Головна сторінка бізнес-порталу "Леонорм"

 

Пропонуємо Вам замовляти Офіційні копії НД в електронному вигляді за допомогою інформаційної системи  "ЛЕОНОРМ-Інформ", або в магазині у нас на сайті, або листом на E-mail: mark@leonorm.lviv.ua ...

КОНТАКТИ НОВИНИ РЕЄСТРАЦІЯ МАГАЗИН НОРМАТИВНІ АКТИ ПОШУК (RUS)
                                                         

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

              Н А К А З

            11.10.2006 N 298

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 жовтня 2006 р.
                   за N 1117/12991


        Про організацію національного етапу
         конкурсу на здобуття Премії СНД
          за досягнення у сфері якості
            продукції та послуг


   Відповідно до  Указів  Президента України від 23 лютого
2001 року N 113 "Про заходи щодо підвищення якості
вітчизняної продукції",  від  18  березня  2003  року N 225
"Питання Державного комітету України з  питань
технічного регулювання та споживчої політики" та рішень Ради глав
урядів СНД від 25 листопада 2005 року "Про конкурс на здобуття
Премії СНД за досягнення у сфері якості продукції та послуг",
Економічної Ради СНД від 30 червня 2006 року "Про
порядок проведення конкурсу на здобуття Премії СНД за досягнення у
сфері якості продукції та послуг" Н А К А З У Ю:

   1. Провести в Україні національний етап конкурсу на здобуття
Премії СНД за досягнення у сфері якості продукції та послуг.

   2. Затвердити Порядок проведення національного етапу конкурсу
на здобуття Премії СНД за досягнення у сфері якості продукції та
послуг (додається).

   3. Затвердити Положення про Національну конкурсну комісію
національного етапу конкурсу на здобуття Премії СНД за досягнення
у сфері якості продукції та послуг (додається).

   4. Затвердити Положення про Регіональну конкурсну комісію
національного етапу конкурсу на здобуття Премії СНД за досягнення
у сфері якості продукції та послуг (додається) ( z1119-06 ).

   5. Управлінню аналізу та з питань якості (Сахацький І.І.)
забезпечити подання на державну реєстрацію цього наказу  до
Міністерства юстиції України.

   6. Призначити ДП "Дніпростандартметрологія" (Качанов С.О.)
уповноваженою  організацією  щодо  організаційно-методичного
забезпечення проведення національного етапу конкурсу на здобуття
Премії СНД за досягнення у сфері якості продукції та послуг.

   7. Керівникам  центрів  стандартизації,  метрології  та
сертифікації Держспоживстандарту України сприяти в організації
проведення національного етапу конкурсу на здобуття Премії СНД за
досягнення у сфері якості продукції та послуг.

   8. Управлінню   із   забезпечення  діяльності  Голови
(Сіроткіна С.М.),  ДП  "Дніпростандартметрологія"  та  центрам
стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту
України організувати висвітлення у ЗМІ заходів конкурсу  на
здобуття Премії СНД за досягнення у сфері якості продукції та
послуг в Україні.

   9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держспоживстандарту України Жаркова Ю.В.

 Т.в.о Голови                       І.Саєвич


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держспоживстандарту
                   України
                   11.10.2006 N 298

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 жовтня 2006 p.
                   за N 1117/12991


               ПОРЯДОК
       проведення національного етапу конкурсу
        на здобуття Премії СНД за досягнення
        у сфері якості продукції та послуг


           1. Загальні положення

   1.1 Цей Порядок встановлює вимоги до проведення національного
етапу конкурсу на здобуття Премії СНД за досягнення у сфері якості
продукції  та  послуг  (далі - Конкурс) з метою визначення
підприємств і організацій - переможців  національного  етапу
Конкурсу для участі у міждержавному етапі Конкурсу.

   1.2 Національний етап Конкурсу проводиться з метою:
   підвищення якості і конкурентоспроможності продукції,  що
виробляється, та послуг, що надаються, в Україні;
   підвищення експортних можливостей підприємств і організацій
України;
   стимулювання виробництва і надання високоякісної продукції та
послуг;
   впровадження високоефективних методів менеджменту якості.

   1.3 Конкурс проводиться один раз на два роки.


        2. Функції уповноваженої організації

   2.1 Організаційно-методичне   забезпечення   проведення
національного етапу Конкурсу здійснює уповноважена організація.

