25 листопада 2005 року N 338, а саме: у пункті 1 термін надання чинності ДСТУ 4487:2005 "Майонези. Загальні технічні умови" замінити з 01.10.2006 р. на 01.01.2007 р.

7. Внести зміну до наказу Держспоживстандарту України від 15 серпня 2006 року N 242, а саме:

- замінити назву ДСТУ 4661:2006 "Молодняк сільськогосподарський ремонтний. Технічні умови на "Молодняк сільськогосподарської птиці ремонтний. Технічні умови";

- замінити позначення ДСТУ 4659:2006 на ДСТУ 4675:2006.

8. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Цициліано О. Д.) забезпечити:

- опублікування інформації щодо затверджених національних стандартів, зміни до національного класифікатора України та скасування нормативних документів у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти";

- видання вищезазначених національних стандартів у термін не пізніше ніж за 90 днів до настання термінів чинності, що встановлені цим наказом.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С. Т.

 

Голова

О. Висоцький


 

Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.