   2.2 Уповноважена організація:
   проводить організаційно-методичну   роботу  і  здійснює
інформаційне забезпечення при проведенні національного  етапу
Конкурсу;
   готує проекти Плану заходів проведення національного етапу
Конкурсу, рекомендацій для учасників національного етапу Конкурсу,
методичних  матеріалів  для  експертів  та  експертних  груп
національного  етапу Конкурсу, пропозиції щодо організаційних
внесків учасників за участь у національному етапі Конкурсу та інші
матеріали;
   взаємодіє з територіальними  органами  Держспоживстандарту
України і учасниками Конкурсу, надає необхідні методичні матеріали
та консультативну допомогу;
   організовує навчання  експертів  на  регіональному  та
загальнодержавному   рівнях,   призначає   експертів   на
загальнодержавному рівні та формує експертні групи для здійснення
аналізу, огляду та оцінки матеріалів учасників національного етапу
Конкурсу;
   перевіряє документи  учасників  Конкурсу,  які  надаються
Регіональними конкурсними комісіями (далі - РКК) щодо правильного
оформлення;
   надсилає висновки експертних оцінок, звіти та інші необхідні
матеріали Національній конкурсній комісії (далі - НКК);
   забезпечує проведення засідання НКК щодо розгляду висновків
експертів та визначення підприємств і організацій - переможців
національного етапу Конкурсу для участі у міждержавному етапі
Конкурсу;
   за підсумками національного етапу Конкурсу готує висновки
експертних оцінок та необхідних  матеріалів  для  участі  у
міждержавному етапі Конкурсу;
   готує проект  каталога  кращих  підприємств  України  та
публікації у ЗМІ;
   організує нагородження переможців і організацій - переможців
національного етапу Конкурсу за рішенням НКК;
   сприяє міжнародним експертам при проведенні експертної оцінки
на міждержавному етапі Конкурсу на підприємствах і організаціях -
переможцях національного етапу Конкурсу.

       3. Учасники національного етапу Конкурсу

   3.1. До участі у національному етапі Конкурсу допускаються
підприємства і організації усіх форм власності на добровільних
засадах.

   3.2. Кількість конкурсантів для участі  у  Конкурсі  на
міждержавному етапі не повинна перевищувати двох підприємств або
організацій в кожній з шести категорій:

   1) за чисельністю персоналу:
   організації з чисельністю працівників до 250 осіб;
   організації з чисельністю працівників 250 осіб та понад
250 осіб;

   2) за видами діяльності:
   виготовлення продукції виробничого призначення;
   виробництво товарів народного споживання;
   послуги.

   3.3. Взяти участь  у  Конкурсі  можуть  підприємства  і
організації, які здійснюють виробництво і реалізацію продукції (за
виключенням виробництва озброєння і військової техніки)  або
надання послуг, за умови:
   підтвердження високої якості продукції,  що  випускається
(послуги, які надаються) не менше двох років;
   експорту продукції, що випускається, не менше ніж у дві
держави-учасниці СНД;
   подання заявки на участь у національному етапі Конкурсу,
необхідних матеріалів та сплати організаційного внеску за участь у
національному етапі Конкурсу.

   3.4. У разі неправильного оформлення необхідних матеріалів та
ненадання документа про сплату організаційного внеску за участь у
національному етапі Конкурсу підприємство чи організація до участі
у Конкурсі не допускається.

    4. Порядок проведення національного етапу Конкурсу

   4.1. Національний етап Конкурсу проводиться на регіональному
та загальнодержавному рівнях.

   4.2. На регіональному рівні:
   4.2.1. НКК оголошує про початок проведення національного
етапу Конкурсу, затверджує План заходів проведення національного
етапу Конкурсу та рекомендації для учасників національного етапу
Конкурсу, методичні матеріали для експертів та експертних груп
національного етапу Конкурсу та інші матеріали.
   4.2.2. Уповноважена  організація  забезпечує  підготовку
експертів національного етапу Конкурсу.
   4.2.3. РКК:
   організують в регіонах оповіщення підприємств і організацій
про порядок та умови проведення Конкурсу;
   проводять консультації щодо правильного оформлення документів
учасників національного етапу Конкурсу відповідно до рекомендацій
для учасників національного етапу Конкурсу;
   формують експертні групи у відповідному регіоні зі складу
експертів національного етапу Конкурсу;
   приймають заявки на участь у Конкурсі, супутні матеріали та
документи.
   4.2.4. Для участі у національному етапі Конкурсу підприємства
і організації подають такі документи:
   заявку на участь на українській (2 прим.) та російській
(2 прим.) мовах;
   анкету-декларацію на українській (2 прим.) та російській
(2 прим.) мовах;
   копію свідоцтва  про  державну  реєстрацію   суб'єкта
підприємницької діяльності - юридичної особи (2 прим.);
   звіт конкурсанта на українській (2 прим.) та російській
(2 прим.) мовах;
   документ про сплату організаційного внеску за участь  у
національному етапі Конкурсу.
   4.2.5. Експертні групи (експерти) розглядають та оцінюють
документи  учасників  Конкурсу від підприємств і організацій
регіонів України щодо правильного їх оформлення та проводять
оцінку конкурсних матеріалів.
   4.2.6. За результатами оцінки матеріалів, РКК визначають
претендентів для подальшої участі у Конкурсі на загальнодержавному
рівні.
   4.2.7. Оформлені матеріали претендентів РКК надсилають до
уповноваженої організації для  проведення  експертних  оцінок
конкурсних матеріалів та підготовки матеріалів на засідання НКК
для остаточного визначення претендентів для участі у Конкурсі на
міждержавному етапі.
   4.2.8. Організаційно-методичне, інформаційне та  фінансове
забезпечення  Конкурсу  на  регіональному  рівні  здійснюють
територіальні органи Держспоживстандарту України  відповідного
регіону.

   4.3. На загальнодержавному рівні:
   4.3.1. Уповноважена організація оформляє висновки експертних
оцінок та необхідних матеріалів для розгляду на засіданні НКК.
   4.3.2. Проводиться засідання НКК, на якому  визначаються
підприємства  і  організації - переможці національного етапу
Конкурсу для участі у міждержавному етапі Конкурсу.
   4.3.3. Уповноважена організація забезпечує проведення заходів
за рішенням НКК щодо відзначення підприємств і організацій -
переможців національного етапу Конкурсу.

   4.4. Інформація про учасників і переможців національного
етапу Конкурсу, їх продукцію та послуги включається до каталога
кращих підприємств і організацій України та розповсюджується у
засобах масової інформації.

   4.5. Організаційно-методичне,  інформаційне  та  фінансове
забезпечення  Конкурсу  на  загальнодержавному рівні здійснює
уповноважена організація.

   4.6. Інформація, що міститься у конкурсних матеріалах, є
конфіденційною,  розголошенню  та  використанню, крім заходів
Конкурсу, не підлягає.

        5. Фінансове забезпечення Конкурсу

   5.1. Фінансування робіт, пов'язаних з проведенням Конкурсу,
здійснюється за рахунок організаційних внесків учасників Конкурсу,
а також інших, не заборонених законодавством, джерел фінансування.

   5.2. Діяльність з організації та проведення національного
етапу Конкурсу не становить перед собою мету отримання прибутку.

   5.3. Уповноважена  організація  та  територіальні  органи
Держспоживстандарту України відповідного регіону використовують
організаційні внески учасників національного етапу Конкурсу на:
   організаційно-методичне забезпечення та оцінку  матеріалів
учасників національного етапу Конкурсу;
   оформлення та  надання  висновків  експертних  оцінок  і
необхідних матеріалів для участі у міждержавному етапі Конкурсу;
   висвітлення у ЗМІ  проведення  і  результатів  Конкурсу,
підготовку і видання організаційно-методичних та інших матеріалів
Конкурсу;
   організацію та проведення, за рішенням НКК, заходів щодо
відзначення учасників і нагородження переможців національного
етапу Конкурсу.

   5.4. У разі відмови підприємства чи організації від подальшої
участі у Конкурсі організаційний внесок не повертається.

 Начальник Управління аналізу
 та з питань якості                  І.Сахацький


Назад

 


ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ

СУПРОВІД ПРОДУКТІВ

 СИСТЕМИ

ПОСИЛАННЯ

КЛІЄНТИ

ДОПОМОГА

Сторінка "ЛЕОНОРМ" на facebook

  LeoMetr 2  БД «Електронний Реєстр Технічних регламентів України Нова БД "Нормативно-правові документи ветеринарної медицини"   http://www.germiona.com.ua/  
 

 

Copyright © 2004-2024, ЛЕОНОРМ.